Četrto novo duhovno spoznanje
Tekmovanje za energijo
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Sreda, 3. november 2010 ob 13:24

Odpri galerijo

Četrto duhovno spoznanje skuša dokazati, da se ljudje v celem svojem življenju medsebojno borimo in tekmujemo za energijo. To počnemo nezavedno v skoraj vsakem svojem srečanju z drugimi ljudmi. Če opazujemo svoje delovanje in delovanje drugih, pa tako tekmovanje lahko ozavestimo in počasi dojamemo prikrito naravo človeških konfliktov. Bolj ko ga ozavestimo, vse bolj jasno nam je, da na ta način pridobljena energija ne traja dolgo. Večje zavedanje nas tako pripelje do ugotovitve, da prava energija, ki jo potrebujemo in zato tudi iščemo, izhaja iz kozmičnega vira in zato sploh ni nobene potrebe, da bi si prilaščali energijo drugih ljudi.

Te navade počasi začnemo opuščati, saj se čedalje bolj zavedamo svojega prirojenega nagnjenja, da bi v življenju nadzirali, spodkopavali in ukazovali, ali pa se trudili ugajati drugim.

Vpliv zgodnjega otroštva

Bitka za moč. Bojevanje za energijo in s tem za večjo moč se začne že s prvimi glasnimi kriki, ki naznanijo otrokov prihod na svet. Temu povsem naravnemu nagonu po preživetju se kasneje pridružijo še psihološke in duhovne potrebe po varnosti, bližini, denarnem blagostanju, občutku pripadnosti, priznanju in obvladovanju našega življenja. Vse, kar si v svojem življenju prizadevamo doseči v zunanjem svetu, temelji na ohranjanju vseh teh potreb, kar pa mora biti tudi v nekakšnem ravnotežju. Če ostane potreba nezadovoljena, takoj usmerimo vso razpoložljivo energijo v prizadevanje, da bi jo zadovoljili.

Že v otroštvu lahko zelo kmalu spoznamo, da »moramo nadzorovati«, če hočemo ohranjati energijo. Naše preživetje je takrat v celoti odvisno od odraslih skrbnikov. Ker potrebujemo njihovo energijo, zato razvijemo posebne metode za njeno pridobivanje. Bistvenega pomena za naš razvoj pa je, da v otroštvu dobimo dovolj energije v obliki ljubezni, ki nam zagotavlja zlasti občutek varnosti, in poleg nje tudi dovolj priznanja, da lahko oblikujemo svojo identiteto.

Tekmovanje za energijo v družinah. V literaturi lahko zasledimo zelo pretanjen opise življenja posamezne družine in odnosov v njej. Tak značilen primer je opisan v Dnevniku Ane Frank, in sicer: » Z očetom je stvar drugačna. Če ima raje starejšo sestro, in če ljubkuje mlajšo, me to grize. Ker imam očeta strašno rada. On je moj vzor in nikogar na svetu nimam tako rada kot njega. On se niti ne zaveda, da občuje s starejšo sestro drugače kot z mano. Ona je vedno najbolj pridna, najdražja, najlepša, najboljša.

Tudi jaz imam pravico, da me jemljejo resno. Vedno sem bila pajac ali nekakšen nebodigatreba v družini, vsakokrat sem se morala dvakratno pokoriti za svoje pregreške, molče sem morala požirati očitke, čeprav se mi je trgala duša v obupu. Zdaj mi to prazno srčkanje ne zadošča več, še manj pa tako imenovani resni pogovori. Od očeta bi si želela nekaj takega, česar mi ne more dati. Nisem ljubosumna na sestro, še nikdar nisem bila, in prav nič ji ne zavidam zaradi njene sposobnosti in lepote, toda hotela bi, da bi me oče zares ljubil, ne samo zato, ker sem njegov otrok, temveč tudi zato, ker sem to jaz, Ana.«

Te besede lahko zazvenijo domače tistim, ki so sami izkusili rivalstvo med brati in sestrami, saj jih spominjajo na vse neuspehe, ko so si prizadevali ugajati ljubljenemu človeku, pa tudi na neugoden občutek, ko so bili nevidni. Bitka za ustrezen nadzor namreč izhaja iz našega zelo zgodnjega trpljenja, ki smo ga doživljali ob podcenjevanju, zlorabi, zanemarjanju, strahu, zapuščenosti in krivdi. Vsa ta zgodnja izkustva nas potem spremljajo v odraslost in zanetijo oblikovanje posebnih metod – tako imenovanih »dram nadzora«, s katerimi potem zmagovito pridobivamo energijo.

Življenje je izmenjavanje energije.  Prvi dve obravnavani spoznanji pojasnjujeta, da poteka izmenjava energije ves čas in vsepovsod, vendar se je komaj zavedamo, dokler se nam energija občutno ne poveča ali izčrpa. Eden od modelov take izmenjave je povzet v sistemu, k ga je neki raziskovalec duhovnosti poimenoval transakcijska analiza. Ko je s sodelavci analiziral človeške transakcije, je prepoznal neusmiljeno tekmovanje za pozornost.

Pozitivna pozornost, ki smo je deležni med odraščanjem, nam pomaga oblikovati občutek, da smo v redu, da smo vredni in pomembni. Tako se naučimo materinega jezika, s katerim prevzemamo tudi jezik ustrezne družbene izmenjave, ki nato postane običajen način dajanja in prejemanja energije, saj ne zahteva večjega razmisleka. Zelo rado pa se zgodi, da kasneje obtičimo v tehnikah za pridobivanje energije, ki so bile sicer zelo učinkovite v zgodnjem otroštvu, v izključnem svetu odraslih pa ne delujejo več.

Utrjevanje pridobljenega položaja.  Svoj položaj zavzamemo in utrdimo že presenetljivo zgodaj, v obdobju od drugega, ali celo od prvega do sedmega leta starosti. Glede na trenutni položaj nekoga je zato mogoče tudi sklepati, kakšno je bilo njegovo otroštvo. Če nič ne poseže vmes, človek namreč vse življenje utrjuje svoj položaj in sproti odpravlja okoliščine, ki ga ogrožajo: izogiba se jim, odvrača nekatere prvine ali pa izzivalno manipulira in jih spreminja iz groženj v upravičenosti. S tem pa, kot bomo lahko videli kasneje, seveda, pridobiva tudi energijo, zaradi katere vse to tudi počne.


Načini pridobivanja energije

Ego obramba. V zgodnjem otroštvu imamo manj tako imenovanih »ego obramb«, zato tudi ne moremo razumeti učinkov zanemarjanja, smešenja in kritiziranja. Med odraščanjem pa nakopičena negativna srečanja vplivajo na samo vrednotenje in pričakovanja, ki jih gojimo. Običajno živimo tudi v pomanjkanju duhovne energije in je zato povsem naravno, da si želimo najprej opomoči z energijo, ki jo lahko dobimo od drugih.

Izguba pozornosti. Za boljše razumevanje se skušajmo spomniti priložnosti, ki je sicer zelo pogosta in se zgodi skoraj vsakemu. Gre za dogodek, ko se znajdete v skupini ljudi, ki se živahno pogovarjajo. Poslušate jih nekaj časa in čakate, da bi mogli še sami vskočiti v pogovor in povedati svojo zgodbo. Naposled pogovor res zastane. Vendar prav v trenutku, ko pričnete sami pripovedovati, pogovor spet steče in se nadaljuje, kot da vas sploh ne bi bilo zraven.

Ste se v taki situaciji tudi vi obrnili k najbližjemu človeku in poskusili s tem prikriti svoj ponesrečeni začetek? V takem trenutku namreč izgubimo energijo, katero pa bi si povrnili, če bi lahko pritegnili njegovo pozornost ter ga s tem odvrnili od pogovora, ki se odvija brez vas. Se je njegov pogled tedaj osredotočil na vas, ali je pogledoval k drugim, da bi ugotovil, če je njihov pogovor bolj zanimiv? Kako ste se počutili, če je spet preusmeril svojo pozornost na skupino in so vas tako dvakrat ignorirali, najprej skupina in nato še on?

Kako ste občutili tok energije, ko ste ugotovili, da vas nihče ne posluša? Bržkone ste se počutili nekako nepriljubljeni ali celo nevidni. Vse to smo mnogi že doživeli. Morda je tak dogodek celo okrepil naše naravno nagnjenje, da se ne izpostavljamo preveč, in da smo raje zadržani in tihi, ali pa ste se mogoče odzvali bolj agresivno ter zahtevali pripoznanje. Morda pa ste samo skomignili z rameni in se obtožili, da vam manjka samozavesti, ali pa ste zamerili drugim, ker so tako neobčutljivi. Ko se zavemo, kako se podcenjujemo, lažje prevzamemo delno odgovornost za negativno energijsko izmenjavo.

Drama nadzora je slog bojevanja za energijo. Pri obravnavi spoznanja o razjasnitvi preteklosti (v enem od naslednjih poglavij) bo govor o posebnem slogu bojevanja za energijo, ki je poimenovano drama nadzora. Na tem mestu pa si le na hitro oglejmo tri vrste oz. naravnanosti posebnih stanj v okviru teh dram nadzora, ki so opredeljena kot »ego stanje starša«, »ego stanje otroka« in »ego stanje odraslega«.

Kot bomo kasneje lahko bolje razumeli, se ego stanje starša ujema z dramami nadzora, ki sta poimenovani »zastraševalec« in »zasliševalec«. Ego stanje otroka se ujema s pasivnejšima dramama »žrtve« in »zadržanosti«. Ego stanje odraslega pa je mnogo širše, saj zajema vez z našim notranjim središčem oz. tako imenovanim »višjim jazom« in torej ustreza nekemu najvišjemu stanju našega sinhronega razvoja. Spoznavanje in ozaveščanje vseh teh stanj nam pomaga razumeti prepletenost medsebojnega delovanja.

Ego stanje starša. Takšno stanje je sestavina našega vedenja, naravnanosti in vrednot, ki smo jih videli pri svojih starših in drugih odraslih. Ko delujemo v tem stanju, smo videti in slišati kritični, obsojajoči, togi in pravičniški, ali pa preveč zaščitniški in reševalski. Preprosto hočemo čutiti, da vedno obvladujemo položaj, kar pa, seveda, pomeni, da nadziramo druge.

V boju za energijo bomo mogoče prepoznali, da naš kritični »notranji starš« nenehno obtožuje druge, da nimajo prav. Prav možno je namreč, da je naše obnašanje zelo podobno vedenju naših staršev in odslikava njihove vrednote. Če smo se, denimo, s partnerjem zapletli v boj za energijo in delujemo v starševskem ego stanju, se bomo slišali reči: » Že spet. Vedno puščaš odprta vrata omare. Zakaj ne moreš biti bolj urejen(a)?« Mogoče bomo malce trznili v sebi, ko nas bo spreletela misel: »O Bog, saj govorim natanko tako kot moj(a) oče (mama)!«

Ko delujemo v starševskem ego stanju, nas že beseda kot je »vedno« ali »nikoli« opozori, da zagotovo uporabljamo neke pretekle  vzorce. Če se torej zaslišite, kako udrihate po napakah drugih, bi bilo mogoče dobro, če bi se za korak umaknili in opazovali, kaj se dogaja v vas. Morda vam daje potrebno energijo prav zadovoljevanje potrebe po nadzoru, ki ga, seveda, izvajate s takim kritičnim pristopom do drugih.

Ego stanje otroka. To stanje je določeno kot tisti del naše zavesti, ki se v dobi odraščanja in tudi še kasneje počuti vedno tako kot v otroštvu. Izrabljamo svoj položaj slabotnosti, krivde ali neodgovornosti. Gre torej za ego stanje, ki zahteva takojšnjo zadovoljitev potreb po energiji, pri čemer vedno domnevamo, da morajo to potrebo izpolniti drugi. Zbujamo jim torej občutke odgovornosti, da bi nam naposled morali ustreči glede naših trenutnih potreb po energiji.

Ego stanje odraslega. V tem stanju, ki ga določa tako imenovana »transakcijska analiza«, delujemo tedaj, ko s svojimi sposobnostmi zbiramo informacije iz različnih virov, tehtamo možnosti in se odločamo na podlagi podatkov in informacij, ki so nam na voljo. Živimo namreč tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih občutkov in vemo, da imamo navadno na razpolago tudi izbiro. Zato smo pripravljeni tvegati le na podlagi vseh dostopnih informacij.

Upoštevamo sicer tudi mnenje drugih, a si toliko zaupamo, da se nazadnje vendarle odločimo sami. Zmoremo prisluhniti tudi različnim mnenjem, ne da bi se počutili ogrožene, in ne da bi zdrsnili v položaj, v katerem bi začutili da bodisi zmagujemo ali izgubljamo. Ne tlačimo svojih občutkov. Izražamo se jasno in natančno. Stanje odraslega pri nekom potemtakem izraža pripravljenost njegovega ega, da se poveže z lastnimi intuitivnimi sposobnostmi in s svojim notranjim vodstvom.


Ozaveščanje jemanja energije.

Posvečanje občutkom. Nerazumni boji za energijo izbruhnejo zlasti takrat, ko začutimo, da nekdo zlorablja našo pozornost in nam jemlje energijo. Zato se borimo, da bi obvladali položaj in to preprečili. Potrebe po nadzoru se najlažje rešimo na ta način, da se v trenutku, ko se počutimo ujete ali nas je strah, posvetimo svojim občutkom. Ni namreč treba, da razčlenjujemo druge ali jih skušamo opominjati. Dovolj je, da se vprašamo: Kaj čutim v tem trenutku? Zakaj mi je to potrebno? Ko se povežemo s svojim notranjim jazom, zlahka preidemo v ego stanje odraslega – in se strinjamo ali ne strinjamo, ne da bi nam bilo treba zmagati – nato pa preusmerimo pozornost na kozmični vir energije v sebi in se priključimo nanj.

Skušajmo torej ozavestiti svoje vsakdanje delovanje z ljudmi in ugotoviti, ali komuniciramo z njimi kot s stališča starša, otroka ali odraslega. Opazujte razliko v energijskem pretoku med svojimi sodelavci in podrejenimi ali nadrejenimi na delovnem mestu. Ste dovolj avtentični (izvirni)? Ali v katerem od odnosov z drugimi ljudmi osvobajate ali zavirate pretok energije? S kom v pretežni meri delujete v ego stanju odraslega?

Igre za pridobivanje energije. Različni vzorci, ki se v človeškem življenju tudi neprestano ponavljajo, so pravzaprav posebne igre, ki jih znamo vsi igrati. Obstaja namreč neskončno število različnih prošenj za pozornost, s katerimi privabljamo in jemljemo energijo drugih. V takih igrah je moč med drugim prepoznati tudi dobro poznano igro »vlečenje vrvi«. Pravil teh iger nam tako sploh ni treba podrobno razčlenjevati, saj nam že njihovo podrobno poimenovanje dovolj zgovorno opisuje situacije, ki jih prepoznavamo bodisi v družinah, prijateljstvih ali na delovnem mestu.

Najbolj pogosta igra zasliševalca je poimenovana »zakaj…«, ker se tako začenja skoraj vsak njegov stavek. Standardna igra zadržanega pa je poimenovana »da, ampak…«, saj v vsakem stavku sogovornika odkrije kakšno napako. Energijo, ki mu doteka oz. jo privablja, namreč ohranja na ta način, da se upira vsem predlogom sogovornika. Ko pa takega reševalca docela izčrpa, se loti koga drugega ali pa svojo priljubljeno igro »da, ampak…« ponovi s kakim povsem novim problemom ali težavo.

Zelo priljubljena igra žrtve (ubogega jaza) je poimenovana »glej, kako se trudim«. Njena značilnost je stopnjevanje nemoči in pomanjkanje odgovornosti, saj izhaja iz otroškega ego stanja. Človek, ki jo igra, opravlja le toliko simboličnih dejanj, da ga drugi, morebiti na delovnem mestu, ne morejo povsem odpisati, in tako ohranja energijo, ki mu doteka.

Dokaj pogosta je igra, ki je poimenovana »ko bi ne šlo zate«. Igrati jo je moč na mnogih prizoriščih: v zakonu, v najstniškem obdobju, v poklicu in zasvojenosti. Ta igra ohranja posebno oster nadzor nad tokom energije, saj sogovorniki v njej prevzemajo krivdo in s tem dajejo energijo. Izvor takšne izmenjave energije je nerazumen strah pred spremembo ali tveganjem, ki pa je dobro prikrit z obtoževanjem. Neka nezaposlena petdesetletna žena je, na primer, krivila moževo zdravje, češ, da je zaradi tega zaprta med štiri stene v stanovanju, vendar se je globoko v sebi bala tekmovanja na tržišču zaposlitev.

Prostovoljno dajanje energije in moči. Pogosto se nam dogaja, da se ob nepričakovanem srečanju z ljubljeno osebo v razgovoru zalotimo, kako se lahko z njo zelo dolgo in živahno pogovarjamo. Energija, ki se ob tem spontano pojavlja in izmenjuje, nam namreč daje občutek širine in živosti. Tako srečanje lahko zelo nazorno prikaže, kako se naša duhovna energija pretaka med ljubečimi se ljudmi. V naslednjih poglavjih bo govor še o odnosih med ljudmi, ki pa lahko tudi zasvajajo. Idealno stanje takih odnosov je namreč takrat, ko oba partnerja ostaneta povsem zbrana in si dajeta oz. medsebojno izmenjujeta energijo, vendar to delata tako, da od nje nista tudi odvisna.

Zavedanje takega boja in tekmovanja za energijo je prvi korak na poti, ki nas bo popeljala do trenutka, ko bomo lahko zahtevali svojo moč nazaj. S tem, ko svojega energijskega naboja ne polnimo več s priključevanjem na druge ljudi, in ko vez z duhovnostjo poiščemo v sebi, začnemo počasi vzpostavljati tudi potrebno ravnovesje.

Opuščanje potrebe po nadzoru

Prepustitev toku dogajanja. Zelo značilna in poučna je pripoved o opuščanju nadzora, kar je doživel neki igralec pri natečaju za razdelitev vlog v televizijski nadaljevanki. Dejal je: »Na takih avdicijah sem se vedno boleče zavedal ljudi, ki so vplivali na mojo energijo. Zelo hitro mi namreč poide. Prav razsuje me vsaka neprijazna pripomba, ali pa zadostuje že en sam pogled. To je videti kot prava poslednja sodba – sodijo te drugi igralci, ekipa, zlasti pa sam.

Tokrat pa sem sklenil, da se bom na avdiciji obnašal drugače. Ponavadi poskušam zbrati samozavest in se prisiliti, da sem pogumen. Vedno je moje obnašanje nekako prisiljeno in zastrašujoče. Odločil sem se, da bom pustil, naj se stvari same razvijajo, in opazoval, kaj se bo dogajalo. Sklenil sem, da bom ohranil stanje umirjene enosti in ne bom dopustil, da bi karkoli vplivalo name – ne v dobrem in ne v slabem smislu – da bom preprosto tak, kakršen tudi sem. Bil sem povsem odprt in sem vse sprejel. Gledal sem na avdicijo kot na skrivnost, ki se mi razodeva, in ne kot na nekakšno grozljivo izkušnjo, ki mi bo prinesla razočaranje.

Hotel sem dati kar največ od sebe in ta avdicija je bila potem ena najboljših v mojem življenju. Dobil sem delo še preden sem se vrnil domov. Resnično sem vse skupaj doživljal povsem drugače, saj nisem čutil, da bi mi kdo sodil. Bilo je, kot da bi umirjena enost v meni prešla tudi na druge. Zelo jasno sem čutil, kot da se mi vrača vse, kar dajem. Zdaj tudi hitreje spreminjam svoj pogled, na primer, ko opazujem drevo ob pločniku. Lahko vidim njegovo lepoto in opažam tudi lepoto vseh stvari okoli sebe, kar mi pomaga, da se povrnem v prijetnejše stanje uma.«

Odpiranje življenja po opuščanju nadzora. Ko enkrat uvidimo, da nadzor ni edini način, na katerem lahko kaj dosežemo, ga opustimo in življenje se nam čudežno odpre. Kozmos, ki nas nedvomno vodi, vrne življenju skrivnost, nam pa občutek, da smo živi. Res pa je, da upiranje ali občutek borbe nista vedno nekaj »slabega«, saj nam velikokrat pomagata prepoznati, kaj je treba spremeniti, s tem pa lahko prepoznamo tudi življenjski slog, ki nas navdušuje.

Ena od vodilnih zagovornic preobrazbe je pripovedovala takole: » Nazadnje me ni več zanimalo, da bi si prizadevala nadzirati svoje življenje, da bi ga usmerjala le po svoji volji. Začela sem se predajati kozmosu in prepoznala sem njegovo voljo. Odkrila sem, da slednja – dolgoročno gledano – pravzaprav sploh ni tako različna od moje. Zdi se nekako tako, kot da mi kozmos vedno želi dati vse, kar si želim, in precej bolje me lahko vodi k ustvarjanju, kot bi to zmogla sama.

Tudi moj zanos je povsem drugačen. Namesto, da bi si izmišljala, kaj bi rada, si postavljala cilje, in se trudila obvladovati vse, kar se mi dogaja, sem se začela uglaševati in intuicijo in delovati, kakor mi ona prišepetava, čeprav ob tem vedno ne razumem povsem, zakaj počnem to, kar počnem. Preprosto gre za zelo prijeten občutek, da opuščam nadzor, da se predajam in dovoljujem, da me vodi neka višja sila.«

Korenito spreminjanje odnosov. Spoznanje o boju za energijo in s tem za večjo moč nam tako pomaga prepoznati potrebo po nadzoru pretoka energije v medsebojnem delovanju oz. v svojih odnosih z drugimi, kar nam daje tudi nov polet. Ko tako nagnjenje lahko ozavestimo, si zaželimo spremeniti obnašanje do drugih. Značilnost človeške narave je namreč v tem, da hoče biti vedno dejavna. Ključna točka razvoja pa je vsekakor porast zavesti o sebi in o kozmosu.

Če morda pričakujete korenite spremembe ali nenadno skladnost v odnosih, vendar ste še vedno v boju in tekmovanju za energijo, nikar ne mislite, da »se niste nikamor zganili«. Prav gotovo vam bo ob pravem času prikazano, kaj morate ozavestiti.

Če pa ste morda razočarani in se vam zdi, da sploh ne napredujete, potem vedite tudi to, da nova duhovna spoznanja pač potrebujejo svoj čas, da bi se ugnezdila v sistemih naših prepričanj. Premik zavesti. Vendar bodo mogoče potrebovali kar nekaj časa, da jih bodo lahko sprejeli tudi v okvir svojih prepričanj.

Povzetek spoznanja o boju za energijo

To spoznanje je zavedanje, da smo se ljudje odklopili od notranje povezave z mistično energijo. Ker se počutimo slabotne in negotove, energijo skušamo pridobiti od soljudi. Navadno to počnemo tako, da manipuliramo z njihovo pozornostjo in jo nadzorujemo. Če izsilimo njihovo pozornost, s tem pridobimo tudi energijo, ki nas okrepi, človek, ki smo mu jo vzeli, pa je oslabljen. Zato se nemalokrat zgodi, da se upre takemu jemanju energije, kar pa sproži nov boj za energijo.

Vsi konflikti na tem svetu izvirajo iz boja in tekmovanja za človeško energijo.

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 2. Jul 2022 at 08:40

266 ogledov

Še 5 dni je časa, da zberemo 2.500 podpisov + rezervo 2.500
OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Zdaj gre zares! 1. Prosimo, da si natisnete obrazec in zberete čez vikend vsaj 10 podpisov pri sorodnikih, prijateljih, sosedih, sodelavcih, znancih ali na ulici oz na kakšni frekventni lokaciji. 2. Podatki o podpisnikih na obrazcu morajo biti spisani z tiskanimi črkami povsem čitljivo, če ne jih bodo pri pregledu na MNZ izločili. 3. V ponedeljek 4.07. zbranih čim več podpisov pošljite na naš naslov, ki je napisan na dnu obrazca sicer pa Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika.  ODDAJTE PISMO NA OKUNCE POŠTE PREDNOSTNO, ker sicer lahko pošiljka potuje lahko tudi tri dni.  4. Takoj zdaj obvestite prosimo vse po elektronski poti o tem, da je treba v akcijo takoj. 5. SKUPAJ ZMAGAMO! OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV  Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 29. Jun 2022 at 11:56

6325 ogledov

Zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis REFERENDUMA za neuveljavitev ZNB
ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD NE BO NIKOLI PORAŽEN!  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Začenjamo zbiranje podpisov (2.500). V sedmih (7) dneh jih je treba zbrati pod zahtevo za razpis referenduma, da Zakon o spremembah zakona o ZNB, ki je bil sprejet po hitrem postopku danes, 29.06.2022 v DZ, ne bo uveljavljen. Lani smo jih v sedmih dneh brali 21.000, po pretečenem roku 7 dni pa jih je na naš naslov prispelo še 9.000, tako, da jih je bilo skupaj potem okoli 30.000. Takrat se je Janševa vlada potem ustavila, ko je Državni svet izglasoval veto in si niso upali zakona sprejeti, ker so videli, kakšna velika masa je proti. Golobova si očitno upa več. Ponavljamo lansko vajo, zdaj gre še bolj zares, ker so Golobovi podaniki Zakon o spremembah ZNB sprejeli. Veta Državnega sveta pa ne bo, ker ima Golob tako in tako veliko večino v DZ in ponovno glasovanje ne bi nič spremenilo.  Zato je zdaj nujno napeti vse sile in moči, da do referenduma pride, ker bomo v referendumski kampanji oblastnikom nalivali čisto vodo tudi na RTV SLO, kamor nas bodo po zakonu morali povabiti, ker imamo dokaze, da se nad našimi ljudmi s cepljenjem izvaja zločin v smislu prepovedanega medicinskega poskusa. Zato, ker to oblastniki vedo, se lahko zgodi, da bodo naredili vse, tudi s podtalnim delovanjem, da do referenduma ne bo prišlo. No, to pa bi moralo pognati vse vas, da vstanete in skupaj osvobodimo Slovenijo na način kot so to storili nekaj let nazaj Islandci.  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Novi predsednik Vlade Robert Golob je pred volitvami zagotavljal, da ne bo obveznega cepljenja. Rekel pa je tudi, da bo še posebej spoštoval odločitve svetovne stroke. Torej, kar bo odločila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), bo za Goloba alfa in omega. Podpisana je tudi pogodba, da bo v novi pandemiji prav WHO odločala, kako bodo ravnale države podpisnice in katere ukrepe bodo morale izvajati. Zato Golob lahko zdaj leporeči, da novega zapiranja ne bo, da se bomo šli švedski model oblvadovanja "pandemije", ko bo pa WHO določila drugače, morda tudi obvezno cepljenje, bo pa izgovor, češ, svetovna stroka je tako odločila, to pa moramo spoštovati, saj je stroki treba vedno zaupati.  Predlog Zakona o nalezljivih boleznih kaže v delu, ko gre za obvezno cepljenje, tole:  Citiramo prispevek gospe Tjaše Vuzem iz Iniciative slovenskih pravnikov:  "Najbolj nas je zbodel v oči stavek iz novega predloga spremembe ZNB, ki ga je pripravila Pravna mreža za demokracijo: "Z globo 400 - 4000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,- Če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona."    Kdaj je cepljenje obvezno in kaj pravi na to 22. člen ZNB. Obvezno je cepljenje: − proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;− proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa program iz 25. člena tega zakona." OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Predvidevali bi lahko, da je obvezno cepljenje in s tem povezane kazni samo proti hemufilusu influence b, davici, tetanusu……, torej proti boleznim iz prvega odstavka. To na prvi pogled drži, kot tudi to, da so kazni trenutno predvidene samo za to skupino. Drugi odstavek pa zadevo spremeni, saj je v njem naveden 25. člen zakona, ki pravi: »Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.«    Se pravi, da se bo lahko tudi na podlagi letnih programov cepljenja in zaščite z zdravili IN izklicane epidemije, kar odloči minister za zdravje, na predlog NIJZ določilo, da se bo potrebno obvezno cepiti tudi proti C-19, saj je v letnem programu za 2022 to že predvideno. Če je bil v letnem programu cepljenja 2021 covid naveden le kot priporočilo, je v programu za 2022 beseda PRIPOROČILO izpuščena. V letnem programu za cepljenje v programu 3 - ZAPOSLENI je navedeno cepljenje proti C-19. Zelo verjetno bodo delodajalci v izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnih mest ohranitev delavnega mesta pogojevali s cepljenjem, saj program 3 določa: »Cepljenje in zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi bolezni se opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.« OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Tako se bo odgovornost prevalila na delodajalce, ki bodo v oceno tveganja vključili tudi obvezno cepljenje proti c-19. Odklonitev se bo lahko kaznovala tudi s krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.    S tem se zgodba še ne konča, saj je v programu 7 navedeno - "Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah - cepljenje proti C-19" »Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi proti posameznim nalezljivim boleznim.«    POVZETEK Do obveznega cepljenja zaposlenih bodo poskušali priti skozi stranska vrata- preko delodajalcev, ki bodo delavno mesto pogojevali s cepljenjem. Lahko pa bodo obvezno cepljenje naprtili vsem prebivalcem, saj jim to omogoča letni načrt cepljenja za 2022 – program 7. Visoke kazni v primeru zavrnitve cepljenja, ki so zaenkrat določene samo za skupino nalezljivih boleznih iz 1. odstavka 22 člena, je možno dodati še tekom razprave, ki bo potekala te dni po kratkem postopku brez vključitve širše javnosti na pobudo poslanke Janje Sluga iz stranke SVOBODA, katero so podprle še stranki LEVICA in SD s skupno 48 poslanci."  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Je to torej ta SVOBODA, da se tako pomemben zakon sprejema v omejenem krogu ljudi in to kar po hitrem postopku brez vključitve zainteresirane javnosti. Je to tisto opevano sodelovanje s civilno družbo in spoštovanje sploh državljank in državljanov? Odgovor se ponuja kar sam po sebi in kdor je pri pameti, razume, da smo šli z volitvami iz dežja pod slap.  Podpišite, lepo prosimo, v čim večjem številu, širite to objavo na vse možne načine in spodudite vse, naj si natisnejo obrazce in zberejo ter pošljejo čim več podpisov na naš naslov: Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika, ki je napisan tudi na samem obrazcu, da jim damo vedeti, da tega zakona ne želimo in ga ne dovolimo uveljaviti. "Gibanje Svoboda" na čelu z dr. Golobom so pred volitvami razlagali, da ne bodo nikoli delovali v nasprotju z ljudsko voljo, ampak v skladu s tem, kar ljudje želijo in pričakujejo.  Zdaj pa nam hočejo z novim Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB) predpisati globe in sicer: KDOR SE BO IZMIKAL OBVEZNEMU CEPLJENJU, ga čaka globa od 400 do 4.000 evrov.  Kdor bi organiziral ali pozival na prepovedana javna zborovanja (kar je ustavna pravica, ki je lahko onemogočena samo ob razglasitvi izrednih razmer), bo kaznovan z globo od 1.200 do 12.000 evrov. To so menda iz predloga črtali??? To so samo nekatere tiranske določbe v novem ZNB-ju. Jih je pa še več in to je pravi udar na svobodo ljudi, katero so nam prav v Gibanju Svoboda tako vehementno obljubljali. Zdaj pa vidimo draginjo, ki se vsak dan povečuje, inflacija je vsak dan višja in še uzakoniti želijo zakonske člene, s katerimi nas bodo spravljali v dodatne finančne in psihične težave, ko bo sprožen novi val nečesa, da bo izgovor za stopnjevanje tiranije.  POVEJMO JIM, DA SE TEGA NE GREMO in NAJ NAS NEHAJO TERORIZIRATI, ker SICER BOMO PRISILJENI SI RESNIČNO SVOBODO IZBORITI Z MNOŽIČNIM PRIHODOM V LJUBLJANO.  Zberite čim več podpisov in delite ter spodbudite še ostale, da jim pokažemo, da nas je ogromno, ki imamo te njihove tiranije čez glavo dovolj!  Zato se potrudimo, da bomo v čim krajšem času zbrali potrebnih 2.500 podpisov in vsaj še enkrat toliko za rezervo.  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV NEKAJ CVETK IZ NOVEGA PREDLOGA ZNB (GOLOB 2022) Vlada lahko odloči, da se zbiranje oseb ter promet blaga ali izvajanje storitev pogojuje: => z zagotavljanjem osebne higiene (pranje rok, razkuževanje....) z uporabo zaščitnih sredstev (maske, rokavice,..), => zagotavljanje medosebne razdalje, števila ljudi.,... => s posredovanjem osebnh podatkov => s predložitvijo ustreznih dokazil ali neokuženosti (PCT) => Vlada lahko omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto (ZAPIRANJE PO OBČINAH) => lahko omeji ali prepove zbiranje oseb po kinodvoranah, gostinskih objektih,... (ZAPIRANJE GOSTILN, FRIZERSKIH SALONOV, RESTAVRACIJ....) => omeji ali prepove promet z blagom, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov (ZAPRTJE TRGOVIN, TOVARN, PREPOVED SLUŽBENIH OBVEZNOSTI....) => Omeji, določi način izvajanja ali prepove pouk (ZAPRTJE ŠOL, TERORIZIRANJE OTROK Z MEDOSEBNO RAZDALJO, MASKAMI..) => Za čas razglašene epidemije se lahko omeji javne shode (PREPOVED SHODOV) => Z uredbo lahko vlada določi izjeme, ki veljajo za posamezni ukrep, tako, da si lahko po mili volji izmišljuje, kaj in kdo bo žrtev ukrepov in kdo ne :) (IZMIŠLJEVANJE, ZA KAJ IN KOGA VELJAJO UKREPI IN ZA KOGA NE VELJAJO) => Vlada lahko sama določi prekrške in sankcije za kršitve uredbe (LAHKO DOLOČIJO KAZEN npr. 2000 EUR, ker nisi nosil maske) PODPIŠI IN DELI PETICIJO, KER BOMO ZAHTEVALI JAVNO RAZPRAVO NA KOMISIJI DZ ZA PETICIJE, ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI, NOBENIH PODMIZNIH DOGOVOROV IN NA POL TAJNIH HITRIH POSTOPKOV SE NE GREMO!  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 23. Jun 2022 at 10:40

591 ogledov

Podpiši zahtevo za javno razpravo o novem Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB)
S klikom na fotografijo spodaj pridete do peticije, ki se podpisuje zato, da bomo takoj, ko bo vsaj 10.000 podpisov vložili zahtevo na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državmnem zboru, da se odpre javna razprava do česar imamo pravico.  KLIKNI NA FOTOGRAFIJO ZA DOSTOP DO PETICIJE Je zdaj že kaj bilj jasno, da se gre v Sloveniji vedno iz enih volitve v druge iz dežja pod kap oz. pod slap??? Ekipa OPSp.s.  Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 22. Jun 2022 at 22:48

175 ogledov

Ob 31. obletnici "samostojnosti in neodvisnosti" Slovenije!
Klikni na fotografijo za ogled videaLadislav Troha

Sun, 12. Jun 2022 at 22:44

857 ogledov

Kaj je 5G sistem in zastrupitev s sevanjem?
Vendar pa je frekvenca od 10 do 60 GHz tista frekvenca, pri kateri nihajo molekule kisika. Pri 60 GHz bo 98% prenesene 5G energije absorbiral atmosferski kisik, ki nato spremeni orbitalne lastnosti elektronov molekul kisika. 60 GHz je absorpcijska frekvenca molekul kisika. Molekule kisika imajo elektrone, ki se delijo med seboj, kisik je diatomska molekula. Kar dihamo, sta dve molekuli kisika, povezani z elektroni, ki si jih delijo. Ko molekula kisika prejme 60 GHz 5G valove, ti valovi vplivajo na orbitalno resonančne lastnosti teh skupnih elektronov. To so tisti skupni elektroni, ki se vežejo na hemoglobin v naši krvi. Ko se kisik prekine, se ta ne bo več vezal na hemoglobin in mioglobin (molekule, ki prenašajo kisik), zato rdeče krvničke ne bodo mogle prenašati kisika v celično 'membrano'. Brez kisika se jetra zamašijo in telo in možgani se začnejo razgrajevati zaradi počasne zadušitve. Ker so možgani najbolj občutljiv organ telesa na pomanjkanje kisika, bo brez dovajanja dovolj kisika v možgane povzročilo možgansko hipoksijo. Dr. Robert O Mladi Reference[1] https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal[2] Waldmann-Selsam, Balmori-de Bridge, Breunig, Balmori, Radiofrekvenčno sevanje poškoduje drevesa okoli baznih postaj mobilnih telefonov, Sci Total Environ. December 1, 2016; 572:554-569. stori: 10.1016 / j. scitotenv 2016.08.045. Elektronska objava 24. avgusta 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133[3] Balmori, Alfonso, Elektromagnetno onesnaženje s telefonskimi antennami. Vpliv na prostoživeče živali. Patofiziologija, zvezek 16, 2. in 3. avgust 2009, strani 191-199. https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0928468009000030[4] Poročilo o delnih ugotovitvah nacionalnega toksikološkega programa o študijah rakotvornosti radiofrekvenčnega sevanja mobilnih telefonov v Hsd: Sprague Dawley® SD Rats (izpostavljenosti celotnega telesa) Osnutek 19-5-2016. https://www.biorxiv.org/.../early/2016/05/26/055699.full.pdf[5] https://bioinitiative.org/[6] https://www.iarc.fr /wp-content/uploads/07/pr208_E. pdf[7] Carlberg, M, Hardell L. , Ocena uporabe mobilnih telefonov in brezžičnih telefonov ter tveganja glioma z uporabo stališč Bradford Hill iz leta 1965 o povezanosti ali vzročni zvezi. Biomed Res Int. 2017; 2017: 9218486. Objavljeno na spletu 16. marca 2017. Dve: 10.1155 / 2017/9218486. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/[8] Beljaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Jedro M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Care P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. , EUROPAEM 2016 Smernica EMF za preprečevanje, diagnozo in zdravljenje zdravstvenih težav in bolezni, povezanih s CEM. Okoljsko zdravje. 1. september 2016; 31(3): 363-97. rok: 10.1515 / Revidirano-2016-0011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111 Ekipa OPS P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej! 

Sun, 12. Jun 2022 at 11:40

1954 ogledov

Peter Rotar, nadomestni morilec Ivana Krambergerja? (VIDEO)
                         4. maj 1936 - 7. junij 1992                 (Klikni na fotografijo za ogled videa) Vzemite si 18 minut časa in pozorno poglejte ta video. premislite o povedanem Ivana Krambergerja ter ostalih protagonistov tistega usodnega časa zanj in za Slovenijo. Lahko samo povemo, da so z umorom Krambergerja, tisti, ki so to storili, zelo spremenili potek dogodkov. Zelo so namreč vedeli, da jim bo pri izvedbi njihovih skritih načrtov ropanja in razprodaje Ivan Kramberger zelo v napoto, ker so videli, da ni več pokoren in ubogljiv kot je bil še v času predsedniške kampanje, ko so ga rabili za olepševanje demokrature. V filmu je razkrinkana laž sodnega izvedenca balistične stroke Golje, ki je preiskoval umor Ivana Krambergerja. Iz filma boste zvedeli zaradi katerih izrečenih bogokletnih besed na zadnjem shodu v Ljubljani, je bil Ivan Kramberger potem, čez dober mesec dni, ustreljen in ubit z vojaško puško v Jurovskem dolu.Ustvarili pa si boste tudi vtis o domnevnem morilcu Petru Rotarju, ki je pojasnil v kamero zakaj je dejanje priznal oz. zakaj ga ni zanikal, ker po njegovih trditvah ni streljal na Ivana Krambergerja, da so ga umorili pa je zvedel šele po pogovoru z bratom kmalu po tem, ko je padel Ivan.Po 30ih letih je čas za RESNICO vsaj v smislu, da je Ivan Kramberger končal kot politična žrtev atentata, kar v filmu nedvoumno trdi takratni obrambni minister Ivan Janez Janša. Na drugi strani pa njegov kolega takratni notranji minister Igor Bavčar, pravnomočno obsojeni kriminalec trdi, da umor ni bil politično motiviran.Nekdanji znani kriminalist pa Bavčarja poziva naj končno spregovori in naj več ne molči.Indici in pričevanja nekaterih takratnih akterjev pa kažejo na to, da so Krambergerja ubili profesionalni morilci in glede na vhodno in izhodno strelno rano (kar boste v filmu videli), je zelo logično, da je krogla priletela iz višine, ne pa kot je zatrjeval na sodišču izvedenec, da je krogla morilca potovala skoraj po vodoravni liniji in naj bi se nekje odbila.Pripravite se, da boste tudi z lastnim razmislekom morda še kaj novega domislili. Naj duh KRAMBERGERJA zaživi v vseh, da postanete UPORNI in NEOMAJNI, naš nasprotnik ima zdaj še hujše namene, ki mu jih diktirajo globalistični psihopati. Podprite ustanovitev prve ljudske, neodvisne OPS TV, tako, da postanete njen deležnik že z 20 € solastniškega deleža, če je višji bo ste vse bolj odgovoren solastnik ali pa donirate poljuben kakršen koli znesek na naš: TRR: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DELEŽ V OPS TV/ DONACIJA, Referenca: 99 ali 00.www.opstv.si Ekipa OPS

Zadnji komentarji

Tomaž Štamcar :

3.7.2022 00:45

Odprto pismo: Pozdravljeni spoštovani vztrajniki Odbora 2014 (ter vsi prebivalci Slovenije) Pošiljam nujno opozorilo: PLAČANCI GLOBALISTOV V PARLAMENTU SO PRIKRITO UZAKONILI CEPILNI TEROR z zakonom ZNB-D po hitrem prikritem postopku in to pričakovano v času manjše pozornosti. Uporabljajo taktiko majhnih korakov ter deli in vladaj. Takoj se moramo prenehati deliti, ker gre za preživetje naroda in človeštva. JESENI PLANIRAJO NOVE MUTACIJE TERORJA ČE KDO NE RAZUME, VSE NAS HOČEJO ZASTRUPITI po naročilu bogatašev, ki prevzemajo svet. V injekcijah so nano vojaške tehnologije in vse je dokazano. Denarne kazni za necepljene in po cepljenju je že umrlo tisoče Slovencev (krvni strdki, kapi...) To so mi potrdili sorodniki žrtev in tudi zdravstveni delavci in ni teorija. VSE SKRIVAJO. Lahko nas bodo aretirali, če zavrneš cepiva, ukrepe itd kot je to že v Avstraliji. Tudi taborišča bodo tako kot v Avstraliji, če se ne upremo. Elita se hoče znebiti milijard, za njih, odvečnih ljudi. Uničiti hočejo narode, države, družine, vero, cerkev ter vse normalno. Poudarjam to ni teorija temveč 100% dokazana zarota proti človeštvu. Elita počasi gradi svetovno satansko vlado antikrista za preživele sužnje (10% prebivalcev) do leta 2030. Ime te agende je agenda 21 oziroma 2030. Nekatere žrtve so spregovorile v oddaji RTV-SLO Tednik V javnost pride le 1% teh šokantnih informacij kot v tej oddaji, ki jo prosim poglejte. "Kakšne zdravstvene zaplete lahko povzroča cepljenje proti covidu-19?" https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/kaksne-zdravstvene-zaplete-lahko-povzroca-cepljenje-proti-covidu-19/597095 Zbiramo podpise za referendum, ki je edina nenasilna rešitev pred prisilnim celjenjem-genocidom. Imamo le nekaj dni časa. Pomagajte vsaj z informiranjem ljudi ki jih poznate. lp Tomaž Štamcar, Vztrajnik odbora 2014 Zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis REFERENDUMA za neuveljavitev ZNB (gibanjeops.si) https://gibanjeops.si/post/643358/zbiranje-podpisov-pod-zahtevo-za-razpis-referenduma-za-neuveljavitev-znb

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Četrto novo duhovno spoznanje