Letne vinjete - to je možno samo v Butalah


 
Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije

Ruska ulica 2
1000     Ljubljana
e-mail: info@gibanje-ops.com
spletna stran: www.gibanje-ops.com

Ministrstvo za promet
Gospod Patrick Vlačič
Langusova 4


1535 Ljubljana

Zadeva: LETNA VINJETA

Spoštovani gospod Vlačič, Minister za promet v Republiki Sloveniji!

Prosimo, če nam pojasnite, kako je možno, da na vseh prodajnih mestih prodajate letne vinjete za vožnjo po avtocestah po polni ceni, čeprav je njihova veljavnost samo do konca januarja 2011?!

Te dni je namreč hotel eden od naših članov, ki si je kupil drug avto, kupiti poleg vseh davščin, taks, cestnine, tablic, tehničnega pregleda, zavarovanja, tudi letno vinjeto, ki je samo drugo ime za cestnino po vaših avtocestah, ki so, čeprav končno zgrajene, ves čas v gradnji. Namesto da bi v te ceste vgradili resnično material, ki smo ga plačali davkoplačevalci, so gradili še vikende, hiše, vile in zasebna cestišča in še kaj drugega zraven.

To prakso poznamo in o njej že ptiči čivkajo po drevesih. Zato, ker je bil v te ceste vgrajen vprašljiv material in ga je bilo premalo, so ceste kar naprej v popravilu, med drugim pa so tudi močno poddimenzionirane in je zaradi samo dveh voznih pasov in velikega števila težkih tovornih vozil velikokrat možno peljati  s hitrostjo do največ 80 km/h. Še posebej so problematične ceste brez odstavnega pasu.

Kot rečeno, se je naš član ustavil na dveh prodajnih mestih in na obeh so mu svetovali, naj ne kupi letne vinjete, ker velja le do 31. januarja 2011. Ker se nova letna vinjeta lahko kupi od 1. decembra in bo najbrž veljala ponovno  do 31. januarja 2012, to pomeni, da je cena za 14 mesecev oz. 427 dni uporabe 95 evrov. Tako dobimo ceno za dan, ki znese 0,2224824 evra.

Logično bi bilo, ko bi letno vinjeto, ki velja zgolj do 31. 1. 2011 in bi jo kupili na primer danes, dobili za ceno 91 dni, kolikor je še ostalo dni veljavnosti x 0,2224824 = 20,24 evra.  Sprašujem se, kaj so mislili ljudje, ki so kupili letno vinjeto po na primer treh, petih, šestih mesecih po njenem izidu in so jo plačali enako kot tisti, ki jo je uporabljal od samega začetka? Se temu reče neenakost veljavnosti letne vinjete, ki jo kadarkoli v letu kupimo po isti ceni?

Možno bi bilo tudi, da bi imela možnost preščipniti datum, ko bi jo kupili, in potem bi se vedelo, da je neveljavna, ko preteče od nakupa 14 mesecev. In še tretja možnost je, da bi bil račun in datum na njem podlaga  za veljavnost letne vinjete. Vse od naštetega bi bilo boljše kot to, kar ste naredili, saj ste s tem povzročili tudi to, da letne vinjete po preteku nekaj mesecev od izida nihče več ne kupi.  Morajo pa kupovati druge, ki so dražje. Ste morda pri načrtovanju na to računali? Revno je potem to vaše načrtovanje.

Res težko razumemo, da ste lahko tako zelo slabo načrtovali ta projekt, a se po drugi strani ne čudimo, saj je vendar povsem jasno, da je takih in drugačnih anomalij v vseh resorjih naše države vse polno, kajti negativna kadrovska selekcija, ki se pri nas vleče že od leta 1942, ne more prinesti kaj drugega kot nestrokovnost, neprofesionalnost, malomarnost ter ogromno težav za davkoplačevalce in ostale uporabnike storitev države.

Zaradi takih anomalij v sistemu in oškodovanja davkoplačevalcev v normalnih državah odstopajo ministri in padajo vlade. Pri nas je kaj takega nemogoče pričakovati, toda res se je treba vprašati ali smo dolžni tukaj živeči ljudje vso to lumparijo in nesposobnost tolerirati in plačevati? Naše prepričanje je, da je bilo tega v teh 20-ih letih, odkar imamo svojo državo, preveč in že nekaj časa vse to odteka čez rob.

Prosimo, da nemudoma odgovorite, kaj boste ukrenili, da se neha s takšno sramoto (saj letno vinjeto kupujejo tudi tujci) in kako boste povrnili škodo vsem tistim, ki so kupili letno vinjeto že po nekaj dneh, tednih ali mesecih po prvem dnevu od izida in je njena 14 mesečna veljavnost še opravičevala njeno polno ceno.

Vsekakor pa je kljub vašemu naprezanju, ko se boste trudili  opravičevati to malomarnost vaših sodelavcev, potrebno naznaniti javnosti, da prevzemate odgovornost in najavljate svoj nepreklicni odstop.

Drugo naše trdno prepričanje pa je, da smo avtocestni križ vsaj trikratno preplačali in bi morala družba SCT in ostali, ki so se pasli na davkoplačevalskem denarju, te ceste vzdrževati na lastne stroške najmanj naslednjih 30 let in davkoplačevalci ne bi smeli plačevati nobenih dodatnih cestnin zanje, saj bodo še otroci naših otrok plačevali kredite, ki ste jih do sedaj vehementno najemali na naš račun in jih z malverzacijami in gledanjem vstran pomagali zbasati v zasebne žepe.

Hvala za takojšen odgovor in lepo pozdravljeni!

 
Gibanje OPS,

Ladislav Troha, predsednik                         
 

V Ljubljani, 2. 11. 2010

 

ODGOVOR MINISTRSTVA dne, 9.11.2010:

Spoštovani,

pri vinjetnem sistemu plačevanja cestnine gre za plačilo cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste oz. pavšalno plačilo in ne za plačilo glede na prevoženo razdaljo, kar bi bilo edino pravično. Namreč, vsakršno pavšalno plačilo je nepravično za uporabnike, saj je takšen sistem ugoden za pogoste uporabnike cestninskega omrežja, medtem ko je za občasne uporabnike nepravičen.

Takšen sistem je bil uveden poleti leta 2008 kot prehodni sistem do uvedbe elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku, šele ta pa bo resnično pravičen sistem.

Zaradi uvedbe vinjetnega sistema cestninjenja je bil s strani Evropske komisije zoper Slovenijo sprožen tudi postopek, ker je bil sistem, ki je sprva poznal le letne in polletne vinjete, diskriminatoren do občasnih uporabnikov. Vlada je zato na pobudo ministra Vlačiča takoj po nastopu mandata, decembra 2008, imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo predloga za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje, katere glavna naloga je bila pripraviti predlog za financiranje avtocestnih in cestnih programov in ponovno ovrednotiti sistem cestninjenja v Republiki Sloveniji. Delovna skupina je pripravila poročilo, na podlagi katerega se je Republika Slovenija odločila za spremembo sistema in s prvim julijem 2009 uvedla poleg letnih še mesečne in tedenske vinjete, ter ukinila polletne. Evropska komisija je nov sistem sprejela kot zadovoljivo rešitev, ki pa je še vedno le prehodne narave do uvedbe cestninjenja v prostem prometnem toku. Naše aktivnosti so namreč na področju cestninjenja usmerjene v uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki bo skladno z vladnim akcijskim načrtom za tovorna vozila na voljo do konca leta 2012, kar je skladno tudi s t.i. Eurovignette direktivo, medtem, ko bo za osebna vozila dopuščeno, da se sistem uvede do konca leta 2014. Ta sistem bo temeljil na načelu "uporabnik plača",  torej bo vsak uporabnik plačal cestnino glede na dejansko prevoženo razdaljo po cestninskem omrežju.

Naj pa še pojasnimo, da imajo vse države, ki so uvedle vinjete kot sistem cestninjenja, za letne vinjete koledarsko leto veljavnosti. To je potrebno zaradi kontrole. Imajo pa uporabniki zato na voljo kratkotrajne vinjete za mesec ali teden dni, pri čemer je veljavnost vezana na dan nakupa.

Na koncu naj dodamo, da razumemo vaše nezadovoljstvo, saj plačevanje po pavšalu ni in ne more biti pravično; kot je večkrat v prispodobi poudaril tudi minister, si ne predstavljamo, da bi elektriko ali uporabo mobilnega telefona plačevali po pavšalu. Zato pa se zavezujemo, da bomo še naprej intenzivno delali na projektu uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, da čim prej odpravimo anomalije sedanjega vinjetnega sistema cestninjenja.

S spoštovanjem,


Liza Poljak
Ministrstvo za promet
odnosi z javnostmi
Langusova 4
1535 Ljubljana
tel.: 01/478-8414
faks: 01/478-8139
e-pošta: liza.poljak@gov.si

 

KOMENTAR OPS:

Najbrž niso dobro razumeli, kaj smo hoteli povedati. To je, da ni normalno kupiti letno vinjeto naprimer julija in ta potem velja samo do konca januarja naslednjega leta. Morala bi veljati do julija naslednjega leta do dne, na katerem bi imela nalepka označen datum. Kako imajo to urejeno drugje, niti ni bistveno, bistveno je, da imamo doma rešitve, ki so pametno oz. vsaj logično urejene.

Pojasnilo, kako imamo pač na voljo kratkotrajne vinjete je ob spozabi, da je cena mesečne vinjete 30 eur res odlična rešitev, ko stane letna 95 eur kar na letni ravni, če bi kupovali mesečno to znese 360 eur. Tedenske pa je cena 15 eur in najbolje bi bilo, ko bi namesto letne kupovali kar tedenske vinjete. Vsekakor pa ostaja problem, da letna vinjeta kupljena po datumu izida ne more stati več 95 evrov, kajti kupci, ki jo kupijo kasneje kot začne veljati so diskriminirani glede na kupce, ki so jo kupili pred ali pa na dan veljavnosti. To se menda da razumeti, če je človek vsaj napol funkcionalno pismen.  

Sistem elektronskega cestninjenja bo tudi ustavno sporen, saj bo imela država oz. njeni varuhi pod kontrolo vsakega, ki bo imel v avtomobilu napravo za sledenje. Še en nadzor, ki je nedopusten. Kakor bomo dopustili nadzor nad avtomobili, bo naslednji korak vgradnja čipov v telesa ljudi, da bomo vsi pod nazorom v smislu, kje in kdaj se gibamo.

Zelo težko beremo dopise o pravičnosti, ki jo imajo nameščenci nomenklature veš čas polna usta. Pravično bi bilo, da bi se državljani vozili po cestah brez dodatnih stroškov, saj smo vse že nekajkrat preplačali, ko je med gradbenimi deli denar odtekal po stranskih kanalih v hiše, vile in privatne žepe premetenih privilegirancev. Zato nikar o pravičnosti!

Pojasniti smo tudi želeli in dobiti odgovor o razbojniškem ravnanju z našim denarjem pri gradnji cest, ko je vsem jasno, da bi se lahko tako kot naprimer v Nemčiji po vseh avtocestah vozili na račun vloženega denarja pri gradnji, saj smo vsi financirali izgradnjo avtocest. Povsem nekaj drugega bi bilo, ko bi te avtoceste zgradili z zasebnim kapitalom in potem pobirali cestnine tako kot je to urejeno v nekaterih drugih državah.

Po poznani razbojniški praksi se nam zna že kmalu zgoditi privatizacija še DARS-a, po možnosti z novimi tajkunskimi krediti ali pa slamnatimi kupci iz tujine, ki bodo tako skušali oprati nakraden slovenski denar in bomo potem preko elektronskega cestninjenja plačevali enormne vsote za prevoz po teh že zdaj uničenih avtocestah, ki so kar naprej v obnovi, da o lokalnih cestah, ki so vse bolj podobne kolovozom sploh ne govorimo.  

Skratka ni pravično in pošteno oderuštvo, ki se dogaja ne samo na področju cestninjenja. Dejstvo je, da bi glede na že vloženo v izgradnjo in preplačano morali po avtocestah voziti domači ljudje brezplačno, tujci z vinjetami kot je to v Avstriji, tovorna vozila pa bi morala potovati po železnici, saj bi tako preprečevali uničevanje avtocest, ki so tudi poddimenzionirane za to količino vozil ter absolutno zastrašujoče onesnaževanje narave ob preobremenjenih avtocestah.

Hvala, ker delujete za boljšo Slovenijo!

Ekipa OPS