Opis logotipa OPS

Namen CGP podobe:
Preko celostne grafične podobe podaljšamo organizaciji njen drugi JAZ - projekcijo njenega značaja, odlik, identitete, imidža. Z njo sem želela predstaviti gradnjo novega mostu, ki bi simboliziral sistem med org. in javnostjo, s svojimi komunikacijskimi sredstvi v strateško načrtovanem sožitju, ravnotežja življenjskega ritma.
Referenčni trikotnik:

IDENTITETA:
manifestacija vsega, kar org. je, za čemer stoji in kamor gre.
Pomeni pot vseh poti, ki jih izbere org., da bi opravljala svoje poslanstvo in se identificirala pri vseh svojih javnostih (ohranja notranjo kulturo in jo vzpostavlja preko: materialnih dokazov: razpoznavnost poslovnih prostorov, oblačila, in nematerialnih: vedenjske in motivacijske značilnosti sodelujočih pri org.,...)

IMIDŽ:
Ideja o imidžu se je prvič pojavila v 50 letih, ko je David O Gilvygovoril o tem, da potrošniki ne kupujejo izdelke, ampak blagovne znamke. Takrat se je ideja o blagovnih znamkah kmalu prenesla na podjetja. Imidž je pojem, ki obsega vse, kar se o neki org. misli, občuti, asociacij - kar pomeni, da je imidž dinamičen pojem, ki se vzdržuje in spreminja. Zato je tu pomembna podpora odnosov z javnostmi, oglaševanja, ki ga org. izvaja, sproža dražljaje, ki oblikujejo in utrjujejo ali spreminjajo imidž org. pri predstavnikih različnih dejavnosti.

Manj, ko je informacij o org. in elementih njene realne identitete, več je možnosti, da bo imidž razvrednoten in predstava realnosti izmaličena. Zato gospodarske družbe komunicirajo, oglašujejo, informirajo: usklajujejo imidž o sebi s svojo realno identiteto. Kompleksna zadeva, tako kot je njena realna identiteta.

SIMBOLNI IDENTITETNI SISTEM:

Govori o njej (CGP), ne da bi jo slišali, otipali ali okusili ali kako drugače zaznali njeno realnost. Vsebuje izključno vidne dražljaje, kar pomeni da tu nastopijo znaki, barve in ostale likovne strukture, ki predstavljajo zrcalo realni identiteti org. Poleg likovnih izraznih simbolov, se CGP pridruži tudi glasba, morda vonjave in vedenje ljudi. V simbolni identiteti mora biti vkodirana realna identiteta org.skupaj z njeno vizijo in cilji.

S celostno grafično podobo sem poskušala zajeti projekcijo v prihodnost, idelizirati sliko identitete, odraz vizije vodstva, filozofijo, politiko,...
CGP je strateško najmočnejše orodje pri vzpostavljanju ekvivalentne menjave s potrošniki izdelkov, storitev, idej, ki jih ustvarja organizacija.

Snovanje in udejanjanje CGP v prakso je najbolj prefinjen posel, kar jih pozna komunikologija.

Simbol - piktogram človek

Spreminja se tako okolje in njegove zahteve, kot tudi organizacija, ki skuša v takem okolju uspešno krmariti. Kompas - v tem primeru izpostavljen simbol ČLOVEK je samo še korak do spoznanja, da je organizaciji jasna njena prihodnja strategija in s tem smer in vrsta taktičnih odločitev. Skozi oblikovanje simbola sem poskušala portretirati percepcijo gibanja kot samega sebe, ki jo vodi, konec koncev je dobro komuniciranje že del zmage. Vsaka organizacija, ki želi komunicirati z različnimi dejavnostmi, mora imeti jasno izraženo lastno identiteto - svojo osebnost.

Lahko bi simbol - človeka - poskušali primerjati s svastiko, ki je bila na začetku značilna za kovance, ki so jih našli na Kreti. Simbol je pomenil "vsi za enega", in hkrati predstavljal rodnost in moč. Kasneje jo je uporabil Hitler za svojo CGP,... ...negativen priokus. Skratka, želim poudariti vodilo nastajanja simbola: Za dosego cilja sta morda potrebna dva ali več predlogov za uresničitev in dosego boljšega rezultata.

Simbol je nastajal iz 3 danih črk: O, P, S, ...in v zdužitvi teh črk je nastal človek. Celota je ločena na dva dela, zaradi filozfije Gibanja, ki temelji na odobravanju različnih pogledov ter na podlagi tega poiskati najbolj učinkovito, dolgoročno in takrat najbolj primerno odločitev. Poleg tega se mi zdi posrečena različica, za katero si upam trditi, da bo zaživela, kljub poplavljenosti vseh mogočih znakov.

Zaznavanje prostora: Lik je v sebi organiziran dražljaj, ki se loči od likovnega ozadja in stopa predenj. Lik - človek prednjači v hierarhiji zaznavanja in vzbuja asociacije na urejenost, red, s svojimi ovalnimi zaključki simbola pa na pogum in igrivost, dobrodušnost, občutek varnosti. Rob, ki nastaja med likom in ozadjem, mu poda možnost, da se napolni z barvo, ki zopet doda neko vrednost - vzbuja čustva. Simbol - človek je prepoznaven lik in bo tako tudi hitreje zaznan in prepoznan.

Inspiracija obdobje Renesansa: krog ideal geometrije - vecni krog zivljenjskega ritma: rojstvo, zivljenje, smrt, rojstvo,... neskoncno,....alfa in omega,....

Zaznavanje gibanja:

Zaznavanje gibanja ustvarjajo zaobljeni robovi lika, ki prikliče različne asociacije na: na pogum in igrivost, dobrodušnost, obcutek varnosti...
Oblikovalska zasnova:
- simbol
- logotip
- tipografija
- barv s pojavnostmi
Izostrujejo lik iz ozadja, mu podajo večjo vrednost in ga okrepijo z vidnimi dražljaji. Pripomorejo k večji prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti,...
Barva je lastnost svetobe, je del duhovnega, mentalnega in ne fizičnega sveta....
...ko elektromagnetni valovi zadanejo ob mrežnico očesa, človekovi možgani pa dražljaj prevedejo v doživetje barv.....in to doživetje prevedjo v nastajanje čustev, ki jih vsak posameznik začuti: sprejme ali odvrne.

Rdeča: barva ognja in krvi - sprošča adrenalin, sreča, agresivnost, impulzivnost, optimizem, dinamizem, mobilnost, rast - nanaša se na ljudi, ki živijo intenzivno življenje. Osnovna čakra.
Oranžna: najbolj žareča med barvami, simbolizira ravnotežje med duhom in libidom. Ko se ravnotežje poruši je to lahko barva zmernosti in ljubezni ali razuzdanosti.
komunikacija, ženitev - sklenitev zveze, ambicija, vedrost, radodarnost, sprejemljivost, bogastvo. razmnoževanje.

Rumena:
Je intenzivna, najtoplejša. Barva večnosti, povezana s skrivnostnostjo obnove.
Veselost, razsvetljenost, sončnost, akcija, intelegenca, mladost,...Sedež Jaza.

Zelena:
je barva rastlinskega kraljestva. Pomirja, krepi, osvežuje in je človeška. Je barva večne mladosti. Barva brez veselja, žalosti in strasti. Ljubezen.
Upanje, stabilnost, varnost.

Modra:
Je najglobja, najčistejša, najhladnejša med barvami. Predmetom ali stvarem olajša oblike, jih odpira in razdira. Zavedna misel se v modri prepusti nezavedni. Modro je neustrašno, brezbrižno z željo po čistosti.
Poduhovljenost, pravica, arcionalnost, mir, zadovoljstvo, higiena,... Inspiracija.

Vijolična:
kraljevskost, lojanlnost, moč, resnica, religija, skrivnostnost,...ustvarjalnost, sedež duše.

Tipografija:
Vsak tip črkopisa ima določeno referenčnost, pripadnost sporočilu. Pomenska struktura črkopisa v logotipu in formalnih podatkih in uporabnih komunikacijskih sredstvih je v harmoniji z simbolom in ozadjem. Pozitiven naboj sporočila v izbrani tipografiji se ravno tako kot pri ovalnih oblikah navezuje na pogum, igrivost, dobrodušnost, obcutek varnosti,...Kljub repezentančnosti, ki jo skriva v sebi, nastopa kot preprosta pisava, ki si dopušča svobodo.

Predlagan izbor: Century Gothic

Predlog za oblikovanje tipičnih komunkacijskih sredstev:
- dopisni papir
- pečat ali žig
- vizitke
- zastave
- mape
- delovne obleke
Označevanje v interierju:
- označevalni sistem
Označevanje v eksterierju:
- označevalni sistem
- napisi na vozilih

Saša Strnad, avtorica CGP