Osveščeno gospodarjenjePri izvajanju različnih gospodarskih dejavnosti prihaja razen onesnaževanja okolja tudi do primerov, ko v iskanju čim večjega dobička prihajajo na tržišče tudi izdelki, ki so škodljivi za potrošnika. Gibanje s svojim delovanjem najprej skuša strokovno pomagati takim gospodarskim združbam z ustreznimi strokovnimi nasveti, v primerih očitnega zavračanja pobud pa na take primere opozori tudi pristojne državne organe in kritično javnost.

1. Priprava podrobne analize stanja in problemov z vidika osveščenega gospodarjenja ter uzdelava seznama družb, podjetij in posameznikov, ki v katerem koli pogledu lahko vplivajo na dejavnost Gibanja, in sprožitev ustrezne pobude vsem manjšim podjetjem in posameznikom, ki aktivno delujejo na tem področju, da se včlanijo v Gibanje.

2. Sodelovanje pri pripravi ustreznih strokovnih pobud za odpravo ugotovljenih problemov v okviru določeme gospodarke dejavnosti oz. posamezne gospodarke družbe, podjetja ali samostojnega podjetnika, v kolikor imajo njihovi izdelki ali storitve v ončni posledici lahko škodljiv vpliv na potrošnike, in spremljanje njihovega uresničevanja ter ustrezno ukrepanje v primeru zavračanja takih pobud.

3. Priprava predloga za ustrezne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje z vsemi potrebnimi utemeljitvami, s katerimi bodo pri pridelovanju sadja in zelenjave vsa zravju škodljiva kemična srestva zamenjana z neškodljivimi naravnimi sredstvi, medtem ko bo dovoljen samo uvoz v biološkem pogledu povsem neoporečnega in zdravju povsem neškodljivega sadaj in zelenjave, za kar bo vzpostavljena tudi ustrezna kontrola pristojnih državnih organov in institucij.

4. Priprava programa dejavnosti in ukrepov, s katerimi bo Gibanje lahko učinkovito spremljalo dogajanje na področju pridelovanja sadja in zelenjave in ob vseh pomebnejših primerih uporabe zdravju škodljivih kemičnih sredstev o tem obveščalo kritično javnost in pristojne državne organe...
Premišljena nedorečenost. Tudi v okviru tega področja je prejkone ostalo še veliko nedorečenega, ker brez konkretnih in "uradno" pridobljenih podatkov bližnjih dogodkov ne želimo prehitevati. Naš trud pri iskanju potrebnih tovrstnih podakovin informacij je namreč velikokrat spodletel, ker nismo mogli ustrezno odgovoriti na vprašanje: "Ja, koga pa to zanima?" Razen tega so takemu vprašanju kasneje sledile tudi anonimne grožnje po telefonu, ki pa nas niso niti malo prestrašile.

Treba je biti pripravljen tudi na neprijetna odzivanja prizadetih (morebitne tožbe). Vendar so nam take in podobne reakcije povsem razumljive, saj gre pri vsem tem vendarle za velike količine (brez truda) pridobljenega denarja. Vsekakor bo mogoče nekatere konkretne naloge na tem področju opredeliti šele po tem, ko bodo potrebni podatki in informacije pridobljeni na legalen način, kar seveda, velja tudi za vsa druga področja.

Tu kaže pojasniti, da pobude glede včlanjevanja v Gibanje ne velja razumeti kot brezglavo nabiranje članstva zgolj zaradi večjega števila (in seveda članarine), temveč kot enega od načinovza pridobivanje ustreznih sodelavcev in somišljenikov, medtem ko bodo z osveščenim pristopom k Gibanju lahko koristili samimi sebi oz. svoji dejavnosti.

Poleg zgoraj omenjenih nalog glede pridobivanja in uvažanja neoporečnega sadja in zelenjave se nam namreč zdi pomembna tudi naloga, da bi raziskali in skušali odpraviti pravo cenovno podivjanost tega blaga v zadnjih nekaj letih. Kot vse kaže mnogih sploh ne moti, če morajo za to (največkrat oporečno) blago zlasti v zimskih mesecih plačati skoraj vsak teden drugačne cene, ki se razlikujejo od prejšnjih tudi za več deset odstotkov.

Vendar pa pri tem cenovnem nihanju ne igra ekonomska logika prav nobene vloge, temveč ima na tem tržiščuvse niti v rokah tako imenovana "zelena mafija" (bojda se loči po narodnosti in ji je treba reči celo albanska, srbska, črnogorska, itn.), ki so jo naši kratkovidni politiki kot vse kaže že pred leti (z nespametnim podeljevanjem državljanstvazavestno) "uvozili" hkrati s tem blagom.
V teh visokih cenah je največkrat vračunano tudi to, da bo večina blaga zaradi visokih cen čez čas itak končala na smetišču. Zato vas ne smejo ne smejo presenečati in zavajati nizke cene ob čedalje pogostejših tako imenovanih "akcijskih prodajah", pri katerih je treba za preveč zrelo sadje in napol uvelo zelenjavo (včasih tudi že napol gnilo) še vedno plačati veliko več, kot v sosednjih zahodnih državah.

Ob tem se mnogi sploh ne zavedajo, da zaradi visokih cen pri nas lahko tovrstno blago pripeljejo iz vseh delova sveta, in da njihovega izvora (in načina pridelave) nihče ne nadzira. Zaradi smešno nizkih cen namreč lahko, denimo, "črnobilsko zelenjavo", ki je menda, tudi nenavadno velika, vozijo kar preko nakaj držav (morda tudi samo po papirju) in jo tudi večkrat prepakirajo, dokler ne pride na naše tržnice kot neoporečna "španska"

V Ljubljani je eden od kandidatov za župana denimo , obljubljal izgradnjo velike tržnice, ki naj bi med drugim odpravila tudi sedanje prekupčevanje. (slišati je moč, da so "modre kuverte", ki slišijo tudi na ime korupcija, pri teh poslih neverjetno zajetne). Bržkone bo "red" na tem področju naredil samo nekdo , ki se ne bo lotil urejanja teh vprašanj iz koristoljubja, temveč zgolj zato, da bomo tudi na naših tržnicah kupovali neoporečno sadje in zelenjavo po normalnih cenah. Zavedati se je treba tudi neizogibnega dejstva, da bo to blago že v bližnji prihodnosti naša najbolj pomembna hrana...