Vrednote pripadnikov Gibanja OPS

1. INTEGRITETA
Naša beseda zavezuje. Delamo, med sabo se spoštujemo in se učimo z ljubeznijo drug od drugega. Delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi vrednotami. Pošteno izpolnjujemo dane obljube.

2. LOJALNOST
Izkazujemo pripadnost domovini Sloveniji. Smo zvesti sodržavljani in aktivni Osveščeni Prebivalci Slovenije. Predani in zavezani smo skupnemu cilju – napredku Slovenije, Evrope in Sveta. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST
Do sebe, do dela, do soljudi in narave je naša vrlina.

4. POZITIVNA NARAVNANOST
V Gibanje OPS so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki stalno iščejo boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak član ali članica naj skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM
Za Slovenijo – ljudi v njej, smo pripravljeni narediti vse kar je v naših najboljših močeh. Na ljudi prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo srečni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA
Odkrito povemo kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih. Človeka jemljemo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitivni prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Več ljudi več ve. Iščemo odličnost. Navdih za dobra dejanja črpamo iz oceana modrosti prebivalk in prebivalcev Slovenije, Evrope in Sveta.

7. STALNO IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZIČNO ZDRAVJE
Člani Gibanja OPS aktivno delujemo na vseh področjih družbenega življenja. Zato smo zavezani k stalnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje luč, ki razsvetljuje naše poti in je naš zavezniki. Stalno skrbimo za svojo psihofizično kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST
Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vrača z dobrim. Pri doseganju ciljev Slovenije želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Slovenije in njenih prebivalcev.

9.
 ZMAGUJEMO SKUPAJ
V Gibanju OPS delujemo povezovalno. V Gibanje OPS se povezujejo vse dobro misleče in vsi dobro misleči prebivalci Slovenije, Evrope in Sveta, ki jim ni vseeno kaj se dogaja z njimi samimi in z njihovim bivanjskim in delovnim okoljem. V Gibanju OPS spoštujemo postavljena pravila ter sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. VESELJE DO ŽIVLJENJA
Za nas je vsak dan rojstni dan. Zavedamo se, da smo tukaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi kopičenja materialnih dobrin. Osrečujejo nas drobne stvari. Smo veseli, delovni in pokončni ljudje. Spoštujemo in sprejemamo sebe, zato znamo ceniti vse poštene, delovne in dobro misleče ljudi – Osveščene Prebivalce Slovenije, Evrope in Sveta.

Ekipa OPS, leta 2000


Očistimo in Prenovimo Se! (sebe),

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!,

Očistimo in Prenovimo Svet!