Vizija Osvečenih Prebivalcev Slovenije


Smo močno in uspešno Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije.


V Gibanju OPS delujemo visoko motivirani, srčni, strokovni in veseli ljudje, ki nam ni vseeno kaj se dogaja bodisi z nami in kaj se dogaja z našim bivanjskim in delovnim okoljem.
Narava in Človek v njej sta naše bistvo!

Oblikujemo trdno in uspešno prihodnost Slovenije, ki bo neodvisna, gospodarsko močna, zdrava in prijazna do vseh, ki tukaj živimo in vseh ostalih, ki jo obiskujejo.

Naš kratkoročni cilj je Očistiti in Prenoviti Sebe!

Naš srednjeročni cilj je Očistiti in Prenoviti Slovenijo!

Naš dolgoročnejši cilj je Očistiti in Prenoviti Svet!

Ekipa OPS