Četrto novo duhovno spoznanje
Tekmovanje za energijo
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Sreda, 3. november 2010 ob 13:24

Odpri galerijo

Četrto duhovno spoznanje skuša dokazati, da se ljudje v celem svojem življenju medsebojno borimo in tekmujemo za energijo. To počnemo nezavedno v skoraj vsakem svojem srečanju z drugimi ljudmi. Če opazujemo svoje delovanje in delovanje drugih, pa tako tekmovanje lahko ozavestimo in počasi dojamemo prikrito naravo človeških konfliktov. Bolj ko ga ozavestimo, vse bolj jasno nam je, da na ta način pridobljena energija ne traja dolgo. Večje zavedanje nas tako pripelje do ugotovitve, da prava energija, ki jo potrebujemo in zato tudi iščemo, izhaja iz kozmičnega vira in zato sploh ni nobene potrebe, da bi si prilaščali energijo drugih ljudi.

Te navade počasi začnemo opuščati, saj se čedalje bolj zavedamo svojega prirojenega nagnjenja, da bi v življenju nadzirali, spodkopavali in ukazovali, ali pa se trudili ugajati drugim.

Vpliv zgodnjega otroštva

Bitka za moč. Bojevanje za energijo in s tem za večjo moč se začne že s prvimi glasnimi kriki, ki naznanijo otrokov prihod na svet. Temu povsem naravnemu nagonu po preživetju se kasneje pridružijo še psihološke in duhovne potrebe po varnosti, bližini, denarnem blagostanju, občutku pripadnosti, priznanju in obvladovanju našega življenja. Vse, kar si v svojem življenju prizadevamo doseči v zunanjem svetu, temelji na ohranjanju vseh teh potreb, kar pa mora biti tudi v nekakšnem ravnotežju. Če ostane potreba nezadovoljena, takoj usmerimo vso razpoložljivo energijo v prizadevanje, da bi jo zadovoljili.

Že v otroštvu lahko zelo kmalu spoznamo, da »moramo nadzorovati«, če hočemo ohranjati energijo. Naše preživetje je takrat v celoti odvisno od odraslih skrbnikov. Ker potrebujemo njihovo energijo, zato razvijemo posebne metode za njeno pridobivanje. Bistvenega pomena za naš razvoj pa je, da v otroštvu dobimo dovolj energije v obliki ljubezni, ki nam zagotavlja zlasti občutek varnosti, in poleg nje tudi dovolj priznanja, da lahko oblikujemo svojo identiteto.

Tekmovanje za energijo v družinah. V literaturi lahko zasledimo zelo pretanjen opise življenja posamezne družine in odnosov v njej. Tak značilen primer je opisan v Dnevniku Ane Frank, in sicer: » Z očetom je stvar drugačna. Če ima raje starejšo sestro, in če ljubkuje mlajšo, me to grize. Ker imam očeta strašno rada. On je moj vzor in nikogar na svetu nimam tako rada kot njega. On se niti ne zaveda, da občuje s starejšo sestro drugače kot z mano. Ona je vedno najbolj pridna, najdražja, najlepša, najboljša.

Tudi jaz imam pravico, da me jemljejo resno. Vedno sem bila pajac ali nekakšen nebodigatreba v družini, vsakokrat sem se morala dvakratno pokoriti za svoje pregreške, molče sem morala požirati očitke, čeprav se mi je trgala duša v obupu. Zdaj mi to prazno srčkanje ne zadošča več, še manj pa tako imenovani resni pogovori. Od očeta bi si želela nekaj takega, česar mi ne more dati. Nisem ljubosumna na sestro, še nikdar nisem bila, in prav nič ji ne zavidam zaradi njene sposobnosti in lepote, toda hotela bi, da bi me oče zares ljubil, ne samo zato, ker sem njegov otrok, temveč tudi zato, ker sem to jaz, Ana.«

Te besede lahko zazvenijo domače tistim, ki so sami izkusili rivalstvo med brati in sestrami, saj jih spominjajo na vse neuspehe, ko so si prizadevali ugajati ljubljenemu človeku, pa tudi na neugoden občutek, ko so bili nevidni. Bitka za ustrezen nadzor namreč izhaja iz našega zelo zgodnjega trpljenja, ki smo ga doživljali ob podcenjevanju, zlorabi, zanemarjanju, strahu, zapuščenosti in krivdi. Vsa ta zgodnja izkustva nas potem spremljajo v odraslost in zanetijo oblikovanje posebnih metod – tako imenovanih »dram nadzora«, s katerimi potem zmagovito pridobivamo energijo.

Življenje je izmenjavanje energije.  Prvi dve obravnavani spoznanji pojasnjujeta, da poteka izmenjava energije ves čas in vsepovsod, vendar se je komaj zavedamo, dokler se nam energija občutno ne poveča ali izčrpa. Eden od modelov take izmenjave je povzet v sistemu, k ga je neki raziskovalec duhovnosti poimenoval transakcijska analiza. Ko je s sodelavci analiziral človeške transakcije, je prepoznal neusmiljeno tekmovanje za pozornost.

Pozitivna pozornost, ki smo je deležni med odraščanjem, nam pomaga oblikovati občutek, da smo v redu, da smo vredni in pomembni. Tako se naučimo materinega jezika, s katerim prevzemamo tudi jezik ustrezne družbene izmenjave, ki nato postane običajen način dajanja in prejemanja energije, saj ne zahteva večjega razmisleka. Zelo rado pa se zgodi, da kasneje obtičimo v tehnikah za pridobivanje energije, ki so bile sicer zelo učinkovite v zgodnjem otroštvu, v izključnem svetu odraslih pa ne delujejo več.

Utrjevanje pridobljenega položaja.  Svoj položaj zavzamemo in utrdimo že presenetljivo zgodaj, v obdobju od drugega, ali celo od prvega do sedmega leta starosti. Glede na trenutni položaj nekoga je zato mogoče tudi sklepati, kakšno je bilo njegovo otroštvo. Če nič ne poseže vmes, človek namreč vse življenje utrjuje svoj položaj in sproti odpravlja okoliščine, ki ga ogrožajo: izogiba se jim, odvrača nekatere prvine ali pa izzivalno manipulira in jih spreminja iz groženj v upravičenosti. S tem pa, kot bomo lahko videli kasneje, seveda, pridobiva tudi energijo, zaradi katere vse to tudi počne.


Načini pridobivanja energije

Ego obramba. V zgodnjem otroštvu imamo manj tako imenovanih »ego obramb«, zato tudi ne moremo razumeti učinkov zanemarjanja, smešenja in kritiziranja. Med odraščanjem pa nakopičena negativna srečanja vplivajo na samo vrednotenje in pričakovanja, ki jih gojimo. Običajno živimo tudi v pomanjkanju duhovne energije in je zato povsem naravno, da si želimo najprej opomoči z energijo, ki jo lahko dobimo od drugih.

Izguba pozornosti. Za boljše razumevanje se skušajmo spomniti priložnosti, ki je sicer zelo pogosta in se zgodi skoraj vsakemu. Gre za dogodek, ko se znajdete v skupini ljudi, ki se živahno pogovarjajo. Poslušate jih nekaj časa in čakate, da bi mogli še sami vskočiti v pogovor in povedati svojo zgodbo. Naposled pogovor res zastane. Vendar prav v trenutku, ko pričnete sami pripovedovati, pogovor spet steče in se nadaljuje, kot da vas sploh ne bi bilo zraven.

Ste se v taki situaciji tudi vi obrnili k najbližjemu človeku in poskusili s tem prikriti svoj ponesrečeni začetek? V takem trenutku namreč izgubimo energijo, katero pa bi si povrnili, če bi lahko pritegnili njegovo pozornost ter ga s tem odvrnili od pogovora, ki se odvija brez vas. Se je njegov pogled tedaj osredotočil na vas, ali je pogledoval k drugim, da bi ugotovil, če je njihov pogovor bolj zanimiv? Kako ste se počutili, če je spet preusmeril svojo pozornost na skupino in so vas tako dvakrat ignorirali, najprej skupina in nato še on?

Kako ste občutili tok energije, ko ste ugotovili, da vas nihče ne posluša? Bržkone ste se počutili nekako nepriljubljeni ali celo nevidni. Vse to smo mnogi že doživeli. Morda je tak dogodek celo okrepil naše naravno nagnjenje, da se ne izpostavljamo preveč, in da smo raje zadržani in tihi, ali pa ste se mogoče odzvali bolj agresivno ter zahtevali pripoznanje. Morda pa ste samo skomignili z rameni in se obtožili, da vam manjka samozavesti, ali pa ste zamerili drugim, ker so tako neobčutljivi. Ko se zavemo, kako se podcenjujemo, lažje prevzamemo delno odgovornost za negativno energijsko izmenjavo.

Drama nadzora je slog bojevanja za energijo. Pri obravnavi spoznanja o razjasnitvi preteklosti (v enem od naslednjih poglavij) bo govor o posebnem slogu bojevanja za energijo, ki je poimenovano drama nadzora. Na tem mestu pa si le na hitro oglejmo tri vrste oz. naravnanosti posebnih stanj v okviru teh dram nadzora, ki so opredeljena kot »ego stanje starša«, »ego stanje otroka« in »ego stanje odraslega«.

Kot bomo kasneje lahko bolje razumeli, se ego stanje starša ujema z dramami nadzora, ki sta poimenovani »zastraševalec« in »zasliševalec«. Ego stanje otroka se ujema s pasivnejšima dramama »žrtve« in »zadržanosti«. Ego stanje odraslega pa je mnogo širše, saj zajema vez z našim notranjim središčem oz. tako imenovanim »višjim jazom« in torej ustreza nekemu najvišjemu stanju našega sinhronega razvoja. Spoznavanje in ozaveščanje vseh teh stanj nam pomaga razumeti prepletenost medsebojnega delovanja.

Ego stanje starša. Takšno stanje je sestavina našega vedenja, naravnanosti in vrednot, ki smo jih videli pri svojih starših in drugih odraslih. Ko delujemo v tem stanju, smo videti in slišati kritični, obsojajoči, togi in pravičniški, ali pa preveč zaščitniški in reševalski. Preprosto hočemo čutiti, da vedno obvladujemo položaj, kar pa, seveda, pomeni, da nadziramo druge.

V boju za energijo bomo mogoče prepoznali, da naš kritični »notranji starš« nenehno obtožuje druge, da nimajo prav. Prav možno je namreč, da je naše obnašanje zelo podobno vedenju naših staršev in odslikava njihove vrednote. Če smo se, denimo, s partnerjem zapletli v boj za energijo in delujemo v starševskem ego stanju, se bomo slišali reči: » Že spet. Vedno puščaš odprta vrata omare. Zakaj ne moreš biti bolj urejen(a)?« Mogoče bomo malce trznili v sebi, ko nas bo spreletela misel: »O Bog, saj govorim natanko tako kot moj(a) oče (mama)!«

Ko delujemo v starševskem ego stanju, nas že beseda kot je »vedno« ali »nikoli« opozori, da zagotovo uporabljamo neke pretekle  vzorce. Če se torej zaslišite, kako udrihate po napakah drugih, bi bilo mogoče dobro, če bi se za korak umaknili in opazovali, kaj se dogaja v vas. Morda vam daje potrebno energijo prav zadovoljevanje potrebe po nadzoru, ki ga, seveda, izvajate s takim kritičnim pristopom do drugih.

Ego stanje otroka. To stanje je določeno kot tisti del naše zavesti, ki se v dobi odraščanja in tudi še kasneje počuti vedno tako kot v otroštvu. Izrabljamo svoj položaj slabotnosti, krivde ali neodgovornosti. Gre torej za ego stanje, ki zahteva takojšnjo zadovoljitev potreb po energiji, pri čemer vedno domnevamo, da morajo to potrebo izpolniti drugi. Zbujamo jim torej občutke odgovornosti, da bi nam naposled morali ustreči glede naših trenutnih potreb po energiji.

Ego stanje odraslega. V tem stanju, ki ga določa tako imenovana »transakcijska analiza«, delujemo tedaj, ko s svojimi sposobnostmi zbiramo informacije iz različnih virov, tehtamo možnosti in se odločamo na podlagi podatkov in informacij, ki so nam na voljo. Živimo namreč tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih občutkov in vemo, da imamo navadno na razpolago tudi izbiro. Zato smo pripravljeni tvegati le na podlagi vseh dostopnih informacij.

Upoštevamo sicer tudi mnenje drugih, a si toliko zaupamo, da se nazadnje vendarle odločimo sami. Zmoremo prisluhniti tudi različnim mnenjem, ne da bi se počutili ogrožene, in ne da bi zdrsnili v položaj, v katerem bi začutili da bodisi zmagujemo ali izgubljamo. Ne tlačimo svojih občutkov. Izražamo se jasno in natančno. Stanje odraslega pri nekom potemtakem izraža pripravljenost njegovega ega, da se poveže z lastnimi intuitivnimi sposobnostmi in s svojim notranjim vodstvom.


Ozaveščanje jemanja energije.

Posvečanje občutkom. Nerazumni boji za energijo izbruhnejo zlasti takrat, ko začutimo, da nekdo zlorablja našo pozornost in nam jemlje energijo. Zato se borimo, da bi obvladali položaj in to preprečili. Potrebe po nadzoru se najlažje rešimo na ta način, da se v trenutku, ko se počutimo ujete ali nas je strah, posvetimo svojim občutkom. Ni namreč treba, da razčlenjujemo druge ali jih skušamo opominjati. Dovolj je, da se vprašamo: Kaj čutim v tem trenutku? Zakaj mi je to potrebno? Ko se povežemo s svojim notranjim jazom, zlahka preidemo v ego stanje odraslega – in se strinjamo ali ne strinjamo, ne da bi nam bilo treba zmagati – nato pa preusmerimo pozornost na kozmični vir energije v sebi in se priključimo nanj.

Skušajmo torej ozavestiti svoje vsakdanje delovanje z ljudmi in ugotoviti, ali komuniciramo z njimi kot s stališča starša, otroka ali odraslega. Opazujte razliko v energijskem pretoku med svojimi sodelavci in podrejenimi ali nadrejenimi na delovnem mestu. Ste dovolj avtentični (izvirni)? Ali v katerem od odnosov z drugimi ljudmi osvobajate ali zavirate pretok energije? S kom v pretežni meri delujete v ego stanju odraslega?

Igre za pridobivanje energije. Različni vzorci, ki se v človeškem življenju tudi neprestano ponavljajo, so pravzaprav posebne igre, ki jih znamo vsi igrati. Obstaja namreč neskončno število različnih prošenj za pozornost, s katerimi privabljamo in jemljemo energijo drugih. V takih igrah je moč med drugim prepoznati tudi dobro poznano igro »vlečenje vrvi«. Pravil teh iger nam tako sploh ni treba podrobno razčlenjevati, saj nam že njihovo podrobno poimenovanje dovolj zgovorno opisuje situacije, ki jih prepoznavamo bodisi v družinah, prijateljstvih ali na delovnem mestu.

Najbolj pogosta igra zasliševalca je poimenovana »zakaj…«, ker se tako začenja skoraj vsak njegov stavek. Standardna igra zadržanega pa je poimenovana »da, ampak…«, saj v vsakem stavku sogovornika odkrije kakšno napako. Energijo, ki mu doteka oz. jo privablja, namreč ohranja na ta način, da se upira vsem predlogom sogovornika. Ko pa takega reševalca docela izčrpa, se loti koga drugega ali pa svojo priljubljeno igro »da, ampak…« ponovi s kakim povsem novim problemom ali težavo.

Zelo priljubljena igra žrtve (ubogega jaza) je poimenovana »glej, kako se trudim«. Njena značilnost je stopnjevanje nemoči in pomanjkanje odgovornosti, saj izhaja iz otroškega ego stanja. Človek, ki jo igra, opravlja le toliko simboličnih dejanj, da ga drugi, morebiti na delovnem mestu, ne morejo povsem odpisati, in tako ohranja energijo, ki mu doteka.

Dokaj pogosta je igra, ki je poimenovana »ko bi ne šlo zate«. Igrati jo je moč na mnogih prizoriščih: v zakonu, v najstniškem obdobju, v poklicu in zasvojenosti. Ta igra ohranja posebno oster nadzor nad tokom energije, saj sogovorniki v njej prevzemajo krivdo in s tem dajejo energijo. Izvor takšne izmenjave energije je nerazumen strah pred spremembo ali tveganjem, ki pa je dobro prikrit z obtoževanjem. Neka nezaposlena petdesetletna žena je, na primer, krivila moževo zdravje, češ, da je zaradi tega zaprta med štiri stene v stanovanju, vendar se je globoko v sebi bala tekmovanja na tržišču zaposlitev.

Prostovoljno dajanje energije in moči. Pogosto se nam dogaja, da se ob nepričakovanem srečanju z ljubljeno osebo v razgovoru zalotimo, kako se lahko z njo zelo dolgo in živahno pogovarjamo. Energija, ki se ob tem spontano pojavlja in izmenjuje, nam namreč daje občutek širine in živosti. Tako srečanje lahko zelo nazorno prikaže, kako se naša duhovna energija pretaka med ljubečimi se ljudmi. V naslednjih poglavjih bo govor še o odnosih med ljudmi, ki pa lahko tudi zasvajajo. Idealno stanje takih odnosov je namreč takrat, ko oba partnerja ostaneta povsem zbrana in si dajeta oz. medsebojno izmenjujeta energijo, vendar to delata tako, da od nje nista tudi odvisna.

Zavedanje takega boja in tekmovanja za energijo je prvi korak na poti, ki nas bo popeljala do trenutka, ko bomo lahko zahtevali svojo moč nazaj. S tem, ko svojega energijskega naboja ne polnimo več s priključevanjem na druge ljudi, in ko vez z duhovnostjo poiščemo v sebi, začnemo počasi vzpostavljati tudi potrebno ravnovesje.

Opuščanje potrebe po nadzoru

Prepustitev toku dogajanja. Zelo značilna in poučna je pripoved o opuščanju nadzora, kar je doživel neki igralec pri natečaju za razdelitev vlog v televizijski nadaljevanki. Dejal je: »Na takih avdicijah sem se vedno boleče zavedal ljudi, ki so vplivali na mojo energijo. Zelo hitro mi namreč poide. Prav razsuje me vsaka neprijazna pripomba, ali pa zadostuje že en sam pogled. To je videti kot prava poslednja sodba – sodijo te drugi igralci, ekipa, zlasti pa sam.

Tokrat pa sem sklenil, da se bom na avdiciji obnašal drugače. Ponavadi poskušam zbrati samozavest in se prisiliti, da sem pogumen. Vedno je moje obnašanje nekako prisiljeno in zastrašujoče. Odločil sem se, da bom pustil, naj se stvari same razvijajo, in opazoval, kaj se bo dogajalo. Sklenil sem, da bom ohranil stanje umirjene enosti in ne bom dopustil, da bi karkoli vplivalo name – ne v dobrem in ne v slabem smislu – da bom preprosto tak, kakršen tudi sem. Bil sem povsem odprt in sem vse sprejel. Gledal sem na avdicijo kot na skrivnost, ki se mi razodeva, in ne kot na nekakšno grozljivo izkušnjo, ki mi bo prinesla razočaranje.

Hotel sem dati kar največ od sebe in ta avdicija je bila potem ena najboljših v mojem življenju. Dobil sem delo še preden sem se vrnil domov. Resnično sem vse skupaj doživljal povsem drugače, saj nisem čutil, da bi mi kdo sodil. Bilo je, kot da bi umirjena enost v meni prešla tudi na druge. Zelo jasno sem čutil, kot da se mi vrača vse, kar dajem. Zdaj tudi hitreje spreminjam svoj pogled, na primer, ko opazujem drevo ob pločniku. Lahko vidim njegovo lepoto in opažam tudi lepoto vseh stvari okoli sebe, kar mi pomaga, da se povrnem v prijetnejše stanje uma.«

Odpiranje življenja po opuščanju nadzora. Ko enkrat uvidimo, da nadzor ni edini način, na katerem lahko kaj dosežemo, ga opustimo in življenje se nam čudežno odpre. Kozmos, ki nas nedvomno vodi, vrne življenju skrivnost, nam pa občutek, da smo živi. Res pa je, da upiranje ali občutek borbe nista vedno nekaj »slabega«, saj nam velikokrat pomagata prepoznati, kaj je treba spremeniti, s tem pa lahko prepoznamo tudi življenjski slog, ki nas navdušuje.

Ena od vodilnih zagovornic preobrazbe je pripovedovala takole: » Nazadnje me ni več zanimalo, da bi si prizadevala nadzirati svoje življenje, da bi ga usmerjala le po svoji volji. Začela sem se predajati kozmosu in prepoznala sem njegovo voljo. Odkrila sem, da slednja – dolgoročno gledano – pravzaprav sploh ni tako različna od moje. Zdi se nekako tako, kot da mi kozmos vedno želi dati vse, kar si želim, in precej bolje me lahko vodi k ustvarjanju, kot bi to zmogla sama.

Tudi moj zanos je povsem drugačen. Namesto, da bi si izmišljala, kaj bi rada, si postavljala cilje, in se trudila obvladovati vse, kar se mi dogaja, sem se začela uglaševati in intuicijo in delovati, kakor mi ona prišepetava, čeprav ob tem vedno ne razumem povsem, zakaj počnem to, kar počnem. Preprosto gre za zelo prijeten občutek, da opuščam nadzor, da se predajam in dovoljujem, da me vodi neka višja sila.«

Korenito spreminjanje odnosov. Spoznanje o boju za energijo in s tem za večjo moč nam tako pomaga prepoznati potrebo po nadzoru pretoka energije v medsebojnem delovanju oz. v svojih odnosih z drugimi, kar nam daje tudi nov polet. Ko tako nagnjenje lahko ozavestimo, si zaželimo spremeniti obnašanje do drugih. Značilnost človeške narave je namreč v tem, da hoče biti vedno dejavna. Ključna točka razvoja pa je vsekakor porast zavesti o sebi in o kozmosu.

Če morda pričakujete korenite spremembe ali nenadno skladnost v odnosih, vendar ste še vedno v boju in tekmovanju za energijo, nikar ne mislite, da »se niste nikamor zganili«. Prav gotovo vam bo ob pravem času prikazano, kaj morate ozavestiti.

Če pa ste morda razočarani in se vam zdi, da sploh ne napredujete, potem vedite tudi to, da nova duhovna spoznanja pač potrebujejo svoj čas, da bi se ugnezdila v sistemih naših prepričanj. Premik zavesti. Vendar bodo mogoče potrebovali kar nekaj časa, da jih bodo lahko sprejeli tudi v okvir svojih prepričanj.

Povzetek spoznanja o boju za energijo

To spoznanje je zavedanje, da smo se ljudje odklopili od notranje povezave z mistično energijo. Ker se počutimo slabotne in negotove, energijo skušamo pridobiti od soljudi. Navadno to počnemo tako, da manipuliramo z njihovo pozornostjo in jo nadzorujemo. Če izsilimo njihovo pozornost, s tem pridobimo tudi energijo, ki nas okrepi, človek, ki smo mu jo vzeli, pa je oslabljen. Zato se nemalokrat zgodi, da se upre takemu jemanju energije, kar pa sproži nov boj za energijo.

Vsi konflikti na tem svetu izvirajo iz boja in tekmovanja za človeško energijo.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Četrto novo duhovno spoznanje