Peto novo duhovno spoznanje
Doseganje enosti s kozmosom
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Nedelja, 7. november 2010 ob 09:58

Odpri galerijo

Peto duhovno spoznanje nas spodbuja, da naj osebno izkusimo veličastnost kozmosa in nesporno enost z njim. Tako izkustvo namreč sproži globok uvid, saj omogoči tudi bežen pogled v prihodnost. V nadčutnem stanju ne občutimo več pritiska časa, prostora in naravnih zakonov, temveč zgolj samo nepopisen mir, ljubezen in domačnost.

Kozmos nam lahko daje vse, kar potrebujemo, le odpreti se mu moramo. Evolucija človeštva in njene pridobitve, kot so telesna višina, razvoj veščin in tehnologije, družbene strukture in daljšanje življenjske dobe, je vse do našega stoletja potekala nezavedno. Izjemno globok premik, ki se je dogodil v dvajsetem stoletju, pa spodbuja zavesten potek naše nadaljnje evolucije.

To spoznanje tudi napoveduje, da bo čedalje več ljudem našega časa uspelo doseči neobičajno stanje zavesti, ne pa samo redkim učencem eteričnih tradicionalnih znanosti. Nekateri zgolj samo s pogovorom o teh stanjih niso več zadovoljni, želijo si namreč tudi neposrednega izkustva.

Ko se bomo po svoji intuiciji ustrezno povezali s kozmičnim virom, bomo prešli na raven, kjer bomo delovali ustvarjalno in brez potrebe po nadzoru. Spoznanje o skrivnostnih (mističnih) sporočilih tako rešuje tudi dilemo boja in tekmovanja za energijo oz. za večjo moč. Sčasoma bomo lahko prerasli vse osebne in družbene boje za energijo, saj se bomo čedalje bolj povezovali s kozmičnim virom energije in bomo z njim tudi precej bolj uglašeni.

Vendar se bo tak proces sprva dogajal le v nekaterih posameznikih, ki bodo najhitreje lahko sprejeli nove oblike človekovega bivanja na tem planetu. Spoznanje o skrivnostnih sporočilih nas tako spodbuja, naj si prizadevamo za višjo raven zavesti, ne da bi čakali na morebitno božje posredovanje ali življenjsko stisko. Naša naloga je namreč v tem, da se postopoma odpiramo in potujemo proti končnemu stanju združenosti. Da pa bi to zmogli, se moramo zavestno polniti le iz kozmičnega vira energije, kajti samo ta prinaša tudi naključja, ki nam bodo pomagala utrditi novo življenjsko raven.

Doseganje enosti s kozmosom.
Višja raven energijske vibracije. Povezavo z ustreznim virom energije krepimo na ta način, da smo čimbolj odprti, da opažamo in cenimo lepoto, ter da se osredotočamo na občutek izpolnjenosti. Razmišljati velja tudi o tem, da se nam v življenju ponavljajo naključja, ki nas vodijo naprej, da se lahko samouresničujemo.

Tako bomo sčasoma dosegli tisto energijsko raven, ki je ta naključja sprožila. Lahko sicer tudi zdrsnemo z nje in izgubimo energijo, zlasti če se prestrašimo. Vendar jo potem zlahka tudi spet dosežemo. Postanemo namreč drugačni, saj obstajamo na precej višji energijski ravni, na tako imenovani ravni višje vibracije.

Spust z gore. Spoznanje o duhovni energiji nam je razkrilo, da nam bivanje v pragozdovih in povezovanje z mogočnimi, živimi naravnimi energijami pomaga preiti na višjo raven energijske vibracije. Nekatera mesta namreč močneje stopnjujejo energijo kot druga – glede na to, kako se naša energijska »oblika« ujame z energijo našega okolja.

Spoznanje o skrivnostnih sporočilih pa razkriva tudi človekovo sposobnost, da se lahko poveže s kozmosom, in tudi razloge, zakaj takega stika potem ne more obdržati. Pomembni del tega spoznanja je prikazan zlasti v primerih, ko smo (metaforično) prisiljeni, da naredimo tako imenovani »spust z gore« in se zopet vrnemo v svet konfliktov, ki predvsem temeljijo na bojevanju za energijo. Podobno kot ptica, ki začenja leteti in se mora še naučiti, kako naj v novem toku energije ohranja svojo zavest.

Stik s kozmično energijo.  Oglejmo si nekatere opise občutkov ob neposrednem stiku s kozmično energijo, pri čemer kaže razmisliti, če bi nekaj od tega lahko tudi sami uporabili. »Čutil sem vzneseno povezanost s vsem, pa tudi popolno varnost in zaupljivost. Utrujenost je izginila…bil sem lahek in varen ter povezan…kakor da bi bila pokrajina del mene.«

Ko se je ta govornik trudil opisati svoje občutje, ki ga je prevzelo ob doživetju neposrednega stika s kozmično energijo, je rekel tudi: » Mislim, da sem čutil ljubezen do vsega.« Njegovo očaranost je moč primerjati z ekstazičnimi stanji krščanskih mistikov in s pripovedmi o obsmrtnih izkustvih, ki opisujejo zavedanje vseprisotnosti božanskega in vsega živega.

Doživljanje prave ljubezni.  Pri morebitnih poskusih priklica občutka enosti s kozmosom se je treba osredotočati na lepoto bližnjega drevesa, čeprav takrat niti ne moremo vedeti, kako bi obudili tak občutek. Pri tem nam lahko veliko pomagajo naslednje misli: »Ljubezen je nekaj, kar se pojavi samo od sebe. Ne moremo se vanjo preprosto prisiliti. Sploh se nam ni treba siliti. Ljubezni le dopustiš, da te sama najde in zajame.«

Spomniti se moramo, kako smo občutili ljubezen nekdaj v preteklosti, nato pa poskušamo tak občutek obuditi tudi v sedanjosti. To je, seveda, treba tudi večkrat poskusiti, da se tak občutek tudi stopnjuje, nato pa nas lahko tudi resnično zajame čustvo ljubezni. Čeprav gre za pozornost, ki jo trenutno izkazujemo samo nekemu drevesu ali kakemu drugemu predmetu neposredne narave, vseeno lahko poustvarimo izkustvo resnične ljubezni.

Odpiranje kozmični energiji. Ko se tako osredotočamo na lepoto drevesa namreč sprejemamo njegovo energijo, lahko pa tudi opazimo, kako se širi njegovo energijsko polje. Le naučiti se moramo prav odpreti, se povezati z energijo, uporabljati občutek spoštovanja in zaznati občutje, kot da smo polni energije. Ne smemo pa izsiljevati občutka ljubezni. Ta tudi ne seva, na primer, iz nas proti drevesu, saj ljubezen ne potuje po taki poti, čeprav se nam morda zdi, da je tako.

Navadno mislimo, da je ljubezen občutek, ki se porodi v nas, nato pa seva navzven na predmet naše ljubezni. Da bi lahko občutili ljubezen, se moramo odpreti  kozmični energiji, sicer se ne bomo mogli priključiti nanjo. Samo v stanju svoje popolne odprtosti in dostopnost namreč lahko sprejemamo duhovno energijo oz. naključja in druge posebne darove kozmične inteligence. Odpirati pa se začnemo šele takrat, ko lahko opustimo različne dvome in sodbe. Ko opazujemo in cenimo, denimo, lepoto drevesa, se poskušamo še bolj odpreti. Občutek lepote, ki ga doživljamo ob opazovanju drevesa, tako narašča.

Takrat ko spoštujemo lepoto in enkratnost neke stvari, namreč prejemamo njeno energijo, ker s tem prehajamo na višjo raven njene vibracije. Ko pa enkrat dosežemo in občutimo ljubezen, pa lahko pošljemo to energijo tudi naprej, če nam je, seveda, do tega.

Zdrs v svet tekmovanja. Stanje razširjene zavesti na neki višji ravni vibracije pa se razgradi takoj ko pridemo v stik z ljudmi, ki so v običajnem stanju zavesti, ali ko spet zaživimo v tekmovalnem svetu. Kljub temu pa táko skrivnostno izkustvo za vedno spremeni zamisel našega omejenega bivanja, pa čeprav znova in znova zdrsnemo nazaj v stanje običajne zavesti. Spoznali smo namreč tudi povsem drugačen način bivanja, zato si potem tudi prizadevamo, da bi ga še kdaj dosegli.

Doživljanje naravne lepote. Morda se lahko spomnite kake priložnosti, ko ste se čutili dovolj odprte in ste živo občudovali kak lep prizor v naravi? Ste morda kdaj doživeli celo občutek brezčasnosti in povezanosti z zemljo? Kako dolgo je že, odkar ste to izkusili? Kaj vas zadržuje, da tega ponovno ne obudite?

Če morda odgovarjate, da nimate časa in vas zadržujejo življenjske dolžnosti, potem razmislite o nasvetu nekoga, ki ima veliko takih izkušenj: »Če vam kdaj uspe vsrkati dovolj energije in obdržati stanje ljubezni, gotovo pomagate tudi svetu, toda predvsem pomagate sebi. In še uživate zraven. Zato morate preoblikovati svojo definicijo ljubezni, saj je ljubezen delovanje, s katerim lahko izboljšate svet.«

Prispevek k evoluciji. Ko smo povezani s kozmično energijo in živimo zase, najbolj prispevamo k evoluciji. Občutek omogoča, da obstajamo na višji vibraciji in bolje udejanjamo svoj smisel. Skupaj z drugimi, ki vibrirajo na tej ravni, samodejno spreminjamo pogled na svet. Proces polnjenja z energijo, napredovanje s pomočjo naključij, vnovično polnjenje in napredovanje pa je naš posamični prispevek k ustrezni evoluciji človeka.


Paranormalni pojavi in izkustva.
Srečanja z evolucijo. V šestdesetih letih tega stoletja (opomba: 20.stoletja) se je bistveno razmahnilo zanimanje za paranormalne pojave. Nakopičila se je literatura o pojavih, kot so zunajčutne sposobnosti, verodostojna poročila o prejšnjih življenjih, obsmrtnih in zunajtelesnih izkustvih, pa tudi o skrivnostnih izkustvih, ki jih ni mogoče doseči le z duhovno prakso. Mnogi so pripravljeni poročati celo o svojih osebnih srečanjih s skrivnostnimi in tudi nevidnimi silami.

Med drugim pa tudi nekateri filmi, ki se lotevajo tem, kot so reinkarnacija, duhovi in duhovno preživetje smrti, lahko precej pripomorejo k širjenju tovrstnih zamisli.

Zanimivo je, da tudi šport postaja zelo plodno področje za pojav različnih neobičajnih stanj. Tako se lahko seznanimo z osupljivimi zgodbami nekaterih najuspešnejših športnikov in pustolovcev. V njih najdemo celo podrobnejše opise izkustev, in sicer: občutje izostrenega dobrega počutja, umirjenost, odmaknjenost, breztežnost, ekstaza, bivanje v sedanjem trenutku, nagonsko dajanje in predaja, skrivnost in strahospoštovanje, enost, spremenjena zaznava velikosti, občutek izjemne energije.

Ker je v naši civilizaciji intuitivni duhovni svet vse prepogosto odrinjen na obrobje dogajanja, je zato pomembno vedeti, da prihaja do bistvenih sprememb zavesti v vseh življenjskih sferah. Športniki danes opisujejo prav take ali pa zelo podobne občutke, o kakršnih so nekdaj poročali le mistiki oz. njihovi duhovni učenci.

Ekstaza kot vrh in temelj. Občutek ekstaze, ki so jo nekateri doživeli ob neposrednem stiku s kozmično energijo, je postal temelj za povezovanje s kozmosom. Res pa je, da se taka nenavadna stanja pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju. Tudi vrhunska izkustva v športu, na primer, je moč uporabiti za kopičenje energije. Ko želite doseči višjo energijsko raven, se zato poskušajte spomniti radostnih in vznesenih trenutkov v športnem udejstvovanju, ki ste jih morda celo sami doživeli. Uporabimo ga, saj nam bo pomagal, da se bomo priključili na kozmično energijo.

Nek poklicni igralec nogometa je dejal: »Rad igram. Ničesar v svojem življenju ne morem primerjati z vznesenimi občutki, ki jih doživljam med igro.« Tudi smučarji večkrat pripovedujejo o »čarobnem trenutku, ko dosežeš točko, v kateri se vse sestavi in te navdaja en sam občutek vznesenosti. Smučar, smučanje in smučina postanejo eno…«

Alpinistom pa je že kar v njihovi naravi, da iščejo »duhovne vrhove.« Zelo značilne so misli enega od njih: »Ob enostavnejših vzponih sem čutil noro radost. Gore so nekakšno čarobno kraljestvo, kjer sem lahko najsrečnejši in se počutim kot bi bil začaran.« V pripovedi o uspešnem vzponu na Anapurno pa je nekdo izmed njih zapisal: »Čutil sem, kakor da bi se pogrezal v nekaj novega in povsem neobičajnega.

Moji vtisi so bili nenavadni in živi, kakršnih v gorah do takrat še nisem doživel. Bilo je nekaj nenaravnega že v samem načinu, na katerega sem videl soplezalca in vse okoli naju…občutek napetosti je povsem izginil, kakor da ne bi bil podvržen zakonu težnosti. Vse naokrog je bila prosojna pokrajina, popolna čistost, to sploh niso bile več gore, ki sem jih poznal, to so bile gore mojih sanj…«

Hitri in ritmični gibi, ki so ključni sprožilci vznesenega stanja, so značilni tudi za športne zvrsti kot so joging, let, jahanje in deskanje. Podobno ekstazo, kot jo pozna šamansko izročilo in mnoge vzhodnjaške religije, je po pripovedovanju in izkustvu mnogih moč doseči tudi v hipnotičnem plesu, prepevanju in bobnanju.

Stanje breztežnosti. Občutek lebdenja in zunajtelesnega bivanja je običajna značilnost različnih skrivnostnih izkustev in vrhunskih športnih dosežkov. Mnogi tekači pripovedujejo, da po daljšem naporu pogosto dosežejo točko, ko si zaželijo lebdeti in leteti. Neki ultramaratonec je po pretečenih tisočih kilometrih dejal: »nenadoma sem zaznal občutek lahkotnosti, počutil sem se, kakor da bi me nekaj neslo skozi prostor…kakor da bi hodil po oblakih.«

Tibetanski menihi se morajo podvreči posebnemu meditativnemu urjenju, ki zahteva izjemno junaško vzdržljivost in hitrost. Po dolgoletnem urjenju potem dosežejo spremenjeno stanje zavesti, v katerem lahko tečejo po nezanesljivem gorskem ozemlju več dni in noči zapored. V nasprotju z maratonci, ki utrjujejo fizično moč, se ti menihi urijo v posebnih majhnih prostorih oz. meditativnih kotičkih, v katere se dajo zapreti.

Mesece ali tudi leta tako preživijo v popolni tišini in brez vsakršnega telesnega urjenja. Hrano jim dajejo skozi odprtino, ki meri le dva decimetra v dolžino in poltretji decimeter v višino. Pravijo, da ti menihi po nekaj letih postanejo tako lahki in okretni, da zlezejo skoznjo, ko se spet vrnejo v zunanji svet.

Točka enosti. Neposredno skrivnostno izkustvo naj bi povsem razgradilo potrebo po nadzoru, ker se vse dogaja v stanju popolne enosti  uma, telesa in duha. Nekateri tako stanje omenjajo kot eno največjih notranjih skrivnosti pri športu. Obstaja namreč neka točka enosti v nas in med nami ter našim svetom, nekakšna zavezanost in magnetna združenost ter ubranost, ki jo naš zavestni um in volja ne moreta usmerjati. Ukaz nagona je namreč hitrejši, bolj prefinjen, globlji, natančnejši in bolj v stiku z resničnostjo kot je lahko ukaz našega zavestnega uma. Tovrstno odkritje nam lahko vzame sapo.

Kolektivna evolucija se širi. Tudi po pripovedovanju športnikov je torej moč sklepati, da se naša kolektivna evolucija širi in je čedalje hitrejša. Neka košarkarica je v svojih spominih zapisala: »So trenutki veličastja, ki presegajo človeška pričakovanja, in telesno ter čustveno sposobnost posameznika. Nekaj neopisljivega prevzame pobudo in vdahne neko novo bit v nam znano življenje. Kot da stojiš na pragu čudežev, ki jih ne moreš namerno ustvariti…

Preprosto gre za neko stanje, v katerem nemogoče postane mogoče…Športnik preseže samega sebe in lahko poseže tudi onstran naravnega. Kot da bi se dotaknil koščka nebes in postal sprejemnik moči iz neznanega vira…Športna tekma tako postane skorajda sveti kraj, kjer poteka duhovno prebujanje. Dogajanje te pritegne za sabo, lebdiš v igri in svojo moč črpaš iz vira, ki se ga prej sploh nisi zavedal.«

Vzpon evolucijske moči.
Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma. Za duhovno prebujanje Zahoda so najbolj zaslužni ljudje, ki so začeli preučevati in izvajati vzhodnjaško filozofijo, kot so razne oblike meditacije, joga, različne borilne veščine, akupunkturo in druge zdravilne vede. Nekateri celo napovedujejo, da bo pritok informacij o povezavi med umom in telesom pomembno prispeval k širjenju naše zaznave in boljšemu razumevanju tega sveta.

Tudi spektakularni gibi, denimo, pri karateju in kung fuju odstranjujejo mejo med telesom in umom, ki je sicer zelo trdo vsajena v zahodnjaško miselnost. Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma nam tako daje pomembno orodje za pridobivanje neomejenega obsega kozmične energije (oni to imenujejo či, ki ali prana). Ta pot naj bi bila dostopna vsem, ki premorejo dovolj samodiscipline in imajo zelo jasno izraženo namero.

Gibalna sila evolucije. Kdor je že izkusil duhovno prebujenje bo lahko potrdil, da je takrat začutil pravi naval energije, ki mu je šinila po hrbtenici navzgor. Ta prirojena energija, ki naj bi jo imeli vsi, je v indijskem duhovnem izročilu (imenuje se kundalini) navadno prikazana v obliki zvite kače, ki spi na dnu hrbtenice. To naj bi bila čista energija in tudi gibalna slika evolucije. Ko se prebudi, švigne po hrbtenici kvišku, sproži delovanje energijskih središč v telesu in sprosti čustvena ter telesna občutja.

Nekateri menijo, da bo preteklo na tisoče let, preden bo zahodnjaška miselnost lahko sprejela to dejstvo, medtem ko drugi tudi trdijo: »Dosedanji razvoj je dokazal napačnost te trditve. Povsem jasno je, da že danes opažamo nezmotljive znake prebujenja prej omenjenega indijskega duhovnega izročila pri tisočih zahodnjakov, pa naj to pripišemo pospešeni evoluciji, priljubljenosti in hitremu širjenju različnih oblik duhovnih dejavnosti, pritisku nevarne krize našega okolja ali učinkom nekaterih drog.«

Druge razsežnosti zavesti. Združitev vzhodnjaške uglašenosti s kozmičnim tokom (naše »biti«) in zahodnjaške sposobnosti za delovanje na podlagi novih informacij (naše »delati«) je poglaviten vidik gibanja proti celosti, ki je osrednjega pomena za ponavljajočo se duhovnost. Usklajenost naših misli in delovanje na tej podlagi nas dviga na nove evolucijske ravni.

Hitrost evolucije človekove zavesti se je v nemirnih šestdesetih letih bistveno povečala, ko je večje zanimanje za povsem drugačne poglede in večjo osebno svobodo ustvarilo ozračje vsemogočega razkrivanja, zasvojenosti z novimi drogami, odpovedovanja tradiciji, kar je, seveda, povzročilo tudi veliko zmešnjavo.

Vendar potovanja v druge razsežnosti zavesti s pomočjo drog niso pripomogla k njenemu uravnoteženju, kot je to značilno za nekatere domorodne kulture, kjer so nekatere droge uspešno uporabljali v svojih obredih. Tovrstna izkustva spadajo med transcendentne doživljaje, ki segajo od stapljanja prostorskih ločnic med ljudmi, rastlinami in anorgansko snovjo do preseganja linearnega časa in prostora.

Naš planet je živ organizem. Iskanje transcendentnega izkustva je tudi eden od najmočnejših nagonov človeške psihe, zavestna želja po takem neposrednem izkustvu pa se je pričela krepiti že v drugi polovici tega stoletja (Opomba:20. stoletja). Raziskovalci teh doživetij so kasneje opustili droge in so s pomočjo dihanja, glasbe in telesnih dejavnosti razvili različne tehnike, s katerimi se, bojda, lahko izzovejo tudi transpersonalna zdravilna izkustva.

Zelo značilne so namreč besede enega izmed njih, ki je ob nekje priložnosti dejal: »Nobenega dvoma ni, da smo tako mi kot tudi cel naš planet živ organizem, inteligentno bitje, ki se trudi razumeti sebe, si prizadeva na višjo raven zavesti in se skuša sporazumevati z drugimi kozmičnimi bitji. V telesu lahko čutimo poškodbe, ki so jih povzročili industrijsko pustošenje rudnikov, urbanizacija, strupeni in radioaktivni odpadki ter onesnaževanje zraka in vode…Najbolj čudno pa je zavedanje obredov, ki jih izvajajo razni domorodci. Nekateri so jih doživeli kot zelo zdravilne in življenjsko pomembne. Med temi izkustvi naj bi se jim zbudilo izjemno močno prepričanje, da so ti obredi zelo pomembni tudi za celoten naš  planet.«

Evolucijsko križišče. Taka transcendentna stanja nam narekujejo naše zavedanje, da se bržkone nahajamo na pomembnem evolucijskemu križišču. Ko bodo ta spoznanja naletela na širši sprejem in s tem tudi spremenila kolektivne sisteme prepričanj, bodo gotovo pripomogla k spreminjanju človeške civilizacije.


Zavesten razvoj in spremembe.
Preseganje zahodnjaške tradicije in miselnosti. Samoraziskovanje v meditaciji in regresoterapiji, pa tudi raziskovanje psihologije, zunajtelesnih in obsmrtnih izkustev pojasnjujejo naravo skrivnostnega izkustva. Tudi zanimanje za šamanizem se je zelo povečalo. Domorodcem so neobičajna stanja zavesti vedno pomenila izkustveno vez s kozmosom, v kateri jim je bilo dano vodstvo. Zahodnjaki, ki sodelujejo z domorodci in raziskujejo njihovo znanje, pomagajo ohranjati ta izročila. Raziskovalci na duševno-duhovnem področju so prepričani, da smo pripravljeni za nov izbruh razumevanja.

Dostopnost starodavnih tehnik in druge psihoterapevtske metode namreč pomenijo orodje za individualno osebno  evolucijo. Zato moramo poskušati drug za drugim prečkati mejo zahodnjaškega intelektualnega ustroja, ki ocenjuje neobičajna stanja, kot nekaj bizarnega ali celo patološkega. Čedalje več nas že nastopa na pot tovrstnih izkustev, obenem pa s tem lajšamo prehod tudi drugim in omogočamo njihovo hitrejše napredovanje.

Obstajajo pomembna področja resničnosti, ki so transcendentalna in transfenomenalna. Gonilna sila, ki žene ljudi, da bi se povezali z duhovnim področjem, je izjemno močna in pomembna. Po svoji naravi je sicer zelo podobna seksualnosti, vendar je mnogo bolj temeljna in nepremagljiva. Zanikanje in zatiranje tega transcendentnega impulza povzroča hudo izkrivljenost v človekovem življenju in njegovi individualni ter kolektivni ravni. Izkustveno samoraziskovanje je pomembno orodje tudi za duhovno in filozofsko iskanje. Vzpostavlja namreč s transpersonalnim področjem naše biti in obstoja.

Spontano razsvetljenje. Mnogi ljudje se posvečajo različnim duhovnim dejavnostim in se dolga leta trudijo, da bi dosegli višjo raven zavesti, medtem ko se nekateri lahko povsem spontano povežejo z božanskim.

Neka fizioterapevtka je o takšnem izkustvu povedala: »Pred nekaj leti sem študirala za izpit na visoki šoli in po nekaj urah sem bila povsem izčrpana. Šla sem na vrt, da bi meditirala. Ko sem sedla, sem se zavedela lepote cvetlic, ki so me obdajale. Njihova lepota in čiste oblike so bile pravo nasprotje besedam, ki sem jih prej prebirala. Tedaj še nisem znala dobro meditirati, zato sem samo zaprla oči, da bi se umirila. Nenadoma sem začutila, da nekaj lije čezme, zaznala sem jasnost in mir. Začutila sem močan zanos, ki me je dvignil v vzneseno stanje.

Ko sem čez nekaj minut odprla oči, sem čutila, kakor da med mano in stvarmi v mojem življenju ne bi bilo nobene meje. Čutila sem, da vse deluje tako, kot je prav, in da sem z vsem povezana. Bilo je, kakor da vse vem. Občutek je trajal kake pol ure in se je razpršil, ko sem se vrnila h knjigi. Spominjam se, da je bilo, kakor da bi se nenadoma odprla vrata, ki so mi omogočila, da sem se dotaknila strukture svoje zavesti. Spomin na to doživetje me je kasneje stalno spodbujal, naj ta čudovit občutek znova najdem.«

Predano odpiranje stiku s kozmično energijo. Mnogi si postavljajo vprašanji, kot sta »Kako naj odkrijem, kaj je moje pravo delo? Kako naj pomembno prispevam k boljšemu svetu?« Ponavadi si taka vprašanja postavljamo v zvezi s svojo poklicno potjo. Čeprav si nekateri izberejo delo učiteljev ali zdravilcev na alternativnih področjih, je pomembno vedeti, da morebitno željo po »služenju planetu« lahko najbolje izpolnimo tako, da si prizadevamo za svoj duhovni razvoj in dvig zavesti.

Vendar je zamenjava zaposlitve manj pomembna, precej bolj bistveno je vnašanje nove zavesti na delovno mesto, ki ga že imamo. Prav možno je namreč, da je naš sedanji položaj odličen kraj za predano iskanje stika z notranjim virom. Zato se namesto odločanja, da bi morda spremenili svoje sedanje delo, za začetek kaže posvetiti nekaterim dejavnostim, ki nas odpirajo energiji, in sicer: meditaciji, borilnim veščinam, jogi, zdravilnemu plesu in gibanju, dihalnim vajam in delu s telesom (aerobni vaji). Tudi preživljanje več časa na svetih krajih in obdajanje z lepoto in energijo včasih najbolj pomagata razjasniti občutek osebnega poslanstva.

Obsmrtna izkustva
Svet svetlobe in ljubezni. Obsmrtna izkustva so podobna semenom, ki postopno skalijo v bogat duhovni razvoj. Osupljivo so si podobna in so izjemnega pomena za razumevanje življenja in smrti. Človek naj bi se dobro zavedal smrti svojega telesa in stopil v nepopisljivo svetlobo radosti in ljubezni. Pomen obsmrtnih izkustev ima tako več razsežnosti.

Po eni ravni je obsmrtno izkustvo osebno doživetje smrti, ki je opisana kot vzneseno srečanje z ljubečimi svetlobnimi bitji, včasih tudi s pokojnimi ljubljenimi osebami. Ta radosten vidik obsmrtnih izkustev je pojav, ki naj bi pomirjal in osvobajal.

Preživetje smrti. Po drugi strani pa obsmrtna izkustva pomembno prispevajo tudi k napredku evolucije. Obsmrtna izkustva namreč bistveno spremenijo življenje ljudi, ki so »preživeli« smrt, njihova spremenjena zavest pa bržkone pospešuje tudi duhovni razvoj človeštva. Neka ženska, ki je bila ob porodu drugega otroka čisto blizu smrti, je povedala:

»Naslednje, česar sem se zavedala, je bilo, da stojim v meglici, in pri priči mi je bilo jasno, da sem umrla. Bila sem neznansko srečna, da sem še živa, čeprav sem umrla. In ne morem vam povedati, kaj sem čutila. Navdajal me je občutek hvaležnosti, saj sem še vedno obstajala, pa vendar tudi vedela, da sem umrla…Spominjam se svojega zavedanja, da je vse in vsepovsod v kozmosu tako, kot mora biti, da je načrt popoln. Da je vse, kar se dogaja – tudi vojne in lakote, skratka vse – popolnoma v redu.«

Pregled življenja. Téma, ki se v obsmrtnih izkustvih vedno ponavlja, je nekakšen »pregled življenja«, kar lahko prispeva k spremenjeni zavesti v nadaljnjem življenju. Podroben pregled življenja, ki vedno poteka brez vsakršne sodbe, poudarja pomen ljubeče naravnanosti do drugih, pa tudi pomen življenjske epizode, v katerih so ravnali nepremišljeno in prizadevali druge.

Pregledi tudi kažejo, da smo ljudje poslani na zemljo zato, da bi se česa naučili, ali da bi poskusili izpolniti neko nalogo. Neki moški pa ni videl nobenih dogodkov, ampak le čustva, ki so ga v življenju navdajala, saj je rekel: »Oči so mi kazale, kako so ta čustva vplivala na moje življenje. Videl sem, kako sem s svojim ravnanjem vplival na življenja drugih, in to primerjal z občutkom čiste ljubezni, ki me je navdajala. Tega nikoli ne pozabiš. Šest let je minilo od tistega dne, pa še nisem pozabil.«

Novo duhovno zavedanje. Taka poročila razkrivajo, da bodo začetki novega duhovnega zavedanja počasi presegli osebno življenje teh ljudi in prešli tudi na druge. Z izrazi evolucije zavesti so ti ljudje nekakšna izvidnica. Raziskovanje obsmrtnih doživetij pri več kot 150 ljudeh, ki so preživeli smrt, je tudi pokazalo, da je zanje značilna večja duhovna naravnanost, pri kateri religiozna narava ni nujno tudi pravilo. Vsi pa so prepričani, da se po snovnem prehodu skozi smrt življenje lahko nadaljuje.

Uglasitev z intuitivnim vodenjem. Vendar pomen duhovnega prebujenja ni le doživetje blaženosti. Resnični pomen je v tem, da deluje dejavno organizacijsko načelo v človekovi evoluciji. Mogoče bi taka stanja lahko primerjali z rojstvom notranje sposobnosti, ki človeku pomaga, da se med dajanjem in sprejemanjem energije uglasi z intuitivnim vodstvom. Dolgoročni učinki obsmrtnih izkustev in drugih skrivnostnih doživetij pa so povečana psihična občutljivost in pogosti sočasni dogodki.

Vrata v višjo zavest. Mistično potovanje označuje višja zavest, ki pa ni vedno posledica duhovnih vaj ali meditacij. Lahko jih sproži bodisi bližina smrti, doživetje osebne travme ali le hipna zazrtost vase. Skupne značilnosti takih stanj so:
Videnje. Oslepljujoča svetloba, ki ga spremlja občutek radosti. Nadaljevanje življenja , kar prežene strah pred smrtjo.
 Občutek. Popolna varnost in ljubezen. Vznesenost, ki daje nov polet. Lahkotnost in lebdenje.
 Izkušnja. Intuitivni uvid v delovanje vesolja.

Ko si prizadevamo za neposredno povezavo s kozmično energijo, sta najpomembnejša vzvoda občutek ljubezni, toda brez kančka navezanosti, in stik s svojim notranjim védenjem ali namigi.

Spreminjanje zavesti. Najpogostejše spremembe v življenju ljudi, ki so doživeli skrivnostno izkustvo, pa je mogoče povzeti takole:
 Občutek. Povezanost z višjim virom energije. Poslanstvo za izvajanje pomembne naloge.
Sposobnost. Povečanje želje po učenju. Nagnjenje za navdihovanje drugih.
Izkušnja. Večje spoštovanje lepote in drugih ljudi. Usahlo zanimanje za materialno kopičenje.

Povzetek spoznanja o skrivnostnih sporočilih
To spoznanje je izkustvo notranje povezave z božansko energijo. Z raziskovanjem božjega, ki je v nas, lahko doživimo skrivnostno (mistično) izkustvo. Ko se trudimo doseči to spremenjeno stanje zavesti, razlikujemo med intelektualnim opisom zavedanja in zavedanjem samim. Zato moramo uporabiti nekatera izkustvena merila, ki določajo, ali smo tudi dejansko v stiku s kozmično energijo.

Mnogi poročajo o čutenju lahkotnosti telesa, o počutju lebdenja, doživljanja občutka enosti in popolne varnosti. Predvsem pa sporočajo o izkustvu stanja zavesti, ki se mu pravi ljubezen. Vendar ne ljubezen do nečesa ali nekoga, temveč kot stalen občutek v našem življenju. Stik s kozmično energijo odpravlja tudi konflikte v medsebojnih odnosih, saj nam energija drugih ljudi ni več potrebna.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Peto novo duhovno spoznanje