Peto novo duhovno spoznanje
Doseganje enosti s kozmosom
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Nedelja, 7. november 2010 ob 09:58

Odpri galerijo

Peto duhovno spoznanje nas spodbuja, da naj osebno izkusimo veličastnost kozmosa in nesporno enost z njim. Tako izkustvo namreč sproži globok uvid, saj omogoči tudi bežen pogled v prihodnost. V nadčutnem stanju ne občutimo več pritiska časa, prostora in naravnih zakonov, temveč zgolj samo nepopisen mir, ljubezen in domačnost.

Kozmos nam lahko daje vse, kar potrebujemo, le odpreti se mu moramo. Evolucija človeštva in njene pridobitve, kot so telesna višina, razvoj veščin in tehnologije, družbene strukture in daljšanje življenjske dobe, je vse do našega stoletja potekala nezavedno. Izjemno globok premik, ki se je dogodil v dvajsetem stoletju, pa spodbuja zavesten potek naše nadaljnje evolucije.

To spoznanje tudi napoveduje, da bo čedalje več ljudem našega časa uspelo doseči neobičajno stanje zavesti, ne pa samo redkim učencem eteričnih tradicionalnih znanosti. Nekateri zgolj samo s pogovorom o teh stanjih niso več zadovoljni, želijo si namreč tudi neposrednega izkustva.

Ko se bomo po svoji intuiciji ustrezno povezali s kozmičnim virom, bomo prešli na raven, kjer bomo delovali ustvarjalno in brez potrebe po nadzoru. Spoznanje o skrivnostnih (mističnih) sporočilih tako rešuje tudi dilemo boja in tekmovanja za energijo oz. za večjo moč. Sčasoma bomo lahko prerasli vse osebne in družbene boje za energijo, saj se bomo čedalje bolj povezovali s kozmičnim virom energije in bomo z njim tudi precej bolj uglašeni.

Vendar se bo tak proces sprva dogajal le v nekaterih posameznikih, ki bodo najhitreje lahko sprejeli nove oblike človekovega bivanja na tem planetu. Spoznanje o skrivnostnih sporočilih nas tako spodbuja, naj si prizadevamo za višjo raven zavesti, ne da bi čakali na morebitno božje posredovanje ali življenjsko stisko. Naša naloga je namreč v tem, da se postopoma odpiramo in potujemo proti končnemu stanju združenosti. Da pa bi to zmogli, se moramo zavestno polniti le iz kozmičnega vira energije, kajti samo ta prinaša tudi naključja, ki nam bodo pomagala utrditi novo življenjsko raven.

Doseganje enosti s kozmosom.
Višja raven energijske vibracije. Povezavo z ustreznim virom energije krepimo na ta način, da smo čimbolj odprti, da opažamo in cenimo lepoto, ter da se osredotočamo na občutek izpolnjenosti. Razmišljati velja tudi o tem, da se nam v življenju ponavljajo naključja, ki nas vodijo naprej, da se lahko samouresničujemo.

Tako bomo sčasoma dosegli tisto energijsko raven, ki je ta naključja sprožila. Lahko sicer tudi zdrsnemo z nje in izgubimo energijo, zlasti če se prestrašimo. Vendar jo potem zlahka tudi spet dosežemo. Postanemo namreč drugačni, saj obstajamo na precej višji energijski ravni, na tako imenovani ravni višje vibracije.

Spust z gore. Spoznanje o duhovni energiji nam je razkrilo, da nam bivanje v pragozdovih in povezovanje z mogočnimi, živimi naravnimi energijami pomaga preiti na višjo raven energijske vibracije. Nekatera mesta namreč močneje stopnjujejo energijo kot druga – glede na to, kako se naša energijska »oblika« ujame z energijo našega okolja.

Spoznanje o skrivnostnih sporočilih pa razkriva tudi človekovo sposobnost, da se lahko poveže s kozmosom, in tudi razloge, zakaj takega stika potem ne more obdržati. Pomembni del tega spoznanja je prikazan zlasti v primerih, ko smo (metaforično) prisiljeni, da naredimo tako imenovani »spust z gore« in se zopet vrnemo v svet konfliktov, ki predvsem temeljijo na bojevanju za energijo. Podobno kot ptica, ki začenja leteti in se mora še naučiti, kako naj v novem toku energije ohranja svojo zavest.

Stik s kozmično energijo.  Oglejmo si nekatere opise občutkov ob neposrednem stiku s kozmično energijo, pri čemer kaže razmisliti, če bi nekaj od tega lahko tudi sami uporabili. »Čutil sem vzneseno povezanost s vsem, pa tudi popolno varnost in zaupljivost. Utrujenost je izginila…bil sem lahek in varen ter povezan…kakor da bi bila pokrajina del mene.«

Ko se je ta govornik trudil opisati svoje občutje, ki ga je prevzelo ob doživetju neposrednega stika s kozmično energijo, je rekel tudi: » Mislim, da sem čutil ljubezen do vsega.« Njegovo očaranost je moč primerjati z ekstazičnimi stanji krščanskih mistikov in s pripovedmi o obsmrtnih izkustvih, ki opisujejo zavedanje vseprisotnosti božanskega in vsega živega.

Doživljanje prave ljubezni.  Pri morebitnih poskusih priklica občutka enosti s kozmosom se je treba osredotočati na lepoto bližnjega drevesa, čeprav takrat niti ne moremo vedeti, kako bi obudili tak občutek. Pri tem nam lahko veliko pomagajo naslednje misli: »Ljubezen je nekaj, kar se pojavi samo od sebe. Ne moremo se vanjo preprosto prisiliti. Sploh se nam ni treba siliti. Ljubezni le dopustiš, da te sama najde in zajame.«

Spomniti se moramo, kako smo občutili ljubezen nekdaj v preteklosti, nato pa poskušamo tak občutek obuditi tudi v sedanjosti. To je, seveda, treba tudi večkrat poskusiti, da se tak občutek tudi stopnjuje, nato pa nas lahko tudi resnično zajame čustvo ljubezni. Čeprav gre za pozornost, ki jo trenutno izkazujemo samo nekemu drevesu ali kakemu drugemu predmetu neposredne narave, vseeno lahko poustvarimo izkustvo resnične ljubezni.

Odpiranje kozmični energiji. Ko se tako osredotočamo na lepoto drevesa namreč sprejemamo njegovo energijo, lahko pa tudi opazimo, kako se širi njegovo energijsko polje. Le naučiti se moramo prav odpreti, se povezati z energijo, uporabljati občutek spoštovanja in zaznati občutje, kot da smo polni energije. Ne smemo pa izsiljevati občutka ljubezni. Ta tudi ne seva, na primer, iz nas proti drevesu, saj ljubezen ne potuje po taki poti, čeprav se nam morda zdi, da je tako.

Navadno mislimo, da je ljubezen občutek, ki se porodi v nas, nato pa seva navzven na predmet naše ljubezni. Da bi lahko občutili ljubezen, se moramo odpreti  kozmični energiji, sicer se ne bomo mogli priključiti nanjo. Samo v stanju svoje popolne odprtosti in dostopnost namreč lahko sprejemamo duhovno energijo oz. naključja in druge posebne darove kozmične inteligence. Odpirati pa se začnemo šele takrat, ko lahko opustimo različne dvome in sodbe. Ko opazujemo in cenimo, denimo, lepoto drevesa, se poskušamo še bolj odpreti. Občutek lepote, ki ga doživljamo ob opazovanju drevesa, tako narašča.

Takrat ko spoštujemo lepoto in enkratnost neke stvari, namreč prejemamo njeno energijo, ker s tem prehajamo na višjo raven njene vibracije. Ko pa enkrat dosežemo in občutimo ljubezen, pa lahko pošljemo to energijo tudi naprej, če nam je, seveda, do tega.

Zdrs v svet tekmovanja. Stanje razširjene zavesti na neki višji ravni vibracije pa se razgradi takoj ko pridemo v stik z ljudmi, ki so v običajnem stanju zavesti, ali ko spet zaživimo v tekmovalnem svetu. Kljub temu pa táko skrivnostno izkustvo za vedno spremeni zamisel našega omejenega bivanja, pa čeprav znova in znova zdrsnemo nazaj v stanje običajne zavesti. Spoznali smo namreč tudi povsem drugačen način bivanja, zato si potem tudi prizadevamo, da bi ga še kdaj dosegli.

Doživljanje naravne lepote. Morda se lahko spomnite kake priložnosti, ko ste se čutili dovolj odprte in ste živo občudovali kak lep prizor v naravi? Ste morda kdaj doživeli celo občutek brezčasnosti in povezanosti z zemljo? Kako dolgo je že, odkar ste to izkusili? Kaj vas zadržuje, da tega ponovno ne obudite?

Če morda odgovarjate, da nimate časa in vas zadržujejo življenjske dolžnosti, potem razmislite o nasvetu nekoga, ki ima veliko takih izkušenj: »Če vam kdaj uspe vsrkati dovolj energije in obdržati stanje ljubezni, gotovo pomagate tudi svetu, toda predvsem pomagate sebi. In še uživate zraven. Zato morate preoblikovati svojo definicijo ljubezni, saj je ljubezen delovanje, s katerim lahko izboljšate svet.«

Prispevek k evoluciji. Ko smo povezani s kozmično energijo in živimo zase, najbolj prispevamo k evoluciji. Občutek omogoča, da obstajamo na višji vibraciji in bolje udejanjamo svoj smisel. Skupaj z drugimi, ki vibrirajo na tej ravni, samodejno spreminjamo pogled na svet. Proces polnjenja z energijo, napredovanje s pomočjo naključij, vnovično polnjenje in napredovanje pa je naš posamični prispevek k ustrezni evoluciji človeka.


Paranormalni pojavi in izkustva.
Srečanja z evolucijo. V šestdesetih letih tega stoletja (opomba: 20.stoletja) se je bistveno razmahnilo zanimanje za paranormalne pojave. Nakopičila se je literatura o pojavih, kot so zunajčutne sposobnosti, verodostojna poročila o prejšnjih življenjih, obsmrtnih in zunajtelesnih izkustvih, pa tudi o skrivnostnih izkustvih, ki jih ni mogoče doseči le z duhovno prakso. Mnogi so pripravljeni poročati celo o svojih osebnih srečanjih s skrivnostnimi in tudi nevidnimi silami.

Med drugim pa tudi nekateri filmi, ki se lotevajo tem, kot so reinkarnacija, duhovi in duhovno preživetje smrti, lahko precej pripomorejo k širjenju tovrstnih zamisli.

Zanimivo je, da tudi šport postaja zelo plodno področje za pojav različnih neobičajnih stanj. Tako se lahko seznanimo z osupljivimi zgodbami nekaterih najuspešnejših športnikov in pustolovcev. V njih najdemo celo podrobnejše opise izkustev, in sicer: občutje izostrenega dobrega počutja, umirjenost, odmaknjenost, breztežnost, ekstaza, bivanje v sedanjem trenutku, nagonsko dajanje in predaja, skrivnost in strahospoštovanje, enost, spremenjena zaznava velikosti, občutek izjemne energije.

Ker je v naši civilizaciji intuitivni duhovni svet vse prepogosto odrinjen na obrobje dogajanja, je zato pomembno vedeti, da prihaja do bistvenih sprememb zavesti v vseh življenjskih sferah. Športniki danes opisujejo prav take ali pa zelo podobne občutke, o kakršnih so nekdaj poročali le mistiki oz. njihovi duhovni učenci.

Ekstaza kot vrh in temelj. Občutek ekstaze, ki so jo nekateri doživeli ob neposrednem stiku s kozmično energijo, je postal temelj za povezovanje s kozmosom. Res pa je, da se taka nenavadna stanja pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju. Tudi vrhunska izkustva v športu, na primer, je moč uporabiti za kopičenje energije. Ko želite doseči višjo energijsko raven, se zato poskušajte spomniti radostnih in vznesenih trenutkov v športnem udejstvovanju, ki ste jih morda celo sami doživeli. Uporabimo ga, saj nam bo pomagal, da se bomo priključili na kozmično energijo.

Nek poklicni igralec nogometa je dejal: »Rad igram. Ničesar v svojem življenju ne morem primerjati z vznesenimi občutki, ki jih doživljam med igro.« Tudi smučarji večkrat pripovedujejo o »čarobnem trenutku, ko dosežeš točko, v kateri se vse sestavi in te navdaja en sam občutek vznesenosti. Smučar, smučanje in smučina postanejo eno…«

Alpinistom pa je že kar v njihovi naravi, da iščejo »duhovne vrhove.« Zelo značilne so misli enega od njih: »Ob enostavnejših vzponih sem čutil noro radost. Gore so nekakšno čarobno kraljestvo, kjer sem lahko najsrečnejši in se počutim kot bi bil začaran.« V pripovedi o uspešnem vzponu na Anapurno pa je nekdo izmed njih zapisal: »Čutil sem, kakor da bi se pogrezal v nekaj novega in povsem neobičajnega.

Moji vtisi so bili nenavadni in živi, kakršnih v gorah do takrat še nisem doživel. Bilo je nekaj nenaravnega že v samem načinu, na katerega sem videl soplezalca in vse okoli naju…občutek napetosti je povsem izginil, kakor da ne bi bil podvržen zakonu težnosti. Vse naokrog je bila prosojna pokrajina, popolna čistost, to sploh niso bile več gore, ki sem jih poznal, to so bile gore mojih sanj…«

Hitri in ritmični gibi, ki so ključni sprožilci vznesenega stanja, so značilni tudi za športne zvrsti kot so joging, let, jahanje in deskanje. Podobno ekstazo, kot jo pozna šamansko izročilo in mnoge vzhodnjaške religije, je po pripovedovanju in izkustvu mnogih moč doseči tudi v hipnotičnem plesu, prepevanju in bobnanju.

Stanje breztežnosti. Občutek lebdenja in zunajtelesnega bivanja je običajna značilnost različnih skrivnostnih izkustev in vrhunskih športnih dosežkov. Mnogi tekači pripovedujejo, da po daljšem naporu pogosto dosežejo točko, ko si zaželijo lebdeti in leteti. Neki ultramaratonec je po pretečenih tisočih kilometrih dejal: »nenadoma sem zaznal občutek lahkotnosti, počutil sem se, kakor da bi me nekaj neslo skozi prostor…kakor da bi hodil po oblakih.«

Tibetanski menihi se morajo podvreči posebnemu meditativnemu urjenju, ki zahteva izjemno junaško vzdržljivost in hitrost. Po dolgoletnem urjenju potem dosežejo spremenjeno stanje zavesti, v katerem lahko tečejo po nezanesljivem gorskem ozemlju več dni in noči zapored. V nasprotju z maratonci, ki utrjujejo fizično moč, se ti menihi urijo v posebnih majhnih prostorih oz. meditativnih kotičkih, v katere se dajo zapreti.

Mesece ali tudi leta tako preživijo v popolni tišini in brez vsakršnega telesnega urjenja. Hrano jim dajejo skozi odprtino, ki meri le dva decimetra v dolžino in poltretji decimeter v višino. Pravijo, da ti menihi po nekaj letih postanejo tako lahki in okretni, da zlezejo skoznjo, ko se spet vrnejo v zunanji svet.

Točka enosti. Neposredno skrivnostno izkustvo naj bi povsem razgradilo potrebo po nadzoru, ker se vse dogaja v stanju popolne enosti  uma, telesa in duha. Nekateri tako stanje omenjajo kot eno največjih notranjih skrivnosti pri športu. Obstaja namreč neka točka enosti v nas in med nami ter našim svetom, nekakšna zavezanost in magnetna združenost ter ubranost, ki jo naš zavestni um in volja ne moreta usmerjati. Ukaz nagona je namreč hitrejši, bolj prefinjen, globlji, natančnejši in bolj v stiku z resničnostjo kot je lahko ukaz našega zavestnega uma. Tovrstno odkritje nam lahko vzame sapo.

Kolektivna evolucija se širi. Tudi po pripovedovanju športnikov je torej moč sklepati, da se naša kolektivna evolucija širi in je čedalje hitrejša. Neka košarkarica je v svojih spominih zapisala: »So trenutki veličastja, ki presegajo človeška pričakovanja, in telesno ter čustveno sposobnost posameznika. Nekaj neopisljivega prevzame pobudo in vdahne neko novo bit v nam znano življenje. Kot da stojiš na pragu čudežev, ki jih ne moreš namerno ustvariti…

Preprosto gre za neko stanje, v katerem nemogoče postane mogoče…Športnik preseže samega sebe in lahko poseže tudi onstran naravnega. Kot da bi se dotaknil koščka nebes in postal sprejemnik moči iz neznanega vira…Športna tekma tako postane skorajda sveti kraj, kjer poteka duhovno prebujanje. Dogajanje te pritegne za sabo, lebdiš v igri in svojo moč črpaš iz vira, ki se ga prej sploh nisi zavedal.«

Vzpon evolucijske moči.
Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma. Za duhovno prebujanje Zahoda so najbolj zaslužni ljudje, ki so začeli preučevati in izvajati vzhodnjaško filozofijo, kot so razne oblike meditacije, joga, različne borilne veščine, akupunkturo in druge zdravilne vede. Nekateri celo napovedujejo, da bo pritok informacij o povezavi med umom in telesom pomembno prispeval k širjenju naše zaznave in boljšemu razumevanju tega sveta.

Tudi spektakularni gibi, denimo, pri karateju in kung fuju odstranjujejo mejo med telesom in umom, ki je sicer zelo trdo vsajena v zahodnjaško miselnost. Vzhodnjaški pogled na enost telesa in uma nam tako daje pomembno orodje za pridobivanje neomejenega obsega kozmične energije (oni to imenujejo či, ki ali prana). Ta pot naj bi bila dostopna vsem, ki premorejo dovolj samodiscipline in imajo zelo jasno izraženo namero.

Gibalna sila evolucije. Kdor je že izkusil duhovno prebujenje bo lahko potrdil, da je takrat začutil pravi naval energije, ki mu je šinila po hrbtenici navzgor. Ta prirojena energija, ki naj bi jo imeli vsi, je v indijskem duhovnem izročilu (imenuje se kundalini) navadno prikazana v obliki zvite kače, ki spi na dnu hrbtenice. To naj bi bila čista energija in tudi gibalna slika evolucije. Ko se prebudi, švigne po hrbtenici kvišku, sproži delovanje energijskih središč v telesu in sprosti čustvena ter telesna občutja.

Nekateri menijo, da bo preteklo na tisoče let, preden bo zahodnjaška miselnost lahko sprejela to dejstvo, medtem ko drugi tudi trdijo: »Dosedanji razvoj je dokazal napačnost te trditve. Povsem jasno je, da že danes opažamo nezmotljive znake prebujenja prej omenjenega indijskega duhovnega izročila pri tisočih zahodnjakov, pa naj to pripišemo pospešeni evoluciji, priljubljenosti in hitremu širjenju različnih oblik duhovnih dejavnosti, pritisku nevarne krize našega okolja ali učinkom nekaterih drog.«

Druge razsežnosti zavesti. Združitev vzhodnjaške uglašenosti s kozmičnim tokom (naše »biti«) in zahodnjaške sposobnosti za delovanje na podlagi novih informacij (naše »delati«) je poglaviten vidik gibanja proti celosti, ki je osrednjega pomena za ponavljajočo se duhovnost. Usklajenost naših misli in delovanje na tej podlagi nas dviga na nove evolucijske ravni.

Hitrost evolucije človekove zavesti se je v nemirnih šestdesetih letih bistveno povečala, ko je večje zanimanje za povsem drugačne poglede in večjo osebno svobodo ustvarilo ozračje vsemogočega razkrivanja, zasvojenosti z novimi drogami, odpovedovanja tradiciji, kar je, seveda, povzročilo tudi veliko zmešnjavo.

Vendar potovanja v druge razsežnosti zavesti s pomočjo drog niso pripomogla k njenemu uravnoteženju, kot je to značilno za nekatere domorodne kulture, kjer so nekatere droge uspešno uporabljali v svojih obredih. Tovrstna izkustva spadajo med transcendentne doživljaje, ki segajo od stapljanja prostorskih ločnic med ljudmi, rastlinami in anorgansko snovjo do preseganja linearnega časa in prostora.

Naš planet je živ organizem. Iskanje transcendentnega izkustva je tudi eden od najmočnejših nagonov človeške psihe, zavestna želja po takem neposrednem izkustvu pa se je pričela krepiti že v drugi polovici tega stoletja (Opomba:20. stoletja). Raziskovalci teh doživetij so kasneje opustili droge in so s pomočjo dihanja, glasbe in telesnih dejavnosti razvili različne tehnike, s katerimi se, bojda, lahko izzovejo tudi transpersonalna zdravilna izkustva.

Zelo značilne so namreč besede enega izmed njih, ki je ob nekje priložnosti dejal: »Nobenega dvoma ni, da smo tako mi kot tudi cel naš planet živ organizem, inteligentno bitje, ki se trudi razumeti sebe, si prizadeva na višjo raven zavesti in se skuša sporazumevati z drugimi kozmičnimi bitji. V telesu lahko čutimo poškodbe, ki so jih povzročili industrijsko pustošenje rudnikov, urbanizacija, strupeni in radioaktivni odpadki ter onesnaževanje zraka in vode…Najbolj čudno pa je zavedanje obredov, ki jih izvajajo razni domorodci. Nekateri so jih doživeli kot zelo zdravilne in življenjsko pomembne. Med temi izkustvi naj bi se jim zbudilo izjemno močno prepričanje, da so ti obredi zelo pomembni tudi za celoten naš  planet.«

Evolucijsko križišče. Taka transcendentna stanja nam narekujejo naše zavedanje, da se bržkone nahajamo na pomembnem evolucijskemu križišču. Ko bodo ta spoznanja naletela na širši sprejem in s tem tudi spremenila kolektivne sisteme prepričanj, bodo gotovo pripomogla k spreminjanju človeške civilizacije.


Zavesten razvoj in spremembe.
Preseganje zahodnjaške tradicije in miselnosti. Samoraziskovanje v meditaciji in regresoterapiji, pa tudi raziskovanje psihologije, zunajtelesnih in obsmrtnih izkustev pojasnjujejo naravo skrivnostnega izkustva. Tudi zanimanje za šamanizem se je zelo povečalo. Domorodcem so neobičajna stanja zavesti vedno pomenila izkustveno vez s kozmosom, v kateri jim je bilo dano vodstvo. Zahodnjaki, ki sodelujejo z domorodci in raziskujejo njihovo znanje, pomagajo ohranjati ta izročila. Raziskovalci na duševno-duhovnem področju so prepričani, da smo pripravljeni za nov izbruh razumevanja.

Dostopnost starodavnih tehnik in druge psihoterapevtske metode namreč pomenijo orodje za individualno osebno  evolucijo. Zato moramo poskušati drug za drugim prečkati mejo zahodnjaškega intelektualnega ustroja, ki ocenjuje neobičajna stanja, kot nekaj bizarnega ali celo patološkega. Čedalje več nas že nastopa na pot tovrstnih izkustev, obenem pa s tem lajšamo prehod tudi drugim in omogočamo njihovo hitrejše napredovanje.

Obstajajo pomembna področja resničnosti, ki so transcendentalna in transfenomenalna. Gonilna sila, ki žene ljudi, da bi se povezali z duhovnim področjem, je izjemno močna in pomembna. Po svoji naravi je sicer zelo podobna seksualnosti, vendar je mnogo bolj temeljna in nepremagljiva. Zanikanje in zatiranje tega transcendentnega impulza povzroča hudo izkrivljenost v človekovem življenju in njegovi individualni ter kolektivni ravni. Izkustveno samoraziskovanje je pomembno orodje tudi za duhovno in filozofsko iskanje. Vzpostavlja namreč s transpersonalnim področjem naše biti in obstoja.

Spontano razsvetljenje. Mnogi ljudje se posvečajo različnim duhovnim dejavnostim in se dolga leta trudijo, da bi dosegli višjo raven zavesti, medtem ko se nekateri lahko povsem spontano povežejo z božanskim.

Neka fizioterapevtka je o takšnem izkustvu povedala: »Pred nekaj leti sem študirala za izpit na visoki šoli in po nekaj urah sem bila povsem izčrpana. Šla sem na vrt, da bi meditirala. Ko sem sedla, sem se zavedela lepote cvetlic, ki so me obdajale. Njihova lepota in čiste oblike so bile pravo nasprotje besedam, ki sem jih prej prebirala. Tedaj še nisem znala dobro meditirati, zato sem samo zaprla oči, da bi se umirila. Nenadoma sem začutila, da nekaj lije čezme, zaznala sem jasnost in mir. Začutila sem močan zanos, ki me je dvignil v vzneseno stanje.

Ko sem čez nekaj minut odprla oči, sem čutila, kakor da med mano in stvarmi v mojem življenju ne bi bilo nobene meje. Čutila sem, da vse deluje tako, kot je prav, in da sem z vsem povezana. Bilo je, kakor da vse vem. Občutek je trajal kake pol ure in se je razpršil, ko sem se vrnila h knjigi. Spominjam se, da je bilo, kakor da bi se nenadoma odprla vrata, ki so mi omogočila, da sem se dotaknila strukture svoje zavesti. Spomin na to doživetje me je kasneje stalno spodbujal, naj ta čudovit občutek znova najdem.«

Predano odpiranje stiku s kozmično energijo. Mnogi si postavljajo vprašanji, kot sta »Kako naj odkrijem, kaj je moje pravo delo? Kako naj pomembno prispevam k boljšemu svetu?« Ponavadi si taka vprašanja postavljamo v zvezi s svojo poklicno potjo. Čeprav si nekateri izberejo delo učiteljev ali zdravilcev na alternativnih področjih, je pomembno vedeti, da morebitno željo po »služenju planetu« lahko najbolje izpolnimo tako, da si prizadevamo za svoj duhovni razvoj in dvig zavesti.

Vendar je zamenjava zaposlitve manj pomembna, precej bolj bistveno je vnašanje nove zavesti na delovno mesto, ki ga že imamo. Prav možno je namreč, da je naš sedanji položaj odličen kraj za predano iskanje stika z notranjim virom. Zato se namesto odločanja, da bi morda spremenili svoje sedanje delo, za začetek kaže posvetiti nekaterim dejavnostim, ki nas odpirajo energiji, in sicer: meditaciji, borilnim veščinam, jogi, zdravilnemu plesu in gibanju, dihalnim vajam in delu s telesom (aerobni vaji). Tudi preživljanje več časa na svetih krajih in obdajanje z lepoto in energijo včasih najbolj pomagata razjasniti občutek osebnega poslanstva.

Obsmrtna izkustva
Svet svetlobe in ljubezni. Obsmrtna izkustva so podobna semenom, ki postopno skalijo v bogat duhovni razvoj. Osupljivo so si podobna in so izjemnega pomena za razumevanje življenja in smrti. Človek naj bi se dobro zavedal smrti svojega telesa in stopil v nepopisljivo svetlobo radosti in ljubezni. Pomen obsmrtnih izkustev ima tako več razsežnosti.

Po eni ravni je obsmrtno izkustvo osebno doživetje smrti, ki je opisana kot vzneseno srečanje z ljubečimi svetlobnimi bitji, včasih tudi s pokojnimi ljubljenimi osebami. Ta radosten vidik obsmrtnih izkustev je pojav, ki naj bi pomirjal in osvobajal.

Preživetje smrti. Po drugi strani pa obsmrtna izkustva pomembno prispevajo tudi k napredku evolucije. Obsmrtna izkustva namreč bistveno spremenijo življenje ljudi, ki so »preživeli« smrt, njihova spremenjena zavest pa bržkone pospešuje tudi duhovni razvoj človeštva. Neka ženska, ki je bila ob porodu drugega otroka čisto blizu smrti, je povedala:

»Naslednje, česar sem se zavedala, je bilo, da stojim v meglici, in pri priči mi je bilo jasno, da sem umrla. Bila sem neznansko srečna, da sem še živa, čeprav sem umrla. In ne morem vam povedati, kaj sem čutila. Navdajal me je občutek hvaležnosti, saj sem še vedno obstajala, pa vendar tudi vedela, da sem umrla…Spominjam se svojega zavedanja, da je vse in vsepovsod v kozmosu tako, kot mora biti, da je načrt popoln. Da je vse, kar se dogaja – tudi vojne in lakote, skratka vse – popolnoma v redu.«

Pregled življenja. Téma, ki se v obsmrtnih izkustvih vedno ponavlja, je nekakšen »pregled življenja«, kar lahko prispeva k spremenjeni zavesti v nadaljnjem življenju. Podroben pregled življenja, ki vedno poteka brez vsakršne sodbe, poudarja pomen ljubeče naravnanosti do drugih, pa tudi pomen življenjske epizode, v katerih so ravnali nepremišljeno in prizadevali druge.

Pregledi tudi kažejo, da smo ljudje poslani na zemljo zato, da bi se česa naučili, ali da bi poskusili izpolniti neko nalogo. Neki moški pa ni videl nobenih dogodkov, ampak le čustva, ki so ga v življenju navdajala, saj je rekel: »Oči so mi kazale, kako so ta čustva vplivala na moje življenje. Videl sem, kako sem s svojim ravnanjem vplival na življenja drugih, in to primerjal z občutkom čiste ljubezni, ki me je navdajala. Tega nikoli ne pozabiš. Šest let je minilo od tistega dne, pa še nisem pozabil.«

Novo duhovno zavedanje. Taka poročila razkrivajo, da bodo začetki novega duhovnega zavedanja počasi presegli osebno življenje teh ljudi in prešli tudi na druge. Z izrazi evolucije zavesti so ti ljudje nekakšna izvidnica. Raziskovanje obsmrtnih doživetij pri več kot 150 ljudeh, ki so preživeli smrt, je tudi pokazalo, da je zanje značilna večja duhovna naravnanost, pri kateri religiozna narava ni nujno tudi pravilo. Vsi pa so prepričani, da se po snovnem prehodu skozi smrt življenje lahko nadaljuje.

Uglasitev z intuitivnim vodenjem. Vendar pomen duhovnega prebujenja ni le doživetje blaženosti. Resnični pomen je v tem, da deluje dejavno organizacijsko načelo v človekovi evoluciji. Mogoče bi taka stanja lahko primerjali z rojstvom notranje sposobnosti, ki človeku pomaga, da se med dajanjem in sprejemanjem energije uglasi z intuitivnim vodstvom. Dolgoročni učinki obsmrtnih izkustev in drugih skrivnostnih doživetij pa so povečana psihična občutljivost in pogosti sočasni dogodki.

Vrata v višjo zavest. Mistično potovanje označuje višja zavest, ki pa ni vedno posledica duhovnih vaj ali meditacij. Lahko jih sproži bodisi bližina smrti, doživetje osebne travme ali le hipna zazrtost vase. Skupne značilnosti takih stanj so:
Videnje. Oslepljujoča svetloba, ki ga spremlja občutek radosti. Nadaljevanje življenja , kar prežene strah pred smrtjo.
 Občutek. Popolna varnost in ljubezen. Vznesenost, ki daje nov polet. Lahkotnost in lebdenje.
 Izkušnja. Intuitivni uvid v delovanje vesolja.

Ko si prizadevamo za neposredno povezavo s kozmično energijo, sta najpomembnejša vzvoda občutek ljubezni, toda brez kančka navezanosti, in stik s svojim notranjim védenjem ali namigi.

Spreminjanje zavesti. Najpogostejše spremembe v življenju ljudi, ki so doživeli skrivnostno izkustvo, pa je mogoče povzeti takole:
 Občutek. Povezanost z višjim virom energije. Poslanstvo za izvajanje pomembne naloge.
Sposobnost. Povečanje želje po učenju. Nagnjenje za navdihovanje drugih.
Izkušnja. Večje spoštovanje lepote in drugih ljudi. Usahlo zanimanje za materialno kopičenje.

Povzetek spoznanja o skrivnostnih sporočilih
To spoznanje je izkustvo notranje povezave z božansko energijo. Z raziskovanjem božjega, ki je v nas, lahko doživimo skrivnostno (mistično) izkustvo. Ko se trudimo doseči to spremenjeno stanje zavesti, razlikujemo med intelektualnim opisom zavedanja in zavedanjem samim. Zato moramo uporabiti nekatera izkustvena merila, ki določajo, ali smo tudi dejansko v stiku s kozmično energijo.

Mnogi poročajo o čutenju lahkotnosti telesa, o počutju lebdenja, doživljanja občutka enosti in popolne varnosti. Predvsem pa sporočajo o izkustvu stanja zavesti, ki se mu pravi ljubezen. Vendar ne ljubezen do nečesa ali nekoga, temveč kot stalen občutek v našem življenju. Stik s kozmično energijo odpravlja tudi konflikte v medsebojnih odnosih, saj nam energija drugih ljudi ni več potrebna.

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 2. Jul 2022 at 08:40

266 ogledov

Še 5 dni je časa, da zberemo 2.500 podpisov + rezervo 2.500
OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Zdaj gre zares! 1. Prosimo, da si natisnete obrazec in zberete čez vikend vsaj 10 podpisov pri sorodnikih, prijateljih, sosedih, sodelavcih, znancih ali na ulici oz na kakšni frekventni lokaciji. 2. Podatki o podpisnikih na obrazcu morajo biti spisani z tiskanimi črkami povsem čitljivo, če ne jih bodo pri pregledu na MNZ izločili. 3. V ponedeljek 4.07. zbranih čim več podpisov pošljite na naš naslov, ki je napisan na dnu obrazca sicer pa Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika.  ODDAJTE PISMO NA OKUNCE POŠTE PREDNOSTNO, ker sicer lahko pošiljka potuje lahko tudi tri dni.  4. Takoj zdaj obvestite prosimo vse po elektronski poti o tem, da je treba v akcijo takoj. 5. SKUPAJ ZMAGAMO! OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV  Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 29. Jun 2022 at 11:56

6325 ogledov

Zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis REFERENDUMA za neuveljavitev ZNB
ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD NE BO NIKOLI PORAŽEN!  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Začenjamo zbiranje podpisov (2.500). V sedmih (7) dneh jih je treba zbrati pod zahtevo za razpis referenduma, da Zakon o spremembah zakona o ZNB, ki je bil sprejet po hitrem postopku danes, 29.06.2022 v DZ, ne bo uveljavljen. Lani smo jih v sedmih dneh brali 21.000, po pretečenem roku 7 dni pa jih je na naš naslov prispelo še 9.000, tako, da jih je bilo skupaj potem okoli 30.000. Takrat se je Janševa vlada potem ustavila, ko je Državni svet izglasoval veto in si niso upali zakona sprejeti, ker so videli, kakšna velika masa je proti. Golobova si očitno upa več. Ponavljamo lansko vajo, zdaj gre še bolj zares, ker so Golobovi podaniki Zakon o spremembah ZNB sprejeli. Veta Državnega sveta pa ne bo, ker ima Golob tako in tako veliko večino v DZ in ponovno glasovanje ne bi nič spremenilo.  Zato je zdaj nujno napeti vse sile in moči, da do referenduma pride, ker bomo v referendumski kampanji oblastnikom nalivali čisto vodo tudi na RTV SLO, kamor nas bodo po zakonu morali povabiti, ker imamo dokaze, da se nad našimi ljudmi s cepljenjem izvaja zločin v smislu prepovedanega medicinskega poskusa. Zato, ker to oblastniki vedo, se lahko zgodi, da bodo naredili vse, tudi s podtalnim delovanjem, da do referenduma ne bo prišlo. No, to pa bi moralo pognati vse vas, da vstanete in skupaj osvobodimo Slovenijo na način kot so to storili nekaj let nazaj Islandci.  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Novi predsednik Vlade Robert Golob je pred volitvami zagotavljal, da ne bo obveznega cepljenja. Rekel pa je tudi, da bo še posebej spoštoval odločitve svetovne stroke. Torej, kar bo odločila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), bo za Goloba alfa in omega. Podpisana je tudi pogodba, da bo v novi pandemiji prav WHO odločala, kako bodo ravnale države podpisnice in katere ukrepe bodo morale izvajati. Zato Golob lahko zdaj leporeči, da novega zapiranja ne bo, da se bomo šli švedski model oblvadovanja "pandemije", ko bo pa WHO določila drugače, morda tudi obvezno cepljenje, bo pa izgovor, češ, svetovna stroka je tako odločila, to pa moramo spoštovati, saj je stroki treba vedno zaupati.  Predlog Zakona o nalezljivih boleznih kaže v delu, ko gre za obvezno cepljenje, tole:  Citiramo prispevek gospe Tjaše Vuzem iz Iniciative slovenskih pravnikov:  "Najbolj nas je zbodel v oči stavek iz novega predloga spremembe ZNB, ki ga je pripravila Pravna mreža za demokracijo: "Z globo 400 - 4000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,- Če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona."    Kdaj je cepljenje obvezno in kaj pravi na to 22. člen ZNB. Obvezno je cepljenje: − proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;− proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa program iz 25. člena tega zakona." OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Predvidevali bi lahko, da je obvezno cepljenje in s tem povezane kazni samo proti hemufilusu influence b, davici, tetanusu……, torej proti boleznim iz prvega odstavka. To na prvi pogled drži, kot tudi to, da so kazni trenutno predvidene samo za to skupino. Drugi odstavek pa zadevo spremeni, saj je v njem naveden 25. člen zakona, ki pravi: »Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.«    Se pravi, da se bo lahko tudi na podlagi letnih programov cepljenja in zaščite z zdravili IN izklicane epidemije, kar odloči minister za zdravje, na predlog NIJZ določilo, da se bo potrebno obvezno cepiti tudi proti C-19, saj je v letnem programu za 2022 to že predvideno. Če je bil v letnem programu cepljenja 2021 covid naveden le kot priporočilo, je v programu za 2022 beseda PRIPOROČILO izpuščena. V letnem programu za cepljenje v programu 3 - ZAPOSLENI je navedeno cepljenje proti C-19. Zelo verjetno bodo delodajalci v izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnih mest ohranitev delavnega mesta pogojevali s cepljenjem, saj program 3 določa: »Cepljenje in zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi bolezni se opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.« OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Tako se bo odgovornost prevalila na delodajalce, ki bodo v oceno tveganja vključili tudi obvezno cepljenje proti c-19. Odklonitev se bo lahko kaznovala tudi s krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.    S tem se zgodba še ne konča, saj je v programu 7 navedeno - "Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah - cepljenje proti C-19" »Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi proti posameznim nalezljivim boleznim.«    POVZETEK Do obveznega cepljenja zaposlenih bodo poskušali priti skozi stranska vrata- preko delodajalcev, ki bodo delavno mesto pogojevali s cepljenjem. Lahko pa bodo obvezno cepljenje naprtili vsem prebivalcem, saj jim to omogoča letni načrt cepljenja za 2022 – program 7. Visoke kazni v primeru zavrnitve cepljenja, ki so zaenkrat določene samo za skupino nalezljivih boleznih iz 1. odstavka 22 člena, je možno dodati še tekom razprave, ki bo potekala te dni po kratkem postopku brez vključitve širše javnosti na pobudo poslanke Janje Sluga iz stranke SVOBODA, katero so podprle še stranki LEVICA in SD s skupno 48 poslanci."  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Je to torej ta SVOBODA, da se tako pomemben zakon sprejema v omejenem krogu ljudi in to kar po hitrem postopku brez vključitve zainteresirane javnosti. Je to tisto opevano sodelovanje s civilno družbo in spoštovanje sploh državljank in državljanov? Odgovor se ponuja kar sam po sebi in kdor je pri pameti, razume, da smo šli z volitvami iz dežja pod slap.  Podpišite, lepo prosimo, v čim večjem številu, širite to objavo na vse možne načine in spodudite vse, naj si natisnejo obrazce in zberejo ter pošljejo čim več podpisov na naš naslov: Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika, ki je napisan tudi na samem obrazcu, da jim damo vedeti, da tega zakona ne želimo in ga ne dovolimo uveljaviti. "Gibanje Svoboda" na čelu z dr. Golobom so pred volitvami razlagali, da ne bodo nikoli delovali v nasprotju z ljudsko voljo, ampak v skladu s tem, kar ljudje želijo in pričakujejo.  Zdaj pa nam hočejo z novim Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB) predpisati globe in sicer: KDOR SE BO IZMIKAL OBVEZNEMU CEPLJENJU, ga čaka globa od 400 do 4.000 evrov.  Kdor bi organiziral ali pozival na prepovedana javna zborovanja (kar je ustavna pravica, ki je lahko onemogočena samo ob razglasitvi izrednih razmer), bo kaznovan z globo od 1.200 do 12.000 evrov. To so menda iz predloga črtali??? To so samo nekatere tiranske določbe v novem ZNB-ju. Jih je pa še več in to je pravi udar na svobodo ljudi, katero so nam prav v Gibanju Svoboda tako vehementno obljubljali. Zdaj pa vidimo draginjo, ki se vsak dan povečuje, inflacija je vsak dan višja in še uzakoniti želijo zakonske člene, s katerimi nas bodo spravljali v dodatne finančne in psihične težave, ko bo sprožen novi val nečesa, da bo izgovor za stopnjevanje tiranije.  POVEJMO JIM, DA SE TEGA NE GREMO in NAJ NAS NEHAJO TERORIZIRATI, ker SICER BOMO PRISILJENI SI RESNIČNO SVOBODO IZBORITI Z MNOŽIČNIM PRIHODOM V LJUBLJANO.  Zberite čim več podpisov in delite ter spodbudite še ostale, da jim pokažemo, da nas je ogromno, ki imamo te njihove tiranije čez glavo dovolj!  Zato se potrudimo, da bomo v čim krajšem času zbrali potrebnih 2.500 podpisov in vsaj še enkrat toliko za rezervo.  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV NEKAJ CVETK IZ NOVEGA PREDLOGA ZNB (GOLOB 2022) Vlada lahko odloči, da se zbiranje oseb ter promet blaga ali izvajanje storitev pogojuje: => z zagotavljanjem osebne higiene (pranje rok, razkuževanje....) z uporabo zaščitnih sredstev (maske, rokavice,..), => zagotavljanje medosebne razdalje, števila ljudi.,... => s posredovanjem osebnh podatkov => s predložitvijo ustreznih dokazil ali neokuženosti (PCT) => Vlada lahko omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto (ZAPIRANJE PO OBČINAH) => lahko omeji ali prepove zbiranje oseb po kinodvoranah, gostinskih objektih,... (ZAPIRANJE GOSTILN, FRIZERSKIH SALONOV, RESTAVRACIJ....) => omeji ali prepove promet z blagom, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov (ZAPRTJE TRGOVIN, TOVARN, PREPOVED SLUŽBENIH OBVEZNOSTI....) => Omeji, določi način izvajanja ali prepove pouk (ZAPRTJE ŠOL, TERORIZIRANJE OTROK Z MEDOSEBNO RAZDALJO, MASKAMI..) => Za čas razglašene epidemije se lahko omeji javne shode (PREPOVED SHODOV) => Z uredbo lahko vlada določi izjeme, ki veljajo za posamezni ukrep, tako, da si lahko po mili volji izmišljuje, kaj in kdo bo žrtev ukrepov in kdo ne :) (IZMIŠLJEVANJE, ZA KAJ IN KOGA VELJAJO UKREPI IN ZA KOGA NE VELJAJO) => Vlada lahko sama določi prekrške in sankcije za kršitve uredbe (LAHKO DOLOČIJO KAZEN npr. 2000 EUR, ker nisi nosil maske) PODPIŠI IN DELI PETICIJO, KER BOMO ZAHTEVALI JAVNO RAZPRAVO NA KOMISIJI DZ ZA PETICIJE, ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI, NOBENIH PODMIZNIH DOGOVOROV IN NA POL TAJNIH HITRIH POSTOPKOV SE NE GREMO!  OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 23. Jun 2022 at 10:40

591 ogledov

Podpiši zahtevo za javno razpravo o novem Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB)
S klikom na fotografijo spodaj pridete do peticije, ki se podpisuje zato, da bomo takoj, ko bo vsaj 10.000 podpisov vložili zahtevo na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državmnem zboru, da se odpre javna razprava do česar imamo pravico.  KLIKNI NA FOTOGRAFIJO ZA DOSTOP DO PETICIJE Je zdaj že kaj bilj jasno, da se gre v Sloveniji vedno iz enih volitve v druge iz dežja pod kap oz. pod slap??? Ekipa OPSp.s.  Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 22. Jun 2022 at 22:48

175 ogledov

Ob 31. obletnici "samostojnosti in neodvisnosti" Slovenije!
Klikni na fotografijo za ogled videaLadislav Troha

Sun, 12. Jun 2022 at 22:44

857 ogledov

Kaj je 5G sistem in zastrupitev s sevanjem?
Vendar pa je frekvenca od 10 do 60 GHz tista frekvenca, pri kateri nihajo molekule kisika. Pri 60 GHz bo 98% prenesene 5G energije absorbiral atmosferski kisik, ki nato spremeni orbitalne lastnosti elektronov molekul kisika. 60 GHz je absorpcijska frekvenca molekul kisika. Molekule kisika imajo elektrone, ki se delijo med seboj, kisik je diatomska molekula. Kar dihamo, sta dve molekuli kisika, povezani z elektroni, ki si jih delijo. Ko molekula kisika prejme 60 GHz 5G valove, ti valovi vplivajo na orbitalno resonančne lastnosti teh skupnih elektronov. To so tisti skupni elektroni, ki se vežejo na hemoglobin v naši krvi. Ko se kisik prekine, se ta ne bo več vezal na hemoglobin in mioglobin (molekule, ki prenašajo kisik), zato rdeče krvničke ne bodo mogle prenašati kisika v celično 'membrano'. Brez kisika se jetra zamašijo in telo in možgani se začnejo razgrajevati zaradi počasne zadušitve. Ker so možgani najbolj občutljiv organ telesa na pomanjkanje kisika, bo brez dovajanja dovolj kisika v možgane povzročilo možgansko hipoksijo. Dr. Robert O Mladi Reference[1] https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal[2] Waldmann-Selsam, Balmori-de Bridge, Breunig, Balmori, Radiofrekvenčno sevanje poškoduje drevesa okoli baznih postaj mobilnih telefonov, Sci Total Environ. December 1, 2016; 572:554-569. stori: 10.1016 / j. scitotenv 2016.08.045. Elektronska objava 24. avgusta 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133[3] Balmori, Alfonso, Elektromagnetno onesnaženje s telefonskimi antennami. Vpliv na prostoživeče živali. Patofiziologija, zvezek 16, 2. in 3. avgust 2009, strani 191-199. https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0928468009000030[4] Poročilo o delnih ugotovitvah nacionalnega toksikološkega programa o študijah rakotvornosti radiofrekvenčnega sevanja mobilnih telefonov v Hsd: Sprague Dawley® SD Rats (izpostavljenosti celotnega telesa) Osnutek 19-5-2016. https://www.biorxiv.org/.../early/2016/05/26/055699.full.pdf[5] https://bioinitiative.org/[6] https://www.iarc.fr /wp-content/uploads/07/pr208_E. pdf[7] Carlberg, M, Hardell L. , Ocena uporabe mobilnih telefonov in brezžičnih telefonov ter tveganja glioma z uporabo stališč Bradford Hill iz leta 1965 o povezanosti ali vzročni zvezi. Biomed Res Int. 2017; 2017: 9218486. Objavljeno na spletu 16. marca 2017. Dve: 10.1155 / 2017/9218486. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/[8] Beljaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Jedro M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Care P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. , EUROPAEM 2016 Smernica EMF za preprečevanje, diagnozo in zdravljenje zdravstvenih težav in bolezni, povezanih s CEM. Okoljsko zdravje. 1. september 2016; 31(3): 363-97. rok: 10.1515 / Revidirano-2016-0011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111 Ekipa OPS P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej! 

Sun, 12. Jun 2022 at 11:40

1954 ogledov

Peter Rotar, nadomestni morilec Ivana Krambergerja? (VIDEO)
                         4. maj 1936 - 7. junij 1992                 (Klikni na fotografijo za ogled videa) Vzemite si 18 minut časa in pozorno poglejte ta video. premislite o povedanem Ivana Krambergerja ter ostalih protagonistov tistega usodnega časa zanj in za Slovenijo. Lahko samo povemo, da so z umorom Krambergerja, tisti, ki so to storili, zelo spremenili potek dogodkov. Zelo so namreč vedeli, da jim bo pri izvedbi njihovih skritih načrtov ropanja in razprodaje Ivan Kramberger zelo v napoto, ker so videli, da ni več pokoren in ubogljiv kot je bil še v času predsedniške kampanje, ko so ga rabili za olepševanje demokrature. V filmu je razkrinkana laž sodnega izvedenca balistične stroke Golje, ki je preiskoval umor Ivana Krambergerja. Iz filma boste zvedeli zaradi katerih izrečenih bogokletnih besed na zadnjem shodu v Ljubljani, je bil Ivan Kramberger potem, čez dober mesec dni, ustreljen in ubit z vojaško puško v Jurovskem dolu.Ustvarili pa si boste tudi vtis o domnevnem morilcu Petru Rotarju, ki je pojasnil v kamero zakaj je dejanje priznal oz. zakaj ga ni zanikal, ker po njegovih trditvah ni streljal na Ivana Krambergerja, da so ga umorili pa je zvedel šele po pogovoru z bratom kmalu po tem, ko je padel Ivan.Po 30ih letih je čas za RESNICO vsaj v smislu, da je Ivan Kramberger končal kot politična žrtev atentata, kar v filmu nedvoumno trdi takratni obrambni minister Ivan Janez Janša. Na drugi strani pa njegov kolega takratni notranji minister Igor Bavčar, pravnomočno obsojeni kriminalec trdi, da umor ni bil politično motiviran.Nekdanji znani kriminalist pa Bavčarja poziva naj končno spregovori in naj več ne molči.Indici in pričevanja nekaterih takratnih akterjev pa kažejo na to, da so Krambergerja ubili profesionalni morilci in glede na vhodno in izhodno strelno rano (kar boste v filmu videli), je zelo logično, da je krogla priletela iz višine, ne pa kot je zatrjeval na sodišču izvedenec, da je krogla morilca potovala skoraj po vodoravni liniji in naj bi se nekje odbila.Pripravite se, da boste tudi z lastnim razmislekom morda še kaj novega domislili. Naj duh KRAMBERGERJA zaživi v vseh, da postanete UPORNI in NEOMAJNI, naš nasprotnik ima zdaj še hujše namene, ki mu jih diktirajo globalistični psihopati. Podprite ustanovitev prve ljudske, neodvisne OPS TV, tako, da postanete njen deležnik že z 20 € solastniškega deleža, če je višji bo ste vse bolj odgovoren solastnik ali pa donirate poljuben kakršen koli znesek na naš: TRR: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DELEŽ V OPS TV/ DONACIJA, Referenca: 99 ali 00.www.opstv.si Ekipa OPS

Zadnji komentarji

Tomaž Štamcar :

3.7.2022 00:45

Odprto pismo: Pozdravljeni spoštovani vztrajniki Odbora 2014 (ter vsi prebivalci Slovenije) Pošiljam nujno opozorilo: PLAČANCI GLOBALISTOV V PARLAMENTU SO PRIKRITO UZAKONILI CEPILNI TEROR z zakonom ZNB-D po hitrem prikritem postopku in to pričakovano v času manjše pozornosti. Uporabljajo taktiko majhnih korakov ter deli in vladaj. Takoj se moramo prenehati deliti, ker gre za preživetje naroda in človeštva. JESENI PLANIRAJO NOVE MUTACIJE TERORJA ČE KDO NE RAZUME, VSE NAS HOČEJO ZASTRUPITI po naročilu bogatašev, ki prevzemajo svet. V injekcijah so nano vojaške tehnologije in vse je dokazano. Denarne kazni za necepljene in po cepljenju je že umrlo tisoče Slovencev (krvni strdki, kapi...) To so mi potrdili sorodniki žrtev in tudi zdravstveni delavci in ni teorija. VSE SKRIVAJO. Lahko nas bodo aretirali, če zavrneš cepiva, ukrepe itd kot je to že v Avstraliji. Tudi taborišča bodo tako kot v Avstraliji, če se ne upremo. Elita se hoče znebiti milijard, za njih, odvečnih ljudi. Uničiti hočejo narode, države, družine, vero, cerkev ter vse normalno. Poudarjam to ni teorija temveč 100% dokazana zarota proti človeštvu. Elita počasi gradi svetovno satansko vlado antikrista za preživele sužnje (10% prebivalcev) do leta 2030. Ime te agende je agenda 21 oziroma 2030. Nekatere žrtve so spregovorile v oddaji RTV-SLO Tednik V javnost pride le 1% teh šokantnih informacij kot v tej oddaji, ki jo prosim poglejte. "Kakšne zdravstvene zaplete lahko povzroča cepljenje proti covidu-19?" https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/kaksne-zdravstvene-zaplete-lahko-povzroca-cepljenje-proti-covidu-19/597095 Zbiramo podpise za referendum, ki je edina nenasilna rešitev pred prisilnim celjenjem-genocidom. Imamo le nekaj dni časa. Pomagajte vsaj z informiranjem ljudi ki jih poznate. lp Tomaž Štamcar, Vztrajnik odbora 2014 Zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis REFERENDUMA za neuveljavitev ZNB (gibanjeops.si) https://gibanjeops.si/post/643358/zbiranje-podpisov-pod-zahtevo-za-razpis-referenduma-za-neuveljavitev-znb

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Peto novo duhovno spoznanje