Zahtevamo razveljavitev zadnjih državnozborskih volitev - TAKOJ!
Članice in člani Gibanja OPS smo izvršili skrbni pregled glasovnic na petih voliščih po Sloveniji in sicer na tistih, kjer so prešteli največ neveljavnih glasovnic. Pregledali pa smo tudi nekatere zapisnike še z drugih volišč.
Ekipa OPS
Izpostavljeno

Nedelja, 24. September 2023 ob 11:26

Odpri galerijo

UGOTOVILI SMO SUME STORITVE KAZNIVIH DEJANJ ZARADI UNIČENJA URADNIH DOKUMENTOV IN SUMA PONAREDITVE VOLILNIH IZIDOV.

Zakaj je trajalo tako dolgo?

Začelo se je s tem sporočilom Državni volilni komisiji, 28. aprila 2022.

"Pozdravljeni!

Prosimo, če nam pošljete vse zapisnike vseh volilnih komisij oz. nam omogočite ogled vseh teh zapisnikov in pregled neveljavnih glasovnic. Želimo tudi konkretne informacije o računalniškem programu za preračunavanje proporcev. Kako se imenuje, katere so formule po katerih se preračunava proporce, tehnika vnosa podatkov v računalniški program in ponovno preveritev vnosa podatkov iz zapisnikov v ta program ob naši prisotnosti.

Hvala za odgovor brez nepotrebnega odlašanja in vse dobro želimo.

Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPS"


3. maja 2022 so nam iz DVK odgovorili:

"Spoštovani,

v službi Državne volilne komisije ne razpolagamo z zapisniki volilnih komisij in tudi ne z neveljavnimi glasovnicami.

V priponki prilagamo poročilo ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko o neodvisni analizi skladnosti matematičnih in računskih postopkov za ugotavljanje izida volitev v državni zbor z določbami Zakona o volitvah v državni zbor. Strokovnjaki omenjene fakultete so preučili in preverili računalniški program, ki bo v okviru isDVK namenjen podpori volilnim organom pri izračunu volilnega izida oz. razdelitvi mandatov. Po ugotovitvah neodvisnih strokovnjakov se vsi izračuni in rezultati referenčnega programa ujemajo z izračuni in rezultati informacijskega sistema isDVK.

DVK se je s tem poročilom, ki ga prilagamo v priponki, seznanila na 21. redni seji, dne 10. marca 2022.


Lep pozdrav."

Še isti dan smo ponovno zahtevali, da nam pošljejo vse zapisnike volitev v DZ:
"Pozdravljeni!

Ponovno prosimo, da nam dostavite vse zapisnike volilnih komisij v Sloveniji za zadnje državnozborske volitve, ki so se odvile 24. aprila 2022. Vi ste podpora Državni volilni komisiji in zagotovo razpolagate s temi zapisniki, če ne pa ste kot državni organ dolžni našo zahtevo prerazporediti tja kjer lahko dobimo na vpogled kar zahtevamo.

Pričakujemo vaš takojšnji dogovor, sier bomo prisiljeni prostiti Informaticijskega pooblaščenca, da posreduje glede na svoje pristojnosti kadar organi ne slišijo kar zahteva kdo od državljanov ali skupina njih.

Imejte lep in uspešen dan!


Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPS"

Potem so videli, da nas ne bodo odpravili pa so skušali izpeljati manever, da nam bodo pač mastno zaračunali fotokopiranje in anonimiziranje zapissnikov.

30.5.2022 smo na to odgovorili:

"Pozdravljeni!

To je seveda previsok strošek, ki si ga ne želimo privoščiti. Želimo pa, da ne boste imeli dela in ne bodo nastajali nepotrebni stroški, bi si zapisnike in neveljavne glasovnice ogledali na sedežu Državne volilne komisije.

Mislimo, da ne bo nobena težava nam to omogočiti, ker se je že zgodilo, da ste nam v nekem drugem primeru v vaši sejni sobi.

Vnaprej hvala za vaš prijazen odziv in lepo pozdravljeni!

Ladislav Troha"

1. junija 2022 so nam odgovorili:

"Spoštovani,

za vpogled v zapisnike volilnih komisij na volitvah v državni zbor, ki so bile 24.4.2022, predlagamo enega od naslednjih terminov:

- sreda, 8. junij 2022, ob 9. uri ali sreda, 15. junij 2022, ob 9. uri.

Kot že pojasnjeno, na DVK ne razpolagamo z neveljavnimi glasovnicami, zato vam tudi ne moremo mogočiti vpogleda.

V luči nedavnega dogodka, ko ste s skupino podpornikov nenapovedano prišli na sedež DVK in brez dovoljenja snemali zaposlene ter motili delovni proces, naprošamo, da na vpogled pridete sami in ne motite delovnega procesa s snemanjem ipd.

Prosimo za potrditev enega od predlaganih terminov. V nasprotnem primeru bomo šteli, da vas na vpogled ne bo.

Lep pozdrav."

Še isti dan smo odgovorili:

"Pozdravljeni, sporočamo, da bomo prišli na pregled zapisnikov kot predlagate in sicer, 8.06.2022 ob 9.00 uri.

Se vidimo!

Lp


Ladislav Troha"

Potem pa 6. junija 2022m dva dni pred dogovorjenim terminom za pregled zapisnikov presenečenje. Nič več ni treba plačati, bi nam naredili fotokopije in anonimizacijo zapisnikov kar brezplačno. Bi torej kršili zakon, ki so nam ga v začetku citirali, ko so nas hoteli odpraviti z naložitvijo plačila za fotokopiranje in anonimiziranje 540,00 €.

"Spoštovani,

v zvezi z dogovorom za vpogled v zapisnike, za katerega smo dogovorjeni za 8. 6. 2022, vam sporočamo, da v kolikor bi raje kot vpogled v zapisnike, želeli prejeti kopije zapisnikov (lahko vam jih pripravimo brezplačno), vam lahko izročimo tudi kopije. Namreč ocenjujemo, da bi vpogled, v kolikor želite vpogledati v čisto vse zapisnike, trajal več ur ali celo več dni, pri tem pa bi moral biti ves čas, ko bi vpogledovali v zapisnike prisoten vsaj en zaposlen, zato ocenjujemo, da bi bilo za nas, upoštevaje tudi bolniške odsotnosti zaposlenih ter malo zaposlenih, lažje, da vam izročimo kopije zapisnikov, ki jih lahko pripravimo na naše stroške.

Vljudno vas prosimo, da nam sporočite, ali bi bili pripravljeni sprejeti naš predlog, da vam izročimo ali pošljemo kopije zapisnikov, pri tem pa poudarjamo, da to verjetno ne bo mogoče do srede, 8. 6. 2022, zagotovo pa vam jih bomo pripravili do 17. 6. 2022.

Za spremembo se vam iskreno opravičujemo, in vas prosimo, da nam sporočite ali sprejmete naš predlog.

Lepo pozdravljeni."

Drugi dan 7.06.2022, po našem sestanku članic in članov Gibanja OPS, smo jim sporočili:

"Pozdravljeni!

Hvala za sporočilo, ki ga seveda nismo pričakovali. Glede na to, da nečeloma verjamemo v poštenost vseh volilnih komisij in tudi sicer vseh, ki sodelujete v procesu volitev, priprave, izvedbe, štetja in preračunavanja rezultatov ter nadzora, bomo v sredo zgolj selektivno pogledali nekaj zapisnikov. Ne bi imelo smisla najbrž vse natisniti, ker je škoda papirja, črnila in seveda dela nekoga, ki bi to počel. Pa posledično dreves, ki morajo pasti, da se papir izdela. Tako vas vljudno prosimo, da dogovor obstane in se pojavimo kot dogovorjeno v sredo ob 9.00 uri. Če nam boste pomagali z nekaj odgovori na vprašanja, bo delo zagotovo hitro steklo in bo čim prej končano. Bo tako v redu?

Želimo vse dobro in se vidimo!

Ladislav Troha"

5 članic in članov Gibanja OPS nas je vpogledalo v zapisnike volitev in nekaj sto smo jim celo smeli preslikati, saj smo imeli s sabo kakovosten fotoaparat in strokvnjaka fotografa. Očitno potem ni bil več problem vpogled v osebne podatke, saj smo iz enega izmed zapisnikov naprimer zvedeli za ime in priimek gospoda, ki je trdil, da mu niso pustili voliti, ker naj bi prišel ponovno na volišče, je pa bil zabeležen, da je že volil na volilnem imeniku, kar je kategorično zanikal.

12.06. 2022 smo jim pisali še enkrat:

"Pozdravljeni!

Hvala za vašo korektnost ob vpogledu v zapisnike. Potrebovali pa bi še nekaj empiričnih podatkov. In sicer.

1. Koliko glasovnic je bilo natisnjenih?

2. Pri katerem izvajalcu?

3. Koliko je to stalo davkoplačevalce?

4. Koliko glasovnic je bilo uporabljenih?

5. Ali imajo glasovnice zaporedne številke?

6. Koliko glasovnic je ostalo neuporabljenih?

7. Kje se hranijo neuporabljene in neveljavne glasovnice?

8. Kako so glasovnice zaščitene pred možnostjo ponarejanja?

Za ažurne odgovore se vnaprej najlepše zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!

Ladislav Troha"Odgovorili so nam šele 7. septembra 2022 in nam izdali sklep o podaljšanju Zahteve do dostopa od informacij javnega značaja:

"Spoštovani,

pošiljamo vam odgovore na nekatera dodatna vprašanja, ki ste jih naslovili na nas.

Pri posameznih zadevah pa potrebujemo več časa, zato vam obenem v priponki pošiljamo sklep o podaljšanju roka za 30 delovnih dni (do 19. oktobra 2022).


1. Ker je imelo volilno pravico na dan 24.04.2022 doma in po svetu 1.695.796 volilnih upravičencev, nas zanima zakaj ste dali natisniti 2.153.192 glasovnic?

Glasovnice se tiskajo v polah, ne posamezno. In pakirane so v paketih, zlasti tiste glasovnice, ki so namenjene za diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini. Zato jih ni mogoče povsem natančno »odmeriti«, ko se jih pakira za pošiljanje volilnim komisijam.

Iz tega razloga se tako okrajnim volilnim komisijam kot na diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini pošilja nekoliko večje število glasovnic, kot je volilnih upravičencev.

2. Na podlagi katerega podatka ste dali natisniti glasovnice za pošiljanje v tujino? Pišete, da ste jih poslali tri svežnje, enkrat 24.198 in 89.509 pa še na Konzularna predstavništva 151.360.

Glasovnice v tujino se pošilja na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve o volilnih upravičencih s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci) in na podlagi vlog, ki jih za glasovanje po pošti iz tujine dajo volilci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so v času glasovanja v tujini (t. i. zdomci).

5. Kdo je preveril ali so vse glasovnice, ki so končale v glasovalnih skrinjicah pristne in ali imajo vse žig DVK? O tem pregledu morda obstajajo zapisniki?

V skladu z navodili volilnim komisijam in volilnim odborom, ki jih Državna volilna komisija sprejme pred vsakokratnimi volitvami, okrajna volilna komisija (v nadaljevanju: OVK) preveri, če je prejela zadostno število glasovnic. OVK na podlagi 3. odstavka 64. člena in 1. odstavka 66. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju: ZVDZ) za vsako volišče pripravi in preda volilnemu odboru toliko glasovnic, kot je število volivcev, vpisanih v volilni imenik. Volilni odbor pa mora pregledati in prešteti volilno gradivo, ki ga prevzame od volilne komisije. V zapisniku se vodijo podatki o številu prejetih, uporabljenih in neuporabljenih glasovnic.

https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/volitve/DZ/2022/Navodilo_volilnim_komisijam_za_izvedbo_volitev_v_DZ.pdf

https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/volitve/DZ/2022/Navodilo_za_delo_volilnih_odborov.pdf

7. Rezultate volitev strankarskih list, ste objavili in izračunali glede na število udeležencev volitev, rezultat volilne udeležbe pa glede na vse volilne upravičence. Zakaj tako? Kje in v katerem zakonu piše, da se volilni rezultat ugotavlja na ta način?

Ugotavljanje izida volitev glasovanja natančno določa ZVDZ (od 87. do 96. člena). Pri ugotavljanju izida se seveda upošteva samo veljavne glasovnice.

Tukaj je objavljen zapisnik DVK o ugotovitvi izida volitev, iz katerega je vse razvidno:

https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/volitve/DZ/2022/izidi_volitev/VDZ_2022_Zapisnik_o_ugotovitvi_izida_sprejet_7.5.2022.pdf

Lep pozdrav."

24. oktobra so nam poslali še odločbo s katero so nam kakršen koli nadaljni vpogled v volilne glasovnice in volilne imenike zavrnili.

7. novembra 2022 smo podali na to zgornje skrpucalo povsem laično pritožbo, ker bi bilo izgubljanje besed, energije in časa povsem nepotrebno.

"Pozdravljeni!

Vlagamo pritožbo na vašo odločbo št. 090-3/2022-18 z dne 19.10.2022 in sicer v delu kjer ne dovolite vpogleda v volilne imenike, neuporabljene in neveljavne glasovnice sklicujoč se na osebne podatke in nekakšne razlage o motenju organa, kar je smešno. Kako naj opravimo nadzor nad delom volilnih komisij, če ne dobimo vpogleda v zahtevane dokumente. Naj se zavežemo k molčečnosti, je to možno? Kako pa lahko drugače opravimo korekten pregled vseh volilnih postopkov? Kdo to lahko opravi potem, če ne civilna družba?

Seveda se lahko občutljive osebne podatke anonimizira, ker nas zanima izključno zaporedna številka in imena zapisanih na volilnih imenikih, ne pa tudi naslov bivališča, datum rojstva itd. Kar se tiče pa neuporabljenih glasovnic, ki so bojda zapečatene v kuvertah se jih bo pa odpečatilo in jih bomo prešteli, neveljavne pa bomo na enak način tudi pregledali.

To, da nam niste dolžni odgovarjati na vprašanja sicer drži po Zakonu o dostopanju do informacij javnega značaja, nikakor pa ne po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Praksa do te vaše odločbe je bila, da ste na vprašanja korektno odgovorili kar je v demokratični družbi, za katero slovensko imate, edino korektno.

Zato ponovno vprašanje kako so glasovnice zaščitene pred možnostjo ponarejanja in kako ter kdo jih pregleda ob štetju, če so res vse pristne?

Ponovno prosimo, da pritožbo v skladu z zakonom pošljete skupaj z vašo odločbo Informacijski pooblaščenki pa naj ona odloči kaj nam morete pokazati in česa ne. Tudi v zapisnikih, ki ste nam jih velikodušno pokazali so bili osebni podatki nekaterih ljudi pa niste imeli do tega nobenih zadržkov. Če smo nekatere osebne podatke videli ob pregledu zapisnikov, ni nobenega razloga, da jih nebi tudi na volilnih imenikih. A kot rečeno občutljive osebne podatke kar je ime, brez ostalih podatkov ni, lahko brez težav prekrijete in nam jih dostavite ali pa nam omogočite vpogled.

Vse dobro in hvala za sodelovanje!

Ekipa Gibanja OPS, zanje, začasni predsednik Ladislav Troha"

P.s.

Prosimo, da nam vso klasično pošto pošiljate na naš novi naslov: Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika

Informacijska pooblaščenka je o naši pritožbi odločila delno pozitivno 12.12.2022

Potem se ni zgodilo nič do 1. junuija 2023, ko so nas obvestili, na našo urgenco nekaj dni prej, da so nam poslali dopis naj se odldočimo kdaj bomo vpogledali v glasovnice. Seveda so to poslali na naš stari naslov na Rusko ulico 2 v Ljubljano z fizično pošto, čeprav smo jih v nekaj dopisih preko elektronske pošte obveščali kam naj pošiljajo fizično pošto. Na naslov Stara Vrhnika 116. Zakaj je bilo treba ta dopis pošiljati z fizično pošto, če smo ves čas komunicirali po elektronski pošti??? Nagajanje??? Sprenevedanje??? Zavlačevanje????


"Spoštovani,

Državna volilna komisija je 23. 5. 2023 prejela vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete o datumu in lokaciji vpogleda v informacije javnega značaja, skladno z odločbo IP, št. 090-327/2022/2 z dne 12. 12. 2022.
Sporočamo vam, da smo o zadevi ponovno odločili 6. 2. 2023. Odločitev smo vam poslali po fizični pošti na naslov Ruska ulica 2, 1000 Ljubljana, vendar se je pisanje vrnilo kot nevročeno zaradi novega naslova, ki ni znan.

Glede na okoliščine neuspelega vročanja pošiljke vas prosimo, da nam sporočite fizični naslov, kamor vam lahko pošljemo odločitev in bo vročanje uspešno.

Lep pozdrav."

13. junuja 2023 smo jim poslali tole sporočilo.

"Pozdravljeni!

V zvezi z vašim zadnjim dopisom, vam sporočamo, da bi z drugim tednom začeli pregled glasovnic in sicer začenši z Črnim vrhom. Prosimo, da nam sporočite dan in uro ter naslov kamor naj se oglasimo za pregled ter odgovorno osebo, ki nas bo sprejela.

Vsak naslednji teden bi pregledali glasovnice na po enem naštetem volišču, lahko pa kar sami naredite seznam z vrstnim redom, datumom in uro ter naslovom kjer naj se oglasimo. In seveda na katero odgovorno osebo naj se obrnemo. Prosimo, da nam seznam pošljete, če je možno, čim prej.

Se pravi vsak teden bomo pregledali glasovnice na enem volišče, začenši z drugim tednom, to je od 19.06. naprej.

Hvala za sodelovanje in vse dobro želimo!

Ladislav Troha"

Sledil je njihov odgovor:

"Spoštovani, g. Ladislav Troha,

v zvezi s priloženim dopisom, ki vam je bil vročen 6. 6. 2023, vam sporočamo, da smo s tajnico pristojne okrajne volilne komisije, go. Matejo Zorin, uskladili termin glede vpogleda v veljavne in neveljavne glasovnice na volitvah v Državni zbor 2022, za volišče Dvorana kulturnega doma Rogatec, št. volišča 29, OVK 7001 Šmarje pri Jelšah. Vpogled je omogočen vam kot zakonitemu zastopniku društva Gibanje OPS, in sicer:

- v torek, 27. 6. 2023 ob 9. uri, na naslovu Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, II. nadstropje, soba 208.


Vpogled v zahtevane informacije glede preostalih štirih volišč še usklajujemo in vam bodo termini sporočeni v čimkrajšem možnem času.

Zahvaljujejmo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo."

In znova zaplet, ko smo jih vprašali ali nas lahko pride na vpogled več oseb.

"Spoštovani, g. Ladislav Troha,

v zvezi z vašim vprašanjem, ali so na vpogledu lahko prisotni tudi drugi člani društva, pojasnjujemo, da je bil prosilec v konkretnem primeru društvo Gibanje OPS, na katerega se odločba tudi glasi. V posledici navedenega imate pravico do vpogleda v informacije javnega značaja vi kot zakoniti zastopnik društva, ki je zaprosilo za vpogled v informacije javnega značaja. Ostali člani društva za vpogled v informacije javnega značaja niso zaprosili, zato se odločba na njih ne nanaša in jim pristojna oseba ni dolžna dopustiti vpogleda v informacije javnega značaja.

Z lepimi pozdravi,"

Sledil je naš ogorčen odgovor.

"Pozdravljeni!

Sporočam vam, da bom pač moral glasovnice pregledati sam, kar pomeni, da jih bom pregledoval toliko časa, dokler ne bom vse pregledal. To pa bo zagotovo trajalo nekaj dni, zato mi sporočite, če bo tako v redu in si bo pristojna oseba na UE lahko vzela ta čas (nekaj dni), da bo ob meni prisotna v času pregleda.

Ladislav Troha"

In znova sprenevedanje.

"Spoštovani,

v vseh dosedanjih dopisih nam niste sporočili, da bi še kdo razen vas želel vpogledati v zahtevane informacije javnega značaja, zato tudi nismo mogli odobriti vpogleda drugim osebam. Kot smo vam že pojasnili lahko v informacije javnega značaja vpogleda le fizična oseba ali pravna oseba (5. člen ZDIJZ), zato prosim, če lahko indentificirate fizične osebe (ime, priimek in stalni naslov), ki bodo vpogledale v informacije javnega značaja hkrati z vami, torej jutri ob 9. uri.
O tem lahko obvestite tudi tajnico pristojne okrajne volilne komisije po elektronski pošti na naslov
mateja.zorin@gov.si, ki ji to elektronsko sporočilo pošiljamo tudi v vednost.

Z lepimi pozdravi,"

Toliko časa smo se šli tole, da je termin za prvi pregled v Šmarje pri Jelšah padel v vodo. Saj so nam sporočili, da nas lahko pride več en dan prej, ko smo se že dogovorili, da ne gremo in si je vsak že načrtoval svoje aktivnosti drugače. Zato smo termin v Šmarjah pri Jelšah odpovedali.

V nadaljevanju je bilo treba samo vsakega pooblastiti in nas je lahko več vpogledovalo kar smo želeli videti.

Tako je zgledal dopis za predgled volišča v Kočevju in vsa ostala. Zakaj ni bilo tako že takoj? Sprenevedanje, zavlačevanje, kraja časa in energije?

"Spoštovani, g. Ladislav Troha,

v zvezi s priloženim dopisom, ki vam je bil vročen 6. 6. 2023, vam sporočamo, da smo s tajnico pristojne okrajne volilne komisije, go. Anico Vršnik, uskladili termin glede vpogleda v veljavne in neveljavne glasovnice na volitvah v Državni zbor 2022, za volišče Upravni prostori občine, št. volišča 3, OVK 4001 Kočevje. Vpogled je omogočen vam kot zakonitemu zastopniku društva Gibanje OPS oziroma osebam, ki jih boste za vpogled pooblastili, in sicer:

- v ponedeljek, 3. 7. 2023 ob 9. uri, na naslovu Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, II. nadstropje, soba 48.

Vpogled v zahtevane informacije glede preostalih treh volišč še usklajujemo in vam bodo termini sporočeni v čimkrajšem možnem času."

UE KOČEVJE - volišče Upravni prostori občine, volišče št. 3

Prejeli so 1.100 glasovnic, volilnih upravičencev po imeniku je bilo 1.464. Pravila pravijo, da mora vsako volišče dobiti toliko glasovnic kolikor je vpisanih v volilni imenik. Volilo je 709 volivcev. Neveljavnih je bilo 18 glasovnic, neuporabljenih pa 391 glasovnic.

Pogled na dele zapisnika je bil fascinanten


Začeli smo s pregledom ovojnic, ki jih mora volilna komisja zapečatiti, ko konča svoje delo. Ena izmed kuvert v katerih so bile veljavne glasovnice je bila odpečatena, zakaj pristojni gospe nista znali pojasniti. Povedanoje bilo, da se volilni material prenaša in premetava pa se lahko kaj strga.

Je kdo odprl, zamenjal glasovnice in ponaredil zapisnik??? Tega se ne ve, ker nismo eksperti za pregledovanje pristnosti zapisnikov.

Naleteli smo na zanimivo ponavljanje obkroževanja na glasovnicah za stranko Svoboda.

In naleteli smo na glasovnico, ki je bila med veljavnimi, prištet glas k Socialnim demokratom, a je neveljavna, ker je volilec označil dve stranki.

Našli smo še dve glasovnici, ki sta sporni, glede na navodila Državne volilne komisije.

Objavljamo še zapisnik, da ne bo kdo špekuliral, da kar nekaj pišemo.In še za zavedanje, ko bo kdo natoceval, da tako in tako take napake ne morejo vplivati na končni izid.

UE Idrija - volišče št. 51 Črni Vrh

Prejeli so 920 glasovnic, volilnih upravičencev po imeniku je bilo 1.020. Volilo je 722 volivcev. Neveljavnih je bilo 22 glasovnic, neuporabljenih pa 198 glasovnic. Tudi tukaj so prejeli manj glasovnic kot je bilo volilnih upravičencev v volilnem imeniku.

Kuverta z 22 neveljavnimi glasovnuicami je bila odprta in ponovo zaprta en dan pred volivami.Popravek brez podpisa je neveljaven. Tukaj se ne ve kdo je popravil število neveljavnih glasov iz 20 na 22. Kdo, zakaj?

Kasneje smo ugotovili, zato tega ni v zapisniku, da 298 volivcev ni oddalo glasovnic, čeprav so prišli volit.

Kako je to mogoče.

Nemogoče pa je, da so 198 neuporabljenih glasovnic uničili. In za to ne obstaja komisijski zapisnik o uničenju.
V uradnem listu piše koliko časa je treba hraniti volilno gradivo za volitve v Državni zbor. 2 leti.

Še zapisnik v katerem piše, da so pač neuporabljene glasovnice uničili in tudi, da zapisnik o komisijske uničenju ne obstaja.

Še glasovnica, na kateri je volilec obkrožil Dobro državo, Povežimo Slovenijo in Listo Borisa Popoviča, šteli so jo k Povežimo Slovenijo, morali pa bo jo k neveljavnim glasovnicam.


UE JESENICE - volišče št. 15 Okrajne volilne komisije Jesenice

Prejeli so 1.000 glasovnic, volilnih upravičencev po imeniku je1.220. Pravila pravijo, da mora vsako volišče dobiti toliko glasovnic kolikor je vpisanih v volilni imenik. Volilo je 642 volivcev. Neveljavnih je bilo 21 glasovnic, neuporabljenih pa 358 glasovnic.

Tudi tukaj je bila odprta kuverta z neveljavnimi glasovnicami, ker so jih menda kopirali za Fakulteto za družbene vede. Zapisnika o tem nam niso pokazali, niti niso omenili, da ga imajo.

Popravljan zapisnik brez podpisa kdo ga je popravil?


Tukaj smo našli med neveljavnimi glsovnicami kar 12 glasovnic na katerih je bila jasno izražena volja volivca a so bile uvrščene med neveljavne. Oškodovani so bili:

Lista Marjana Šarca 2 glasu
Stranka Alenke Bratušek 1 glas
Resnica Zoran Stevanović 1 glas
SDS 2 glasu
Nsi 2 glasu
Naša prihodnost in dobra država 3 glasovi
Stranka Svoboda 1 glas

Neuporabljenih je bilo menda 358 glasovnic, ki jih nismo mogli prešteti, ker so bile uničene, a je to prepovedano pred pretekom dveh let.

Poslali so nam nekakšno potrdilo o uničenju, a je povsem neuporabno, saj je zapisano, da so dali uničiti 7 škatel dokumentov teže 1.600 kg. To pomeni, da so uničili še nekatere druge dokumente.

Nobenega komisijskega zapisnika o uničenju. 358 glasovnic ne tehta 1.600 kg.

Tole, ki so nam tudi poslali kot dokazilo o uničenju pa je bilo narejeno 5 dni po našem pregledu. Se pravi so urejali stvari za nazaj.


Ne, da nebi smeli uničiti neuporabljenih glasovnic pred pretekom dveh let, uničili so jih in to brez komisije. Zanimivo, da tudi tiste iz leta 2017 in vse po spisku. Se ni mudilo kot za volitve 2022?

Smo šli pogledati lastnosti dokumenta, ker nas je zmotila številka dokumenta 040-1/2015, z letnico 2015. Niso bili pozorni, ko so prirejali.KAZENSKI ZAKONK RS
"Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
235. člen

(neuradno prečiščeno besedilo)
(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno dejavnostjo ali kot podlaga za davčni nadzor, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom potrdi tako knjigo, listino ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo knjige, listine ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino ali spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skrije, precej poškoduje ali kako drugače napravi neuporabne poslovne knjige, listine ali spise iz prejšnjega odstavka.

(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je kazniv."

UE LUCIJA - volišče Osnovna šola Sečovlje, št volišča 10, OVK 2002 Piran

Prejeli so 1.500 glasovnic, volilnih upravičencev po imeniku je bilo 1.742. Volilo je 642 volivcev. Neveljavnih je bilo 20 glasovnic, neuporabljenih pa 520 glasovnic.

Tudi tukaj so uničili 520 neuporabljenih glasovnic, zapisnika niso imeli, poslali so nam ga pet dni po našem obisku. Uničiti ne bi smeli, so pa naredili vsaj zapisnik kot se zagre. Sumimo pa, da so ga naredili za nazaj, ker je trajalo ped dni, da so ga "našli". Poglejte datuma na dokumentu. Datum dokumenta 17.02.2023 za zapisnik, ki naj bi bil narejen 17.05.2023. Kako, a najprej narediš dplument, potem pa čakaš, da se formira komisija?

In še zapisnik, ki smo ga naredili po pregledu:Seštevek dobljenih in uporabljenih glasovnic pokaže ali se ujemajo stvari. Če neuporabljenih glasovnic ne moremo pregledati in prešteti ni možnosti izključiti, da jih ni kdo uporabil za zamenjavo za nekatere že izpolnjene z drugimi bolj "pravilno" izpolnjenimi preden se je ugotavljal volilni izid na tem volišču.

UE Šmarje pri Jelšah - volišče Dvorana kulturnega doma Rogatec, št. volišča 29, OVK Šmarje pri Jelšah. To je tisto volišče, ki naj bi ga obiskali kot prvega, a se je zamaknilo, ker se z Službo državne volilne komisije nismo mogli dogovoriti, da na pregled pridejo tudi drugi članice in člani Gibanja OPS.

Smo pa pred tem obiskom javno pisali o tem, da bomo imeli probleme zaradi nepravilnosti na volitvah. Pisali smo tudi najbolj odgovornim v državi.


Tako smo naleteli potem na volišče kjer so imeli vse kot se šika. Celo preveč vse brez napak. Zapisnik napisan z lepo čitljivo pisavo in to z rdečim pisalom. Vsi člani komisije podpisani s tem istim pisalom. Zgleden zapisnik kakršni bi morali biti vsi.

Prejeli so 1.084 glasovnic, volilnih upravičencev po imeniku je bilo 1.184. Pravila pravijo, da mora vsako volišče dobiti toliko glasovnic kolikor je vpisanih v volilni imenik. Volilo je 724 volivcev. Neveljavnih je bilo 20 glasovnic, neuporabljenih pa 360 glasovnic.

Pregledali in prešteli smo tudi neuporabljene glasovnice, ki jih niso uničili.

Je pa to bilo edina UE na katerei nas je sprejela samo ena gospa. Na vseh drugih so bili prisotni od tri do štiri uslužbenci Upravne enote. Na tej UE je bilo zanimivo, da so imeli na voljo iste nalepke za pečatenje kuvert kot so jih imeli na dan volitev. Drugje so ponovno zapečatili kuverte kar z lepilnim trakom.

Še zapisnik o pregledu.


Tako zgleda delo Okrajnih volilnih komisij. Na samo petih voliščih smo ugotovili kar smo in kdor razume kaj so volitve in referendumi ve, da je to kar smo odkrili nezaslišano. Vse bi moralo biti kot je bilo, če ne špekuliramo, da so kaj urejali za nazaj, ker so vedeli da pridemo v pregled, na volišču v Šmarjah pri Jelšah. Vse mora biti kot je na pošti, banki, v vsakem računovodstvu natančno do centa. Natančno do zadnjega volilca, natančno do zadnje glasovnce.

Bistveno pa je, da ne smemo vpogledati v volilne imenike, ker se sklicujejo na tajnost osebnih podatkov. Ko smo na Službi državne volilne komisije slikali zapisnike in je bilo v enem izmed njih navedeno, da je gospod prišel volit z imenim in priimkom pa je že bil na imeniku obkrožen kot, da je že volil. Videli in preslikali smo podatek kdo je ta gospod kar nam nebi smeli pustiti, ker gre za osebni podatek kdo je bil gospod, ki je protestiral in trdil, da ni volil. Zato ga tukaj ne bomo izpostavili, da zaščitimo njegovo identiteto.

Kar se tiče volilnih imenikov je treba poudariti, da se iz njih ugotavlja tudi volilna udeležba, ki jo na dan volitev Državna volilna komisija objavi trikrat. Prvič ob 11-ih za stanje udeležbe ob 10.00, ob 16-ih za stanje udeležbe ob 15.00 in potem nas obveščajo sproti, ko preštevajo glasovnice in se ugotavljajo rezultati od 19.00, ko se volišča zaprejo. Postavlja se vprašanje, zelo poembno vprašanje, zakaj nam ne sporočijo volilno udeležbo naprimer ob 20.00 za stanje udeležbe ob 19.00, ko se volišča zaprejo, saj imajo znano udeležbo takoj po 19. uri, ker se jo ugotavlja iz volilnih imenikov in ne glede na preštete glasovnice.
Zelo zanimivo je, da se v zapisnik o volitvah nikjer ne vpisuje volilno udeležbo do 10. oz. do 15. ure.

V njihovem obvestilu pa jasno piše, da bodo tretji podatki o volilni udeležbi znani po 19.30 za stanje ob 19.00. Zakaj nam volilno udeležbo torej ne sporočijo takoj po 19.30 ali vsaj do ali ob 20.00?Zdaj pa še pomembne ugotovitve iz tako imenovanih volišč OMNIA, to so volišča na katerih glasujejo vsi tisti izven svojega kraja bivanja.

KAKO PA JE S PREDČASNIM GLASOVANJEM?

Predčasno glasovanje poteka tri dni pred dnem, ko se odvijejo volitve za večino volivcev, kar se ponavadi zgodi v nedeljo. Postavlja se vprašanje kje in kako se hranijo volilne skrinjice z glasovnicami iz predčasnega glasovanja. Ali so pod nadzorom kamer, kdo jih fizično varuje, če jih sploh, kje se lahko pogleda posnetke tehničnega varovanja z video kamero?

Zapisnika o izidu volitev se ob koncu dneva za predčasne volitve ne izdela, kar je seveda prav, ker so tudi člani komisije volivci in bi lahko rezultat predčasnih volitev vplival na njihovo voljo in vprašanje je, če se nebi širile informacije kako so ljudje na predčasnih volitvah glasovali.

Prav zato je vprašanje ali se lahko zgodi, da kdo v vmesnem času od predčasnega glasovanja do preštevanja glasovnic zamenja, glasovnice ali kar skrinjice z pripravljenimi obkroženimi glasovnicami, medtem, ko se hranijo do nedelje do 19.00, ko se volišča zaprejo in se ugotavljajo izidi tudi za predčasno glasovanje.

130.000 volivcev je predčasno glasovalo, to je 7,67% od vseh volilnih upravičencev, ki jih je približno 1.700.000.

Od Službe državne volilne komisije bomo zahtevali še, da nam dokumentirajo hrambo in varovanje hrambe volilnih skrinjic s predčasnih volitev.

Sicer pa na doslej ugotovljene nepravilnosti, ko je treba omeniti še neverjetne ugotovitve iz tujine, tole je ena taka, je vse jasno.

Služba DVK je direktno kršila zakon ne glede na to kaj piše v njenih navodilih za veleposlaništva...


V 64. členu piše:
"Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih določile, potrebno število prosojnih glasovalnih skrinjic, tiskane glasovnice in drugo volilno gradivo."

V 66. členu pa:

"Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in člani volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure pred pričetkom glasovanja."

Torej morajo biti glasovnice po zakonu natisnjene in pripravljene vsaj pol ure preden se začne glasovanje in jih nimajo kaj tiskat po potrebi. Namreč Služba državne volilne komisje je izdala navodilo, da naj glasovnice tiskajo sami po potrebi.ZAKLJUČEK:

Take volitve so popolnoma nelegitimne in so nepoštene, zato jih je treba takoj razveljaviti. Državni zbor in Vlado pa razpustiti in kazensko preganjati vse odgovorne za uničenje uradnih dokumentov kar neuporabljene glasovnice so in zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponareditve ali prirejanja volilnih rezultatov.

Vsekakakor pa je treba še dodati, da so MS mediji tisti, ki pred vsakimi volitvami favorizirajo in propagirajo točno določene, ki jih globoka država določi, da ji bodo služili na položajih in bo preko uresničevala tudi svojo formalno oblast. Tukaj pomagajo še kreatorji javnega mnenja z javnomnejskimi anketami s katerimi kreirajo javno nenje in ga ne ugotavljajo kot bi bilo normalno. Tako se vse zloži, da zmagajo tisti, ki zmagati morajo.

Glede na ugotovljene nepravilnosti in uničevanje neuporabljenih glasovnic imamo isti problejm tudi z predsedniškimi volitvami referendumi. Zato pozivamo predsednico države Natašo Pirc Musar, da takoj nepreklicno odstopi.

Oblastnikom sporočamo, da imajo 8 dni časa, da razglasijo svoj odstop, sicer pač bomo državljani prisiljeni v državljansko nepokorščino in ravnanja, ki jih bodo prisilila v sestop, saj je zdaj popolnoma jasno, da so volitve farsa in prevara.

Je pa jasno, na igrico za nevedne in naivne, ki ji rečejo oblastniki volitve ne sme pasti niti trohica dvoma, da bi bilo kaj narobe. Zato ste videli v petek 13.10.2023, da se tiskovne konference od 100 povabljenih medijskih hiš, urednikov in novinarjev ni udeležil niti en samcat novinar. To je TOP cenzura, ker bi bilo zelo nevarno, da se v slovenske domove tudi med tradicionalne marljive stalne volivce zaseje dvom, da so volitve nepoštene, prirejene ali ponarejene. Zato tako pomembne informacije javnega značaja, ko gre tudi za sum stiritve kaznivih dejanj, ne sme na TV ekrane in na valove radijskih postaj.

SE MORDA ŽE ZAVEDATE KJE ŽIVITE??? IN JASNO JE, ČE MEDIJI NEKEGA PROBLEMA NE PROBLEMATIZIRAJO, PROBLEMA ZA NEUK IN NAIVEN NAROD NI. Nedavno ste lahko videli kako se dela pravilno, ko je šlo za dejanja ministrice za javno upravo, ko so njena dejanja mediji, še posebej RTV SLO problematizirali. Toliko časa in tako močno, da je odstopila. Kaj pa v tem primeru, ko gre za tako pomemnne ugotovitve za demokracijo??? Pa niti ene besedice v nobenem mediju.

Tudi to je Slovenija, posnetek zgodovinske tiskovne konference si lahko ogledate
TUKAJ.

Ekipa OPS

Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 9. Jul 2024 at 09:19

1673 ogledov

Dr. Suharid Baghdi v delu intervjuja pove kar je povedala tudi Nataša Pirc Musar
Sucharit Bhakdi, intervju Pot resnice, prevod od 15:43h dalje.Rad bi naredil preskok v vasem življenju, vse je težko strniti v tako kratkem pogovoru.. Nasel sem oddelek v zgradbi v kateri ste delali v Giessnu, na klinično medicinskih raziskavah. Izgleda, da je to zelo vplivalo na vas, ker kot ste opisali, je bila nekoč svobodna izmenjava med disciplinami, odprta javna debata, iskanje resnice. Kaksno je bilo to okolje, medicinsko znanstveno podjetje, v katerem ste delali in predvsem v primerjavi z danes, kako se lahko to primerja?Ne da se primerjati, to je bil svet prave znanosti.O katerem casu govorite, 80.leta?Konec sedemdesetih. Ker sem medicinski mikrobiolog in imunolog in razumem nekaj o infekcijah. Vendar infekcijske bolezni in infektologi imajo težko življenje, ker smo mogoče na področju medicine, kjer moraš veliko vedeti na večih področjih: bakterije, virusi, paraziti, imunologija, SER biologija, genska tehnologija. To je šest stvari, vsako področje zase je ze težko. In imel sem srečo, da sem delal v stolpnici, kjer so bile vsa ta področja. Vedno sem se od kolegov zgoraj učil, zato sem tudi šel do njih, da se učim. Prav tako pa sem jim tudi jaz posredoval nekaj iz imunologije in mikrobilogije, bil sem imunolog in bakteriolog. To se je povsem izgubilo, posamezna področja so postala vedno bolj specialna in so se odcepila, namesto da bi ostala skupaj. In zato moji mlajši kolegi danes niso v stanju imeti pregleda. In oni so, to povem odkrito, največji poraz danes. Infektologi, imunologi, virologi, vsi iz enega področja, ki ga ni več. Ne govorijo med sabo, ne poslušajo drug drugega, vsak je vzvišen, vsak je specialist in vseved in ta vzvišenost in samopomembnost vodi v propad. O nekaterih mojih kolegih sem tako razočaran, da bolj ne bi mogel biti.To lahko razumem, pred sabo vidim par takih karakterjev, ki ste jih opisali. Ali je to značilnost posameznikov, ki se izpostavijo, kot je bilo videti v času korone, ali pa je to simptomatsko za ves sistem, da se par ljudi prerine v ospredje in ostali znanstveniki gredo skupaj z njimi, ker vedo, da je to trenutna priložnost?Ne, žal mi je, vendar moram reči nekaj drugega. Pred štirimi leti, ko se je vse začelo, sem mislil, da bi lahko bil takšen (smeh)…in politiki so šli po napačni poti in sledili napačnim ljudem. Po enem letu je meni in moji ženi Karini bilo naenkrat jasno, da sva se motila. Vse je planirano. Vse. In začela sva brati zelo veliko. Pokazal vam bom knjigo, ki sem jo nazadnje prebral in ki je nazadnje izšla od Stefana Schuberta, ne vem, ali knjigo poznate?Prepoznam naslov in slisal sem ze o avtorju, nisem je se prebral.Rad bi priporočil to knjigo, Der geheime Krieg gegen Deutschland/Tajna vojna proti Nemčiji, iz srca. Je tako izjemna, razloži vse povezano. Kar on razloži, je razložila tudi Beate Bahner v knjigi WHO Pandemievertrag: Der finale Angrif auf ihre Freiheit/WHO Pogodba o pandemiji: Finalni napad na vašo svobodo. In še druga knjiga. Pred tem sem prebral Imperium od Daniele Ganser, nujno branje in Truman Show od Tom Oliver Regenauer. Nato bi rad priporočil knjigo od Heiko Schöning Angriff aufs Mikrobiom/Napad na mokrobiom. Rad priporočam te knjige, ker to so osebe, odkrito rečeno, ki so nam odprle oči…da sedaj verjamemo. Če imajo oni prav, potem je bilo tako, to ne prihaja od mene, kot na primer razni teoretiki zarote na Youtube itd.Če imajo prav, je vse skupaj načrt, ki sega desetletja nazaj. Ta načrt je bil kreiran od svetovne globalne elite. Ta elita ni tu v Nemciji, vse in centrala je seveda v Ameriki, imperij ZDA. Oni so vse podrobno načrtovali, od virusa dalje, ki je nastal v laboratoriju v Wuhanu. Zdaj je vse znano. Če ljudje tega ne vedo, potem ne želijo vedeti. Ali pa to odrivajo stran, vendar to ni dobro, to je slabo za nas. In če politiki tega ne vedo, potem ne vedo, ker res ne vedo in se niso potrudili. Ali pa vedo, vendar so preusmerjeni od tistih zadaj. In zdaj je vse jasno, iz RKI dokumentov. Robert Koch Inštitut je marca leta 2020 vedel, da ta virus ni bolj nevaren kot virus gripe. In s tem je vse povedano, vsi ukrepi so bili kriminalni. Zdaj se vračam na t.i. strokovnjake. Ti strokovnjaki so bili od tistih zadaj, s tem mislim na elito, izbrani, usposobljeni, začelo se je ze z….ne bom omenjal imen. Vendar vsi izpostavljeni so bili trenirani od njih, pred leti, desetletji. In položaje, ki so jih dobili, vse je bilo manipulirano. Obstajajo ljudje, ki lahko postanejo profesorji, brez da bi kadarkoli bili habilitirani, ali da bi poučevali. Profesor, ki nima nobenih izkušenj s poučevanjem, in ne more pokazati nobenih objavljenih znanstvenih raziskav, tega v Nemciji pravzaprav ni, vendar če oni tako hočejo, potem tako mora biti.Veliko premikov se dogaja v ponovni obravnavi vsega. Pred dnevi je bil Dr. Antony Fauci v ameriskem senatu v preiskavi in bilo je burno. Kakšne posledice bo to imelo, se bo pokazalo kasneje, vendar so bili nekateri poslanci, ki so ga jasno konfrontirali z njegovimi lažmi in da bi bilo bolje, če bi prisel pred sodišče. Ali imate upanje, da bi lahko prav iz Amerike prišla ponovna obravnava vsega, ki bi se lahko prešla tudi k nam?Vse te akcije se mi zdijo dobre, vendar sem prepričan, da ne bo posledic za Faučija. On je zaščiten od najbolj močnih ljudi na svetu. Prav tako kot so zasčiteni nekateri v Nemciji. Še enkrat povem, ta knjiga je tako dobra, ko sem prebral knjigo Tajna vojna proti Nemčiji, sem vedel, zakaj bo naslednja vlada črno-zelena. Ker ena stran prihaja od gospodarstva, Black Rock… Znano je, da so ti ljudje od Black Rocka. In Habeck, ki je tudi Black Rock, tega tudi nisem vedel dokler tega nisem prebral v knjigi. Njega podpira multimilijarder iz Svedske, ki je pognal celotno zeleno gibanje. To je vse velika laz in prevara. To sem bral, to ne prihaja od mene. Vsa ta zgodba o klimi, skupaj s pandemijo in finančnim zlomom, je oder za veliki reset in za novo življenje, o katerem je Merkel že govorila pred štirimi leti. Novo življenje ne bo nikoli kot je bilo staro zivljenje. Vse to je planirano in to se ne da dojeti, tega nisem mogel verjeti. Ampak zdaj pa moram žal reči, da če veliko pametnih ljudi govori isto, potem je zelo verjetno res. Zakaj me skrbi? Prvič, vsa ta zgodba, tudi WHO zgodba, je v ospredju, vendar v ozadju je ta elita. In operacijski stroj, centrala, je UN. To ni od mene, to vse je iz teh knjig. Veliko je teh…, to je kot Hydra z veliko glavami, ena je zagotovo WHO, je pa veliko drugih. Zdaj moramo najprej izpostaviti WHO, to je težko. Po pravni poti ne bo šlo. Pravniki so prav tako vsi kupljeni od njih. In to je razlog, da pravo v Nemciji praktično ne obstaja. Veste, da sem bil tudi jaz obsojen zaradi hujskanja ljudi, sovraznega govora. To knjigo, kdor jo prebere, mi pomaga, potem ve, da je ta sodba norost.To je bil nastavljen argument proti vam, da bi imeli municijo proti vam.Želijo me utišati, kot to delajo pri vsakem, ki postane za njih nevaren. Stefan Homburg mi je rekel, da so to storili, ker so se bali. In to je dobro. Ta postopek je tako smešen, bil sem oproščen, vendar je državno sodišče nekaj predložilo, da moram pred deželno sodišče še enkrat. Ni se dokončno. Da pa rečejo, da lahko govorim sovražno…. Ko se bil star 13 let, sem se naučil kako z meditacijo pregnati sovraštvo iz moje duše. Sploh ne morem sovražiti. Kdor je to meditacijo speljal do konca, ne more več sovražiti.Konec koncev je to samo dobro pregleden manever in kdor vas spremlja in vas sliši govoriti, ve, da je to vse privlečeno za lase samo zato, da bi imeli nekaj oprijemljivega proti vam. Vendar ko vas tako poslušam, potem je precej težko, če se borimo proti tako močnim in mogočnim nasprotnikom. Zadeve vidim kot vi. Poznam vse te raziskave, zaključke, tudi boj proti Nemčiji itd. In kljub temu sem trenutno na točki, ko lahko rečem, da so tako zelo pretiravali, da se je zaradi tega pojavilo gibanje preobrata. Tudi če se mediji in politiki borijo proti temu in imamo močne nasprotnike. Ampak če spremljam ljudi kot je Stefan Homburg, ali druge (…) Obstaja toliko kritike in poglobljenega znanja na drugi strani proti vsemu temu, ki bi lahko to porušilo… Ne verjamete, da smo v zgodovinski situaciji, ko bi se lahko vse to podrlo?Vsekakor smo v zgodovinski enkratni situaciji. Druga knjiga od Rainerja Mausfeld….Psihologija mnozic….Hybris und Nemesis je njegova knjiga, ali naj grem iskat knjigo?Mislim, da vem kaj mislite.Ta knjiga je tudi izjemna, eden najvecjih zgodovinarjev na svetu Rainer Mausfeld. In pripoveduje zgodbo. Vseeno grem iskat knjigo…Ja, prosim…Ker je pomembno, da vse vidimo v sirsem kontekstu (pokaze knjigo).Hybris und Nemesis...Kako nas decivilizacija moči vodi v prepad (podnaslov). Če pogledamo Scholza in vse te ljudi, to je decivilizacija moči, ki vodi v propad, spoznanja iz 5000 let. Vedno je rise and fall civilizacij. A sedaj stojimo pred enkratnim dogodkom. In to je njegova zadnja stran, in sicer smo na tem, da pademo. Z veliko razliko, da je bil prej padec in vzpon civilizacije, sedaj pa ne bo več tega ponovnega vstajenja, ker so vsi uničeni. In to je pot, ki so jo oni (elita) za nas izbrali. Uničujejo svet, ljudi. Ljudje so razčlovečeni. In to poskušam narediti razumljivo. In on pravi, da stojimo pred neverjetno nalogo, da prvič preprečimo padec. In nimamo izkušenj. Zato so prej vsi padli in mi imamo nalogo, da ta padec preprečimo. In tu poskušam nekaj prispevati, zato sedaj tudi govoriva. On reče tudi, da tega časa nimamo (smeh), ne ostane nam več veliko časa. In ljudje, ki veliko vedo in vidijo, pravijo, in so resni, da bo najkasneje naslednje leto spomladi prišel padec. In Nemčije potem ne bo več. Ne bo več Evrope…Je to povezano z velikim konfliktom, ki se naprej eskalira v Ukrajini…ali pa bo to kulturni padec?Ne, ne, iz teh knjig je tudi razvidno, da je Ukrajina del tega načrta. Imamo korono, Ukrajino, klimo in grozi nam Banking crash. Zato mora biti vse digitilizirano, ljudem se mora odvzeti moč, ne morejo več obstajati kot ljudje, kot doslej. Zato prihajajo ta nova mesta, kjer vecč ne moreš ven, 15 minutna mesta. Mislim, da so tudi v Nemčiji. In ljudje ne bodo imeli denarja, ne bodo imeli nicesar v lasti.In bodo srecni...Ja, to je že tu. In ne bodo več svobodni (smeh). Vse se intenzivira. In kar je najhuje je to, da je to cepljenje zelo pripomoglo k temu, ker to je bila vaja, ali bo delovalo. In WHO želi zdaj uvesti, da če WHO tega ne more, bo to naredila Nemčija sama. Lauterbach… Vse so že načrtovali, dobili so že navodila, kaj morajo narediti in bodo naredili.Mislite, da bodo Mrna preparati v celotni shemi cepljenja v prihodnosti?Da, tako bo, saj so ze dobili dovoljenje za nekatera cepiva, in za gripo. Samo družba ne ve za to, ker je WHO tudi pojasnila, da je ta platforma Mrna tako uspešna in varna, da preverjanje že dopustnih cepiv, kot so cepiva za gripo, ošpice, mumps, rdečke ni nujno. Lahko se enostavno preskoči.Laž o Mrna tehnologiji je zdaj potrjena. «Ni treba več naprej raziskovati, uporabili bomo obstoječi princip, ki po njihovo funkcionira in samo nadaljujemo. S tem, da prenesemo to na druga cepiva.» Dovolite mi, da se posvetimo vašemu strokovnemu področju. Sem tudi prej prebral in z mojim laičnim razumom je zelo težko. Glavni problem so nano tekoči delci, kako lahko to pojasnite? Imate vedno tako lepo sliko, ko to narišete. Kaj je glavni problem pri teh delcih?Zdaj pa nisem pripravljen… Geni, to so sedaj robčki, ki so iz papirja, če jih vbrizgamo brez plastike (kot embalaža od robčkov), bodo uničeni in ne pridejo v celice. Embalaža, to je ta plastika (od robčkov), to moramo razumeti, ni nič naravnega, ampak je resnično umetno. V naravi je ni, in ne v telesu. To je sintetičen izdelek iz kemijske industrije. Nikoli ni bila odobrena za karkoli, za medicino. To je bila res plastika, da se jo uporabi drugje in ne da se jo vnaša v telo. Verjetno veste, da je plastika zelo strupena? In ta plastika, embalaža (od robčkov) je zelo strupena. S tem ubijajo zivali. To ni imelo nikoli dovoljenja za uporabo na človeku. To je samo ena od nevarnosti. Namreč, rad bi sedaj preskočiti , ker želim pojasnilo za prebivalce. Obstaja zelo veliko žrtev cepljenja, bolani in mrtvi in umirajoči zaradi cepiva. Ni nobenega dvoma, vendar ne moremo dokazati, to je problem, a ne? Zato ne morejo tožiti. Jaz pa pravim, da se lahko pritožijo, vsi, ki so bili cepljeni, ne glede na to, ali imajo posledice ali ne. Ce pa jih imajo, pa seveda. Pritožite se lahko nad zdravniki, ki so cepili, ministri (Lauterbach), in nad vsemi nadrejenimi zaradi nevarne poškodbe telesa.Imajo take tožbe možnost, da uspejo?Rekli bodo, pa saj ste bili informirani, saj ste podpisali, da se strinjate. Za vsako cepljenje moraš podpisati, da se strinjaš in si bil informiran. In rečem vam, tu je še nekaj, kar niso mogli pojasniti. Rekli bodo: Saj smo vas obvestili o tem, da nobeno cepljenje ni brez posledic. V preteklosti so bili pri vseh cepljenjih stranski ucinki in ti se lahko pojavijo. V tej tožbi, pritožbi, lahko navedete: Bil sem cepljen in nisem bil informiran o naslednjih dejstvih:Cepivo ne ostane v roki, ampak se razširi po vsem telesu. Cepivo ima embalažo in ta embalaža ubije žival. Tega niso mogli reči, ker sami niso vedeli, ker se niso pozanimali.Cepivo vsebuje bakterijsko kromosomsko onesnazenje. To je sedaj objavljeno, najprej v Ameriki, sedaj tudi v Nemčiji. V takem obsegu….. pravzaprav bi cepivo morali odpoklicati, ker ni dovoljeno vbrizgavanje v taki koncentraciji. Inzapakirano bo prešlo v celico, ki bo potem gensko spremenjena. Tega mi niste povedali, to mi ni bilo pojasnjeno.Naslednja točka je miokarditis, vnetje srčne mišice, to je sedaj dokazano glede na izjavo vodilnega raziskovalnega instituta v Ameriki US national Academy of Science, ki je napisal, da lahko cepiva povzrocijo miokarditis. In miokarditis je bolezen, ki skrajšuje zivljenje. Če vam zdravnik reče, da to ni res, ga odslovite. To je medicinska testna informacija.Torej v smislu, da je to blagi miokarditis, to so samo besede?Seveda, to se mora vsak medicinski delavec naučiti. Od tisoč obolelih za miokarditisom, jih od dvesto do petsto v desetih letih ne bo več med nami. Traja nekoliko časa, je veliko raka, ni od danes na jutri.Kljub vsem slabim novicam, ki ste jih sedaj imate, se najhujši strahovi niso uresničili. Če pomislim nazaj na Dr. Dolores Cahill in pokojni nobelov nagrajenec Luc Montagnier sta rekla, da bo vsak, ki je bil cepljen, v roku treh let umrl. To se na srečo ni uresnicčlo. Pred kratkim sem govoril z Dr. Weikel, in je rekel, da je od vas dobil informacije, da so na Tajskem več posledic imeli ljudje v mestih kot na vasi, zaradi pomanjkljive verige hlajenja. Je mogoče to vzrok, da cepiva niso imela toliko stranskih učinkov, ker niso bila več uporabna, ampak poškodovana? Ker cepiva niso povzročila tega, kar je bilo sprva načrtovano.Sigurno je to pomemben dejavnik. Zato lahko veliko ljudi reče, da so imeli srečo. Ze takrat sem Dolores rekel, naj tega ne govori, vendar je že sedaj dovolj hudo. Najbolje, je da bi cepljeni napisali pritožbo… To tožbo lahko samo napišes in jo pošljes priporočeno državnemu tožilcu, sodiščem. Za to ne potrebuješ odvetnika. Če sem bil nevarno poškodovan…, vbrizganje življenjsko ogrozujoče snovi je poškodba telesa. In vsak, ki ima posledice, lahko reče, da so zaradi tega. In če gre za nevarno poškodbo telesa, potem je potrebno predložiti dokaze. Potem morajo oni dokazati, da temu ni tako. In to je genialno. Če bi to naredilo 100.000 ljudi, potem bi se kaj premaknilo v pravnem sistemu in bi spet funkcioniral. In pravo je primorano svetovati, ker če ne, potem bo upor ljudi proti lastnemu sodstvu. Trenutno so možne tožbe zdravnikov, ki so cepili. Vendar bodo rekli, da so cepili, ker je minister tako odredil. In zato so potem na vrsti ministri, ampak res. In ne želim biti v njihovi koži in ne v koži tistih, ki jih podpirajo in jih še naprej sčitijo v Nemčiji.To bi bilo sedaj moje naslednje vprašanje. Zakaj so ti ukrepi ravno v Nemčiji bili tako sprejeti? Vi ste Nemčijo zavestno izbrali za študij, ker je bilo tu ceneje. Vasi starši so bili diplomati v Den Haagu in ste lahko obiskali družino, vendar ste hoteli spoznati deželo pesnikov in mislecev. Kaj se je zgodilo s to deželo, ki je bila vodilna v raziskovanju? Kant in vsi veleumi, ki smo jih imeli, in kljub temu smo spet na točki, ko ljudje državo zapuščajo, ker se je drzžva obrnila proti njim. Vi ste to doživeli, Dr. Paul Brandenburg in mnogi kritiki. Dr. Michael Palmer, vaš student, ki je bil vrhunski znanstvenik, je takoj videl, kaj se zgodi, če se postavi proti uradni korona politiki. Kaj se je zgodilo s to oveščeno Nemčijo? In še eno vprašanje v zvezi s knjigo, zakaj se tako borijo proti Nemčiji?Se enkrat ta knjiga, v tej knjigi Tajna vojna proti Nemciji je vse napisano. Problem so ti globalisti, če izhajamo iz tega, da so Angloameričani, Anglija in Amerika sta bili dober par. V zadnjih stoletjih so posamezne narode uničili kot bozične race, kolonialisti. Nizozemci niso bili zraven, vendar zahodni svet je uničil tretji svet. Vodili so umetne vojne. In sedaj ta svetovna elita, ki je pred 100 leti ugotovila, da ropanje gre h koncu. Ropali smo zlato in drage kamne v Južni Afriki, Black Rock. Potem smo imeli črno zlato. In sedaj so morali najti novo zlato in to je farma zlato. Na ta način lahko celotnemu prebivalstvu vzamejo denar iz žepa in s tem denarjem bodo plačali cepiva, ki so kot orožje proti ljudem. To je Harakiri, ljudi pustijo, da se ubijejo sami. To je zelo pametno. To ni od mene, to sem se naučil. Vendar ima smisel. In potem so za Evropo potrebovali igralca, zato so poslali Von der Leyen. In najbolj pomembna, ne samo zaradi Ukrajine, je Nemčija, ki mora biti napeta, ker tako bodo uresničili več ciljev hkrati. In sicer nemški politiki uničijo lasten narod in druge so spustili noter, tako da Nemčija ne bo več obstajala. To je mračen pogled na Nemcijo, ki že pada. In tega padanja se ne bo dalo več ustaviti, tega se bojim. Zato današnje Nemčije ni mogoče primerjati, leži že skoraj v ruševinah. In naslednje leto, ko bo vsega konec in bomo na tleh, bo kot po drugi svetovni vojni. Nemška mesta, nemške strukture, vse bo pepel.Primerjava z drugo svetovno vojno in bombami se mi zdi malo pretirana, vendar vem, kaj mislite glede gospodarstva in družbe.Ne, sploh ne. Mislim na sliko družbe nasploh in sveta. Bomo videli.Zakaj v Nemciji, tudi vaši kolegi, enostavno sodelujejo? Opisali ste ja vaše kolege…Vse je načrtovano in nastavljeno. Ti nemški znanstveniki so bili izbrani, ker so skupaj s politiki naredili konico kot je ni v nobeni drugi evropski državi. So totalni bullet head. In so podkupljivi.Vem, da obstajajo ponekod nacisti, oportunisti …, ampak vaši kolegi, ki so vas desetletja podpirali, da so se tako spustili. To želim ugotoviti, zakaj v Nemčiji ta refleks poslušnosti, da takoj, ko je določeno, v katero smer se bo korakalo, ves narod maršira v tisto smer. Seveda ne vsi, vemo, da se je 25% temu umaknilo. Še vedno ugibam, vem, da nimate rešitve ali odgovora. Samo zakaj je to pri nas funkcioniralo tako dobro s cepljenjem?Poslušen Nemec, ki je podrejen, to je že v naravi. Drugi pa niso ravno taki.To so sedaj temne napovedi. Poskušam se prestaviti v vlogo gledalca, ki naju je poslušal zadnjo uro. Sedaj bo šel kar potrt v svoj vrt in poskušal meditirati. Ste budist, verjamete v reinkarnacijo, v neko višjo sliko. Kako lahko sedaj formuliramo neko misel, ki nas bo pomirila in ki nas bo povezala s stvariteljem?Ne, seveda ni možno. Sedaj vam bom nekaj rekel. V teh groznih letih se je zgodilo nekaj pozitivnega in sicer, da so prišli skupaj ljudje, ki podobno razmišljajo. Spoznali smo se, tudi midva se sedaj poznava. To se ne bi nikoli zgodilo. Imamo tako čudovita nova prijateljstva po vsem svetu, to rečejo vsi. Tako imenovane lažne prijatelje ste zato izgubili in to je prav. In tisti, ki vidijo svetlobo, se bodo srečali. Nekako se bomo spet srečali. Po drugi svetovni vojni je bilo tudi tako. Ponovna izgradnja. In šlo bo zato, da najdemo način, kako bomo tudi fizično skupaj. In obstajajo že sedaj kolonije in otoki v Nemčiji, treba je samo poznati in tja se je treba preseliti. Imam malo upanja za vzhodno Nemčijo, tam se je veliko ljudi prebudilo zaradi izkušnje z bivšo NDR. Zelo hitro so vedeli, mogoče bo tam političen preobrat. Imam upanje tudi za Avstrijo, ki bi lahko naredila preobrat. O Svici ne govorim, ker ni v EU. Avstrija pa bi lahko dosegla političen preobrat. To sem rekel tudi v Avstriji: Vsi imajo čas, da ugotovijo, ali to, kar smo povedali drži, tudi v zvezi s cepivi in WHO. In če ugotovijo, da drži, naj pogledajo, kaj delajo politiki, ki so jih izvolili. Večina Nemcev je izvolila to vlado, večina. Potem vam svetujem, da več ne volite, ker vas bodo ubili. To ni dobro, otroci so umorjeni…ne volite jih. In če ne veste, koga bi volili, ne pojdite na volitve.Saj ni večina, večina prebivalstva je tako frustrirana zaradi tega sistema, da noče voliti. In potem ostanejo preostali, ki so volili večino. To je samo volja manjšine, ki se potem vrine tistim, ki niso volili. Vendar razumem, kaj mislite. Najbolj nora teleta izberejo svoje klavce sama, sem nekoč prebral.Dober pregovor.In je ravno pravi pregovor. Sedaj imam občutek, da bo zelo težko, kaj nas čaka, to mi je že dolgo jasno. Ze leta imamo kontakt z ljudmi, ki imajo podobne napovedi in imajo iste zaključke. Kljub temu sem prepričan bolj kot kdajkoli prej, da se bo prevesilo v drugo smer. Ta kompleten družbeni propad naše države, ki se lahko primerja s koncem druge svetovne vojne, tega še ne vem, a bi se vam rad vseeno zahvalil za delo, ki ste ga opravili v zadnjih letih. Ste postali znana osebnost, ker ste skozi svojo strokovnost in vaš ugled spustili valove kot elektricni šok skozi ta sistem. Ojoj, sedaj imamo tako visoko karatnega kritika, sedaj se mu moramo izogniti. Upam, da bomo še veliko slišali o vas in da vi in vaša družina nadaljujete to pot. Veselilo me je, da sem lahko govoril z vami in vesel bom druge priložnosti v živo. Hvala, da ste si vzeli čas.Rad sem to naredil. Vsem poslušalcem, gledalcem, želim....še vedno pravim mi, da mogoče se zmoremo. Obstaja tako veliko dobrih ljudi, ki so prišli skupaj. Poskušajmo soljudi vseeno prepričati, da še enkrat premislijo o vsem skupaj, zase in za svoje otroke in družino.Vse dobro g. Bhakdi.Enako, tudi vam.Dragi gledalci, hude napovedi, in temni časi, ki so mogoče pred nami in se bolj važno je, da pogledamo, kaj točno se je zgodilo. Zadnjih 30 strani te knjige (Der Weg der Wahrheit, Sucharit Bhakdi) so napisane predvsem za nas laike, ki se ne spoznamo na to kompleksno dogajanje v medicini. Želim vam vse dobro v prihodnje, ne glede na to, kar se zgodi, ostanite v sebi, v vaši sredini, ostanite pozorni in predvsem ostanite z nami in do naslednjič pri nas…Nataša Pirc Musar na proslavi ob dnevu državnosti: "Na obzorju so temni oblaki, prihaja ujma, najhujša po drugi svetovni vojni na katero moramo biti pripravljeni kot še nikoli."Prevedla: Eleni KapseliEkipa OPSNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo takoj, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Fri, 7. Jun 2024 at 08:22

4377 ogledov

Ali nam elite kuhajo novo KUGO???
Spoštovani,pišem vam zato, ker se mi zdi, da globalisti pripravljajo presenečenje po zatišju pred nevihto.Vsi vemo, da se zadnje čase veliko govori o ptičji gripi in oslovskemu kašlju.(Glej:https://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c/a-few-words-about-the-avian-influenza:8https://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c/a-few-words-about-whooping-cough-pertussis:6)A zdi se mi tudi, da globalisti poleg ptičje gripe in oslovskega kašlja pripravljajo nekaj, kar pomojem ni pričakoval nihče. Več o tem si preberite spodaj.Na enem zanimivem blogu sem namreč prebrala nekaj v zvezi z dokumentom “Call for Applications for the Designation of an EU Reference Laboratory for Public Health in the field of Food- and water-borne bacteria”.V tem dokumentu so na straneh 7 in 12 omenjeni zanimivi izrazi, ki vzbujajo slabe občutke.Naj izpostavim nekatere od izrazov na strani 7:- Yersinia spp.- Y. pestis- Vibrio spp.- Listeria monocytogenes- Campylobacter spp.- Shigella spp.Vir:https://health.ec.europa.eu/document/download/79f4172a-ba0b-426a-a672-6cd9de5e9c5c_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-bacteria_call_en.pdfNa strani 12 je omenjen izraz “AMR”.Vir:https://health.ec.europa.eu/document/download/79f4172a-ba0b-426a-a672-6cd9de5e9c5c_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-bacteria_call_en.pdfIzmed zgoraj omenjenih patogenov po mojem mnenju najbolj izstopata bakteriji Vibrio spp. in Y. pestis (Yersinia pestis).Tukaj se sprašujem naslednje:Zakaj ne povejo direktno “kolera” in “kuga”? Zakaj uporabljajo samo strokovne izraze za patogene, ki povzročajo ti dve bolezni (“Vibrio spp.” in “Yersinia pestis” oziroma “Y. pestis”)? Ali je to njihov kodni jezik?Glej:https://en.wikipedia.org/wiki/Vibrio#Cholerahttps://en.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestisNaj vas seznanim s tem, da se izraz Y. pestis nanaša na bakterijo “Yersinia pestis”. Po domače povedano, izraz Y. pestis je direktno povezan z boleznijo kuga!Vir:https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_(disease)https://en.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestisNaj vas seznanim s tem, da bakterija “Vibrio cholerae” povzroča kolero!Vir:https://en.wikipedia.org/wiki/Cholerahttps://en.wikipedia.org/wiki/Vibrio_choleraehttps://en.wikipedia.org/wiki/Vibrio#CholeraV prej omenjenem dokumentu so na strani 20 omenjeni tudi zanimivi datumi oziroma časovni okviri:Naj citiram nekaj navedb iz poglavja “3 TIMETABLE AND DEADLINES ”:“Deadline for submission of applications: 14 August 2024 12:00 (noon) CEST”“Evaluation: August - September 2024 ”“Information on evaluation results: September 2024”Vir:https://health.ec.europa.eu/document/download/79f4172a-ba0b-426a-a672-6cd9de5e9c5c_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-bacteria_call_en.pdfTukaj je pa link do prej omenjenega bloga:https://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c?view=contenthttps://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c/do-you-know-anything-about-this-d:7Tukaj si lahko preberete več o koleri. Še posebej je zanimiv drugi del članka, kjer so omenjene sestavine cepiv proti koleri. Zelo zanimivo. Link:https://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c/just-a-few-words-about-cholera:7NAJ OMENIM ŠE NEKAJ VAŽNIH STVARI V ZVEZI S KUGO:V začetku leta 2024 so mainstream mediji nekaj poročali o primerih kuge v ZDA. Kot veste, je Heiko Schoening napovedal, da naj bi bila naslednja plandemija bakterijska. In kuga je bakterijska bolezen (bakterija Yersinia pestis)!Poglejmo si nekaj člankov v medijih:"Pet cat blamed for first case of bubonic plague in US state in nine years" (Članek je iz februarja 2024.):source: https://www.abc.net.au/news/2024-02-13/cat-gives-owner-the-plague-oregon/103462552"New Mexico man dies of the plague, in the US state's first fatal case of the disease since 2020" (Članek je iz marca 2024.):source: https://www.abc.net.au/news/2024-03-13/new-mexico-man-dies-of-plague/103582828"Department of Health reports death of man from plague" (Članek je iz marca 2024.):source: https://www.nmhealth.org/news/information/2024/3/?view=2071DA BI BOLJE RAZUMELI TRENUTNO SITUACIJO OKOLI TE PRESNETE KUGE, MORAMO NAJPREJ POGLEDATI V BLIŽNJO PRETEKLOST, NATANČNEJE V OKTOBER 2023 IN TUDI V LETO 2019!Posredujem vam zelo pomembne informacije o Global consultation on plague vaccines, ki jo je v oktobru 2023 organizirala WHO. (Glej: https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/10/12/default-calendar/global-consultation-on-plague-vaccines)Na Global consultation on plague vaccines je Mike Ryan dejal naslednje:“ … We tend to focus increasingly on viral pathogens, and the bacterial pathogens that still haunt us, like plague and cholera, are sometimes left aside. Nonetheless, they represent massive threats to human health, massive threats to the health, social and economic stability of countries, as we’ve seen in the last big outbreak of plague in Madagascar and now facing another event there. ...”“...Early treatment, diagnosis and treatment is essential for survival and for the reduction of complications. ...”“...We with you, collectively around the world, we have to act and prevent the escalation of plague outbreaks by maintaining good surveillance and working with that risk countries to get ready and prepared. ...”“...I think 21 plague vaccine candidates are in the development... ...and three of these vaccines have completed phase 2 clinical trials. ...”“...Plague has shaped the world, it shaped our culture, it shaped so much about human existance over the centuries, and to believe that this is a disease of the past, is to ensure that it’s a disease of the future. ...”( Poglejte video odlomek tukaj:https://rumble.com/v4bzsf6-just-asking-why-are-they-talking-about-the-plague-in-the-21st-century.html?start=17Poglejte originalni WHOjev posnetek tukaj: https://who-e.zoom.us/rec/share/-KZ1K8ydEgM6u455B5vezgEmCNeDCfahMXBH8iMJujWZxZ5LTUp-HjD_AfsBBVVn.4O37oeh4wAJJnN3c )Na tem mestu bi rada nekaj vprašala:Kako lahko Mike Ryan s tako gotovostjo trdi to, da bi kuga lahko bila bolezen prihodnosti? Ali on ve nekaj več? Kaj je mislil s tem, ko je rekel: “...Plague has shaped the world, it shaped our culture, it shaped so much about human existance over the centuries, and to believe that this is a disease of the past, is to ensure that it’s a disease of the future. ...” (glej: https://rumble.com/v4bzsf6-just-asking-why-are-they-talking-about-the-plague-in-the-21st-century.html?start=347 ) ?Ali ste vedeli, da je NTI leta 2019 organizirala vajo, ki je simulirala kugo, katera naj bi bila rezistentna na antibiotike?Glej:https://www.nti.org/events/tabletop-exercise-senior-global-leaders-international-response-deliberate-biological-events/https://www.youtube.com/watch?v=kIHwKqRDjBMA PREJ OMENJENA VAJA NI BILA EDINA VAJA ZA KUGO.Ali ste vedeli, da je kuga omenjena v poglavju “Specific scenario” na spletni strani WHO?Glejte naslednji vir:https://www.who.int/emergencies/operations/simulation-exercisesAli ste vedeli, da je v razvoju že veliko cepiv za kugo? Poglejte si WHOjev “Landscape of Plague vaccine candidates”:(Glej: https://www.who.int/publications/m/item/landscape-of-plague-vaccine-candidatesGlej tudi:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/r-d-blueprint-meetings/global-consultation-on-plague-vaccines/2_wai-chung_20231012-who-meeting-rf1v-vaccine-dod_dvax-final.pdfsfvrsn=c07e8548_3)Ali ste vedeli, da že razvijajo mRNA vakcino proti bakterijam, ki so odporne na antibiotike? Glej:https://www.youtube.com/watch?v=2Fyhk_6GmsQKako lahko evropska komisija že za več mesecev vnaprej ve, kakšno propagando za AMR ("antimikrobialno odpornost", "odpornost proti antibiotikom", itd...) bo potrebovala? Ali so tam v Bruslju jasnovidni?Glej naslednje dokumente, še posebej prvi link:https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-11/amr-20230921-2_co01_en.pdfhttps://health.ec.europa.eu/system/files/2023-11/amr-20230921-2_co02_en.pdfhttps://health.ec.europa.eu/system/files/2023-11/amr-20230921-1_co07_en.pdfIzmed teh treh dokumentov je potrebno izpostaviti prvega z naslovom "Possible European Commission information campaign on AMR", ki govori o takoimenovani “informacijski kampanji” za AMR (AMR pomeni odpornost na antibiotike oziroma antimikrobialna otpornost).V temu dokumentu je na strani 7 omenjena fraza "Possible timeline". Na isti strani so omenjene fraze "Late Spring 2024" in "Micro comics launched".Na strani 7 so omenjene tudi fraze "EAAD 2024 – end November" in "Campaign culminates".Vir:https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-11/amr-20230921-2_co01_en.pdfVEČ O AMR, PLESNIH, BAKTERIJAH, ANTIFUNGALNIH CEPIVIH IN OSTALIH POVEZANIH TEMAH SI PREBERITE NA TEM BLOGU:https://odysee.com/@LogicalRealityIsTheBest:c/just-a-few-words-about-amr-antibacterial-antifungal-vaccines:eAli se tudi vam zdi, da še kako velja ta rahlo predelan pregovor:“KAR SE JE JANEZEK NAUČIL LETA 2020, TO JANEZ V LETU 2024 ŠE BOLJ OBVLADA!”???Nujno moram omeniti še sledeče:Najprej eno vprašanje:Ali bi kuga zaradi svojih značilnosti lahko bila uvrščena med zelo verjetne "kandidate" za takoimenovano “bolezen x”? Na tem mestu je potrebno izpostaviti predvsem naslednje značilnosti kuge:1. Je znana iz zgodovine kot bolezen z visoko smrtnostjo, večkrat je že kosila po Evropi in drugje po svetu.(Glej: https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_(disease)#Biological_weaponhttps://en.wikipedia.org/wiki/Black_Deathhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics_and_pandemics )2. Elite so že investirale v razvoj cepiv za kugo (še enkrat preberite izjavo Mikea Ryana: “...Plague has shaped the world, it shaped our culture, it shaped so much about human existance over the centuries, and to believe that this is a disease of the past, is to ensure that it’s a disease of the future. ...” (glej: https://rumble.com/v4bzsf6-just-asking-why-are-they-talking-about-the-plague-in-the-21st-century.html?start=347 ) )3. WHO ima v seznamu iz njenega “R&D Blue Print-a” za epidemično pripravljenost omenjeno kugo. (glej: https://www.who.int/teams/blueprint ) Ko mediji govorijo o “bolezni x”, omenjajo vse bolezni iz tega “R&D Blue Print-a”, samo kuge ne (primer: https://www.forbes.com/sites/brucelee/2024/01/27/what-is-disease-x-the-pandemic-threat-discussed-at-davos-2024/https://www.dailymail.co.uk/health/article-12114155/Prepare-disease-deadlier-Covid-chief-warns.html ) .4. Kuga je navedena tudi v NIAID-ovemu seznamu patogenov, ki bi bili lahko grožnja za javno zdravje, in sicer v kategoriji A! (glej: https://www.niaid.nih.gov/research/emerging-infectious-diseases-pathogens )5. Kuga je bakterijska bolezen, kar sovpada z napovedmi dr. Heika Shoeninga.(glej: https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_(disease)https://rumble.com/v48m9dc-the-next-bioweapon-attack-on-humanity.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=EfLZ75dNP9k )Po mojem vedenju nikjer na internetu niti v medijih ni zaslediti, da bi kdorkoli omenjal kugo kot možno bolezen X in glede na to, da je NTI organiziral že leta 2019 vajo na temo kuge, odporne na antibiotike, je moč upravičeno sumiti, da glede kuge obstaja zdaj, v tem času, cenzura, kot je obstajala pred izbruhom Kovida zato, da se ne bi pravočasno razkrilo njihovih pravih namenov.A Evropska komisija je izdala še en zanimiv dokument, ki govori o parazitih/zajedalcih. Zgleda, da imajo globalisti v njihovemu arzenalu tudi parazite in ne samo bakterij, plesni in virusov!Evropska komisija je izdala še en dokument z naslovom “Call for Applications for the Designation of an EU Reference Laboratory for Public Health in the field of Food-, water-, and vector-borne helminths and protozoa”Naj vas seznanim s tem, da se izraza “protozoa” in “helminths”, ki sta omenjena v naslovu dokumenta, nanašata na parazite/zajedalce!Zgleda, da imajo globalisti v njihovem plandemijskem arzenalu tudi parazite in ne samo bakterije, plesni (fungi) in viruse!V tem dokumentu so na strani 7 omenjeni zanimivi izrazi, ki vzbujajo slabe občutke.Naj izpostavim nekatere od teh izrazov:- Echinococcus spp.- Toxoplasma gondii- Trichinella spp.- Plasmodium spp.- Cryptosporidium spp.- Giardia lamblia- Leishmania spp.- Strongyloides stercoralis- Taenia soliumVir:https://health.ec.europa.eu/document/download/d2779c20-8391-486d-94b5-241e9267b377_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-parasites_call_en.pdfV tem dokumentu so na strani 19 omenjeni tudi zanimivi datumi oziroma časovni okviri:Naj citiram nekaj navedb iz poglavja “3 TIMETABLE AND DEADLINES ”:“Deadline for submission of applications: 14 August 2024 12:00 (noon) CEST”“Evaluation: August - September 2024 ”“Information on evaluation results: September 2024”Vir:https://health.ec.europa.eu/document/download/d2779c20-8391-486d-94b5-241e9267b377_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-parasites_call_en.pdfZgleda, da znanstveniki že nekaj razmišljajo o razvoju cepiv za “helminth” parazite (izraz “helminth” je bil uporabljen v prej omenjenem dokumentu).Poglejte si ta članek:“Identifying novel candidates and configurations for human helminth vaccines”Vir: https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8734949/Znanost je torej vedno na “naši” strani, kajneda?Naj vas seznanim s tem, da malarijo povzročajo paraziti iz grupe “Plasmodium”!Vir:https://en.wikipedia.org/wiki/MalariaIn izraz “Plasmodium spp.” je bil uporabljen v prej omenjenem dokumentu evropske komisije!Vir:https://health.ec.europa.eu/document/download/d2779c20-8391-486d-94b5-241e9267b377_en?filename=security_2024-eurl-call_fwb-parasites_call_en.pdfTukaj se sprašujem naslednje:Zakaj ne povejo direktno “malarija”? Zakaj uporabljajo samo strokovni izraz za grupo mikroorganizmov, ki povzročajo to bolezen (“Pasmodium spp.”)? Ali je to njihov kodni jezik?Glej tudi:https://en.wikipedia.org/wiki/MalariaZgleda, da znanstveniki nikoli ne pozabijo na nas in zgleda, da teta znanost že razvija mRNA cepiva za malarijo! Juhu!Glejte to novico od WHO iz leta 2021:“WHO Director-General's opening remarks at the mRNA Malaria Vaccine event”link do novice:https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mrna-malaria-vaccine-eventZA KONEC PA ŠE MALO ANTIPLANDEMIČNE POEZIJE:Ali so elite same razkrile, kaj bi jeseni one rade naredile?Le katere strupe hočejo te elite uporabiti, da bi z njimi skušale simptome kuge, malarije ali kolere uprizoriti?Ali bi PCR in drugi testi spet postali aktualni, če bi izbruhi bolezni bili globalni?Vsi naj vedno mirni ostanejo, saj znanstveniki že “rešilna” cepiva razvijajo!A si ti čist ziher, da bodo mRNA, DNA in ostale tehnologije preprečile AMR in ostale težke pizdarije?Tako, to bi bilo to.Mislim, da so informacije v temu zapisu zelo pomembne in po mojem si zaslužijo večjo pozornost ljudi.V zadnjih letih smo lahko opazili, da tista znanost, v katero smo morali verjeti, na žalost ni uspela preprečiti naslednjih plandemij.Verjamem v to, da bo tista prava znanost, v kateri je dvom obvezna sestavina, preprečila naslednje plandemije.S temi lepimi in pomirjujočimi mislimi vas prav lepo pozdravljam.Anita

Thu, 16. May 2024 at 09:22

829 ogledov

Slovensko ljudstvo ne sme odločati o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije
Kot že veste smo v Državni zbor vložili pobudo za sprejem Zakona o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organicacije (SZO). Iz Državnega zbora smo prejeli kmalu za tem nasleden dopis: Takoj za tem smo pozvali predsednika Vlade RS, da začne postopke za izstop Slovenije iz SZO. Predsednik Vlade našo pobudo ignorira že od 10. aprila. Ker smo se v ta projekt podali resno in odgovorno smo, kljub temu, da v Sloveniji še nimamo PRAVIČNE pravne države, uporabili še eno pravnno formalno možnost in smo na Ustavno sodišče podali pobudo za oceno ustavnosti člena Zakona o zunanjih zadevah, ki določa, da o izstopu lahko odloča samo Vlada RS. Kar je po našem prepričanju v neskladju z 3. členom Ustave RS. Tako, zdaj bomo pa čakali, da bodo ustavni sodniki povedali svoje. Za ali znova proti ljudstvu. Znova so na preizkušnji in odločajo o svoji usodi, saj naravnemmu zakonu vzroka in possledice nihče ne pobegne, če tudi je najvišja pravna živina v državi. Ekipa OPSNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo takoj, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Tue, 2. Apr 2024 at 22:31

1457 ogledov

Danes v Državni zbor vložen Zakon o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije
V videu nista naslovljena človeka, ki sta nagovorila novinarje, ki jih sicer ni bilo in javnost preko neposrednega prenosa, ki smo ga omogočili preko našega Facebook zelo senčenega kanala. To sta Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS in magister Izidor Trstenjak, ki z Gibanjem OPS sodeluje pri raznih pobudah. Če se želite poučiti kakšna je procedura sprejemanja zakona, ki ga predlaga ljudstvo, si lahko to preberete v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Peticijo podpisujemo naprej, saj podpiniki pustijo svoj e naslov, da jih potem lahko obveščamo. https://www.peticija.online/podpri_zakon_o_izstopu_slovenije_iz_svetovne_zdravstvene_organizacije_who Prosimo, da spodbudite vse, da se pobudi pridružijo in javno vabimo vse aktiviste in aktivivstke, skupine, gibanja, društva, da se nam pridružijo v boju za izstop Slovenije iz primeža tiranije globalističnih psihopatov. Ekipa OPSNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo takoj, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Tue, 2. Apr 2024 at 21:53

443 ogledov

Predlog Zakona o izstopu Slovenije iz WHO danes vložen v Državni zbor
V videoposnetku ni zapisano kdo sta osebi, ki sta nagovorila novinarje in javnost preko neposrednega prenosa preko Facebook kanala Gibanja OPS. Gree za predsednika Gibanja OPS Ladislava Troho in magistra Izidorja Trstenjaka. Če vas zanima kakšna je procedura za sprejem zakona, ki ga podamo ljudje, si to preberite v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi.Podpisi pod zakon v peticiji se zbirajo naprej, saj podpisiniki pustijo ob podpisu svoj elektronski naslov, da jih potem lahko obveščamo o nadalnjih korakih. https://www.peticija.online/podpri_zakon_o_izstopu_slovenije_iz_svetovne_zdravstvene_organizacije_whoProsimo podpišite, če se niste in povejte naprej, da bodo to storili še ostali.Ekipa OPSNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo tako, da poljuben znesek nakažete na na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Wed, 27. Mar 2024 at 22:44

1638 ogledov

Zakon o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije
ZAKONO IZSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE IZ SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (SZO)(Osnutek)  Ta zakon določa razloge, način in čas izstopa Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v nadaljevanju SZO;Ukinitev vseh finančnih prispevkov Republike Slovenije SZO.In nalaga pristojnim na položajih v Republiki Sloveniji, da ustvarijo mehanizme in pogoje za resnično dobro zdravje ter dobro počutje državljank in državljanov, in, da pri tem sodelujejo z evropskimi državami ter z drugimi zaupanja vrednimi zaveznicami po svetu, ki lahko pomagajo zagotoviti dobro zdravje in počutje državljank in državljanov Republike Slovenije.PREAMBULASkladno z 3. členom Ustave RS, ki zagotavlja trajno in neodtuljivo pravico slovenskega naroda do samoodločbe ter daje pravico do neposredne vladavine ljudstva Slovenije terZAVEDAJOČ SE, da je ● Zdravje in dobro počutje prebivalcev Republike Slovenije izjemnega pomena;● da je suverenost Republike Slovenije ključnega in izjemnega pomena;● da je Republiko Slovenijo in njene državljanke ter državljane treba zaščititi pred škodljivimi vplivi Svetovne zdravstvene organizacije;● da je glede na financiranje SZO kanal za korporativno kolonizacijo in cenzuro;● da je afriški blok 47 držav na Svetovni zdravstveni skupščini 75 zavrnil zakonodajne taktike SZO, ki ogrožajo nacionalno suverenost držav članic;● da Ustava SZO ne vsebuje odstopne določbe to pa krši pravico držav do nacionalne samoodločbe.IN UPOŠTEVAJE, da je ● SZO prepredena z navzkrižjem interesov prek donatorjev, ki jo financirajo;● da SZO ni uspela zavarovati dobrega zdravja in dobrega počutja prebivalcev Slovenije s protislovnimi priporočili med Kovid-19;● da je tudi SZO odgovorna, da je Slovenski narod v času obdobja Kovid 19 zelo trpel zaradi tiranije oblasti z neustavni in nezakonitih ukrepov in negativne posledice na ljudeh in gospodarstvu bodo vidne še dolgo vrsto let.● da obstajajo dokazi, ki so dejanski in dokazujejo goljufivost Kovid 19pandemije. Šlo je za sheme s katerimi se je prenašalo bogastvo iz revnih in delavskega razreda na posamezne milijarderje ter korporacije, ki jih je omogočila podpora SZO za dobičkarstvo;● da si poskuša SZO skozi države članice/delegate, prigrabiti oblast s kontroverznimi spremembami mednarodnih zdravstvenih predpisov in predlagano novo pandemsko pogodbo oziroma sporazum, ki bo pravno zavezujoč in bo pogojeval odobravanje posojil Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Svetovne banke in drugih posojil Republiki Sloveniji.UPOŠTEVAJE TUDI, da ● so bili prebivalci Republike Slovenije oškodovani zaradi priporočil cepljenja zoper Kovid 19 in drugih cepljenj ter napačnih priporočenih protokolov zdravljenja Kovid 19 s strani SZO;● da Slovenija ne me biti kolonizirana in nadzorovana s strani SZO in z njo povezane farmacevtske industrije prek pogodb.IN KER● Zdravje ni ena dimenzija, ki bi ustrezala vsem paradigmam;● wellness (zdravo ravnovesje uma, telesa in duha) je več kot farmacevtski kemični pripravki - droge in cepiva;● cepiva lahko škodujejo ljudem, vključno z otroki, ne glede na to, kako poškodovani soljudje komaj kdaj dobijo priznanje ali pravično nadomestilo;● naravna, avtohtona in tradicionalna zdravila imajo ključno vlogo;● varna, učinkovita in cenovno dostopna spremenjena zdravila imajo pomembno vlogo;● Slovenija, Evropa in Svet imajo etične in kompetentne znanstvenike, zdravstvene delavce in tradicionalne zdravilce, ki lahko inovirajo celostne zdravstvene rešitve, ki bodo temeljili na preventivni skrbi za zdravje ljudi, ne pa na izključno kemičnih, tudi nepreverjenih in nepreizkušenih kemičnih pripravkih, ki se po raznih kanalih in s pomočjo korupcijo znajdejo na slovenskem tržišču;● Slovenija ima naravne in druge vire za ustvarjanje razer in dostopov do boljšega zdravja za vse njene prebivalce, še posebej otroke. Zato naj Državni zbor Republike Slovenije po hitrem postopku sprejme: Zakon o izstopu Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) z večino glasov, da Republika Slovenija izstopi iz članstva v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in s tem povezani nameni pred datumom do katerega bodo začele veljati spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika maja letos, sprejete v letu 2022 ali takoj za tem z naslednjimi zakonskimi členi:1. členKRATEK NASLOV(1) Ta zakon se lahko navaja kot "Zakon o izstopu iz SZO".2. členCILJICilji tega zakona so:(1) Razglasiti takojšen izstop Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije.(2) Ukinitev finančnih prispevkov Svetovni zdravstveni organizaciji iz virov Republike Slovenije;(3) Osveščanje o Mednarodnem zdravstvenem pravilniku in prilaščanju pristojnosti iz pandemičnih pogodb s strani Svetovne zdravstvene organizacije:(4) Popolna preglednost in transparentnost v zvezi s financiranjem nakupov izdelkov za zagotavljanje dobrega zdravja ter počutja slovenskih državljanov in davkoplačevalcev vključno z preteklo nabavo „cepiv“ zoper Kovid 19.(5) razglašati in zagotoviti jasen namen ustvariti humane in realistične mehanizme za uresničevanje,sodelovanje in izvajanje na področju zdravja v Evropi in in z drugimi zavezniki po svetu ter da se(6) predvidijo in določijo s tem povezane zadeve3. členUMIK REPUBLIKE SLOVENIJE IZ USTAVE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE IN PREPOVED UPORABE ŽE VPLAČANIH DENARNIH SREDSTEV, KI PRIPADAJO PREBIVALCEM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (1)Veljati začne na dan sprejetja tega zakona, ki naj ga Državni zbor sprejme do uveljavitve sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika maja letos ali prej oziroma najkasneje do 31. oktobra 2024: (2) Državni zbor Republike Slovenije, ki deluje v imenu prebivalcev Republike Slovenije naj umaknite Republiko Slovenijo iz ustave Svetovne zdravstvene organizacije;(3) Vsa denarna sredstva, ki jih vlada namenila v korist prebivalcev Republike Slovenije se lahko uporabi za zagotovitev sodelovanja Republike Slovenije v svetu zdravstvenimi organizacijami ali katerim koli naslednikom Svetovne Zdravstvene organizacije ali katera koli organizacija s podobnim nameno kot jo je imela SZO preden so si jo podredile korporacije ogromnega kapitala;(4) V Državnem svetu RS se oblikuje Odbor za prehod na področju zdravja (Odbor za zdravstveni prehod - OZZP), imenovan s sodelovanjem javnosti in sestavljen iz 9 članov in članic s področja vseh vej zdravstvene stroke, tudi alternativne, 30 dni po sprejemu tega zakona z nalogo predlagati v sprejem Državnemu zboru strategijo o mehanizmih sodelovanja in izvajanja aktivnosti za boljše zdravje in počutje prebivalcev Republike Slovenije, s sodelovanjem z ostalimi evropskimi državami in našimi drugimi zavezniki po svetu.4. členFINANCIRANJE, NASPROTJA INTERESOV IN POGODBE(1) 60 dni po sprejemu tega zakona morajo vsi večji mediji javno objaviti vse sporazume in pogodbe Republike Slovenije z SZO in z njo povezanimi podjetji s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe iz Slovenije, ki jim jih je dolžna posredovati Vlada RS z objavo vseh podrobnosti o njih na spletnih mestih, družbenih omrežjih in v tradicionalnih medijih kot so tisk, radio in televizija.(2) Vsi zdravstveni oddelki in upravičenci zdravstvenih nevladnih organizacij SZO v Sloveniji, ki niso slovenski ali so financirana podjetja, se njihovi sporazumi z Republiko Slovenijo objavijo z objavo podrobnosti o njihovih spletnih mestih, v družbenih medijih in v tradicionalnih medijih, kot so tisk, radio ali televizija;(3) dejanska in morebitna navzkrižja interesov, kot so koristi in nasprotujoči si interesi, ali zvestobo, prijavijo financerji in upravičenci z objavo podrobnosti, spletna mesta v družbenih in tradicionalnih medijih; (4) Kdor je na položaju v SZO ali svetuje SZO, ne more imeti kakršnokoli vodilno, vodstveno ali svetovalno vlogo v zdravstvu ali katerem koli vladnem ali ministrskem oddelku v Republiki Sloveniji na področju zdravja.(5) Z dobro oglaševanim postopkom tega člena zakona in sodelovanje z javnostjo, ki tega ne bodo storili prostovoljno in ne bodo objavili vse glavne in z njimi povezane sporazume, pisne ali ustne, bodo predmet preiskovalne komisije, ki jo bo ustanovil navedeni delovni odbor v 3. c členu zgoraj, pod okriljem ministra za zdravje in ministra za pravosodje. (6) Ob pomoči ministrov za zdravje in pravosodje Odbor za prehod v dobro zdravstvo ( OZZP) omogoči široko dostopne neredigirane pogodbe o injiciranju s "cepivi" zoper Kovid 19 z farmacevtskim družbam in takoj prekličejo take pogodbe. 5. členPREHODNE DOLOČBE (1) Ne glede na ta zakon je treba vsako sodelovanje z evropskimi ali drugimi državami, v zvezi s katerimi je bila Republika Slovenija dolžna sodelovati in ki se je začelo pred začetkom veljavnosti tega zakona, ter nadaljnjo obravnavo katerekoli zadeve, ki jo je Republika Slovenija že obravnavala, začeti in/ali zaključiti ob posvetovanju z obema ministroma in OZZP, z javnim znanjem, procesom sodelovanja in sporazumi. 6. členKONČNE DOLOČBE (1) Minister za zdravje lahko v sodelovanju z ministrom za pravosodje v okviru polno vključenega javnega sodelovanja, vključno z Odborom za zdravstveni prehod (OZZP) iz odstavka 3(3) zgoraj, sprejme posebne in jasne predpise:a) v zvezi z dokazi o katerikoli zadevi za namene uresničitve tega zakona;(b) predpisovanje obrazcev, obvestil, odredb in drugih dokumentov za namene uresničevanja tega zakona; in(c) predvidi vse zadeve, za katere meni, da so potrebne ali primerne za doseganje ciljev tega zakona, 7.členZAČETEK VELJAVNOSTI ZAKONA (1) Ta zakon začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu. Takoj zatem ga je Vlada RS dolžna vročiti generalnemu direktorju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov (OZN).PROSIMO VSE, KI STE OSNUTEK ZAKON PREBRALI IN SOGLAŠATE, DA GA SPREJEMO, NE ODLAŠAJTE NITI MINUTE, OBVESTITE O TEJ PETICIJI NA VSE MOŽNE NAČINE ČIM VEČ LJUDI.  SEVEDA PA LAHKO PODATE KONSTRUKTIVNE PRIPOMBE, DA GA ŠE DODELAMO, ČE MENITE, DA KAJ NI NAJBOLJ JASNO ALI DEFINIRANO. Podpri Zakon o izstopu Slovenije iz SZO tako, da ga elektronsko podpišeš v on-line peticiji. Zelo kmalu bo vložen v Državni zbor RS in potem bo razpisan 60 dnevni rok, da zberemo 5..000 podpisov na Upravnih enotah, kar bo pomenilo, da ga bo moral Državni zbor RS obravnavati.EkipaNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo takoj, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!
Teme
AlenkaBratušek državnozborskevolitve janezjanša MarjanŠarec MatejTonin MilanKučan NatašaPircMusar Politika RobertGolob SLOVENIJA UrškaKlakočarZupančič volitvesofarsa volitvesoprevara Volive zoranstevanović đorđević

Zadnji komentarji

vapanaki vapanaki :

17.7.2024 20:36

Viri Spreminjanje našega sveta: agenda 2030 za trajnostni razvoj Datum vira: september 2015 Avtor: Generalna skupščina Združenih narodov Generalna skupščina Združenih narodov je 25. septembra soglasno sprejela Resolucijo 70/1 Preobrazba našega sveta: Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Ta zgodovinski dokument določa 17 ciljev trajnostnega razvoja, katerih namen je mobilizirati globalna prizadevanja za odpravo revščine, spodbujanje miru, varovanje pravic in dostojanstva vseh ljudi ter zaščito planeta. Resolucija se začne z izjavo, ki pravi: "V imenu ljudstev, ki jim služimo, smo sprejeli zgodovinsko odločitev o obsežnem, daljnosežnem in na ljudi osredotočenem nizu univerzalnih in transformativnih ciljev in ciljev. Zavezujemo se, da bomo neutrudno delali za popolno izvedbo te agende do leta 2030 Zavedamo se, da je izkoreninjenje revščine v vseh njenih oblikah in razsežnostih največji globalni izziv in nepogrešljiva zahteva za trajnostni razvoj. Zavezani smo k doseganju trajnostnega razvoja v njegovih treh razsežnostih – ekonomski, socialni in okoljski. Na uravnotežen in integriran način bomo gradili tudi na dosežkih razvojnih ciljev tisočletja in si prizadevali za reševanje njihovih nedokončanih poslov. "Od zdaj do leta 2030 smo odločeni, da bomo povsod odpravili revščino in lakoto; borili se proti neenakostim znotraj in med državami; zgradili miroljubne, pravične in vključujoče družbe; zaščitili človekove pravice in spodbujali enakost spolov ter krepitev vloge žensk in deklet; in zagotoviti trajno zaščito planeta in njegovih naravnih virov, ob upoštevanju različnih stopenj nacionalnega razvoja in zmogljivosti. "Ko se podajamo na to veliko skupno pot, se zavezujemo, da nihče ne bo zapostavljen. Ker se zavedamo, da je dostojanstvo človeške osebe temeljnega pomena, želimo doseči cilje in cilje za vse narode in ljudstva ter za vse segmente In najprej bomo poskušali doseči najdlje. "To je agenda izjemnega obsega in pomena. Sprejemajo jo vse države in je uporabna za vse, ob upoštevanju različnih nacionalnih realnosti, zmogljivosti in stopenj razvoja ter ob spoštovanju nacionalnih politik in prednostnih nalog. To so univerzalni cilji in cilji, ki vključujejo ves svet, tako razvite države kot države v razvoju. So povezani in nedeljivi ter uravnotežijo tri razsežnosti trajnostnega razvoja. "Cilji in cilji so rezultat več kot dveletnega intenzivnega javnega posvetovanja in sodelovanja s civilno družbo in drugimi deležniki po vsem svetu, ki so posebno pozornost namenili glasovom najrevnejših in najbolj ranljivih. To posvetovanje je vključevalo dragoceno delo, ki ga je opravil Odprta delovna skupina Generalne skupščine za cilje trajnostnega razvoja in Združeni narodi, katerih generalni sekretar je decembra 2014 predložil zbirno poročilo." Se hecajo ali imajo v mislih Narnijo.

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Zahtevamo razveljavitev zadnjih državnozborskih volitev - TAKOJ!