Ubijalska kapitalistična medicina (3. del)
Kako je zdravniški poklic postal najuglednejši poklic
Andreja OPS
Izpostavljeno

Nedelja, 6. februar 2022 ob 15:24

Odpri galerijo

Mnogi ljudje opažajo, da so zdravniki izjemno nečimrni ljudje. To je dobro znano mnenje med samimi zdravniki.

Kaj je nečimrnost?

Gre za izraz, ki označuje določeno psihološko lastnost posameznikov, ki niso sposobni realno zaznati lastne vrednosti.  Če bi inženirja opozorili, da je z njegovo konstrukcijo ali izračunom nekaj narobe, bi takoj začel novo shemo in znova izvedel izračun. Če pa izjemno visoko imenovanemu in pozicioniranemu zdravniku (profesor, akademik, višji znanstveni sodelavec ipd.) daš vedeti, da diagnoza ali terapija ni dobra zanj, bo to njegov psihološki ustroj doživel kot hud napad ne samo nanj osebno, ampak tudi za celotno zdravniško stroko.

Ker je zdravstvena stroka sama po sebi avtoriteta, ko gre za zdravje. Ko torej zdravnik kaj pove o zdravju, mu mnenje laika ne more nasprotovati. Ker je danes zdravnik izobražen po najvišjih zdravstvenih standardih, laik pa ne. Od pet do šest let se je sam učil medicinskega materiala, laik pa ne. Svoje znanje nenehno izpopolnjuje na strokovnih simpozijih in spremlja najnovejše medicinske dosežke, v to laik nima vpogleda.

Končno je tudi splošno znano, da je medicina zelo resna znanost in zelo resen poklic. In z zdravljenjem se ne morejo ukvarjati vsi, ampak le tisti, ki so za to usposobljeni in certificirani. In bistvo. Če nekdo misli drugače, je tu Svetovna zdravstvena organizacija, da ga odvrne.

Prav ti dve ključni stvari je v medicino uvedel kapitalizem: kvalificirano in certificirano. Vprašanje je le, kdo je bil tisti, ki je zgradil celoten sistem kvalifikacij (tj. izobraževanja) in ki je vzpostavil sistem certificiranja, torej odobritve posameznika, da lahko opravlja zdravniško dejavnost.

Točno to je storil Rockefellerjev farmacevtski kartel, ki se je videl kot fantastično donosen posel.  In to se je načrtno izvajalo od začetka 20. stoletja do konca druge svetovne vojne, ko je bila medicina socializirana kot sistem množičnega zdravstvenega varstva, ki vključuje preprečevanje bolezni (vključno s cepljenjem) in, ki ga upravlja država.

Tako se danes z vašim zdravjem in vašim zdravljenjem ukvarja država v sodelovanju s farmacevtskimi podjetji in ne vi.  Vaše življenje je v rokah certificiranih. Zdravniki se torej danes ne ukvarjajo samo z bolnimi, kot nekoč, ampak tudi z zdravimi, saj imajo zdaj kot jasnovidci moč napovedati, da boste zboleli, in to preprečiti. In to počnejo s cepivi, pregledi in sistematičnimi pregledi. Ljudje so postali kot konji naprodaj.

ZDRAVNIŠKI POKLIC PRED NASTANKOM KAPITALISTIČNE MEDICINE

Konec 19. stoletja zdravniki niso bili ne bogati ne vplivni kot poklic. Zdravniki so bili v nižjih poklicnih družbenih slojih in so zaslužili od nekaj sto do nekaj tisoč dolarjev na leto. Ljudje so se pri zdravniku posvetovali le, če so mislili, da jim lahko pomaga ublažiti trpljenje zaradi kakšne bolečine. Niso imeli svojih ordinacij in svojega delovnega časa, ampak so na povabilo hodili domov in s svojim znanjem in izkušnjami pomagali ljudem. In izkušnje so prinesle znanje.

Terapije, ki so jih uporabljali, so bile večinoma sestavljene iz nasvetov in naravnih substanc, izvajali pa so tudi različne kirurške posege. Znanje teh zdravnikov je temeljilo na dolgoletnih izkušnjah, pa tudi na izkušnjah tistih starejših zdravnikov, pri katerih so se učili umetnosti zdravljenja. Potem so ga sami začeli prenašati na svoje študente, bodoče zdravnike. Vse metode zdravljenja, ki so jih uporabljali, so bile tiste, ki so se že izkazale za učinkovite, terapije, ki niso delovale, pa so bile zavrnjene. Tako so ti zdravilci natančno vedeli, kako pozdraviti zobobol, zmanjšati oteklino, omiliti okužbo ali kako ravnati s tumorji, razjedami ali glavoboli in zastrupitvami.

Takrat je bila medicina po njihovih teorijah o boleznih strokovno razdeljena na številne šole in pogosto so si nasprotovali.

Obstajala so le lokalna strokovna združenja, kjer je bilo mogoče izmenjati nekaj izkušenj, vendar ta združenja niso mogla določiti, kdo sme in kdo ne sme izvajati zdravljenja.

Ni bilo elitističnih klinik z elitnim zdravljenjem za bogate ali poceni za revne. Vsi ljudje so bili obravnavani enako, z metodami, ki so se v praksi izkazale za učinkovite. Torej, ponovimo še enkrat – kar nekoč pri zdravljenju ni dalo rezultata – je bilo trajno zavrnjeno. Ni bilo raziskovalnih centrov in znanstvenih inštitutov, ki bi certificirali terapijo s kemikalijo, za katero do tedaj ni slišal noben zdravnik, kaj šele uporabljal.

Zato je bila glavna naloga Rockefellerjeve fundacije to spremeniti in uporabiti v zdravljenju vse tiste kemikalije, ki bi jih proizvajal njihov ogromen kemično industrijski kompleks, ne da bi vsak zdravnik preverjal in ocenjeval njihov resnični zdravilni učinek. To bi lahko uporabljali le zdravniki, ki bi sprejeli tovrstno terapijo.

NE MORE SE VSAK UKVARJATI Z ZDRAVLJENJEM

Zato je bilo treba uvesti institucionalizirano zdravljenje pri močni avtoriteti kot je država, da bi zdravnike vzgajali v skladu z zahtevami poslovanja, da bodo verjeli le v tisto, kar jim predstavlja izobraževanje, in vsi tisti, ki tega ne bi sprejeli, ne bi mogli biti del zdravniškega poklica in ne bi mogli prejemati plače. Za izbor ustreznih zdravnikov bi bila zadolžena posebna strokovna združenja.

Tako je Rockefellerjeva fundacija preko svojih ljudi v ameriškem kongresu in strokovnih združenjih zdravnikov ter v medijih uspela preriniti več zakonov, ki naj bi obravnavali ljudi v družbenem sistemu, ki bi bil oblikovan v skladu s kapitalističnim interesi.

V ta namen je Carnegie Endowment, partner Rockefellerjeve fundacije, financiral izčrpno "strokovno" poročilo o zdravju ljudi in obravnavanje predstavil kot zelo slabo, javnost pa je bila po mnenju takratne nevladne organizacije prepričana, da je treba vse to izboljšati v interesu samih občanov.

Ključno vlogo pri vsiljevanju takšnih stališč je imel duhovnik Frederick T. Gates, ki je promoviral Rockefellerja kot velikega filantropa in seveda od njega prejemal denar.

Tu je bil tudi zdravnik, ki nikoli nikogar ni zdravil, je pa že sedel na mestu urednika vplivnega strokovnega časopisa American Medical Association. To je bil Maurice Fishbein, nemškega rodu. Z njima je bil na nalogi že omenjeni senator Royal S. Copeland, ki je imel zdravniško diplomo, a brez prakse in je sedel na mestu predsednika Ameriškega zdravniškega združenja, pa tudi Robert F. Wagner, senator iz New Yorka.  Seveda so bili vsi na Rockefellerjevi plačilni listi in delali so kot vplivni agenti.

Tako je bilo "njihovo mnenje" kot uglednih ljudi, ki se ukvarjajo z zdravjem, da MORA država bolj "skrbeti za zdravje" ljudi.

In ta »skrb« za zdravje malega človeka, ki je bila predstavljena kot »skupno dobro«, je bila največja zvijača kemično-farmacevtskega kartela, da bi od množičnega »zdravljenja« pridobil dobiček. Zato so morali zdravniki dobiti poseben družbeni status in vrednost, ki je še nikoli niso imeli.
(Naj omenimo, da je zdravniška praksa v Srbiji zadnjih deset let zelo kompromitirana, zato je celoten zdravstveni sistem zelo uničen. Lahko domnevate, da bo za vse nas »dobro«, da se državne slabe bolnišnice privatizirajo in prodajajo tujcem ter da se odpirajo poslovalnice npr. nekatere ameriške ugledne klinike. In potem bodo lahko množično zastrupljali in pohabili nevedno prebivalstvo Srbije in ga uporabili kot poskusne zajčke.)

ZAKONI MEDICINE DELAJO TOVARNIŠKE DELAVCE ZA PROIZVODNJO ZDRAVJA

Copelandov zakon iz leta 1935 je bil prvi, ki je odredil, da se zdravnike disciplinira in da vsi zdravniki v državi (v ZDA) delajo po določenih pravilih, tisti, ki bi radi še naprej zdravili brez zdravil (beri sintetičnih kemikalij), pa naj ostanejo brez nepovratnih sredstev Rockefellerjeve fundacije, "to je" glavnega zdravstvenega sklada", ki je že prevzel položaj "velikega dobrotnika".

Leta 1938 je senator Robert F. Wagner potisnil zakon o narodnem zdravju, ki je uvedel funkcijo glavnega zdravnika (Chief of Health), ki bo skrbel za zdravje celotnega naroda. Ta zakon je določal, da se v zdravstvu porabljajo ogromna sredstva iz državnega proračuna, zdravljenje pa poteka le s "pravimi" zdravili. Seveda ta zdravila niso nič drugega kot Rockefellerjeve kemikalije, ki so iskale kupca.

Wagner-Murrayev zakon iz leta 1945 je nalagal, da se državnega glavnega zdravnika poviša v nekoga, ki bi bil minister za zdravje, on pa bo tako rekoč nadzoroval vse v državi glede zdravljenja, izobraževanja zdravnikov ter odpiranja in opremljanja velikih klinik in znanstvenoraziskovalnih ustanov. Tako nastane izraz, ki je danes udomačen pri nas in to je »zdravstvo«, ki je postalo del državnega aparata. Ta zakon prvič omenja državne ukrepe za zdravstveno oskrbo celotnega naroda.

Izraza »zdravstveno varstvo« in »zdravstvena oskrba« sta značilna atributa, ki ju ves čas kampanje nenehno poudarjajo.  Zdravniki se torej ne ukvarjajo več samo z bolnimi, ampak tudi z zdravimi in tako vsi postanejo uporabniki »zdravstvenih storitev«. In to morajo plačati vsi, zdravje pa je postalo del državne politike.

Tako so se zdravniki preobrazili v uniformirane delavce, podobne tistim v tovarni. Po novem Rockefellerjevem zakonu bi jih zaposlovala in plačevala izključno država. Delali bi za določen delovni čas osem ur in prejemali plačo, ne glede na to, ali bi koga ozdravili ali bi bolnik umrl v agoniji. Še več je k temu statusu zdravnikov pripomogel Wagner-Murray-Dingelov zakon iz leta 1946. Po tem zdravniki praktično ne bi imeli interesa nikogar zdraviti. Zakon je določal tudi, koliko pacientov naj bi imel zdravnik ipd.

»Medicina je že od 30. let prejšnjega stoletja trdno v rokah organizirane stroke, ki z izdajo licenc in podeljevanjem akreditacij zdravstvenim šolam nadzoruje vstop v zdravniško dejavnost. Na čelu vsega je Ameriško zdravniško združenje (AMA) in nadzoruje znanstvene raziskave in medicinske šole.  Vsaka druga vrsta zdravljenja se počasi ukinja, saj bi zdravniki, ki tega niso hoteli spoštovati, ostali brez dotacij Fundacije in brez pacientov, ki bi jih napotili k izobraženim zdravnikom,« je leta 1949 zapisal Morice Bealle.

Zdravniške plače se se začele večkratno povečevati in zdravniki so vse bolj postajali pripadniki srednjega in višjega sloja, kar do takrat tega ni bilo. Zdravniški poklic je postal elitni poklic.

Richard Brown v svoji knjigi Rockefeller Medicine Men iz leta 1980 navaja, da sta bila v začetku 20. stoletja dva od treh zdravstvenih delavcev zdravnika.  »Danes je od več kot 4,7 milijona zdravstvenih delavcev le eden zdravnik. Na ta način zdravniki vse bolj postajajo menedžerji pri obravnavi pacientov, namesto da bi bili z njimi v neposrednem stiku.« Mnogi zdravniki niti ne znajo dati injekcije, in to je danes tudi dobro znano dejstvo. Tako kot mnogi zdravniki tudi oni paciente sploh ne marajo.  Zdravniki menedžerji nato vstopijo v politiko in inštitute, državne zdravstvene sklade in vlado.

»Danes so 4 od 10 zdravnikov v Združenih državah zaposleni v takšnih ustanovah, leta 1931 je bil to vsak deseti,« je leta 1980 zapisal Brown.

"Bolnice v Združenih državah porabijo 40 odstotkov stroškov zdravstvene oskrbe. Zdravstvene šole vodijo zdravniki sami, ki opravljajo tudi dobičkonosne prakse, prek njih pa se poklic kot tak vzdržuje in oskrbuje z novimi kadri", je leta 1949 dejal Maurice Bealle v svoji knjigi »Zgodba o zdravilih«.

VSE VEČ BOLEZNI IN VSE BOLJ RASTOČI FARMACEVTSKI TRG

Socialni filozof Ivan Ilić današnji medicini očita, da nas fizično, politično in kulturno vse bolj dela bolne. Danes velja, da je odhod k zdravniku kulturno. Obisk pri zdravniku je postal nekaj obveznega v življenju sodobnega človeka. Ljudje so prepričani, da bi brez zdravnika vsi umrli, redni neobiski pri zdravniku pa veljajo za primitivne in zelo nevarne.  Preprosto povedano, izkazalo se je, da brez zdravnika ni življenja.

Tovrstno ustrahovanje državljanov je v Srbiji še posebej prisotno v zadnjih letih z vstopom na trg velikih farmacevtskih podjetij, ki v bolnišnicah izvajajo različne vivo eksperimente in prodajajo medicinske pripomočke, ki so na Zahodu tehnološko zastareli ali pa je trg že prenasičen. Mamografi, skenerji, inkubatorji, respiratorji, slikanje z magnetno resonanco itd.

Na videz humana akcija »Bitka za dojenčke« je pravzaprav spretno zasnovana akcija črpanja denarja iz srbskih podjetij in od t.i.  tajkunov z namenom, da bi domnevno kupovali blago (inkubatorje) znanega nemškega podjetja Drägerwerk AG.  Promotor celotne kampanje je bila Rockefellerjeva medijska agencija RTV B92.

»Seveda vse te tehnološke novosti v medicini koristijo samo kapitalistom. Po Marxu se tehnologija in gospodarska organizacija dosledno oblikujeta v dialektičnem procesu," trdi Brown. Dražja diagnostika, dražje zdravljenje, večja sredstva itd. Toda ljudje ne postajajo bolj zdravi, nasprotno, vedno bolj so bolni in vedno bolj se bojijo za svoje zdravje.

Velike bolnišnice so tako dobro tehnično opremljene, da se z njimi ne morejo kosati nobene individualne veščine in znanje zdravnikov. Po petih do šestih letih težkega študija (s ciljem popolnega pranja možganov) se zdravnike vpelje v že razvito mašinerijo, v kateri delujejo izključno po protokolu in postopku, ki je že določen in za katerega se kot posamezniki ne morejo odločiti. Uporaba zdravila, ki še nikoli ni bilo uporabljeno, postane nekaj, kar vsak mlad zdravnik vidi kot priložnost, da poskusi nekaj novega. (In za to ga farmacevtska družba pogosto finančno stimulira). Pacientovo življenje v tem sistemu nima vrednosti. Velja le, dokler je pripravljen prejeti tovrstno zdravniško »pomoč«.

V ceno zdravljenja, ki je vsako leto višja, je seveda vštet tudi strošek vseh teh naprav. Na pacientih se vse pogosteje izvaja diagnostika, ki ji sledi terapija.  Ker ozdravljenja nikoli ni, se vedno odpre nova bolečina, ki se potem lahko zdravi že zaradi same terapije. V bistvu vsaka terapija s sintetičnimi kemikalijami ni nič drugega kot bolj ali manj akutna ali kronična zastrupitev.

Danes torej na Zahodu prevladuje le ena medicinska šola in to je šola alopatske medicine. Priljubljena je in podpira jo vplivna Svetovna zdravstvena organizacija. Vse druge medicinske šole so razvrščene kot "alternativne".

Zakon o zdravstvu, ki je bil sprejet v Srbiji in ki predpisuje obvezno izbiro zdravnikov, ni nič drugega kot ustvarjanje mreže pooblaščenih preprodajalcev zdravstvenih storitev, ki bo ljudem vsiljena kot obvezna preventiva. Po tem zakonu je ljudem v bistvu odvzeta pravica, da ne gredo k zdravniku in da sami odločajo o svojem zdravju in morebitni bolezni.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je ideja ustvarjalcev Fabian Society. Cilj te izmišljotine je izključno rop državnih proračunov, torej kraja denarja državljanom za domnevno »zdravstvo«.

ZDRAVNIKI SO POSTALI STROJI

Študij medicine je izjemno težak, saj bodočega zdravnika naučijo delovati kot stroj. Medicinski študij je v nasprotju z vsako logiko in uporabo možganov za razmišljanje. Možgani bodočega zdravnika so modelirani izključno tako, da si zapomni le kup podatkov, ki mu jih pet do šest let servirajo kot »velika znanost«.

Zdravniki se preprosto učijo, da se kemični pripravek X daje v stanju Z ali pri bolezni, imenovani Y. Da mora biti Y v latinščini, da se vse zdi bolj resno. In to še bolj izčrpava možgane bodočega zdravnika. Vsi ti nauki so študentom predstavljeni kot »Sveti spisi« stroke, zato jih je treba obvladati. Verjeli ali ne, medicina ne uči, kaj je življenje, uči pa, kako je treba nekatere njegove manifestacije premagati in s katerimi kemikalijami jih nadzorovati. Kašelj, kihanje, vročina, izpuščaj, oteklina itd. so pogoji, ki jih je treba nujno omejiti. Vsak izrastek, ki se pojavi na telesu, a se o njem ne uči v anatomiji, se šteje za hudo motnjo.

Če se med obvladovanjem neželenih bioloških pojavov s kemikalijami pojavijo vidni znaki zastrupitve, se temu reče »stranski učinki«. Celotna alopatska medicina je pravzaprav organizirana kot militantna konjenica, ki ima nalogo pobiti, odstraniti in odpraviti vsako manifestacijo življenja, ki je v medicini opredeljena kot motnja, kot bolezen. Strah pred nalezljivimi boleznimi, domnevnimi virusi in bakterijami, ki se prenašajo po zraku in dotiku, ni nič drugega kot težka izmišljotina, ki prodaja zaščitne rokavice, sterilizatorje, maske, razkužila.

Dr. David L. Edsall, ki je bil nekoč dekan Harvardske medicinske šole, trdi, da ima manj skepticizma glede predmeta, ki ga poučujejo na medicinskih šolah kot na vseh ostalih šolah.  Študent medicine v celoti verjame v to, kar se nauči v šoli.  On daje kemično terapijo, tudi če na njej piše STRUP!

Tako današnji izobraženi zdravniki cepijo novorojenčke (sintetični vitamin K se vstavi takoj) in to preventivno, ker je NEKDO naročil, da se s tem prepreči morebitna krvavitev.  Otrokom brez zadržkov vkapajo atropin, ki je čisti strup, da bi »pravočasno« ugotovili, ali so degenerirani. Obvezni ultrazvočni pregledi otrokovih možganov so čisti zločin zoper zdravje, največje pa je seveda preventivno cepljenje, kjer nevarne organske toksine vbrizgamo neposredno v medcelični prostor oziroma krvni obtok. Danes je postalo čisto normalno, da pacientke opravijo preventivne operacije, da jim odstranijo mandlje in maternico, odstranijo razne izrastke, da »ne bi imele kasneje težav« itd.
Ogromna zgradba otroške bolnišnice v Philadelphiji je obremenjena z opremo, zato sta diagnostika in tako imenovano »zdravljenje« zelo draga. Če je življenje del narave in naravnih procesov, potem v tako umetnem okolju ne more biti zdravega življenja. A zato je medicinski posel očitno zelo donosen. Presaditve organov za otroke so pri nas najbolj donosen posel. (Opomba: v Srbiji). Ogromna zgradba otroške bolnišnice v Philadelphiji je opremljena z opremo, zato sta diagnostika in tako imenovano »zdravljenje« zelo draga. Če je življenje del narave in naravnih procesov, potem v tako umetnem okolju ne more biti zdravega življenja. A zato je medicinski posel očitno zelo donosen. Presaditve organov za otroke so pri nas najbolj donosen posel. (Opomba: v Srbiji).

In vsi ti zdravniki s opranimi možgani, izobraženi za potrebe Rockefellerjevega dobička, vsega tega ne opazijo.

FARMACEVTSKE KEMIKALIJE SO ESENCA MEDICINSKIH ŠTUDIJ

In koliko je študij medicine povezan izključno s farmakopejo, potrjujejo naslednji citati iz knjige The Drug Story.

Dr. David L. Edsall je zapisal: "Nekaj ​​časa sem bil profesor terapije in farmakologije in iz izkušenj vem, da so bili študenti takrat dolžni, kar smo jim vsilili, da se naučijo imena neskončnega števila zdravil, od katerih je večina ničvrednih, samo zato, ker so bili še vedno omenjeni v učbenikih in nikoli niso bili v celoti zavrnjeni, saj se je o njih pozanimal tudi Državni komite za medicinske raziskave."

Arthur Robertson Cushny je bil profesor na Univerzi v Michiganu in je v svoji medicinski reviji Pharmacology and Therapeutics zapisal naslednje: "Višji profesorji medicine so zelo korektno skrajšali dolg seznam zdravil (beri farmacevtskih izdelkov), a se študent, ki vstopi v prakso, srečuje z veliko novih zdravil, ki so mu bila do takrat neznana, ne zavedajoč se, da so jih že preizkusili in zavrnili s strani njegovih učiteljev, in ga mika, da bi jih preizkusil sam in se prepričal na lastne oči (in tako pade v globok bazen nerazumnega empirizma).

"Tudi med izobraženimi zdravniki še vedno obstaja težnja, da se vsakemu novemu zelišču ali vsakemu novemu izdelku kemične industrije pripisujejo terapevtske sposobnosti." Prav to je tipična trgovska veščina nenehnega lansiranja novih izdelkov, še boljših in učinkovitejših. Pravzaprav, ko gre za medicino: kakšna je razlika med človekom, ki je živel pred 40, petdesetimi, 100 ali tisoč leti, in tem danes? Če je bilo zdravilo uspešno pred 100 leti, zakaj se nenehno raziskujejo nova in nova zdravila?

Dejansko večina kemikalij, imenovanih "zdravila", nima zdravilnega učinka. V mojo kožo ne morete vtreti nič zdravilnega, saj preprosto ne le, da nič ne absorbira, ampak je njegova naravna funkcija izločanje toksinov in umazanije iz telesa.  Pore ​​v koži delujejo samo v eni smeri, in sicer za izločanje toksinov navzven.

Telo je zasnovano tako, da ima odprtine, ki služijo za vstop hrane, in tiste, ki služijo za izstop toksinov. Žal alopatska medicina vse to zaradi dobička ignorira.  Znani prehladi in sezonske t.i  "Virusne" okužbe niso nič drugega kot preobremenjenost s toksini. Tam, kjer toksini največ prehajajo (in sicer skozi usta in nos), se pojavi tudi vnetje, saj se jih organizem skuša znebiti s kašljanjem in kihanjem ter zvišanjem temperature. In to je bilo razumevanje medicine, dokler Rockefellerjev kapitalistični kartel ni obrnil vso medicino na glavo zaradi dobička. Te manifestacije se zdaj skuša ustaviti in zatreti z različnimi pripravki. Nosna sluznica se izsuši in temperatura pade. Preprečeno je delovanje koristnih čistilnih bakterij.

»Odkar so goljufije in gangsterji, ki obvladujejo Ameriško zdravniško združenje, začeli urejati medicino, je ta organizacija postala ena najnevarnejših prevar v državi,« je pred petdesetimi leti dejal dr. Charles Lyman Loffler.

KONEC
Ivona Živković

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Ubijalska kapitalistična medicina (3. del)