Osmo novo duhovno spoznanje
Poglavitna medsebojna razmerja
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Četrtek, 18. november 2010 ob 22:55

Odpri galerijo

Osmo duhovno spoznanje opozarja, da se bo duhovni razvojni proces pospešil, ko bodo ljudje ozavestili energijo v medsebojnih odnosih. V naključja so namreč skoraj vedno vpleteni tudi drugi ljudje, ki nam prinašajo sporočila. Med drugim opisuje, kako je tako skrivnostno naključja mogoče pospešiti, ozavestiti in si na ta način pripraviti več priložnosti za izmenjavanje sporočil. Če se bomo bolj potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, bomo pospešili tako svoj osebni razvoj, kot tudi razvoj naslednjega rodu.

Poglavitna medsebojna razmerja

Paleta medsebojnih odnosov. Duhovno spoznanje o medsebojni etiki torej govori o različnih družbenih odnosih, med drugim tudi o ljubezenskih in starševskih razmerjih. Poudarja pa naslednje:

 Medsebojna razmerja. Pri dajanju in sprejemanju sporočil si pomagamo s pošiljanjem (projiciranjem) energije, z vzajemnim spodbujanjem pa se izognemo boju in tekmovanju za energijo. Vsak človek, ki ga srečamo, nam prinaša določeno sporočilo. Ko se bomo duhovno izpopolnili, bomo oblikovali zavestne skupine, v katerih se bomo skupaj dvigali na višjo energijsko raven vibracije oz. zavesti, s tem pa bomo postali modrejši.

 Ljubezenska razmerja. Romantična ljubezen, ki jo uporabljamo kot nadomestek za vez s kozmično energijo, večinoma zaustavlja naš duhovni razvoj. Korenine ljubezenske zasvojenosti segajo v našo preteklost, v nepopoln odnos s staršem nasprotnega spola. Platonski odnosi z osebo nasprotnega spola lahko veliko pomagajo k celosti našega razvoja.

Šele ko sklenemo krog dejavne in spremljajoče duhovne energije, lahko sprejemamo tudi kozmično energijo. Zato je zelo pomembno, da si vzamemo čas in utrdimo vez s svojim notranjim energijskim središčem.

 Sovisna razmerja. Otrokom moramo pomagati, da postanejo celostne osebnosti. Dajati jim moramo zgled, zlasti pa stalno in brezpogojno ljubezen in pozornost, da se bodo lahko ustrezno povezali s kozmično energijo.

Sodelovanje v duhovnem razvoju. Duhovno spoznanje o medsebojni etiki opisuje proces, v katerem drug drugemu pomagamo oblikovati svojo usodo. Pogledati namreč morate tudi v duhovno notranjost človeka, ki ga srečate. Tako ni dovolj, da opazite samo zunanjo osebnost, temveč se morate osredotočiti na enkratno naravno lepoto, s katero je okrašeno vsako človeško bitje, in prepoznati tudi globlji sijaj v njem.

Na ta način mu dajete energijo, ki jo tisti začuti in s tem zazna svoje bistvo. To pomeni, da zaživi na višji vibracijski ravni, bolj jasno se zaveda samega sebe in lažje izraža svojo resnico. Nato si izmenjujeta sporočila, ki pospešijo vajin razvoj.

Ko energija prehaja na druge, jim pomagamo uvideti resnico, nakar nam jo morajo predati. Občutek energijskega žarka jih odpre, tako da lažje prepoznavajo sporočilo, ki naj bi ga predali. Vzajemna predaja sporočil je možna le tedaj, ko ni kakih skritih namer ali posebnih informacij.

Duhovni proces moramo doživeti na svoji koži. Nemogoče je predvideti, kdaj bomo koga srečali in kako nam bo srečanje koristilo. Šele ko bomo samodejno začutili lepoto ljudi, ki jih srečujemo ali poznamo, bomo lahko začeli opažati spremembe v svojih odnosih in tudi v življenju.

Prenašanje sporočil.  Nekatere izkušnje kažejo, da je vsako srečanje z ljudmi lahko pomembno. Vsak, ki stopi v naše življenje, nam prinaša sporočilo. Zelo pomembno je, da smo pozorni, sicer ne moremo zaznati ljudi, s katerimi se moramo povezati. Vedimo, da moramo ohranjati visoko energijsko raven in biti ves čas pozorni na svoja trenutna življenjska vprašanja. V takem stanju namreč privabljamo naključja, ki jih potrebujemo za svoj razvoj.

Nenadno, spontano srečanje s pogledi, pa tudi občutek, da nam je nekdo znan, spodbujata k iskanju globljega pomena. Če nam kak človek prekriža pot in se pogovarjamo z njim, a ne prepoznamo sporočila, ki bi se nanašalo na trenutno vprašanje, to, seveda, še ne pomeni, da nam ga ni predal. Pomeni le to, da ga nismo zmogli  prepoznati. In če koga nepričakovano ter pogosto srečujemo, moramo razkriti razlog teh naključij.

Ko bomo ozavestili možnosti, ki nam jih prinašajo na videz nepomembna srečanja, bomo postopno opustili drame nadzora in se izognili bitkam za energijo, ki preprečujejo izmenjavo sporočil. Naučili se bomo prepoznati (imenovati) dramo nadzora, nato pa se bomo zbrano izognili tudi odzivni drami.

Delovanje v zavestnih skupinah
Uspešnost enako misleče skupine. Duhovni razvoj bo pripomogel k oblikovanju zavestnih skupin enako mislečih ljudi. Mednje sodijo tudi študijske skupine za preučevanje teh duhovnih spoznanj. V skupinah, kjer člani namerno spodbujajo drug drugega, se dogajajo prav osupljive stvari. Skupno delo jih namreč dviguje na višje vibracijske ravni, kjer vzpostavijo stik z modrostjo in tudi z zdravljenjem.

Vedeti je treba, da je uspešnost dela v kakršnikoli skupini največja samo tedaj, ko se zberejo ljudje z isto namero, saj le na ta način lahko stopnjujejo energijo. Proces medsebojnega delovanja v skupini je namreč zelo odvisen od energije članov skupine. Vsekakor mora biti takšna skupina duhovno čista, in seveda, tudi brez dram nadzora.

Postati višji človek. V skupini moramo biti osredotočeni na sedanji trenutek in pazljivo slediti mislim govornikov. Spregovoriti je treba takoj, ko začutimo potrebo po tem. Sicer pa moramo zbrano energijo pošiljati tistim, ki želijo govoriti. V zavestni skupini ima vsak član priložnost, da pove svojo resnico. Dobro tudi ve, kdaj je pravi čas, da jo izrazi. Zamisli se namreč pojavljajo v pravilnih razmikih. Zato se ne trudimo, da bi se jih domislili, ampak raje počakajmo, da se pojavijo.

Ker delujemo z namenom, da bi se medsebojno spodbujali, se izogibajmo zastarelih načinov vedenja. Ne trudimo se torej, da bi bili slišati pametni in ne osredotočajmo se zgolj na svoje razmišljanje. Dejavno moramo poslušati. Ne prestrašimo se in ne prizadevajmo si nadzirati skupino. Vsi njeni člani naj imajo priložnost, da izkusijo polnost duhovne energije v sebi in doživijo svoj višji jaz.

Uporaba skupinske energije. Vsaka skupina, katere člani se medsebojno podpirajo in prebujajo svoj višji jaz, dosega presenetljive rezultate. Zato oblikujmo ustrezno skupino s prijatelji in se poskusimo pogovoriti o težavah, ki nas mučijo. Bolj ko smo določni, temvečja je možnost, da bomo dobili pomembno sporočilo. Ko delujemo v taki skupini, spodbujajmo člane, da čim bolj podrobno opišejo svojo težavo. Bolečina pa naj pomeni znak, ki kaže na zlato zrno obtičale energije.

Nikakor pa ni priporočljivo, da bi strokovno zdravstveno pomoč nadomestili z umskim delom v skupini. Taka metoda, ki bo podrobneje opisana v drugem delu, naj bo le dodatek k zdravilnim postopkom, saj lahko prispeva nadaljnje informacije.

Težave v skupinah. Ljudje se bodo še naprej duhovno razvijali in počasi začeli bolj obvladati tehnike, ki jih na kratko predstavljamo in priporočamo v drugem delu. Zaenkrat pa še nismo tako daleč, zato se pri skupinskem delu pojavljajo težave. V vsaki skupini so namreč ljudje z zelo različnimi nagnjenji k dramam nadzora.

V kolikor ima kdo od članov skupine energijo zastraševalca ali žrtve, zagospoduje nad skupino, ki se nato duhovno razdrobi. Kaj storiti v takem primeru? Čeprav je v skupini moderator, ki skrbi za njeno čimboljše delovanje, je dobro, da člani ne tlačijo svojih občutkov.

Če pa nekdo na dolgo in široko opisuje svoje osebne težave in pretirano dolgovezi, mu je pač treba prijazno povedati, da zaustavlja energijo. Cilj skupine je namreč doseči prost pretok energije, ki omogoča izmenjavo sporočil. Zato odkrito povprašajte skupino, ali mora čuti, da bi energija morala spet steči, ali pa bi jo bilo treba preusmeriti.

Bodite pozorni, ali vam »problem« prinaša sporočilo. Delo v skupini je še posebej primerno za zadržane ljudi, ki raje molčijo, saj jih spodbuja, da ubesedijo svoje misli. Če je v skupini kak človek, ki ga drugi ne sprejemajo, se pogosto dogaja, da se osredotočajo na njegove negativne lastnosti. Namesto da bi uvideli njegovo globljo lepoto in mu s tem dajali energijo, mu jo črpajo in mu škodujejo.

Če je zelo kritičen do drugih, je morda v skupini zato, da bi ji pokazal nagnjenost h kritiziranju. Vsak človek ima namreč neko sporočilo za nas. Kakorkoli že, če tak človek stalno niža energijsko raven, ima skupina pravico, da ga prosi, naj iz nje odide.
 
Ljubezenska razmerja

Zaznava povečane energije. Doslej povedano je imelo namen enakomernega stopnjevanja naših razvojnih sposobnosti. Dokler pa še nimamo utrjene vezi s kozmično energijo, se stežka upremo možnosti, da bi jo dobivali od nasprotnega spola. Povečano energijo lahko tudi doživimo, denimo, kot da bi naše telo preplavil val strasti; kot da se počutimo polni energije; kot da bi nam telo utripalo; ali kot da bi ob dotiku začutili neverjetno energijo.

Poskušajte se spomniti, če ste kdaj čutili nekaj podobnega. Če morda nikoli niste, potem vam življenje očitno prizanaša, zlasti glede hudega.

Ljubezen gre tudi skozi dušo. Svoj duhovni razvoj potemtakem sami zadržujemo, ko energije ne dobivamo po svojem notranjem stiku s kozmosom, ampak od drugega človeka. Izkušnje kažejo, da se v zamaknjenem stanju »zaljubljenosti« počutimo polni energije. Vse se zdi drugačno, širše in lepše. Barve so veliko svetlejše. Živahnejši smo in počutimo se privlačnejši. Življenje nam veliko obeta.

Želimo si še več te lebdeče energije. Zato se odločimo, da moramo tega čarobnega človeka obdržati v svojem življenju in tako ohraniti občutek, ki nam ga zbuja.

Vsaka ljubezen se enkrat konča. Če krogotok energije omejimo na enega samega človeka in pričakujemo, da nam bo zadovoljil vse potrebe in želje, potem izgubimo stik s kozmičnim virom energije. Pričakovanja prej ali slej izčrpajo oba partnerja in spet začnemo tekmovati za energijo. Kot lačni otroci zahtevamo zadovoljitev svojih potreb. Partner tako postane vir vseh težav in začenjamo ga bodisi zastraševati, zasliševati, izsiljevati, ali pa se umikamo. Presojamo ga in obtožujemo, saj smo trdno prepričani, da smo izbrali napačnega človeka.

Ko bi namreč izbrali pravega partnerja – nekoga, ki bi sam od sebe opazil in zadovoljeval vsako našo potrebo – gotovo ne bi imeli težav. Kakšna zmota!

Romantična ljubezen sega v otroštvo. Otrok je arhetipsko moška in ženska energija, ki bi se v idealnem okolju hranil z energijo obeh staršev, dokler ne bi postal neodvisen. Takrat bi dobival energijo neposredno iz svojega notranjega vira.

Navadno se otrok lažje identificira s staršem istega spola, saj zlahka integrira njegovo energijo. Deklica se, na primer, veliko lažje uglasi na ženske lastnosti svoje matere, medtem ko jo nagonsko vleče k očetu, da bi dopolnila svoj spol in postala celostna. In ,seveda, tudi obratno, dečke veliko bolj vleče k materi.

Velik vpliv očeta. Deklici se oče zdi čaroben in vsemogočen. Ker moško energijo zaznava zunaj sebe, jo želi usmerjati in obvladati, zato se hoče polastiti očeta. Z njegovo pomočjo postopno preraste otroški pogled in ga vidi z vsem odlikami in omejitvami. Ko se deklica zares prepozna, pa najde moško energijo v sebi.

V idealnem okolju ji oba starša dajeta energijo in posvečata pozornost. Ker je v tem primeru prepričana, da jo bo vedno imela dovolj, ji zato ni treba razviti drame nadzora. Oblikuje si prepričanje, da je samozadostna in lahko sama upravlja s sabo. Tako zlahka preraste obdobje, ko je morala prejemati energijo od odraslih, in se naravna na svoj notranji vir.

Običajno pa starši ne morejo posvetiti otrokom dovolj energije, ki morajo zato tekmovati zanjo. In če se počutijo zanemarjene ali grajane, jim energije primanjkuje, zato se zanjo borijo z najbolj primerno dramo nadzora.

Deklica, ki odrašča brez očeta, pa tudi tista, katere oče je oblasten in se ga boji, ne more dopolniti pomembnega psihološkega procesa in ne prebudi svoje moške strani. Zato zmotno domneva, da je spolnost edina pot do moške energije. Ta njen manko jo zato potisne v odnos, ki zasvaja. Predstavlja namreč samo polovico naravnega kroga (v kitajski miselnosti je to jin – ženski del), medtem ko manjkajočo polovico (jang – moški del) išče v zunanjem svetu. Tako se porajajo tako imenovana sovisna razmerja, ki tudi zasvajajo, o čemer je govor v nadaljevanju.

Enačenje partnerja s starši. Nekateri opisujejo proces iskanja idealnega partnerja kot hrepenenje po nekakšni mešanici potez, ki jo imenujejo image. Trdijo, da vsi iščemo znano mešanico pozitivnih in negativnih lastnosti, ki so bile značilne za naše skrbnike. Naši možgani zapišejo vsako pomembno podrobnost o njihovih besedah, dotikih in naukih, pa tudi vse njihove telesne, čustvene in umske poteze.

Privlačijo nas ljudje, ki so najbolj podobni tej zgodnji podobi v našem nezavednem. Ne glede na najbolj zavestne namene, večino ljudi privlačijo partnerji, ki imajo pozitivne in negativne lastnosti skrbnikov. Značilno je tudi, da so negativne poteze celo vplivnejše.

Vez s preživetjem. Rane, ki so nam jih prizadejali starši, so (kot negativno izkustvo) globoko vtisnjene v naše nezavedno. Zelo prepleten vzorec naših potez se namreč oblikuje že v otroštvu, ko smo bili povsem odvisni od staršev, najgloblji del naših možganov pa vsebuje vse negativne in pozitivne poteze, ki so potrebne za preživetje. Ko srečamo človeka, ki nas neustavljivo (kot magnet) privlači in se povsem ujema z našo notranjo sliko – odrazom naših staršev, zaživimo v trdnem prepričanju, da je naše življenje povsem odvisno od njega.

Zapolnitev praznine. Poleg tega, da nas partner privlači zaradi podobnosti s prvotnimi skrbniki, se naša psiha trudi zapolniti praznino, ki je ostala po staršu nasprotnega spola. Nagon, da bi zapolnili manjkajoči, a potrebni del v nas, poraja zasvojenost. Iščemo komplementarno seksualno polovico iz otroštva, obenem pa skušamo privabiti manjkajoče komplementarne poteze.

Previdnega in metodičnega človeka privlači in očara oseba, ki je odločna, tekmovalna in rada tvega. Nenadoma vidi več možnosti zase, pa tudi podporo za izvajanje sprememb. Namesto, da bi take poteze razvili v sebi, se navežemo na človeka, ki jih ima. Tak odnos vzpostavljamo z nezavedno domnevo, da bo partner postal nadomestek za enega od staršev, ki bo zapolnil pomanjkanje iz otroštva. Uverjeni smo, da bomo ozdraveli, če bomo oblikovali tesno in trajno zvezo.

Zdravljenje starih ran. Nobena skrivnost ni, da romantična ljubezen ne temelji na logičnem mišljenju. Če bi logično razmišljali, bi gotovo izbrali človeka, ki nima negativnih lastnosti staršev in bi s tem ozdravili stare rane. Kakorkoli že, nagon po pridobivanju energije in želja po celosti nista zavestni izbiri, ampak nezavedni potrebi. V kolikor pa nanju gledamo kot na poskus zdravljenja starih ran, lahko bolje razumemo, zakaj nas kdo privlači.

Tisti del možganov, ki usmerja iskanje partnerja, niso novi, logični in metodični možgani, ampak stari in kratkovidni možgani, ki so obtičali v času. Poustvarjajo namreč okoliščine vzgoje in odraščanja, da bi jih popravili. Ko prejmejo dovolj hrane za preživetje, toda premalo, da bi bili zadovoljni, se skušajo vrniti na prizorišče prvotne frustracije, da bi mogli izpeljati nedokončani posel.

Platonski odnosi. Nekatere tovrstne izkušnje svetujejo, da moramo energijo nasprotnega spola okrepiti z vzpostavljanjem zavestnih platonskih odnosov – zlasti če v otroštvu nismo doživeli zdravega oblikovanja vlog. Spoznanje o tem, kako razmišljajo in čutijo ljudje nasprotnega spola, nam pomaga doseči celost in povezanost. Najbolje se je povezati s človekom, ki se je pripravljen odpreti in se zaveda svojega duhovnega razvoja. Tako razmerje nam bo pomagalo preseči prepričanja, ki jih imamo o nasprotnem spolu.

Samski ljudje lažje vzpostavljajo in razvijajo platonske odnose, precej težje pa tisti, ki imajo resno razmerje. Če imate partnerja in ste se odločili poleg njega razvijati še platonsko prijateljstvo, se potem z njim odkritosrčno in nadrobno pogovorite o taki nameri.

Imate zadovoljujoča prijateljska razmerja z ljudmi nasprotnega spola? Ali čutite, da so manj pomembna, če vas vodijo v spolno razmerje? So vaši platonski odnosi z ljudmi nasprotnega spola omejeni na partnerje vaših prijateljev?

Nekateri svetujejo, da se moramo upreti romantičnemu »zaljubljanju« in naj človeka najprej spoznamo, ne da bi se seksualno zapletli. Če partnerja dobro poznamo, lažje ohranjamo svoje notranje središče. Ko pa vzpostavimo pravo združljivost, s tem ustvarimo trajno razmerje.

Dopolnjen naravni krog. Velja si prizadevati za vzpostavitev prijetnega počutja ob človeku nasprotnega spola. Vendar naj bo kdaj pa kdaj tudi samota vir lepih trenutkov in navdušenja. V poglavju o skrivnostnih sporočilih smo lahko uvideli, kako se je mogoče počutiti, če se povežemo s kozmičnim virom energije. Zavestno bivanje v njenem toku namreč pripomore k poenotenemu stanju moške in ženske energije s tem pa v sebi dopolnimo naravni krog.

Spomnite se, kako se počutite, ko sami preživljate čas oz. kaj  počnete, ko ste sami. Ali lahko krepite energije, če ste nekje v popolni samoti, ali le tedaj, ko ste v družbi z drugimi? Ali ste morda lahko srečni tudi takrat, ko ste popolnoma sami?

Utrjevanje notranjega središča. Brž, ko se začnemo duhovno razvijati, samodejno prejmemo energijo nasprotnega spola. Vendar velja biti previden. Proces združevanja namreč zahteva svoj čas. Ko naletimo na človeka, ki bi nam, kot se zdi, neposredno dajal energijo, zelo radi preusmerimo pozornost nanj.

S tem pa izgubimo stik z notranjim središčem in zapademo v nenadzorovano vedenje. Ko se stik utrdi, nas potem nihče ne more pripraviti do tega, da bi se odvrnili od svojega pravega vira energije.

Spomnite se, če ste morda kdaj živeli sami dlje časa. Ste takrat imeli kakšno metodo za ohranjanje notranje osredotočenosti? Vsi tisti, ki se ukvarjajo bodisi s šivanjem, slikanjem, pisanjem, lončarjenjem, telovadbo ali z meditacijo, namreč dobro vedo, da je tudi čas, ki ga preživimo sami s seboj, še kako koristen. Takrat se med drugim lahko v precej večji meri posvetimo tudi svojemu notranjemu središču.

Vez s kozmično energijo. Da bi utrdili vez z notranjim središčem, moramo prisluhniti notranjemu vodstvu in zaznati svoje občutke. Utrjevanje je povezano z občutkom lastne vrednosti in sprejemanjem samega sebe. Odgnati moramo negativne misli in prepoznati drame nadzora, preden se ujamemo vanje. Takrat moramo zaprositi svoje notranje vodstvo za podporo in ne smemo pričakovati, da bo nekdo drug poskrbel za nas.

Sovisno medsebojno delovanje

Sovisno vedenje. Besedo »sovisen« so začeli uporabljati pri opisovanju človeka, ki je bil povezan z alkoholikom. Sovisen je torej tisti, ki si prizadeva obvladovati in nadzirati položaj, ki je neobvladljiv. Pomen izraza se je počasi razširil in tako danes zajema širši razpon odnosov. Lahko rečemo, da je celotna družba na robu sovisnosti.

Mnogi se sprašujejo, kako naj vedo, če so morda sovisni. Ali pa so morda samo zaskrbljeni in želijo le pomagati? Raziskave kažejo, da sta poglavitna kazalca morebitne sovisnosti dva, in sicer: pozorno spremljanje dejanj in občutkov drugega človeka, in prepričanje, da moramo nadzorovati vse, kar se dogaja. V kolikor usmerimo pozornost na delovanje drugih, ne moremo biti osredotočeni na svoj notranji proces.

Če čutite, da morate vse nadzirati in povsod sodelovati, ste bržkone sovisni. Ko si prizadevate za nadzor, namreč zapirate pot naključjem, ki bi vam sicer lahko pomagala pri razvoju.

Primer sovisnega delovanja. Naj navedemo lep primer, ki prikazuje sovisnost v partnerskih odnosih. Neki zakonec – svetovljan – ni imel časa za malenkosti (npr. plačevanje računov). Njegova žena je zato čutila potrebo, da mora sama poskrbeti zanje, da se njen mož ne bi počutil vezanega. Tako se je velikokrat odpovedala svojemu priljubljenemu opravku (klepetu s prijateljicami), da je bila lahko doma, ko se je mož vrnil z dela.

Bala se je namreč, da je ne bi mož zapustil in se je tako povsem odrekla svojemu življenju. Čakala je na čas, ko se bo mož »umiril«, pa se to sploh ni zgodilo. Nek moški, ki je več let živel s partnerko, je postal obseden z vsem, kar je počela. Morala mu je povedati točen čas prihoda domov. Odločno je nasprotoval njeni želji, da bi obiskovala večerne tečaje in ko se je odločila za tak seminar ob koncu tedna, jo je na vso moč obtoževal.

Če je ni bilo ob njem, se je počutil zapuščenega, vendar tega ni nikoli priznal. Tako jo je obtoževal, ker je živela svoje življenje.

Neka starejša ženska pa je povedala, da ji je njena mama vedno govorila, kako je njena najboljša prijateljica in je tako že od rane mladosti dalje skrbela zanjo. Mati je bila čemerna in je vsak večer pila, dokler ni zaspala. Šele tedaj se je ona lahko posvetila tudi branju ali telefoniranju prijateljici.

Ko je bila kot študentka na predavanjih, je vedno telefonarila domov in se zelo bala zanjo, ko ji je pričelo pešati zdravje. Nato se je še poročila z moškim, ki je bil njeni materi podoben in je tako morala skrbeti kar za oba. Vse življenje ji je tako nekdo dihal za vrat. Vedno je čakala, da bo zaživela tudi svoje življenje.

Misel, da bi bila svobodna in bi lahko delala, kar bi hotela, je bila zanjo skoraj zastrašujoča. Ko je nato dalj časa hodila na ustrezno terapijo, je prišla celo do zamisli, da bi se lotila posla z domačimi živalmi, kar si je pravzaprav tudi vedno želela.

Poglavitne značilnosti sovisnosti. Zgoraj omenjene zgodbe ponazarjajo nekaj običajnih prvin neuravnovešenih odnosov, ki jih je moč  strniti v naslednjem:

 Razmerje. Popolna osredotočenost na dejanja partnerja ali koga drugega. Neustavljiva potreba po energiji drugih ljudi.

 Obnašanje. Nadzor postane poglavitni vedenjski vzorec. Življenje sovisne osebe je prazno in na mrtvi točki.

 Počutje. Sovisen človek ne vidi več nobenega svojega cilja. Za razmerje so značilne toge vloge in pričakovanja. Močan občutek izčrpanosti in izgubljenosti. Ugotovimo lahko, da moramo prepoznati svojo sovisnost in spremeniti odnos, sicer se ne moremo duhovno razvijati. Nekateri predlogi za prepoznavanje in premagovanje sovisnosti bodo na voljo tudi kasneje.

Pravo ljubezensko razmerje. Obravnava sovisnosti pa povsem upravičeno odpira vprašanje, kak sploh lahko vemo, da smo pripravljeni za vzpostavitev ustrezne ljubezenske zveze. Nekateri najbolj izkušeni v teh odnosih so prepričani, da moramo najprej psihično »ozdraveti« in zaživeti v svoji duhovni zvezi. V nasprotnem primeru se bo vsako ljubezensko razmerje slej ko prej sprevrglo v boj in tekmovanje za energijo.

Bržkone se boste zelo približali idealnemu ljubezenskemu razmerju, kakršnega si gotovo tudi želite, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 Razmerje. Povsem zadovoljivo lahko živite tudi brez razmerja. Nikoli se ne poskušate polniti z energijo drugih ljudi. Ne čutite potrebe po nadziranju dejanj drugega človeka.

 Občutenje. Osredotočeni ste na svojo energijo. Res lahko zaznate svoje občutke. Lahko se sporazumevate brez obtoževanja in manipuliranja.

 Obnašanje. Nikoli ne igrate v dramah nadzora. Ob morebitnih partnerjevih težavah ste lahko nepristranski. Vedno ste povsem odprti za sporočila naključij.

 Počutje. Počutite se prijetno, ko se uveljavite in sprejemate obenem. Povsem lahko nadzorujete in zasledujete svoje cilje.

Starševstvo kot dolžnost

Brezpogojna in dostopna energija. Otroci potrebujejo brezpogojen dotok energije, da bi se ustrezno razvijali. Tak dotok je možen le v bližini odraslih, ki jih telesno, čustveno in umsko negujejo. Če jih odrasli nenehno popravljajo, jim črpajo energijo in s tem izzovejo drame nadzora. Otroci potrebujejo popolnoma enosmerno pozornost zrelega človeka. Če odrasli odkrito govorijo z njimi in jih vključujejo v pogovor in odločitve, ki so primerne njihovi ravni razumevanja, se naučijo zaupati svetu in svojemu mestu v njem.

Neustrezne razmere v sodobni družini. Današnji otroci se srečujejo s težavami, ki so posledica spremenjenega starševstva. Urbanizacija družbe je v preteklih šestih desetletjih povsem spremenila temelje odraščanja. Do tridesetih let tega stoletja (opomba: 20. stoletja) so otroci odraščali v družinah s širokim krogom odraslih različne starosti (strici, tete, bratranci in sestrične), s katerimi so preživeli najmanj po štiri ure dnevno.

Kakih 70% otrok je odraščalo na podeželju. Delali so skupaj s starši in sodelovali v vsakodnevnem dogajanju. Danes se je medsebojno sodelovanje staršev in otrok skrčilo na nekaj minut, ki so v glavnem posvečene dodeljevanju nalog ali negativnemu in obtožujočemu dialogu (npr. kje si bil, zakaj nisi napisal naloge, pospravi sobo, ipd.). Veliko otrok ne čuti brezpogojne ljubezni in nimajo občutka, da so sprejeti, v najboljšem primeru pa morajo tekmovati za pozornost svojih živčnih staršev.

Nekatere raziskave potrjujejo, da dogovor in sodelovanje oblikujeta temelje moralnega in etičnega razvoja, kritičnega mišljenja, zrelega presojanja in poučevanja učinkovitosti. Ter obratno, pomanjkanje dialoga in sodelovanja med bolj ali manj zrelimi osebami ogroža vezi bližine, zaupanja, dostojanstva in spoštovanja, ki ohranjajo celost družbe.

Občutek lastne varnosti. Današnji otroci so največkrat prepuščeni samim sebi, saj so starši pri delu, poleg tega pa jim primanjkuje pomembnih dejavnosti, zato trpi njihovo samospoštovanje. V preteklosti so imeli deklice in dečki zadolžitve, s katerimi so pomembno prispevali k vzdrževanju družine (npr. vrtnarjenje, oskrbovanje živali, kuhanje, pranje in obešanje perila, varstvo mlajših, ipd.). Dajale so jim občutek sposobnosti in vrednosti.

Današnji otroci pa večinoma odraščajo zelo pasivni in imajo zelo malo ali nič priložnosti, da bi odkrili svojo identiteto ter prepoznali svojo nadarjenost, nato pa so pahnjeni v družbo, ki je čedalje bolj specializirana in tehnična. Po televiziji, filmih in video igrah sodelujejo v življenju le kot gledalci ali porabniki zabave. Zamisli o reševanju problemov in spopadanju z življenjem prevzemajo od izmišljenih junakov, ki z objestnostjo, nasiljem in magijo premagujejo življenjske težave.

V širši družini iz preteklosti so imeli otroci več priložnosti za spoznavanje nasprotnega spola in združevanje obeh plati svoje narave. Današnji otroci, ki nimajo teh možnosti, zavračajo neustrezne odnose z odraslimi in se povezujejo z vrstniki. V njihovi družbi se počutijo pomembne in nabite z energijo, ne morejo pa se naučiti, kako naj odrastejo.

Vključitev otrok v duhovni proces. Zdi se, kakor da so vzroki prestopništva, nasilja in intelektualnega izkrivljanja zunaj družbenega nadzora. Vendar če bomo čas in energijo posvečali vzgoji in odraščanju otrok, in če bomo podpirali njihov razvoj celosti, bomo odpravili večji del slabosti današnje družbe.

Otroke moramo zajeti v svoj duhovni proces in jih poučiti o svojem razumevanju sveta. Nato pa jim moramo dopustiti, da gredo pa svoji lastni poti. Včasih se zdi, da zahajajo v skrajnosti. Toda če smo opravili svojo starševsko nalogo in jim pomagali, da verjamejo vase in v življenje po lastnih vrednotah, jim moramo potem tudi zaupati, da bodo sami našli ustrezno ravnovesje v pozitivni družbi.

Mnoga spoznanja nas opominjajo, da imamo na skrbi nov duhovni rod, in da moramo ozavestiti duhovne vidike starševstva. Vedeti moramo, da vsak otrok prinaša s sabo vprašanja, ki jih mora obdelati v svojem življenju. Zato ga ne moremo in tudi ne smemo kar ukalupiti v zatečene razmere.

Izkušnje nas nadalje učijo, da moramo starševstvu dodati razsežnosti, ki jih med svojim odraščanjem nismo poznali. Ker se učimo rokovati z duhovno energijo in sprejemati tok naključij ter sporočil, bodo naši otroci hitreje dojemali tovrstna spoznanja, saj se bodo lahko zgledovali po nas.

Zaznave uspevajočih otrok. Nekateri navajajo več pomembnih dejavnikov, ki so osrednjega pomena za otrokovo uspešnost in sposobnost. Te lastnosti in zaznave, ki jih otrok lahko pridobi v dobi odraščanja, so naslednje:

 Samozavest. Sposoben sem. Pomembno prispevam in resnično me potrebujejo. Lahko vplivam na to, kar se mi dogaja.

 Čutnost (senzualnost). Moji občutki so pomembni in zato verjamem, da se bom nekaj naučil iz napak, ki jih velikokrat tudi naredim. Obvladujem se in znam se disciplinirati.

 Nravnost (etika). Znam navezati prijateljstvo. Znam povedati, kar bi rad dosegel, pri tem pa hočem tudi poslušati, sodelovati, deliti in se pogajati.

 Sposobnost. Zanesljiv sem in govorim resnico. Ni vedno po moje, vendar se znam prilagoditi, ko je to potrebno. Poskušam reševati svoje težave, vem pa tudi, da lahko prosim za pomoč, če jo potrebujem.

Otrok s tem pridobi veliko prednost, saj ve, da je opremljen za ustvarjalno reševanje problemov, ne glede na to, kaj se zgodi. Ustrezna prepričanja namreč predstavljajo tudi nekatere cilje razvitega starševstva. Če jih vcepimo tudi svojim otrokom, so največje darilo, ki jim ga moramo dati. O zares verjamejo, da lahko izbirajo, se učijo in tudi spreminjajo svoje življenje, so potem dejansko sposobni, da se naravno vključijo v tok energije.

In ko bodo še uvideli, kako se njihova energija odziva na njihovo namero, bodo gotovo privabili več naključij. Njihove odločitve bodo torej temeljile na bivanju v toku. Zelo verjetno bodo potem veliko lažje našli in izpolnili svoj namen, saj bodo polni energije in zaupanja vase.

Ustrezna pomoč otrokom. Bržkone nam ni treba čakati tistega dne, ko bomo vsi drugačni od otrok, ampak se kaže potruditi že sedaj in vložiti v njihovo vzgojo več truda in ustvarjalne domiselnosti. Nekateri omenjajo nekaj predlogo za starše, katere lahko smiselno uporabijo tudi drugi, in sicer:

 Bodimo otrokom na razpolago. Načrtujmo jih samo toliko, da bo vsem zagotovljena nenehna, kakovostna in enosmerna pozornost. Dajati jim moramo tudi dovolj energije, da se bodo zmogli sami preleviti v celostne odrasle ljudi.

 Ravnajmo z njimi kot z duhovnimi bitji. Zavedajmo se, da imajo svojo usodo, ki jo morajo izpolniti. Pomagali smo jim sicer na svet, vendar ne moremo nadzirati tudi njihove usode.

 Spoštujmo jih. Govorimo z njimi kot z odraslimi ljudmi, ki imajo višji jaz. Na primer: »Zdravo,…Kako si? Danes se pa zabavaš. Kako si preživel dan?« 

 Pripoznajmo njihove pravice. To pomeni, da moramo poznati resnico, skrbeti zanje in jih učiti, kako naj odrastejo.

 Skrbimo za njihovo varnost. Vztrajajmo pri vedenju, ki je v njihovo dobro oz. je pomembno za njihovo zdravje in varnost. Opozorimo jih: »V avtu se vedno privežemo.«

 Postavimo jasne meje. Dokler so pod našo oskrbo in nadzorstvom, jim prigovarjajmo: »Če se zgodi kaj nepričakovanega, me zagotovo pokliči in mi vse povej, pa naj gre za karkoli.«

 Jasno jim predstavimo situacijo. Povejmo jim, kako sami razmišljamo o določenih stvareh. Na primer: »Treba je vedeti, da imajo drugi pravico živeti drugače kot mi.« Odprimo se jim, če je potrebno, tudi prilagajajmo svojo zamisel resničnosti trenutni situaciji.

 Bodimo dovzetni za njihove potrebe. Vedeti moramo, da so se rodili z vprašanji, ki jih bodo morali rešiti. Vpliv starševstva je zelo pomemben, ni pa tudi edini. Neka mati mi je povedala: »Vzgojiteljice mojega štiriletnega sina mislijo, da bi potreboval drugačno vzgojo, saj ne navezuje stikov s sovrstniki in nerad komunicira. Mislim, da je bolj sramežljiv in vase zaprt (introvertiran) kot sem bila jaz v njegovi starosti. Starši so me nenehno silili, naj se več smejim in naj bom bolj odprta. Počutila sem se, kakor da ni  v redu, če sem jaz. Nočem ponavljati tega kroga.«

 Seznanimo jih z duhovnostjo. Predstavimo jim svoje nadzore in bistvo duhovnega procesa, seveda, v primerni obliki za njihovo starost. Denimo: »Mami potrebuje petnajst minut tišine in miru. Moram sedeti z zaprtimi očmi in tiho misliti.«

 Pojasnimo jim izbire, o katerih se odločamo. Seveda, mora biti povedano tud dostopno njihovi starosti. Na primer: »Preselili se bomo v novo mesto. Poiščiva ga na zemljevidu in se pogovarjajva o tem, kakšno naj bi bilo.«

 Pogovorimo se z njimi o družinskih težavah. Če o njih molčimo, jih prikrajšamo za resnico, pa tudi za modrost, ki bi jim jo morda s tem lahko dali. Ton pogovora naj ne vsebuje prvin žrtve in naj ustreza otrokovi starosti. Na primer: »Vem, da bi rad nove smuči. Toda prav zdaj imamo manj denarja, ki ga večinoma porabimo za gospodinjstvo. Sediva in premisliva, kako bi prihranili denar za te smuči in kako dolgo bi morali varčevati. Kakšno znamko imaš v mislih, ali bi bile lahko tudi malo rabljene?« Vključimo otroke v pogovor in jim dajmo priložnost, da sodelujejo pri rešitvi problema.

 Dodelimo jim pomembne naloge in opravke v gospodinjstvu. Ne naredimo vsega zanje ali namesto njih. Preučevanja kažejo, da so otroci, ki se čutijo sposobne za opravljanje pomembnejših nalog, bolj zdravi in se hitreje razvijajo.

 Ne rešujmo jih prehitro, če ne gre za življenje ali smrt. Na splošno so otroci veliko bolj sposobni kot si navadno mislimo. Naj dobijo priložnost, da se učijo tudi iz svojih napak. Ob tem pa jim ne smemo vzbujati občutek, da so neumni in nevredni. Spodbujajmo jih, naj nas vprašajo, kaj se je zgodilo, ali so se kaj naučili, in kako bodo ravnali naslednjič. Ne kritizirajmo jih in jim ne črpajmo energije. Predstavimo jim, da je življenje velikokrat odvisno tudi od tega, koliko tvegamo, in da se včasih tudi motimo. Izkušnja je pogosto veliko boljši učitelj kot avtoritarno starševsko pojasnjevanje.

 Vzpostavimo ustrezen in korekten odnos. Smešenje, poniževanje in telesna kazen so nesprejemljive starševske poteze. Vedimo, da ljudje napredujejo na višjo raven le v okolju, ki jih spodbuja in podpira.

 Bodimo dovzetni za otrokovo mnenje. Bodimo pazljiv in dober poslušalec in ne domnevajmo, da vedno natančno vemo, o čem govori, ali kaj nam misli povedati. Denimo: »Tega pa res ne razumem, ali lahko o tem malo premislim in se bova do konca pogovorila kdaj drugič.«

 Razvijajmo otrokov občutek za humor. Otroke je treba spodbujati, da v življenju vedno skušajo poiskati tudi smešno stran, kar pa, seveda, ne sme temeljiti na smešenju drugih. Na primer: »Vzdevek, ki si ga dala sošolki, je res dobra domislica, ali morda veš, kako reče ona tebi, ko te ni zraven?«

 Pogosto jih pohvalimo in spodbujajmo. Pohvala otrokom pomeni veliko več kot morebitno plačilo (ali večja žepnina) za opravljeno delo. Bolje jim je reči: »Nate se pa res lahko zanesem. Krasno je, da vsako jutro vstaneš in pravočasno prideš v šolo, pa še kosilo si sam pripraviš.«

 Po potrebi se tudi učimo od njih. Ne pozabimo, da so otroci tudi pomembna ogledala naših težav. Zato pazljivo opazujmo njihovo vedenje, ki nam mogoče govori tisto, kar bi morali sami vedeti o sebi. Najbolj pomembna stvar, ki jo lahko naredimo za svoje ali za tuje otroke, pa je, da jih zbrano poslušamo, jih jemljemo dovolj resno, in da vedno pripoznamo tudi njihovo osebno vrednost.

Omrežje za pomoč staršem. Ljudje smo družbena bitja, zato si že od nekdaj prizadevajo oblikovati razmeram ustrezne skupnosti za svoje preživetje. Na podlagi mnogih izkušenj so postopoma prišli do ugotovitve, da se morajo povezovati z enako mislečimi, ki se razvijajo »vzdolž istih razvojnih smeri«. Spoznali so, da na ta način veliko hitreje napredujejo.

Družina kot osnovna družbena celica že nekaj desetletij vztrajno razpada, kar povzroča sedanjo osamljenost in razdrobljenost. Sodobna težnja po samskem starševstvu (samohranilstvu), ki jo nekateri uveljavljajo celo kot zamenjavo za družino, seveda, ne vodi v pravo smer. Nadaljevanje teh trendov nas bo prisililo da bomo morali razviti povsem nove prijeme in poiskati nove poti. Nekateri vidijo ustrezno rešitev v ustanavljanju tako imenovanih »podpornih skupin za starše« in »sosedskih sistemov«, ki naj bi jih povezovali in spodbujali z medsebojnimi stiki.

Velja razmisliti: Ste dovolj povezani s sosedi, ali z drugimi starši? Kaj bi lahko naredili, da bi povečali zunanjo podporo zase in za svoje otroke? Kako se vedete do otrok v sosedstvu ali v širši družini, če jih morda sami nimate?

Povzetek spoznanja o medsebojni etiki

To spoznanje je zavedanje, da večina naključij prinaša sporočila, ki nam jih dajejo drugi ljudje. Ta skrivnostna naključja se bodo z razširjanjem nove duhovne etike še bolj množila. Če ne tekmujemo za energijo in ohranjamo stike s kozmično energijo v sebi, z njo spodbujamo tudi druge. Ko se osredotočamo na lepoto njihovega obraza, lahko pri vsakem človeku uvidimo tudi njegovo višjo nadarjenost. Ko nagovorimo človekov višji jaz, ga namreč naša energija, ki mu jo s tem dajemo, dvigne na višjo raven samozavedanja in poveča možnost, da nam bo predal sporočilo.

Dviganje na višjo energijsko raven je še posebej pomembno za delovanje v skupinah. Uporaba take duhovne etike je pomembna tudi pri vzgoji in ravnanju z otroki. Tudi pri njih velja govoriti o modrosti njihovega višjega jaza in biti pošten do njih. V ljubezenskih razmerjih pa je treba paziti, da vznesena ljubezenska zveza ne bo nadomestila stika z našim notranjim središčem in virom energije, sicer se bo razmerje izkrivilo v boj in tekmovanje za moč, partnerja pa se bosta zasvojila z energijo drug drugega. 

Mag. Janez Šček

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Osmo novo duhovno spoznanje