Deseto novo duhovno spoznanje, II. del
Razsežnost življenja po življenju
Ekipa OPS
Duhovnost in okultna znanja

Petek, 1. april 2011 ob 20:45

Odpri galerijo

Razsežnost življenja po življenju.

Duhovna utopija. Ljudje z obsmrtnimi izkušnjami pogosto poročajo o bliskovitem ogledu svojega življenja, za kar je, bojda, potrebna višja raven zavesti, kar ima tudi velik vpliv na človeško kulturo. Šlo naj bi za del višjega gledišča, značilnega za tako imenovano in že večkrat omenjeno življenje po življenju ali onstranstvo, kot temu rečejo nekateri.

Obstajal naj bi torej nekakšen poseben del sveta, kamor se preseli človekova duša potem, ko se izrabi ali kako drugače premine človekovo materialno telo. Gre torej za neko drugo razsežnost, v katerem duša oz. njeno duhovno telo ne potrebuje niti hrane niti spanja. To naj bi bil svet izjemne lepote in jasnih oblik, neopisljivo bleščeč in zato čudežno lep.

Duše so v tem utopičnem svetu združene po posameznih skupinah. Sleherni človek na Zemlji naj bi namreč pripadal neki takšni skupini, ki v svojem bistvu predstavljajo različne poklicne skupine na planetu, denimo, zdravnike, računovodje, računalnikarje, kmete, itn.; skratka, vsa področja človeškega prizadevanja.

Brž ko ljudje prepoznajo svoje pravo delo ali službo, ki jim zares ustreza, pomeni, da delajo s člani svoje skupine duš, ki jim tako pošiljajo energijo in jih tudi navdihujejo. S svojo skupino duš pa se bojda, čeprav le za hip, povežemo tudi tedaj, ko sanjamo, o čemer bo več povedano kasneje.

Po prepričanju nekaterih pa je razen za kratek čas med našimi sanjami mogoče doseči to razsežnost za dalj časa še pred dokončno zapustitvijo materialnega telesa – torej še pred telesno smrtjo – in sicer tako, da se za dlje časa ohrani visoka raven energije. Po tej razsežnosti se je nato moč zelo preprosto premikati že s samo zamislijo cilja oz. kraja, ki naj bi bil dosežen.

Na enak način, torej zgolj samo z zamišljanjem, je mogoče  tem svetu oblikovati prazno polje, nekak svet čistih zamisli, in v njem ustvariti karkoli, na primer morje, gore, slikovite razglede, poglede ljudi z želenim obnašanjem, skratka najrazličnejše stvari, ki se zdijo enako resnične kot na Zemlji.

V tem zamišljenem svetu naj bi bilo mogoče tudi jesti in spati, čeprav vsega tega materialno telo v stanju zelo visoke duhovne vibracije sploh ne potrebuje. Vendar pa tako oblikovan neresničen in izumetničen svet ne more zadovoljevati, saj samovoljno ustvarjanje ne more zbujati potrebnega notranjega zadovoljstva. V tem izmišljenem svetu in na tako visoki vibracijski ravni je moč zlahka zaiti s poti in se izgubiti. V njem je mogoče videti tudi duše, pravzaprav skupine duš, vendar z njimi ni mogoče govoriti, temveč le nejasno dojemati njihove misli in védenje.

Kdor je v življenju preveč zatopljen v drame nadzora, poleg tega pa tako zelo rutinsko zatira misli na skrivnost in negotovost življenja, da se niti po svoji telesni smrti ne  more prebuditi, potem naj bi tudi v življenju po življenju ustvarjal prav take privide ali hipnotična stanja, ki naj bi mu ustvarjali zemeljske občutke varnosti. Ta izmišljen svet za posamezno dušo tako predstavlja nekakšen peklenski krog, v katerem se posamezna duša tudi izgubi, če jo pred tem ne doseže njena skupina duš.

Vse to se namreč dogaja kot posledica odziva na njen strah. Dušo lahko tak strah povsem ohromi, če se ga ne nauči ubraniti in potlačiti v podzavest. Nenehno namreč ponavlja iste drame nadzora in uporablja ista sredstva kot v telesni razsežnosti. Preprosto se ne more prebuditi in sprejeti ljubezni ter nato spregledati pravih dejstev. Ko namreč duša začuti energijo, ki ji rahlo stopnjuje zavedanje, se njena obsedenost okrepi in ne odžene tesnobe osamljenosti. Ozaveščenje in rešitev drame nadzora namreč sprva vedno vzbudita bojazen in strah. Če naj bi torej našli svojo notranjo rešitev za občutek izgubljenosti, je treba najprej odstraniti obsedenost.

Med razsežnostmi ni večjih razlik. Tako naj bi tudi v razsežnosti življenja po življenju delovalo vse povsem enako kot v zemeljski razsežnosti. Ker vsaka prisilna drama slej ko prej opeša, se potemtakem tudi v duhovni razsežnosti dogaja nekaj podobnega, kot v vseh življenjskih preizkusih in izzivih tega sveta: rutine razpadejo in pojavi se hipnotično stanje.

Če se torej nekdo ne more prebuditi že v zemeljski razsežnosti, se lahko zgodi, da bo naletel na precejšnje težave, ko se bo hotel prebuditi v življenju po življenju. Taka zasvojena stanja so pravzaprav kriva za vse grozljivo vedenje v telesni razsežnosti. To je namreč psihologija vseh resnično zlih dejanj, je dejanski motiv za nepojmljivo ravnanje, denimo, pedofilov, sadistov in serijskih morilcev.

Le-ti namreč ponavljajo edino poznano ravnanje, ki jim hromi um in zadržuje strah, porojen pa je iz njihove notranje izgubljenosti. Zato na svetu zagotovo ne obstaja nikakršna organizirana zarota zla, noben »hudičev načrt«, ki bi nas hotel zajeti, v kar so mnogi sicer prepričani. Gre zgolj le za človeški strah in nenavadni način, na katerega ga nekateri skušajo premagati.

Zato velja sprejeti opozorilo, da moramo iskati svojo varnost v božanskem in ne v tragičnih potrebah in navadah našega ega. Obtoževanje nekih zunanjih sil za vse slabo je bilo morda opravičljivo na neki prvotni stopnji človeškega razvoja. V bistvu gre za prikrivanje resnice, kajti obtoževanje zunanjih sil za naše vedenje pomeni, da se izogibamo odgovornosti. Zamisel o satanu, ki pravi, da so nekateri ljudje po naravi zli, mnogi uporabljajo le zato, da razčlovečijo in odpišejo tiste, s katerimi se ne strinjajo.

Spoznanje o ohranjanju vizije torej govori tudi o tem, da je onstranstvo oz. duhovno razsežnost moč doseči že v okviru zemeljske oz. telesne razsežnosti, v kolikor je energijska raven dovolj visoka. Ko bosta nekoč obe razsežnosti tesneje povezani, naj bi se pogosto srečevali z dušami iz življenja po življenju.

Vendar nas to spoznanje hkrati tudi svari, da velja razločevati med dušami, ki so dejansko prebujene in jih povezuje ter spodbuja duh ljubezni, in med tistimi, ki so še vedno prestrašene in so obtičale v nekakšnem obsedenem stanju. Nikakor pa ne smemo razvrednotiti ali razčlovečiti tistih, ki so ujete v svoje drame nadzora, zato jih ne smemo razglašati za demone ali hudiče.

So pač samo duše v procesu razvoja, tako kot tudi mi vsi. Pravzaprav so tiste duše, ki so v zemeljski razsežnosti najbolj ujete v svoje drame nadzora, iz katerih ne morejo ali ne znajo pobegniti, najbolj optimistično sprejele svojo rojstno vizijo. Najmočnejše drame nadzora, pa naj gre za nasilje ali le za sprevržene in nenavadne zasvojenosti, se namreč odvijajo v okolju, kjer je življenje tako moteno, omejujoče in prepredeno z zlorabami, raven strahu pa tako visoka, da nenehno, rod za rodom, obnavljajo isti jezo in bes ali sprevrženost. Posamezniki, ki se rodijo v takih okoliščinah, se za tako možnost povsem namerno in jasno odločijo sami.

Bistvo ljubezni med ljudmi. Po zatrjevanju dobrih poznavalcev duhovnosti nam ljubezenski objem že v zemeljski razsežnosti nekoliko odpre vrata v onstranstvo. V tej duhovni razsežnosti namreč duše bivajo v stanju izjemne ljubezni. Spolni višek tako ustvari odprtino v onstranstvo in kar doživljamo na tem svetu kot orgazem, je pravzaprav samo preblisk ravni, ki jo ljubezen in vibracija dosežeta v razsežnosti življenja po življenju.

Prikaže se, ko se odprejo vrata tej duhovni energiji, ki plane skoznje in popolnoma prevzame oba partnerja, po možnosti tudi z novo dušo, ki se nato kot spočeto bitje začasno naseli v ženskem telesu. Spolna združitev je potemtakem zelo svet trenutek, v katerem se del nebes pretaka na zemljo, česar pa zlasti tisti, ki prisegajo zgolj na materialne dobrine in mesene radosti, bržkone sploh ne morejo doumeti.

Če ob tem sprevržene in bolne spolnosti, denimo, z mladoletnimi osebami ali istospolnimi partnerji niti ne omenjamo. V zemeljski razsežnosti razna mamila oz. podobne opojne droge pogosto izzovejo vzhičenost, ki je zelo podobna tisti, ki izvira iz prve ljubezni. Težava s to lažno vzhičenostjo pa je v tem, da telo odklanja take kemične snovi in se zato bojuje proti njim. Slednje pa, seveda, pomeni, da je pri dolgotrajnem uživanju mamil potreben čedalje večji odmerek, kar pa postopoma uniči uživalčevo telo.

Vsi takšni prividi ali hipnotična stanja pa se enkrat izčrpajo in na koncu razletijo. Tako nekdo, ki zatira skrivnost življenja, denimo, z velikanskimi količinami maščobe, na koncu vedno doživi srčni napad, ki ga pokonča. Zato uživalci mamil ali drugih podobnih drog, mednje, seveda, spada tudi pretirana hrana, naposled vedno uničijo svoje telo.

Spominjanje rojstne vizije.

Rojstvo je del širše vizije. Zdi se, da zgolj samo prepoznavanje novih duhovnih spoznanj ne zadošča, ker moramo tudi razumeti, kako naj izpolnimo svojo usodo, ki nam je namenjena. Védenje o tem pa izvira iz posebnega odnosa med fizično razsežnostjo in življenjem po življenju. Razumeti moramo proces rojstva oz. od kod prihajamo, torej širšo sliko tistega, za kar si prizadeva človeška zgodovina.

Vsi se namreč rojevamo s povsem jasno določeno vizijo o tem, kakšno naj bi bilo naše življenje in kaj bi radi v njegovem okviru naredili, vendar vse to potem navadno tudi pozabimo. Če hočemo kdaj kasneje živeti skladno s to svojo rojstno vizijo, se jo moramo potemtakem najprej spomniti.

Mnogo ljudi je že doživelo obsmrtna izkustva, in ko pripovedujejo ter si zaupajo svoje zgodbe, se resničnost ogleda preteklosti spreminja v del našega vsakodnevnega razumevanja. Tako sedaj že vemo, da si bomo po smrti morali ogledati svoje življenje in da bomo trpeli zaradi spregledanih priložnosti oz. zaradi vsakega dogodka, v katerem nismo delovali, kakor bi morali.

To védenje naj zato stopnjuje našo odločenost, da bomo sledili vsaki intuitivni podobi, ki nam pride na misel, in jo trdno ohranili v svojem umu. Torej velja živeti bolj namerno in ne kaže zamuditi nobenega pomembnega dogodka. Po telesni smrti , ko naj bi se kot duša v razsežnosti življenja po življenju prebudili in si ogledali svoje življenje, pa naj bi našo osebno vizijo zajela tudi mnogo širša svetovna vizija, ki obsega celotno zgodovino in prihodnost človeštva. Tako naj bi videli svoje sedanja in tudi možno novo življenje jasno postavljeno znotraj prostranstva, v katerem je človeštvo nastalo in kamor gre.

Vizija je torej nekakšen idealni vodnik skozi življenje, ki si ga je začrtal naš najvišji jaz. Lahko bi rekli, da je vizija najboljši možni scenarij, ki bi se odvijal v primeru, da bi lahko natanko sledili svojim intuitivnim prebliskom. V resničnem življenju z mnogimi ovirami in raznovrstnimi težavami se rojstni viziji tako samo približamo, torej naredimo samo tisto, kar zmoremo v dejanskih okoliščinah.

Rojstno vizijo obujajo naključja. Ko sledimo intuitivnemu preblisku ali sanjam, ki nas vodijo po neki posebni življenjski poti, pride do posebnih dogodkov, ki se zdijo kot čudežna naključja. Ob njih se počutimo veliko bolj živi in navdušeni. Dogodki se zdijo usojeni, kakor da bi bilo namenjeno, da se zgodijo. Intuitivni prebliski, ki nas navdajajo, nam tako kot tudi sanje in naključja pomagajo, da ostanemo na pravi poti, saj nam vračajo spomin na našo izvirno željo o tem, kako naj bi živeli.

Ko začutimo intuitivni preblisk ali zaznamo podobo možne prihodnosti, pravzaprav podoživljamo spominske prebliske rojstne vizije, tistega, kar smo želeli narediti na neki točke svoje življenjske poti. Največkrat pa se zgodi, da je ta pot povsem drugačna od prvotno zamišljene. Ljudje imamo namreč svobodno voljo, ko pa se zgodi nekaj, kar je blizu naši izvirni viziji, začutimo navdih za določeno spremembo, saj prepoznamo, da smo na pravi poti usode, ki smo si jo zastavili.

Pri prepoznavanju intuitivnih prebliskov in sanj velja upoštevati, da pomeni srečanje z živaljo naključje najvišje vrste. Vsaka žival, ki nam križa pot, nam lahko nekaj pove o položaju, v katerem se nahajamo, in kateri del sebe moramo poklicati na pomoč v okoliščinah, s katerimi se spopadamo. Nekateri pomeni živali, ki jih lahko zasledimo v uvodoma omenjenih knjigah, so: orel  pomeni duhovnost, vrana predstavlja pravičnost, ris pomeni skrivnost, metulj prinaša spremembe, kača opozarja na preoblikovanje, krokar pomeni magijo, konj predstavlja energijo, sova pomeni temó, zajec predstavlja strah, delfin opominja na neko vez, volk pomeni skrivnost, bober opozarja na skupnost, sokol je poslanec, bivol predstavlja obilje, mravlja ponazarja marljivost, mačka opozarja na zvijačnost, opica razglaša neumnost, petelin pa ponazarja oblastnost.

Če vibriramo na nizki energijski ravni, se živali ob nas omejujejo na svoje običajne ekološke naloge. Ko pa zavibriramo na višji duhovni ravni, postane delovanje živali, ki jih srečujemo, čedalje bolj sinhrono, skrivnostno in poučno. Naša prazavest je namreč zajela vsako žival, ki je dosegla končno točko evolucije, nakar je preskočila na naslednjo.

Nekoč smo torej že doživljali, kako posamezna živalska vrsta vidi svet, kar je pomemben vidik celotne duhovne zavesti. Žival, ki nam prekriža pot, nam tako sporoča, da smo pripravljeni vnovič sprejeti njeno zavest v svoje prebujajoče se zavedanje. Nekaterim živalskim vrstam se namreč nismo uspeli niti zdaleč približati in je zato zelo pomembno, da ohranimo vse življenjske oblike na Zemlji.

Ne smemo dopustiti, da bi izumrle, vendar ne le zato, ker so del uravnovešene flore, ampak predvsem zato, ker predstavljajo tiste dele nas samih, ki se jih skušamo spomniti. Učimo se torej prepoznavati in verjeti v intuitivne prebliske na višji ravni. Vsi si želimo, da bi se nam naključja strnjeno dogajala, toda večini nam je ta zavest nova, saj živimo v civilizaciji, ki se še zmeraj oklepa starih dvomov, zato pričakovanje splahni in izgubimo vero.

Pa vendar počasi spoznavamo, da se vse, kar upodobimo, bolj verjetno zgodi, če zelo zbrano preučujemo podrobnosti možne prihodnosti. Slednjo pa zagledamo le, če namensko ohranjamo podobo v ozadju uma in verujemo z določeno namero. Torej lahko ustvarimo domala vse, kar si želimo, pravo izpolnitev pa doživimo le tedaj, ko se najprej uglasimo na notranjo usmeritev in božansko vodstvo, nato pa z voljo oblikujemo možno prihodnost, ki nam je prikazana.

Zgornje si je moč prikazati tudi z dejstvom, da smo tesno povezani s svojo skupino duš v onstranstvu, ki nas tudi dobro poznajo. Ogledale so si namreč našo rojstno vizijo, spremljajo nas v življenju, nato pa nam stojijo ob strani tudi ko si ogledujemo potek svojega življenja. Delujejo kot nekakšen zbiralnik za naše spomine in medtem ko se mi razvijamo, ohranjajo védenje o tem, kdo pravzaprav smo. Skupine duš nam tako pošiljajo dodatno energijo in nas s tem nekako navdihujejo in podpirajo, da se lažje spomnimo tistega, kar že vemo.

Kot je bilo že povedano, se tudi med svojimi sanjami povežemo s svojo skupino duš, kar nam oživi spomin na izvirno željo, ki smo jo hoteli uresničiti v neki življenjski situaciji. Dobimo torej kratek uvid v izvirni namen, ko pa se nato vrnemo v telesno razsežnost, ta spomin obdržimo, čeprav je izražen samo v arhetipskih simbolih. Če smo zelo dovzetni za duhovne pomene, se zlahka in natančno spomnimo informacij, ki smo jih dobili v sanjah.

Razkorak med  vizijo in stvarnimi dejstvi. Nihče od nas ne more natančno slediti rojstni viziji. Lahko pa se spomnimo svoje idealne poti in na ta način razčlenemo, kje smo zašli ali spregledali pomembno priložnost, tako da se nemudoma vrnemo na začrtano pot. V preteklosti smo morali umreti, da bi si lahko ogledali svoje življenje, zdaj pa se lahko prebudimo prej in nazadnje nam, bojda, sploh ne bo treba umreti.

Začenjamo namreč ozaveščati proces, ki je bil nezaveden vse od začetka človekovega bivanja na Zemlji. Ljudje so od nekdaj poznali svoje rojstne vizije, po rojstvu pa so bili nezavedni, zelo megleno so se zavedali nejasnih intuitivnih prebliskov. V prvih dneh človeške zgodovine je bila razdalje med tistim, kar so ljudje nameravali, in tistim, kar so zares dosegli, zelo velika, sčasoma pa se je začela krčiti. Zdaj naj bi bili že tik pred tem, da se bomo spomnili vsega, kar je pomembno za človeštvo.

Spoznanje o ohranjanju vizije tako razodeva osupljive stvari. Predstavlja nam namreč  zelo jasen pogled na človeško iskanje, kakor ga razumemo v življenju po življenju. Postopoma lahko dojamemo, da se sleherni človek rodi s pozitivnim namenom in se trudi vnesti v telesno razsežnost čim več védenja iz razsežnosti življenja po življenju. Torej zares vsak človek!

Zgodovina prebujenja je dolg proces prebujanja: ko se rodimo v telesno razsežnost, se soočimo z izgubo zavesti, socializacijo in izobrazijo nas glede na tedanjo civilizacijsko resničnost. Spominjamo se lahko samo najbolj temeljitih občutkov oz. intuitivnih prebliskov, da naj nekaj naredimo. Ves čas pa se moramo bojevati s svojim strahom, ki je pogosto tako močan, da ne moremo slediti svoji nameri ali pa jo nekako izkrivimo.

Toda vsak od nas, poudariti je treba, da zares vsak, pride z najboljšimi nameni. Čeprav se morda sliši čudno, se tudi množični morilec utelesi zato, da bo napravil nekaj dobrega. Njegov izvirni namen je zagotovo dober, medtem ko postane ubijanje izraz njegove jeze in besa, nekakšno premagovanje notranjega občutka strahu in nemoči. Nekateri ljudje namreč niso že po naravi slabi, temveč samo ponorijo in delajo grozovite napake, nazadnje pa morajo prevzeti še odgovornost zanje.

Zločinska dejanja so deloma tudi posledica domneve, da so nekateri ljudje pa naravi zli, prej omenjena polarizacija strahu pa napaja tak zmotni pogled. Nobena stran namreč ne more verjeti, da ljudje lahko delujejo, kakor delujejo, ne da bi bili v bistvu slabi, zato obe strani postajata čedalje bolj razčlovečeni in tuji druga drugi, kar, seveda, povečuje strah in v slehernem prebudi njegovo najslabšo stran.

Vsaka stran tako misli, da je druga vpletena v zaroto hujše vrste, in da predstavlja utelešenje vsega negativnega. Te polarizacije potemtakem ne bo moč razrešiti vse dotlej, dokler ne bodo njeni udeleženci povsem razumeli resnične narave zla in dejanske resničnosti pekla.  


Vidiki razvoja nove duhovnosti.

Duhovna gibanja spreminjajo svet. Ob izteku dvajsetega stoletja je vzniknila nagnjenost tega novega rodu k razčlenjevanju in presojanju, kar se je pojavilo iz globoko vsajene intuicije, da gre v življenju vendar za nekaj več. Nekateri razsvetljeni posamezniki so lahko pogledali onstran svojega obzorja in tako zaznali nov duhovni pomen.

Začeli so se poglabljati tudi v druge, manj poznane religije in duhovna prepričanja. Prvič se je zgodilo, da so ljudje množično sprejemali vzhodna verstva, ki potrjujejo intuitivno védenje, da je duhovna zaznava notranje izkustvo, ki povzroči pomemben premik zavesti in za zmeraj spremeni občutek človekove identitete in smisla.

Judovske kabalistične študije in nekateri zahodni mistiki namreč ponujajo zelo zanimive opise globlje duhovnosti. Humanistična znanost s tem pridobiva povsem nove podatke in informacije, zlasti v sociologiji, psihiatriji, psihologiji in antropologiji, podobno tudi sodobna fizika, kar lahko bolje osvetli naravo človekove zavesti in ustvarjalnosti.

Na novo vznikle duhovne zamisli se bodo postopoma kristalizirale v pojavu množičnih gibanj nove duhovnosti, ki bodo temeljila zlasti na porajajočem se prepričanju, da udejanjamo samo majhen del svojega obširnega telesnega, psihološkega in duhovnega potenciala. V nekaj desetletjih bodo nove informacije in duhovno izkustvo, h kateremu bodo pripomogle, narasli v potrebno kritično maso zavedanja in nazadnje omogočili preskok k zavesti, iz katere se lahko oblikuje povsem nov pogled na smisel življenja.

Čeprav je tako nov pogled na svet zelo jasen in kot nekakšna okužba že pljuska povsod po svetu, so se mnogi začeli tudi umikati, ker so se prestrašili naraščajočega neravnotežja v civilizaciji, ki se je, seveda, odzvala na prihod nove duhovne paradigme. Trdni dogovori o starem pogledu na svet namreč že približno štiristo let ohranjajo strogo določen in zelo tog red človekovega življenja.

Vse vloge so bile doslej jasno začrtane in podeljene, da je vsak lahko poznal svoje mesto: moški so na delu, ženske in otroci so doma, nedotakljiva je osnovna in širša družina, veljavna je delovna etika. Od državljanov se je tako pričakovalo, da bodo sami našli ustrezen prostor v gospodarstvu, svoj pravi pomen pa v družini in pri otrocih, ter da se bodo zavedali, da je pravi smisel življenja udobno živeti in ustvariti materialno varnejši svet za naslednje rodove.

Vendar so se že v šestdesetih letih z valom vprašanj, analiz in kritik ta neomajna pravila začela sesedati. Nekoč trdni dogovori preprosto ne morejo več obvladovati vedenja ljudi, vsak ima namreč dovolj moči in svobode, da si lahko začrta lastno pot v življenju. Mnenje drugih tako ne more več določati naših dejanj in vedenja, saj ga čedalje bolj določa tisto, kar čutimo v sebi, torej naša lastna notranja etika.

Strah pred novo duhovnostjo je prazen. Ljudem, ki tudi dejansko lahko prevzamejo in živijo nov duhovni pogled na svet, za katerega sta značilna poštenje in ljubezen do drugih, táko etično vedenje, seveda, ne predstavlja nobene težave. Prestrašeni pa so vsi tisti, ki s tem izgubljajo sedanje zunanje napotke za življenje in zaradi prevelikega ukvarjanja s posvetnimi stvarmi očitno tudi ne utegnejo, da bi si oblikovali svoj trdni notranji kodeks.

Zato tudi strmoglavljajo v civilizacijsko praznino, kjer je domala vse dovoljeno: zločin, mamila in vsi drugi podobno zasvojeni vzgibi, če razrahljane delovne niti ne omenimo. To nevzdržno stanje se še poglablja s trditvami nekaterih, da zločinci in prestopniki pravzaprav sploh niso odgovorni za svoja dejanja, ker so zgolj žrtve sedanje nasilne civilizacije, ki naj bi bila dejanski vzrok njihovega kriminalnega vedenja.

Okrog našega planeta se tako oblikuje določena polarizacija, saj se zlasti neodločneži po svoje odzivajo na takšno novo civilizacijsko prepričanje, ki po njihovem prepričanju vodi v kaos in negotovost, morda celo v popoln razpad njihovega sedanjega življenjskega sloga. Mnogi namreč mislijo, da se soočajo z bitko proti svobodi in liberalizmu preteklih dvajsetih  let in zato zagovarjajo celo skrajno delovanje.

Tak nazadnjaški odziv pa nas, seveda, ne sme prestrašiti, čeprav bi utegnil odplavati nekatere težko priborjene zmage za človekove pravice in družbeno pomoč. Vedeti je pač treba, da si nekateri obupano in bržkone tudi zadnjič prizadevajo obvladati slabotnejše člane družbe.

Takšno navzkrižje interesov bo zato še nekaj časa krepilo polarizacijo, saj je vsaka stran o nasprotni strani trdno prepričana, da gre za zaroto zla. Zagovorniki starih pogledov bodo gotovo še naprej trdili, da so pripadniki novih duhovnih gibanj bodisi zavedeni ali pa naivni. Najbolj vneti zagovorniki stare in že davno preživele miselnosti jih utegnejo celo razglasiti za del širše zarote neke velike tuje vlade, ali pa za prikrite privržence nekakšne nove »komunistične« rešitve.

Trdno so namreč prepričani, da je njihov cilj natanko to, kar se pravzaprav že dogaja: spodkopati civilizacijo do točke, ko mora nekdo nastopiti in posredovati. Spričo nekaterih že doseženih političnih zmag teh novih duhovnih gibanj so namreč zagovorniki starih pogledov že lahko začutili, da se jim pred očmi seseda vse, za kar so si tako dolgo prizadevali. Tudi sami sicer opažajo povečanje kriminala in nasilja ter izrojevanje družinske celice, vendar vzroke iščejo v preslabotnem in zapoznelem posredovanju vlade.

Zato, seveda, podpirajo vsako zamisel o novih davkih in bistveni okrepitvi vladne birokracije, kateri s tem prepuščajo čedalje večji nadzor. Vendar kot bo še bolj razumljivo kasneje, je strah zagovornikov starih pogledov povsem neupravičen in prazen ter zato tudi odveč, zaradi česar bodo čedalje bolj osamljeni, dokler naposled ne bodo za vedno obtičali na smetišču zgodovine.

Vidiki duhovnega gospodarjenja.

Duhovno zavedanje terja drugo poslovno etiko. Spoznanja o novi duhovnosti, seveda, pomenijo tudi spreminjanje poslovnega sveta in pogleda na poslovno ustvarjalnost, tako da bi nazadnje začeli pravilno izkoriščati vse obstoječe in nove energijske vire ter postopoma uvedli tudi potrebno popolno avtomatizacijo proizvodnje. Doslej je bil posel pogosto ožigosan kot »pohlepen lopov brez vesti«, ki ga ni moč nadzorovati, kar je v mnogih primerih tudi držalo.V čedalje hitrejšem približevanju duhovnega zavedanja zato nujno potrebujemo tudi povsem novo poslovno etiko.

Ni naključje, da je ena najbolj pomembnih statističnih kategorij v gospodarstvu kazalnik, ki izraža razmerje med proizvedenimi dobrinami in zaposlenimi. Proizvodnja namreč nenehno narašča zaradi tehnoloških odkritij in širše uporabe naravnih bogastev ter energije, saj se z leti odkrivajo novi in novi načini ustvarjanja. Vendar vsaka gospodarska rast hkrati predstavlja tudi veliko breme za okolje, ki je zato za vsako gospodarstvo tudi bistvena naravna omejitev.

V preteklosti so pristojni na to velikokrat pozabljali, in če bodo tako ravnali tudi naprej, se bo naše okolje dobesedno razkrojilo. Mnoge vrste rib v rekah in morjih so že neužitne, rakasta obolenja se čedalje hitreje širijo, s pomočjo pesticidov pridelana zelenjava pa že močno ogroža zlasti življenje nosečnic in otrok.

Če se bo sedanje nerazumno onesnaževanje okolja še nadaljevalo, si lahko vsak zamisli, kakšen svet bomo zapustili svojim potomcem. Tehnologijo namreč razvijajo z nezavedno in zelo ozkogledno vizijo, ker mnogi pozabljajo, da živimo na organskem oz. energijskem planetu. Zato je področje nadzora onesnaženosti našega okolja eno od najbolj ustvarjalnih poslovnih področij. Pred velikimi problemi v zvezi z okoljem smo se znašli zato, ker smo se doslej preveč zanašali na vlado, da bo poskrbela za ustrezne ukrepe in red.

Spričo tega je onesnaževanje že davno preseglo zakonska določila, vendar vlada ne bo nikoli predpisala dovolj uredb, ki bi preprečile odlaganje odpadnih kemičnih sredstev ali škodljive dimniške in avtomobilske izpuhe. Onesnaževanja biosfere zagotovo ne bo konec, dokler vznemirjeni državljani ne bodo izvekli svojih videokamer in z njimi tovrstne prestopnike sami ujeli na delu.

Korenito spreminjanje gospodarskih razmer. V gospodarskem razvoju pa poleg onesnaževanja okolja obstaja še ena, bržkone celo še večja težava. Gre za problem nezaposlenih ali odpuščenih delavcev, ki v razvitem svetu izgubljajo svoje delo predvsem zaradi čedalje večje avtomatizacije proizvodnje, pri nas pa v večji meri tudi zaradi nesposobnosti in samoljubnosti sedanjih (pravzaprav tudi bivših) oblastnikov.

Ta tendenca se bo bržkone še stopnjevala, čeprav je moč vsaj pri nas pričakovati že v kratkem na tem področju korenite zasuke in spremembe na bolje. Zagotovo pa bodo vsi ti delavci – gledano dolgoročno – lahko preživeli samo tako, da se bodo naučili živeti po intuiciji in naključjih. Vsi moramo doumeti, da poti nazaj v preteklosti preprosto ni več.

Živimo pač v dobi informacij in vsak se bo moral izobraziti ter postati strokovnjak na kakem področju ali v tako imenovani niši, tako da se bo vsak znašel na pravem mestu in bo lahko svetoval drugim ali opravljal kako drugo storitev oz. uslugo. Z razvojem tehnike in avtomatizacije se bo svet še bolj spreminjal in vedno bolj bodo potrebne informacije od pravih ljudi, ki bodo stopili v življenje ob pravem času. Za to pa navsezadnje niti ni potrebna neka formalna izobrazba, ampak samo ustrezna niša, ki si jo bomo izoblikovali v procesu samoizobrazbe.

Da pa bi takšen gospodarski tok lahko čim bolje stekel, morajo tako poduhovljeni nameni prodreti na višjo raven naše zavesti. Ko poslujemo v skladu z evolucijo, morajo intuitivni prebliski, ki nas vodijo, postati jasnejši. Namesto da bi zgolj tehtali, kateri izdelek ali storitev bi prinesla največ zaslužka, se bomo začeli tudi spraševati: kaj bi lahko osvobajalo, obveščalo in izboljšalo svet, pa vendar pri tem ohranjalo občutljivo ravnovesje v okolju?

Enačbi svobodnega podjetništva bo s tem dodan še nov etični kodeks. Zato se morajo v vseh poslovnih okoljih prebuditi in vprašati, če s svojim ustvarjanjem zavestno uresničujejo temeljni smisel, ki je izvirno spodbudil razvoj tehnologije: olajšati vsakodnevne življenje, zaradi česar se poglavitna življenjska usmeritev premakne od golega preživetja in udobja k izmenjavi čistih duhovnih informacij.

Vsi moramo uvideti, da sodelujemo v razvoju, ki vodi k čedalje nižjim življenjskim stroškom, dokler ne bodo vsa osnovna sredstva preživetja naposled lahko tudi dejansko zastonj. Če bomo delovali v skladu z novo poslovno etiko, se lahko pomaknemo v resnično razsvetljen kapitalizem, namesto da bi le navijali cene, kot to danes mnogi počnejo in od tega, seveda, tudi dobro živijo.

Tako je moč pričakovati, da bodo poslovneži gotovo pripravljeni tudi znižati ceno izdelkov ali storitev, vendar le v primeru, ko bodo v celoti dojeli vsa spoznanja o novi duhovnosti. Tedaj bodo namreč lahko uvideli, da življenje ni samo stvar osebnega preživetja na tem nesmiselnem in neprijaznem svetu, in da se ne kaže osredotočiti zgolj na čim večje udobje v življenju in poskrbeti, da bodo imeli tudi otroci enake možnosti.

Z dojemanjem vseh teh spoznanj bodo tudi poslovneži lahko svoje življenje videli kot duhovni razvoj, v katerem imajo tudi nekatere duhovne odgovornosti. S tem pa se bodo njihovi sedanji pogledi lahko povsem spremenili.

Vidiki duhovnega zdravljenja.

Novi pogledi na človeško. Medicina se hitro spreminja, vendar se bo še bolj. Na človeško telo nič več ne gledamo kot na stroj, katerega deli se sčasoma izrabijo in jih je treba popraviti ali zamenjati. Začenjamo razumevati, da je telesno zdravje v veliki meri odvisno od umskih procesov, torej od tega, kaj mislimo o življenju in zlasti o sebi – tako na zavestni kot tudi na nezavedni ravni.

Pri starem načinu zdravljenja je bil zdravnik strokovnjak in zdravilec, bolnik pa le pasivni prejemnik, ki je upal, da ima zdravnik vse odgovore zanj. Zdaj že vemo, da je notranja bolnikova naravnanost bistvenega pomena. Ključna dejavnika zdravja sta namreč strah in stres, pomembno pa je tudi, kako ju obvladujemo. Včasih je strah zavesten, pogosto pa ga v sebi kar potlačimo.

Če se odločimo za ravnanje, pri katerem zdravstveno težavo bodisi zanikamo ali pa odrinemo, nas bo strah nezavedno razjedal še naprej. Pozitivni pogled je namreč nadvse pomemben za ohranjanje zdravja, toda da bo tudi uspešen, ga moramo ozavestiti z ljubeznijo in ne z brezglavim junaštvom. Potlačeni strahovi namreč ovirajo telesni pretok energije in povzročajo težave, ki se kažejo čedalje jasneje, dokler se nazadnje ne spopademo z njimi.

Telesne težave so zadnja stopnja in je idealno, če ovire odpravimo dovolj zgodaj, torej da delujemo preventivno, še preden se določena bolezen sploh razvije. Treba je upoštevati dejstvo, da je čas okrevanja pogosto odvisen od bolnikovega in ne od zdravnikovega mnenja. V medicinskih krogih so zato že spoznali, da je treba zelo previdno izražati diagnoze.

Ljudje so namreč razvili pravo čaščenje medicine, in ko jim zdravnik nekaj reče, si njegovo mnenje vzamejo k srcu. Podeželski zdravniki pred, denimo, sto leti so to dobro vedeli, zato so bolnikom prikazovali pretirano optimistično sliko sleherne zdravstvene težave. Bolniki so s tem ponotranjili njihovo zagotovilo o ozdravljenju in si ga vtisnili v um, nato pa so se uprli vsem drugim možnostim in ozdraveli.

Zaradi etičnih pomislekov so pozneje opustili tako izkrivljanje resnice, nakar je medicinska znanost začela uveljavljati mnenje, da ima bolnik pravico do hladne znanstvene ocene njegovega zdravstvenega stanja. Žal, se je včasih zgodilo, da so bolniki umrli samo zato, ker so jim povedali, da so na smrt bolni. Zdaj zdravniki vedo, da s svojimi ocenami zdravstvenega stanja pomembno vplivajo na človeški um in so pri njih zato zelo previdni.

Včasih je veljalo, da so telesni deli trdne oblike, danes pa že vemo, da so energijski sistemi, ki se lahko preoblikujejo celo preko noči. Znanstveno je tudi dokazano, da duhovna vizualizacija dejansko deluje, kar je spodkopalo dolgoletni telesni model zdravljenja.

Zdravljenje z duhovno energijo.

Pri zdravljenju gre pravzaprav za prebijanje skozi strahove, povezane z življenjem – strahove, s katerimi se nočemo spopasti – in za odkritje navdiha, pogleda na prihodnost, ki naj bi jo pomagali ustvarjati. Medicina mora biti zato veliko bolj prožna, priznati mora intuicijo in vizijo ljudi, ki jih zdravi, in mora zato sestopiti s svojega sedanjega slonokoščenega stolpa.

Preplet obojega torej pomeni novo paradigmo, ki temelji na bolnikovi sposobnosti, da sam prevzame nadzor nad svojim življenjem in se vrne na pravo pot. V sebi namreč dobro vemo, kako naj telesno in čustveno sodelujemo pri okrevanju. Z dovolj energije je mogoče ozdraviti vse, celo sovraštvo in vojno.

Gre torej predvsem zato, da se povežemo s pravo vizijo. Poiskati pa moramo tudi pomen bolezni ali poškodbe, torej kaj nam njun pojav govori o strahu, ki nas zadržuje in se udejanja v našem telesu. Korenina bolečine sega včasih zelo daleč v preteklost. Toda če jo raziskujemo in se prebijemo skozi strah, ki nas zadržuje, navadno dosežemo globlje spoznanje o tem, kdo smo in kaj bi radi naredili v našem zdajšnjem  življenju na Zemlji, kar je tudi zelo pomemben korak v procesu ozdravljenja.

Potemtakem lahko resnično okrevamo šele tedaj, ko vidimo novo prihodnost zase, táko, ki nas bo tudi navdihovala in navduševala. Navdih je namreč tisti, ki med drugim pripomore tudi k dobremu splošnemu počutju.

Po mnenju dobrih poznavalcev duhovnosti mora prvi korak zdravljenja zajemati zlasti prepoznavanje strahu, s katerim je povezana zdravstvena težava. Na ta način namreč odstranimo energijsko oviro v telesu in izzovemo zavestno zdravljenje. Naslednji korak pa je privabiti čimveč energije, ki jo je nato treba osredotočiti na mesto ovire na telesu. Poskušati moramo čimbolj dvigniti svojo energijsko raven, kar dosežemo z opazovanjem lepote okoli sebe, obenem pa se moramo osredotočiti na duhovno vez v sebi ter prebujati in stopnjevati zaznavanje ljubezni.

Postopno bodo vse barve okoli nas oživele in vse bo postalo bolj navzoče. Nato je treba preusmeriti svojo pozornost na bolečino, ki je samo znamenje za energijsko neravnovesje v določenem delu telesa. Ko se osredotočimo na mesto, kjer čutimo bolečino, se bo sčasoma nekoliko spremenila, postajala bo vse toplejša, manj mučna in bolj ščemeča. S tem v tisti del telesa, kjer zaznavamo bolečino, zavestno pošiljamo višjo božansko energijo z namenom, da bo ljubezen povrnila poškodovane celice v stanje popolnega delovanja.

Vendar kaže zgornje napotke izvajati v povezavi z vsem najboljšim, kar lahko ponudi tradicionalna medicina. Tako je v primerih zelo hude bolečine, ko je zbranost nemogoča, dobro uporabiti ustrezen anestetik in na ta način zmanjšati njeno moč. Vendar so nekateri prepričani, da je nekaj bolečine bolje pustiti in s tem uporabiti njen opozorilni učinek.

Udejanjanje svetovne vizije.

Drugačni načini reševanja problemov. Na podlagi prej omenjenih novih gibanj se bodo zagotovo oblikovale skupine ljudi, ki bodo dojeli celoto vseh duhovnih spoznanj, s čimer se bo oblikovala potrebna kritična masa duhovne energije. Ko bodo te skupine znale to energijo tudi projicirati, se bosta togo polarizirani strani sprostili in začeli premagovati svoje strahove. Ljudje, ki nadzorujejo tehnologijo, se bodo spomnili svoje rojstne vizije in se odrekli prizadevanjem, da bi manipulirali z gospodarstvom in si lastili oblast.

Posledica projicirane energije nove duhovnosti bo namreč povzročila val splošnega prebujanja, spomina in osebne zavzetosti, pa tudi resničen izbruh na novo navdihnjenih posameznikov, ki bodo ozavestili svojo rojstno vizijo in sledili poti naključij na prava mesta v družbi.

Oblikoval se bo povsem nov pogled na reševanje problemov revnejših slojev ljudi. Pomoč ne bo slonela samo na vladnih programih in ne bo le del izobraževalne in zaposlitvene politike, zaradi spremenjene izobrazbene strukture bodo novi prijemi globoko duhovni. Pojavili se bodo mnogi posamezniki, ki bodo pomagali revnim družinam in otrokom.

Številni ljudje bodo začeli zavestno graditi osebne odnose, najprej z najbližjimi, nato pa tudi navzven. Mrežo bodo širili prostovoljci, ki jih bodo vodile intuitivne notranje spodbude in spomini na izvirno namero, da bi neposredno pomagali revnim družinam in otrokom. Širili bodo okužbo z novimi duhovnimi spoznanji in pomembno sporočilo, da se lahko vsakdo spomni svojega poslanstva in smisla, pa naj je njihov položaj še tako hud, in navade, ki vodijo v oseben poraz, še tako toge.

Učinkovit spopad s prestopniki.

S širjenjem take okužbe bosta upadla nasilje in prestopništvo, saj bomo naposled doumeli, da nasilje vedno korenini v scenarijih razočaranja, strasti in strahu, ki razčlovečijo žrtev. Sodelovanje z ljudmi z višjo zavestjo bo močno vplivalo na razdiranje takšnega miselnega vzorca. Tako se bo pojavil tudi nov pogled na zločin, porojen v tradicionalnih zamislih, pa tudi v zamislih o človeškem potencialu.

Vendar bodo še nekaj časa potrebni tudi novi zapori, saj bomo doumeli, da prehitro vračanje prestopnikov v skupnost ali prizanesljivo osvobajanje povratnikov, ki jim bo dana še ena priložnost, krepi njihovo vedenje. Obenem bodo med prestopnike prodirala višja duhovna spoznanja, saj bodo skrb zanje prevzeli posamezniki, ki bodo spreminjali kulturo zločina in spodbujali edino uspešno rehabilitacijo – okužbo s spominom.

Čedalje več ljudi se bo prebujalo, saj se bo pojavilo vedno več posameznikov, ki bodo na vseh ravneh človeške kulture posredovali v navzkrižjih, kajti vsi se ne bodo zavedali, kaj vse je na kocki. Ljudje, ki jim v preteklosti ni uspelo preprečiti nasilja, se bodo namreč znova znašli bodisi v zakonskih prepirih; poslovnih stiskah, ki jih bodo reševali s poneverbo, prevaro ali drugačno spletko za svoj dobiček; ali pa bodo zapadli zasvojenosti oz. obupani potrebi po priznanju, ki požene celo v umor.

Osveščena skrb za okolje.

Uveljavilo se bo spoznanje, da ima onesnaževanje okolja – podobno kot revščina in nasilje _ vedno očividce, ki so, seveda, sokrivi, če nič ne ukrenejo. Mnogi ljudje, ki sami nikdar ne bi onesnaževali okolja, vedo za mnoga podjetja in družbe, katerih proizvodnja škoduje biosferi planeta. Nekoč so morali o tem molčati predvsem iz strahu pred represijo, danes pa bodisi zato, da bo ohranili službo, ali ker je to njihovo mnenje preveč osamljeno.

Prebudili se bodo in začeli dramiti javno mnenje, na primer, proti onesnaževalcem, ki ponoči odlagajo industrijske odplake v morja; izpuščajo odvečno nafto iz tankerjev na odprtem morju; skrivaj uporabljajo prepovedane insekticide za pridobivanje zelenjave, namenjen trgu; odstranjujejo filtre v tovarnah, ko ni nadzora; ali pa objavljajo lažne raziskave o nevarnosti novega kemičnega sredstva.

Ne glede na postopek se bodo vedno našle navdihnjene priče, še zlasti če bodo čutile ustrezno podporo novih gibanj in javnih organizacij, ki jih bodo tudi nagrajevali za take informacije. Postopoma bo čedalje več očividcev, ki bodo s svojimi kamerami posneli in s tem kritični javnosti razkrili tako zločinsko delovanje v okolju.

Zaščita naravnih energijskih virov. Prišlo bo tudi do razkrinkanja škodljivega delovanja mnogih vlad glede njihove politike do okolja, zlasti glede ravnanja z javnimi zemljišči. Dolga leta so namreč različne vlade in njene institucije po izjemno nizkih cenah in za politične usluge prodajale pravice za ropanje oz. izkopavanje ali izsekavanje nekaterih najsvetejših krajev na Zemlji. Veličastni, starodavni gozdovi, ki so bili nekdaj last vseh, so bili v imenu vzdrževanja neverjetno ropani in izsekani.

Kot da bi na novo zasajena drevesa lahko nadomestila različne življenjske in energijske oblike, tako značilne za stare gozdove, ki so  zoreli dolga stoletja. Nova duhovna zavest bo napravila konec takemu zločinskemu početju. Vsepovsod se bodo oblikovale potrebne koalicije, sestavljene iz nostalgičnih zgodovinskih gorečnežev in lovcev s starim pogledom na svet, pa tudi tistih, ki bodo lahko zaznali naravne kraje kot vhode k višji energiji.

Skupaj bodo sprožili potreben alarm, ki bo rešil še nekaj redkih deviških gozdov v Evropi in Severni Ameriki,nato pa bodo zaščitili tudi glavne deževne gozdove v tropskih predelih sveta. Obveljalo bo prepričanje, da je treba vse preostale energijske rešiti v korist prihodnjih rodov. Vlakna gojenih rastlin bodo nadomestila sedanjo uporabo dreves za gradbeni les in papir. Vsi gozdovi in vsa večja zemljišča bodo postala javno dobro, torej v javni last, da bodo lahko zadovoljevali čedalje večje povpraševanje po obisku in ogledu čistih in naravnih energijskih območij.

S povečanjem intuitivnega védenja in zavedanja bodo razvite civilizacije naposled začutile spoštovanje do vseh domorodnih narodov sveta in si zaželele, da bi se tesneje povezale z mističnostjo naravnega sveta.

Zdrav način življenja.

Medicina bo pod vodstvom posameznih zdravnikov, osredotočenih na duhovno / psihični izvor bolezni, prešla od mehaničnega obravnavanja simptomov bolezni na preventivno zdravljenje. Znanstveno uveljavljena veda bo tako opustila metode, ki so ustvarjale konflikt, bile same sebi namen in tudi prikrivale resnico, da bi bile zmagovite. Medicina bo prešla k pravemu reševanju konflikta, v katerem imata obe strani največjo možno korist.

Velike premike je moč pričakovati tudi na področju prehranjevanja, saj bo vegetarijanstvo postalo edini veljavni način zdrave prehrane. Sčasoma bodo ljudje povsem opustili uživanje živalskega mesa tudi zaradi čedalje večjega prenašanja mnogih nevarnih bolezni. Sedanja industrijska vzreja živali za zakol pomeni tudi veliko breme za okolje, saj pri njej gnojne odplake večinoma spuščajo kar v kanalizacijo, ponekod pa celo v vodotoke.

Vegetarijanski način prehranjevanja – ob nadomestitvi sedanjih pesticidov z naravnimi sredstvi – vse te nevarnosti izključuje, razen tega pa je tudi najbolj gospodaren. Mesna industrija je namreč neposredno odgovorna za preko petdeset odstotkov vse porabe vode, petinosemdeset odstotkov izgube rodovitne prsti in tridesetkrat večjo uporabo kmetijskih zemljišč, kot jih potrebuje proteinsko enakovredna vegetarijanska prehrana, denimo, s sojo.

Vzreja dveh govedi, ki lahko nahranita v nekem obdobju samo dva človeka, namreč terja tako veliko zemljišče, kot je potrebno za pridobivanje soje, ki v istem obdobju lahko nahrani enainšestdeset ljudi. Če ob tem niti ne poudarjamo, da soje ne vsebuje škodljivih maščob in holesterola, medtem ko ima sto gramov sojinih semen skoraj dvakrat več proteinov kot enaka količina piščančjega mesa.

Razsvetljeno družbeno dogajanje.

Vse industrijske veje se bodo postopno razvijale v razsvetljeni kapitalizem, usmerjene ne le v dobiček, ampak tudi v zadovoljevanje razvijajočih se potreb duhovnih bitij, izdelki in storitve pa bodo dostopni po najnižjih možnih cenah. Nova poslovna etika bo zmanjšala količino denarja v obtoku; omogočila bo sistematični razvoj k popolni avtomatizaciji proizvodnje in naposled tudi k prosti dostopnosti osnovnih življenjskih dobrin; ljudem pa omogočila, da se bodo ustrezno prilagodili in zavezali duhovno spodbujenemu gospodarstvu.

S tem, ko se bodo čedalje mlajši ljudje spominjali svojega duhovnega poslanstva, se bo kmalu oblikoval povsem nov duhovni pogled na svet. Ljudje bodo dosegali svojo polnoletnost in se zavedali, da so samo duše, ki se rojevajo iz ene bivanjske razsežnosti v drugo. Zaradi izgube spomina med tem prehodom bo eden najpomembnejših zgodnjih izobraževalnih ciljev doseči obuditev spomina na življenje po življenju.

Učitelji bodo ljudi še naprej vodili skozi zgodnje izkustvo naključnosti; spodbujali jih bodo, da bodo prepoznavali intuitivne prebliske o preučevanju nekaterih tém in obiskovanju svetih krajev; ter da bodo iskali višje odgovore, zakaj hodijo po izbranih poteh. Ko se bodo spomnili vseh spoznanj, se bodo povezali v ustrezne skupine, v katerih se bodo lotevali posebnih načrtov in se spomnili svoje rojstne vizije, ki so jo nameravali uresničiti, in bodo tako odkrili tudi poglavitno namero svojega življenja.

Vedeli bodo, da so prišli na Zemljo zato, da bi pomagali dvigniti vibracijsko raven planeta, da bi odkrili in zavarovali lepoto in energijo njegovih svetih krajev ter poskrbeti za njihovo popolno dostopnost. Tako bodo stopnjevali svojo energijo in nazadnje uvedli kulturo življenja po življenju tudi v fizično razsežnost.

Svetovna politična enotnost.

Nov duhovni pogled na svet bo zlasti vplival na naše medsebojne odnose. Ne bomo se več ustavljali ob rasni preobleki ali narodnostnem izvoru nekega življenja, temveč se prepoznavali kot sorodne duše v procesu prebujanja in poduhovljanja planeta. Vedeli bomo, da je naseljevanje izbranih duš na izbranih ozemljih izjemno pomembno , saj je vsak narod enklava posebnih duhovnih informacij. Slednje so namreč skupne vsem prebivalcem, saj so oblikovane po njih in za njih ter čakajo, da jih bodo sprejeli in ponotranjili.

Pričakovati je moč, da bo dosežena tudi svetovna politična enotnost, vendar ne z nasilnim osvajanjem, temveč s priznanjem duhovnih podobnosti in spoštovanjem krajevne avtonomije ter kulturnih razlik. Podobno kot pri medsebojnem skupinskem delovanju bo tudi slehernemu članu družine narodov priznana njegova kulturna resnica. Politične zemeljske bitke, ki so bile nekoč  krute in nasilne, se bodo spremenile v vojno besed.

Val spomina se bo širil po vsem svetu in ljudje bodo razumeli, da se morajo pogovarjati in primerjati svoja stališča o različnih religijah. Posamezniki bodo spoštovali dobre strani svojih naukov, ko pa bodo uvideli, da se religije dopolnjujejo, jih bodo naposled tudi povezali v enotno globalno duhovnost.

Nov vidik posvetnosti.

Nastopil bo tudi trenutek za posvetne idealiste, ki bodo lahko razglasili svoje resnice, njihov energijski sunek pa bo zavaloval iz Evrope z njeno prvotno vizijo. Pojavil se bo tudi močan vodja, ki bo posvetnim zadevam zmogel pripisati duhovno pomembnost. Njegovemu pogledu bo sprva ostro nasprotovala odločna muslimanska duhovnost »drugega sveta«. Pozneje se bo energijsko navzkrižje pomirilo in se z notranjim duhovnim poudarkom vzhodnjaškega gledišča spojilo v eno.

Tedaj bodo onemogočeni še zadnji poskusi sedanjih oblastnikov, ki se pod plaščem tako imenovane globalizacije v bistvu naskrivaj dogovarjajo o tiranski družbi čipov in robotov, saj bodo tudi oni podlegli okužbi prebujenja. Ta poslednji spoj bo pripomogel, da bo nova duhovnost naposled lahko navdala slehernega Zemljana. V srednjevzhodnem dvogovoru o energijski povezavi zgodovine simbolnega in besednega se bodo naposled izpolnile tudi svetopisemske prerokbe, vendar brez fizične apokalipse, ki jo, menda, že v kratkem pričakujejo dobesedni razlagalci Svetega pisma.

Nastajanje nove dobe. Spomin na svetovno vizijo naj bi naposled spremenil takó fizično razsežnost, kot tudi razsežnost življenja po življenju. Ustvarjena bo »Nova Zemlja«, pa tudi »Novo Nebo«. Med stanji zamaknjenosti na Zemlji bodo skupine duš, očarane nad fizično razsežnostjo, dopolnile prenos energije v razširjeno fizično razsežnost. Ko se bo zavest na Zemlji še stopnjevala, se bosta energija in odgovornost polagoma prevešali v fizično razsežnost.

V tem zgodovinskem obdobju, ko smo se že začeli spominjati svetovne vizije in ko nam bo začelo dotekati dovolj energije, se bosta moč in odgovornost za zaupanje v nam namenjeno prihodnost, pa tudi za njeno ustvarjanje, povsem premaknili iz razsežnosti življenja po življenju k dušam na Zemlji, k skupinam, ki so se na novo oblikovale, torej k nam. Mi namreč sedaj nosimo tudi njihovo namero.

Nenazadnje pa velja močno poudariti, da ključni vidik te svetovne vizije ni njeno izkustvo, čeprav je že to raven zavedanja težko doseči. Gre namreč za bistveno reč, in sicer za to, kako to vizijo projiciramo v prihodnost, in kako jo tudi ohranjamo za dobrobit vsega človeštva.

Povzetek spoznanja o ohranjanju vizije.

Širom našega planeta nas je v tem zgodovinskem času vedno več, ki doživljajo enaka duhovna izkustva. Ko v celoti dojamemo vsa spoznanja nove duhovnosti, ostajamo sicer na istem mestu, vendar smo duhovno pomirjeni in neizmerno obogateni. Kljub navideznemu pesimizmu, ki ga še čutimo, in ločenosti, ki nas obdaja, poskušamo nova spoznanja vnašati v vsakodnevno življenje. Sčasoma tako pridobivamo širši in jasnejši pogled na svoj duhovni položaj in s tem prepoznavamo, kdo pravzaprav smo. Začenjamo se zavedati, da lahko aktivno sodelujemo pri ozaveščanju veliko večjega načrta z Zemljo.

Spoznanje o ohranjanju vizije govori o ohranjanju optimizma in budnosti. Z njim se učimo bolje prepoznavati svoje intuitivne prebliske in jim tudi verjeti, saj vemo, da so te miselne podobe bežni spomini na našo izvirno namero. Tako odkrijemo svojo rojstno vizijo in se spomnimo, kako smo se namenili živeti to svoje življenje. Odločili smo se hoditi po neki poti in se naposled spomniti tudi resnice, na katero nas pripravljajo življenjska izkustva, nato pa to védenje vnesti tudi v svet.

Življenje sedaj vidimo s širšega vidika, tudi z vidika razsežnosti življenja po življenju. Zavedamo se, da se vsa naša osebna doživetja odvijajo v okviru dolge zgodovine človeškega prebujanja. S tem spominom in védenjem lahko ozemljimo in bolje uokvirimo svoje življenje. Prepoznavamo namreč dolgi proces poduhovljanja fizične razsežnosti, pa tudi svojo trenutno nalogo v njem.


Če želite prebrati prvi del, kliknite TUKAJ 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 28. Nov 2022 at 22:12

191 ogledov

Poglejte nekatere bistvene vidike ukinitve fizičnega denarja, kar se že dogaja. (Video)
Nočemo DIGI - DENARNIC!  PODPIŠI PETICIJO! Zdaj bo upamo tudi bolj jasno, zakaj so globalisti sprožili vojno preko svojih podrejenih Zelenskega in Putina, da bi imeli dober izgovor za sprožitev podražotev eneregentov in drugih dobrin, da so tako sprožili nezadržno rast inflacije. Inflacija pa povzroča razvrednotenje denarja in to bo odlična stimulacija, da se denarja znebimo in ga s pribitkom zamenjamo za digitalnega. Supar mar ne, saj smo tako in tako že navajeni plačevati preko kartic in temu rečemo plastični denar. Kaj bo to prineslo pa si poglejte, a se raje prej usedite, da ne boste padli. Še kaj ni jasno, prihaja novi virus, ki bo veliko bolj zapečatil življenja ljudi kot jih je korona barabija. PODPIŠI PETICIJO,  DA BOMO VPISALI PRAVICO DO UPORABE FIZIČNEGA DENARJA KOT PLAČILNEGA SREDSTVA V USTAVO RS!  Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Vnaprej HVALA! 

Sun, 27. Nov 2022 at 22:05

271 ogledov

Bog pomagaj našemu narodu! ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST pojasni Dr. Andraž Teršek
MEMORANDUM O OČITNI IN PRAVNO NEDOPUSTNI PRISILI LJUDIV MEDICINSKE POSEGE IN O PRAVNO PREPOVEDANEMEKSPERIMENTIRANJU Z LJUDMIIzr. prof. dr. Andraž Teršek,Univerza na Primorskem (UP PEF in UP FHŠ), Nova univerza (EvroPF)Spletna stran: https://andraz-tersek.si HOTELI SOHoteli na obraze so nagobčnike nam nataknitiin v kri nam hočejo strahu naliti,po oglih so predpisi novega sveta nabiti,želeli bi ukaze nam srca razbiti.Ne bodo nas, tovariš, saj veš,za nas predpisov ni nobenih in določbin potnih dovolilnic.Sami si potne liste pišemo v teh dneh,papir iz izdajalskih je teles,platnice so iz kož vlačugarskih metresin boj nanje udaril je pečat.Zato naprej, naprej v napad.Kdor z nami je,zanj ni pregrad.(Karel Destovnik-Kajuh) Začnem z 18. členom Ustave RS:2 (prepoved mučenja): »Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.«1 Karel Destovnik-Kajuh: Kajuh-zbrane pesmi. Knjižnica Velenje, Velenje 2015. 2 Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a.Nadaljujem (ne s citiranjem in povzemanjem pravniške literature, ki so jo spisali pravniki ali pravnice in je številna ter obsežna, pač pa…) s citiranjem in povzemanjem dveh javnih objav akademika prof. dr. Jožeta Trontlja. Izbral sem torej enega, slovenskega avtorja, ki je svoje znanstveno delo posvetil področju stičišč in torišč med medicino, etiko in pravom. Izbral sem le dve njegovi deli, ki sta javno prosto dostopno na svetovnem spletu.1. Zgodovina zlorabe znanosti, z zločinsko zlorabo ljudi »Zgodovina medicinskega raziskovanja na ljudeh odkriva številne zlorabe, ki segajo prav do današnjega časa. Mnoge so imele za vključene ljudi usodne posledice. Prvi poskusi, da bi etično ravnanje raziskovalcev zagotovili s kodeksi in zakoni, so stari že nad 100 let. Učinkovitejši pa so postali zadnja desetletja, po tem, ko so Helsinška deklaracija in drugi mednarodni internacionalni etični in pravni instrumenti znanstvenike zavezali, da si pred začetkom raziskave pridobijo soglasje etične komisije. Oviedska konvencija Sveta Evrope je z močjo zakona zavarovala pravice ljudi v raziskavah. Še podrobneje pa to varstvo ureja dodatek h Konvenciji, dodatni protokol o biomedicinskih raziskavah…. Helsinška deklaracija in protokol sta si bila nekaj časa v nasprotju glede sprejemljivosti rabe placeba… Svetovno zdravniško združenje je podalo dodatno razlago, ki nasprotje odpravlja. Pričakujemo, da bo protokol sprejet in državam članicam ponujen v podpis in ratifikacijo v letu 2003. Skupaj s pojasnjevalnim poročilom bo pomembno navodilo zakonodajalcem v posameznih državah; obenem pa bo dragocen vir smernic etičnim komisijam in predvsem znanstvenikom, ki se lotevajo raziskave na človeku.« Sledi daljši kronološki pregled dokazanih zlorab ljudi v znanstvene namene.3 Znatno sem ga skrajšal:»Leta 1947 so vojaški sodniki zapisali prvi mednarodni etični kodeks o poskusih na ljudeh z naslovom »Dovoljeni medicinski poskusi.« Nürnberški kodeks4 se začenja z besedami:»Prostovoljna privolitev osebe v poskusu je absolutno nujna…Leta 1946 so ameriški generali na Japonskem sklenili skrivno pogodbo z zdravnikom dr. Ishijem in sodelavci. Japonski zdravniki in znanstveniki so Američanom v zameno za imuniteto predali rezultate svojih hudodelskih poskusov na ljudeh z biološkim orožjem. Američani so jim celo zagotovili ugledna profesorska mesta na japonskih univerzah in raziskovalnih ustanovah. Vsa umazana resnica je prišla na dan šele skoraj pol stoletja pozneje. V letih 1946 do 1953 so po naročilu ameriške komisije za jedrsko energijo na neki šoli v Massachusettsu opravljali raziskavo o učinkih radioaktivnih snovi. Otroke so hranili z ovsenimi kosmiči, ki so vsebovali radioaktivne izotope… Leta 1950 je ameriški psihiater dr. Cameron na svojih bolnikih opravljal neprostovoljne poskuse: elektrokonvulzivno terapijo je kombiniral s psihotropnimi snovmi, kot je LSD. Te poskuse je naročila CIA. V letih 1951 do 1960 so izvajali psihofarmakološke študije na stotinah pensilvanskih zapornikov. V istem obdobju so testirali farmacevtske izdelke za aplikacijo naGlej tudi Grozljivi medicinski poskusi na ljudeh. VIZI+A.SI. 1. marec 2011. Dostopno na:https://vizita.si/novice/grozljivi-znanstveni-poskusi-na-ljudeh.html Glej Jay Katz: Nürnberški kodeks in nürnberški proces: ponovni razmislek. JAMA: the journal of the American Medical Association, št. 5, oktober 1997, str. 7-11. Prim. Kodeks zdravniške etike. Revija ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, november 2016, str. 17-21.kožo. Vodja, dr. Albert Klingman, je ob prvem obisku zapora izjavil: »Kar sem videl pred seboj, so bili hektari človeške kože. ́Med letoma 1953 in 1960 je CIA na osemdesetih ustanovah in stotinah ljudi preizkušala učinke LSD-ja, da bi razvila metodo za pranje možganov. Od leta 1950 do leta 1972 so otroke na šoli za duševno prizadete Willowbrook v New Yorku inficirali z virusom hepatitisa z namenom, da bi izdelali cepivo. Udeležba v raziskavi je bila pogoj za sprejem v šolo. Leta 1956 je dr. Albert Sabin preizkušal cepivo za poliomielitis na 133 zapornikih v Ohiu. Leta 1962 so s tržišča umaknili talidomid, potem ko se je v Zahodni Evropi rodilo 12.000 deformiranih otrok. Preden so dali zdravilo na tržišče, niso opravili testa teratogenosti na živalih. FDA od takrat naprej zahteva tri faze kliničnih preizkušanj, preden izda dovoljenje za promet z zdravilom.. Leta 1962 so vbrizgali žive rakave celice 22 starejšim bolnikom v bolnišnici za kronične bolezni v Brooklynu. Glavnemu raziskovalcu so za eno leto suspendirali zdravniško licenco. Dve leti pozneje so ga izvolili za podpredsednika American Cancer Society. V letih 1963 do 1973 je vodilni oregonski endokrinolog dr. Heller na zapornikih opravljal poskuse z obsevanjem testisov. Za udeležbo jim je plačal 5 $ na mesec; na koncu eksperimenta pa so dobili 100 $ in vazektomijo. Leta 1964 je svetovno zdravniško združenje (WMA) s Helsinško deklaracijo postavilo temelje etike medicinskih raziskav na ljudeh. Helsinška deklaracija, katere osrednje načelo je, da interesi znanosti in družbe nikoli ne smejo prevladati nad koristjo posameznika, je še danes najvplivnejši etični dokument na področju znanstvenega raziskovanja na človeku. Helsinška deklaracija je doživela številne popravke…Leta 1973 so objavili končno poročilo o študiji sifilisa v Tuskegeeju. Zaključek ad hoc komisije se je glasil: »Družba si ne more več privoščiti, da bi prepustila znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom napredka znanosti.«…Leta 1991 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO) objavila smernice CIOMS (Council of International Organizations of Medical Sciences) o medicinskih raziskavah in postavila 4 osnovna etična načela: 1. spoštovati posameznika, 2. delovati v njegovo dobro, 3. ne škodovati in 4. delovati pravično. Istega leta je Vrhovno sodišče države New York razsojalo v pravdi zasebnika proti državnemu uradu za duševno zdravje glede soglasij za medicinske poskuse brez povezave z zdravljenjem na duševno prizadetih otrocih. Razsodilo je, da starši nimajo pravice, da bi dovoljevali poskuse na svojih prizadetih otrocih. Sodnik Greenfeld je zapisal, da se starši lahko žrtvujejo za znanost, čese hočejo, to pa ne pomeni, da smejo žrtvovati svoje otroke. Leta 1996 je neki raziskovalni novinar objavil, da leta 1975 več kot polovica raziskovalcev, ki jih je pregledovala FDA, ni pošteno razkrila svojega raziskovalnega dela.Leta 1997 so sprejeli nov zakon o FDA, ki obljublja veliko finančno spodbudo, podaljšanje izključnosti na tržišču za 6 mesecev, če farmacevtsko podjetje poskrbi, da se zdravilo testira tudi na otrocih. Spodbuda lahko v posameznem primeru prinese do 900 milijonov dolarjev. Leta 1997 je Svet Evrope izdal Oviedsko konvencijo (Konvencija SvetaEvrope o varstvu človekovih pravic.Glej Helsinška deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja : etična načela za medicinske raziskave na človeških osebkih (World medical association declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving humansubjects). JAMA: the journal of the American Medical Association, letn. 9, št. 2 (april 2001), str. 101-103.4 in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine).6 Ta konvencija, ki jo je 6 let snoval Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope (CDBI), ima moč zakona. Od 1. decembra 1999 velja tudi v Sloveniji kot eni prvih 6 držav Evrope. Leta 1997 je vlada ZDA naročila raziskavo preprečevanja prenosa virusa HIV z inficiranih afriških nosečnic na otroke. Polovica nosečnic je prejemala placebo. Leta 1998 je časopis Boston Globe v petih člankih z naslovom “Hudodelske raziskave na duševnih bolnikih” opisal kriminalno zlorabo bolnikov s shizofrenijo, ki so jim v neetičnih eksperimentih nalašč povzročali poslabšanjepsihoze. Leta 2000 je Washington Post v seriji 6 člankov z naslovom “Body Hunters” razkril zlorabe, ki so jih zagrešili ameriški raziskovalci v nerazvitih deželah. 4. članek je opisal genetične poskuse, ki jih je opravljala Harvardska univerza za državni denar na kitajskem podeželju. Leta 2001 je prizivno sodišče v Marylandu v precedenčni sodbi postavilo najvišjo korist otroka kot posameznika za standard medicinskih raziskav na otrocih. Sodišče je razsojalo o poskusih, v katerih so po naročilu ameriške agencije za varstvo okolja (EPA) izpostavljali dojenčke in otroke zastrupitvi s svincem. Sodišče je nedvoumno prepovedalo neterapevtske raziskave na otrocih. Leta 2003 pričakujemo sprejetje Dodatnega protokola o biomedicinskih raziskavah k Oviedski konvenciji. Protokol bo v državah pristopnicah imel veljavo zakona in bo podrobno zavaroval pravice oseb, vključenih v raziskave…Kot vidimo iz grozljive kronologije etičnih spodrsljajev v raziskavah na ljudeh, so se celo v novejši zgodovini, v šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja, pa celo prav do današnjih dni dogajale hude zlorabe. Namenoma sem navedel zlorabe v ZDA, ki se ponašajo s posebno zglednim varstvom človekovih pravic. Vse to kaže, kako brezpogojno nujno je strogo in sistematično zavarovati udeležence v raziskavah, še posebno tiste iz najobčutljivejših skupin. Spominjam se našega velikega učitelja, pokojnega akademika Milčinskega, ki je pred štirimi desetletji rekel, da ve samo za en primer etično dosledno neoporečnega poskusa na človeku: ko ga zdravnik naredi na samem sebi.… Mnogi raziskovalci in filozofi, pa tudi upravni organi so že zgodaj v zgodovini raziskav na ljudeh sprevideli konflikt interesov: med varnostjo in koristjo bolnikov in zdravih udeležencev na eni strani in interesi raziskovalcev in družbe na drugi strani. Kljub temu se je skrb za udeležence v medicinskih raziskavah, ki se je ob razkritjih teh kršitev vse bolj uveljavljala, v zadnjem času izkazala kot nezadostna. Posebno klinične študije zdravil so se v zadnjih dveh ali treh desetletjih razvile in pomnožile v obsegu, ki je presenetil celo strokovnjake za razvoj v farmaciji.Pokazalo se je, da moderna medicina potrebuje dvoje: splošno sprejeta etična načela, zakoličena tudi v pravu, in sistem za njihovo dosledno spoštovanje. Mnogi slovenski zdravniki se zavedajo velikega koraka v etiki, ki ga pomeni Oviedska konvencija. To je prvi mednarodni etični instrument z močjo zakona, ki ga morajo države pristopnice tudi kazensko sankcionirati. Osrednja določba uveljavlja načelo, da koristi znanosti in družbe ne smejo nikoli prevladati nad koristmi posameznika (3, 5). To načelo se je posebno učinkovito uporabilo pri biomedicinskih raziskavah… Kdaj lahko govorimo o zanemarljivem tveganju? Ko je možnost resne neugodne posledice neskončno majhna ali pa ko je teža možnih neugodnih posledic povsem nepomembna. Pregled 6 Dostopno na: https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164_Slovenian.pdf naključnega vzorca člankov v uglednih pediatričnih revijah mi je pokazal, da bi bila po tem kriteriju etično sprejemljiva (in objavljiva) komaj dobra tretjina opisanih raziskav. Tako ni bilo težko prepričati kolegov v CDBI, da so sprejeli slovenski amandma, ki je izraz »zanemarljivo tveganje» zamenjal z izrazom »zelo majhno tveganje.« Ta formulacija pa je pomenila skoraj nepremostljivo oviro za Nemčijo, ki je z etičnega vidika malone fundamentalistična.«Akademik Trontelj nadaljuje: »Dobro pa je bilo izvedeti, da je Svetovno zdravniško združenje, ki napake dolgo ni priznalo, naposled le izdalo uradno dodatno razlago 29. člena, ki praktično povzema formulacijo CDBI.« Poanta ni v določenem členu. Moja poanta je moralna: WHO dolgo ni priznala napake. Zanimivo je tudi naslednje: »Na plenarnem zasedanju CDBI v juniju 2002 so delegati več nordijskih držav predlagali, da bi iz Dodatnega protokola o biomedicinskih raziskavah izključili določbe, ki obravnavajo opazovalne študije in raziskave, ki temeljijo na vprašalnikih. S tem bi to področje za dolgo časa ostalo zunaj etične in zakonske regulative. Zahtevo so utemeljili s tem, da so njihove etične komisije že tako in tako hudo preobremenjene in se želijo znebiti ocenjevanja raziskav te vrste, ki naj ne bi pomenile tveganja prehudih zlorab. Da bi bilo to narobe, je CDBI prepričal opis dveh raziskav, ki jih je zavrnila naša KME (op.: slovenska Komisija za medicinsko etiko). V eni so raziskovalci nameravali povprašati otroke zadnjih letnikov neke osnovne šole o njihovih opažanjih glede spolnega vedenja staršev in o tem, ali so morebiti že doživeli spolno nasilje in kakšno. V drugi pa so nameravali deklicam, ki prvič prihajajo v ginekološko ordinacijo po nasvet zaradi bolečih menstruacij, predložiti vprašalnik o travmatskih spolnih izkušnjah. Nordijski argument o preobremenitvi komisij je dokončno padel ob primerjavi z morebitno odločitvijo, da tatvin pod 100.000 evri ne bi preganjali, ker je policija prezaposlena.«Akademik Trontelj zaključi z mislijo, da »se morajo znanstveniki že pri načrtovanju raziskave zavedati možnih posledic in sprejeti etične omejitve. Nedvomno to velja za raziskave v medicini. Tu se mora znanstvena svoboda ustaviti pred dvema mejama: prva je imperativ varovanja človeškega dostojanstva, druga pa prastaro načelo hipokratske medicine: primum non nocere.«Pravo je jasno in ni jasno, a je glede BISTVA dovolj jasno Predstavljajmo si virtualno piramido. Naj bo sestavljena iz temeljnih pravnih kamnov. Na vrhu jeSplošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Tik pod njo, pravzaprav ob njej je Evropska konvencija o človekovih pravicah (ta se v preambuli tudi sklicuje na Splošno deklaracijo), ki jo je pripravila nadnacionalna organizacija Svet Evrope in je bila sprejeta in ratificirana leta 1953. Potem pridejo na vrsto nacionalne ustave, zatorej tudi Ustava RS. Vsem najvišjim pravnim aktom je skupno prav tisto, kar je zapisano v 18. členu Ustave RS: človek ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse - brez njegove svobodne privolitve.  Za strnjeno in vseobsežno razlago koncepta »človekovo dostojanstvo« glej Andraž Teršek (ur.): Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje. REVUS – revija za ustavnopravno teorijo in filozofijo prava, št. 10, Ljubljana 2009.Dostopno na: https://journals.openedition.org/revus/93 Glej tudi Matej Avbelj et al.: Komentar Ustave Republike Slovenije. Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine. Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2019, str. 166-170. 8 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Meje psihiatrije. Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje, oktober 2002.  Dostopno na: file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Tronteljmedicinska%20etika,%20pravo%20in%20eksperimentiranje-135143773360-2.pdf Ob Oviedski konvenciji obstaja tudi Helsinška deklaracija, ki naslavlja enaka in podobna vprašanja v prerezu medicine, etike in prava. Na to temo je bila sprejeta tudi Direktiva EU (201/20) o dobri klinični praksi pri kliničnem preizkušanju zdravil.Poleg tega v Sloveniji veljata tudi Zakon o pacientovih pravicah,10 pa Zakon o zdravstveni dejavnosti, 11 Zakon o zdravniški službi12  in Zakon o zdravilih. Pri čemer slednjemu, enako kot številnim določbam Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in ZNB-B, očitam očitno protiustavnost. Pri Zakonu o zdravilih je to določba, ki natančne podatke iz znanstvenih študij in analiz zdravil in cepiv določa kot »poslovno skrivnost«, s tem pa onemogoča uresničevanje in zaščito pravice pacienta do kakovostne in celostne obveščenosti, na drugi strani pa zdravnikom onemogoča dosledno uresničevanje pojasnilne dolžnosti (o tem, da je to protiustavno, se je leta 2020 že izrekla Informacijska pooblaščenka – dostopno na njenem uradnem spletišču). Temeljna pravna pravila IN etična načela so jasna: človek ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse - brez njegove svobodne privolitve. Interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad koristjo posameznika. Posameznika se ne sme »žrtvovati« s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes. To ne bi bilo samo protipravno in neetično, ampak tudi nemoralno (op.: treba je razumeti razliko med etiko in moralo, zlasti pa razlago koncepta »normativna etika«). Medicina mora biti zavezana k resnici, resnicoljubnosti in poštenju. Družba se ne sme več prepustiti znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom napredka znanosti. Finančni interesi ne smejo imeti prednosti pred pravom, moralo in etiko. Dobiček ne sme imeti prednosti pred ljudmi. Na tem mestu bi lahko navajal komaj preštevne strokovne in znanstvene vire, ki naslavljajo temo cepiv, njihove sestave, učinkovitosti in stranske učinke. Tudi precej domače, slovenske literature je na to temo. Tega ne bom storil. Prvič, ker nimam ne namena, ne potrebe obračunavati s cepivi in cepljenjem. In tega ne počnem. Tega nikoli nisem počel. In tega ne bom počel. Drugič, ker ne pripadam nobeni 'sekti' ali podobni 'skupini', ki bi v cepivih in cepljenju videla 'satanistični globalni projekt' za razčlovečenje, robotizacijo, ali poboj ljudi. Tretjič, ker me zanima tisto, kar me sme in mora zanimati, državljana in kot pravnika: izpolnjenost predpogojev, pogojev in kriterijev, da so cepiva in cepljenja varna, da jih javnost tudi sprejme kot takšna, da jim zaupa in da ima posameznik na voljo »učinkovite« pravne možnosti za neodvisno in nepristransko sodno uveljavljanje odgovornosti pravno odgovornih subjektov in odškodnine, če je zaradi cepiva (ali zdravila) ali cepljenja utrpel škodo. To je To.Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32001L0020Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20. 11 Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 –ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE. 12 Zakon o zdravniški službi. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19. 13 Zakon o zdravilih. Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19. 14 Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP. 15 Mnenje Informacijske pooblaščenke št. 007-48/2020/2, z dne 23. 10. 2020.To pa ne pomeni, da nisem z velikim zanimanjem prebral knjige Mateja Černič: Ideološki konstrukti o cepljenju. Založba Vega, Ljubljana, 2014.Trdim (drugače od številnih drugih pravnikov in pravnic, tudi drugače od nekaterih nekdanjih sodnic ustavnega sodišča), da po slovenski zakonodaji tisto, kar me sme in mora zanimati kot državljana in pravnika, ni pravno zagotovljeno, kot bi moralo biti zagotovljeno. To še dodatno ni zagotovljeno s spremembami ZNB, ki jih je uvedel ZNB-B. To še bolj ne bo zagotovljeno, če bodo sprejete prav tiste in take nove spremembe in dopolnitve ZNB, kot so že bile vložene v zakonodajni postopek in kot sem jih imel priložnost brati.Že samo eno pravno vprašanje in samo vpogled v dva člena dveh veljavnih zakonov, Zakon o zdravilih (ZZDR-2) in Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), razkrije, da sta glede bistvenega vprašanja, ki je temeljnega pomena za učinkovito pravno zaščito ljudi v vlogi pacientov, celo v medsebojnem protislovju. Namreč, ZZDR-2, člen 68. in ZNB, člen 22.a. V 68. členu ZZDR-2 jezapisano, da so sestavine cepiva poslovna skrivnost. Člen 22.a ZNB pa določa, da je utemeljeni medicinski razlog za opustitev cepljenja alergija na sestavine cepiva. Razumni in misleči človek postavi vprašanje, kako je možno določiti alergijo na sestavine cepiva, ki so poslovna skrivnost?Tudi, kako se je mogoče sklicevati na »utemeljen zdravstveni razlog« za odklonitev cepljenja, če so študije in analize zdravil in cepiv skrivnost? Na tem mestu bi lahko navajal številne poljudno znanstvene, strokovne in znanstvene vire o medicinskih, etičnih in pravnih problemih z »novimi« cepivi za covid. Lahko bi navajal številne in dostopne, strokovne in znanstvene vire o problematičnosti in problemih s testi, hitrimi in PCR. Lahko bi navajal številne in dostopne vire o problematičnosti in problemih mask, o bistveni razliki med »običajnimi«, »kirurškimi« maskami in FFP2 maskami, ali boljšimi. Lahko bi navajal številne vire o popolni nerazumnosti in popolni zgrešenosti »protikoronskih« pravnih aktov in ukrepov, kot so »policijska ura«, s protiustavno omejitvijo gibanja in s protiustavnim in nezakonitim posegom v osebno svobodo,19 pa prepoved prehajanja mej občin in statističnih regij. Deloma, po svežnju virov pa pretežno tudi »lockdown.« Ob tem pa bi lahko ponovno (ne štejem več, kolikokrat sem to že storil) navajal dognanja in ugotovitve o »zmoti znanosti« pri osredotočenju na »kapljično teorijo« prenosa predmetne bolezni, namesto na »aerosolno«, na problem ZRAKA v ZAPRTIHprostorih. Za podrobno (ustavno)pravno analizo zakona glej Andraž Teršek: Ustavnopravni komentar predlaganih sprememb Zakona o nalezljivih boleznih in sprejetega ZNB-B. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-komentarsprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-b/ O tem, da v sloveniji ni ustrezne pravne podlage za vsiljevanje testiranj in o dokazanih škodljivih učinkiv zlasti na zdravje otrok in mladih glej pravno mnenje, objavljeno na povezavi:  https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clovekove-pravice-s-podporo-stevilnih-iniciativ Za enega od mojih komentarjev na to temo glej Andraž Teršek: Med »policijsko uro« smo bili »aretirani.« Dnevnik, Objektiv, 24. april 2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/med-policijsko-uro-smobili-aretirani Problem je lepo pojasnjen v intervjuju, objavljenem v spletnem časniku Necenzurirano.si in v reviji Zarja Jana, pod naslovom »Nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je bilo žrtvovanih zaradi osredotočenosti zgolj na covid, dostopnemna povezavi: https://necenzurirano.si/clanek/svet/nikoli-ne-bomo-vedeli-koliko-ljudi-je-bilo-zrtvovanih-zaradi- K temu lahko dodam še vse, kar je bilo – z mojo védnostjo - poslano na ustavno sodišče. In tega je res zeeloo veliko: dokaznega gradiva in argumentov, predvsem pa odsotnosti nujnih odgovorov oblasti na naša, ne le legitimna in pomembna, pač pa BISTVENA vprašanja: glede znanosti, stroke, glede medicine, glede študij in analiz, glede znanstvenih dokazov in utemeljitev, glede obstoja in dostopnosti nujnih informacij o najpomembnejših vprašanjih glede pravnih aktov in oblastnih ukrepov. Vprašanja SO, odgovorov in informacij oblasti NI. Razen enega: članek o dogajanju v Francoski Gvajani, ki ga sta ga kategorično odstopljeni minister za notranje zadeve in nekdanja vodja strokovne posvetovalne skupine (a brez podpisa), poslala na ustavno sodišče kot odgovor na našo pobudo in njene dopolnitve. K temu dodam še posebej moteče, z medicinsko-znanstvenega vidika, dejstvo, da (kolikor vemo) za Covid-19 vse do danes niso bili izpolnjeni vsi štirje Kochovi postulati, ki so že skoraj 150 let temelj medicinske mikrobiologije: 1. Patogeni mikroorganizem mora biti prisoten v vseh primerihtipičnih patoloških znakov diagnosticirane bolezni; 2. Patogeni mikroorganizem se lahko izolira iz okuženega gostitelja in se vzgoji v čisti kulturi; 3. Patogeni mikroorganizem vzgojen v čisti kulturi mora ponovno izzvati bolezen, ko je inokuliran v zdrav občutljiv laboratorijski organizem. 4. Patogeni mikroorganizem, ki je ponovno izoliran iz drugega organizma gostitelja, mora pokazati vse lastnosti inokuliranega patogena. osredotocenosti-zgolj-na-covid-837084?fbclid=IwAR0N5eCbC8EWl4nBObvJgcxYZjl8ItK_MGUrsSS9iHsDnawjSeNt-X5PrE Besedilo izvorne pobude v zadevi U-I-17/21 in prvih štirih dopolnitev je dostopna na moji spletni strani:https://andraz-tersek.si/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemicnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovz-opr-st-u-i-17-21/ Nekaj dodatne literature (iz prve polovice uradne epidemije, do danes se je literature nabralo znatno več), dostopne na povezavah: file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Covid-45%20years%20vaccination-1.pdfAddendum: Peer reviewed literature and preprints covering wet experiments, in silico analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion; Addendum - CormanDrosten Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS): Peer reviewed literature and preprints covering wet-lab experiments, analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-dataanalysis on EuroSurveillance.org and further discussion. Last Updated: 11.01.2021; Re-framing the Theory of Autoimmunity in theEra of the Microbiome: Persistent Pathogens,Autoantibodies, and Molecular Mimicry. www.discoverymedicine.com; ISSN: 1539-6509; DISCOVERY MEDICINE. Effectiveness of tests to detect the presence of SARS-CoV-2 virus, and antibodies to SARS-CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: a rapid systematicreview. Dostopno na: https://ebm.bmj.com/content/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511; Oučinkovitosti/koristnosti “lockdowna”. Dostopno na: https://principia-scientific.com/so-far-27-studies-provelockdowns-have-little-to-noeffect/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20psintl%20(Principia%20Scien tific%20Intl%20-%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE; Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19. Dostopno na:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484; Stanford Study Questions Benefits of Lockdowns and Stay-At-Home Orders. Dostopno na: https://www.outkick.com/stanford-study-questions-benefits-of-lockdowns-andstay-at-home-orders/ ; The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. Dostopno na: https://academic.oup.com/qjmed/article/113/10/707/5857612?login=true&fbclid=IwAR2WGlRcQprrjCann-_65dNQtjdoQnSEXiV6wBjxoNrwF5ZvGZfqxLsAvHw Glej Robert Koch: biografija, postulati, prispevki in odkritja. Dostopno na: https://sl.warbletoncouncil.org/robertkoch-9810 K temu dodam še dejstvo, o katerem molčeča medicinska skupnost vztrajno molči, tisti, ki o tem spregovorijo, pa so utišani: Vlada RS je 3. septembra 2020 »nalezljivo bolezen COVID-19«, sklicujoč se na ZNB in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje24 uvrstila med najhujše bolezni, kot sta kuga in hemoragličnamrzlica, po povzročiteljih iz prve (1.) skupine nalezljivih bolezni. To je vlada storila s SKLEPOM.25 Zdravniki, epidemiologi, mikrobiologi, medicinski znanstveniki in naravoslovni znanstveniki, ki vedo, o čem govorijo, povedo, da je ta klasifikacija popolnoma zgrešena. Ob vsem tem in ostalem pa vsi pravni akti in vsi ukrepi temeljijo, prvič, na golih domnevah in,drugič, na enem samem, podnormiranem in zato očitno protiustavnem, 39. členu ZNB. Ki ga ustavno sodišče še vedno ne razveljavi.3. Za kaj torej zares gre?Zapisal bom vprašanje: ali je s to sliko, s to podobo, s tem pa z dosedanjimi ukrepi in pravno politiko oblasti, karkoli narobe? V medicinskem, etičnem in pravnem smislu? Tudi odgovoril bom: seveda je. Zelo narobe je.Če k temu dodam še »protikoronske pakete«, vsebino teh PKP od 1 do 8,26 pa člene, ki so se znašli tam, kjer jim ni mesta, pa na socialne, gospodarske in zdravstvene posledice teh pravnih aktov in ukrepov je z njimi narobe skoraj vse. Razen »primernih« mask za določene zaprte prostore in dejavnosti, izogibanja »gnetenju ljudi v množici«, kašljanja, kihanja in pljuvanja v druge ljudi in predmete, pa umivanja, skrbi za osebno nego in higieno (ne, ne bom zapisal »razkuževanja«) – je s pravnimi akti in ukrepi narobe VSE. Zapisal bom še eno vprašanje: je ob vsem, kar javnost ve o cepivih, predvsem pa ob vsem, kar javnost ne ve o cepivih, pa ob vsem, kar se o njih že ve in je to zaskrbljujoče, predvsem pa ob tistem, kar se o njih ne ve, ali še ne ve in kar o njih ne vedo, ali še ne vedo niti predstavniki medicinske znanosti, dogaja »medicinski, politični in socialni eksperiment« z ljudmi? Trdim, da se.Je ta eksperiment »vsiljen«, izsiljen, smo ljudje v to prisiljeni? Trdim, da smo.Je to medicinsko, etično, moralno in pravno dopustno? Trdim, da ni. Vse to in še veliko več od tega je že mesece na ustavnem sodišču. Trdim, da znatno predolgo. Trdim, da ustavno sodišče predolgo odlaša s končno odločitvijo o ustavnosti vseh najpomembnejših pravnih aktov in ukrepov. Tudi praks (da, ustavno sodišče sme presojati tudi »ravnanja«). Trdim, da je to (najmanj) neodgovorno. 24 Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17. 25 Sklep št. 00725-34/2020, EVA 2020-2711-0077, Uradnem listu RS, št. 2179. 26 Dostopno na: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/Koronavirus? clid=Cj0KCQjwLOEBhDCARIsABrC0Tnt5APFzW5HAT6M-JvRmdYlv-pX9fUpfrFniY7ZPWG8wTLzGYp_jYaAnDFEALw_wcBTrdim tudi, da je ne le neodgovorna, ampak šokantna, zapisal bom celo besedo »sramotna«, sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Vavrička in drugi proti Republiki Češki. 4. Slovenska komisija za etiko Moj poskus, da bi si ogledal spletišče Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ni uspel. Tudi ne poskus mojih kolegov. Server nam je javil, da stran trenutno ni dosegljiva. Zato sem pogledal na spletišče Vlade RS. Tam sem našel tri zanimive dokumente – stališče te komisije glede oblastne protikoronske politike. V Stališču Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko o opredeljevanju prioritet v začetni fazi cepljenj proti Covid-19, št. 0120-508/2020-3, z dne 20. november 2020,28 je med drugim zapisano:»KME RS želi zato opozoriti, da je pri opredeljevanju prioritet za kar največji epidemiološki in družbeni učinek začetnih cepljenj proti Covid-19, potrebno upoštevati vrednote zdravstvene etike in humane družbe. Izhajajo naj iz epidemiološke logičnosti, strokovne enotnosti in etične vzdržnosti. Cepljenje naj ne razdvaja, ampak povezuje slovensko družbo z etičnimi načeli nujnosti, pravičnosti, odgovornosti, solidarnosti, koristnosti, neškodljivosti in posameznikove avtonomije. Virus ogroža vse in vsakogar, da bi epidemijo obvladali, je potrebna tudi enovita politična podpora predlaganemu cepilnemu redosledu. KME RS predlaga, da vlada imenuje skupino zdravstvenih, pravnih in strokovnjakov s področja etike, ki naj pripravijo predlog prioritet in načine njihovega uresničevanja. O njih naj se posvetuje tudi s predstavniki bolnikovin skupin, ki naj bi se jih najprej cepilo, saj je mogoče, da bo prioritete potrebno opredeliti tudi med njimi.«Je vlada to storila, ali vlada to počne? Trdim, da vlada tega ni storila in da tega ne počne. In v nadaljevanju: »Tudi med prioritetnimi skupinami ni mogoče pričakovati, da se bodo želeli vsi cepiti. Vsak naj se sam odloči, ali se bo cepil ali ne potem, ko so bile javnosti pošteno pojasnjene koristi in tveganja novih cepiv. Razvija jih več farmacevtskih korporacij, zato lahko pričakujemo, da bo njihova učinkovitost različna. Proizvajalci cepiva zagotavljajo njihovo učinkovitost, vseeno pa je potrebno povedati, da se srečujemo z novimi cepivi, katerih učinkovitost in varnost se bo ves čas preverjala. Narava virusa še ni povsem jasna, kar velja tudi za trajanje imunosti, bodisi naravne bodisi pridobljene s cepljenjem. Izkazalo se bo tudi, kako bo cepivo učinkovalo na posamezne populacijske skupine. Zaupanje v cepljenja in cepiva naj se pridobi s pravičnostjo 27 Sodbo sem pojasnil in komentiral v Andraž Teršek: Kazni zaradi zavrnitev cepljenja pridejo na vrsto na koncu.Dnevnik, Objektiv, 17. april 2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953446/objektiv-nova/kazni-zaradizavrnitev-cepljenja-pridejo-na-vrsto-na-koncu. Glej tudi Andraž Teršek: Compulsory Vaccination and Fundamental Human Rights. V: KRESAL, Friderika (ur.), AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy: III. scientific symposium 2020: [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. Članek je prosto dostopen na povezavah: https://andraz-tersek.si/compulsory-vaccination-and-fundamental-human-rights/ (20.1.2021) in https://andraz-tersek.si/wp-content/uploads/2020/12/Compulsory-Vaccination-and-Fundamental-Human-Rightsobjavljeni-Ter%C5%A1ek-2020-1.pdf Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Uradna-stalisca/Stalisce-KomisijaRepublike-Slovenije-za-medicinsko-etiko-o-eticnih-izzivih-epidemije-Covid-19.pdf prioritet, preglednostjo njihovega uresničevanja in vsakomur razumljivim poročanjem o njihovih koristnih učinkih in morebitnih sopojavih, ki naj temeljijo na znanstvenih dokazih. Na vprašanja javnosti in bolnikov naj se sproti odgovarja, stališče javnosti do cepljenja naj se preverja tudi z anketami, ki naj povedo, kaj ljudi najbolj moti in česa jih je strah. Na ta način se bosta stroka in zdravstvena politika najbolj učinkovito zoperstavili morebitni ponovni kampanjiproti cepljenju in vnašanju nemira ter nezaupanja v njegove učinke. KME RS podpira stališče, da se kljub cepivu po strokovni presoji epidemiološkega stanja, še naprej vzdržujejo osnovni varnostni ukrepi, maske, ustrezna medosebna razdalja in higiena rok. Ob cepljenju naj trajajo toliko časa, dokler cepiva ne bo dovolj in bo njegova učinkovitost dokazana in sprejeta.Ali oblast na ta način komunicira z javnostjo? Trdim, da ne.Potem je tu še stališče komisije št. 0120-480/2020-2, z dne 27. oktober 2020:»KME RS je svoje stališče o etični obravnavi bolnikov in rabi respiratorjev objavila ob začetku epidemije v marcu 2020 in je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje(https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-rs-za-medicinsko-etiko/). Ob ponovnem pojavu epidemije in hitrem širjenju bolezni pa ga želi v okviru svojih pristojnosti povezati še z etičnimi področji obveščenosti javnosti, omejeno dostopnostjo do zdravstvenih storitev in obremenitvami zdravstvenega kadra. Uspešnost omejitvenih ukrepov je v vsakiepidemiji odvisna od pripravljenosti javnosti, da jih sprejema in uresničuje. Vključujejo vsakogar, vsak naj bi razumel, da so omejitve potrebne, kar izpostavlja javno-zdravstveno načelo po razumljivi obveščenosti vseh, ki so jim namenjeni. Pregledni sprotni podatki javnosti omogočajo spremljati širjenje okužbe, dinamiko epidemije in pomagajo razumeti povezanost vzrokov in posledic s prepletom odgovornosti med javnostjo, bolniki in zdravstvom. KME RS ocenjuje, da vsakodnevna razumljiva obvestila in pojasnila javnosti omogočajo razumeti namen in smisel sprejetih ukrepov.«Ali vlada deluje tako? Trdim, da ne.Ponujanje gole statistike, številk, preštevanje umrlih, brez širšega konteksta, kdo so oboleli in okuženi, kako in kje so zboleli in se okužili, koliko so stari, ali so imeli predhodne ali pridružene bolezni, morda kronična obolenja, pa odsotnost razlikovanja med »s« covidom in »zaradi« covida, pa izjave, da se vse smrti vpišejo pod covid smrti, pa kriminalno brezbrižno zapostavljanje domov za starejše občane (2,000 smrti?!), pa kadrovske menjave in zamenjave, pa prilagajanje sestave strokovne posvetovalne skupine politični volji oblasti, pa nasprotovanje stroke določenim ukrepom oblasti, pa nejasnosti, pa pravni akti, ki so tako slabi, pomanjkljivi, nejasni in nedoločni,da pomenijo NEpravo, pa dnevna sprenevedanja in manipulacije, tudi večje in manjše laži oblasti, pa politične sprevrženosti, kot je bil »proces proti protestirajočim dijakom in dijakinjam«, pa ravnanja predstavnikov oblasti, ki niso za vzor in zgled, ker so v nasprotju z ukrepi, pa zavračanje subjektivne in objektivne odgovornosti za taka ravnanja, pa prepoved oblasti, da bi od nje izbrana stroka brez dovoljenja oblasti komunicirala z javnostjo, pa cehovski in medijski napadi, tako rekoč linči zoper tiste zdravnike in druge ljudi, ki mislijo drugače, pa odstop prvega in drugega avtonomno in kritično mislečega epidemiologa, pa izjave premierja in kategorično odstopljenega  Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Uradna-stalisca/Stalisce-KomisijeRepublike-Slovenije-za-medicinsko-etiko-o-eticnih-izzivih-epidemije-COVID-19.pdfministra, pa razkritja medijev, novinark in novinarjev, oddaje Tarča… o najmanj pravno spornih, etično dvomljivih in zelo verjetno več kot le nečednih ravnanjih s proračunskim denarjem v zdravstvu, pa sovražna retorika oblasti, pa neprestano strašenje ljudi, pa kaznovanje, ki je samo sebi namen in policizem, od rogljička in kavice na javnem kraju, do shodov in protestov, pa vzpostavljene tiranije in nepravja - po definiciji … Nič od tega in še marsičesa ne pomeni delovanja, h kateremu poziva komisija. In ne samo komisija.V stališču komisije beremo tudi naslednje: »Z epidemijo Covid-19 so se dodatno podaljšale čakalne dobe, s čimer se je dodatno znižala dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev, ponekod se uvaja začasna prekinitev obravnave zdravstveno nenujnih bolezni ali stanj. Ob z epidemijo povezanih omejitvah zdravstvenih storitev želi KME RS opozoriti, da pogoji dela na različnih nivojih zdravstva kakor tudi v zdravstvenih ustanovah, niso enaki in primerljivi. Zato meni, da dostopnosti ni mogoče v enaki meri omejevati na vseh področjih zdravstva. Ti naj v sodelovanju z epidemiološko stroko proučijo, kako bi bilo mogoče izvajanje storitev kar najmanj omejiti. Vsaka stroka naj bi opredelila storitve, ki jih mora v obstoječih pogojih nujno izvajati še naprej. Kjer se uvaja delitev na nujna in nenujna stanja, pa naj se javnosti predstavi natančen seznam storitev, ki se bodo še naprej izvajale. Pravična dostopnost do zdravstvenih storitev je v vseh okoljih ključna vrednota zdravstvene varnosti in zadovoljstva javnosti z zdravstvom.«Je oblast to storila? Trdim, da ni.In še: »Od zdravstva se pričakuje, da njegovi izvajalci svoje delo opravljajo strokovno, učinkovito, odgovorno, in z empatijo do bolnikov. V epidemiji naraščajoče pomanjkanje zdravstvenega kadra spremlja preobremenjenost in izgorelost, ki lahko negativno vpliva na odnos med zdravnikom in bolnikom, spremljajo jo zmanjšana delovna storilnost, negativni občutki in reakcije, večja je možnost napak, v strahu pred njimi se zdravstveniki zatekajo k defenzivnemu ukrepanju. Tudi v takih okoliščinah pa ne zamre trud za kakovostno reševanje zdravstvenih potreb bolnikov, analiziranje delovanja zdravstvenega sistema in izvajanih ukrepov. KME RS želi opozoriti, da ob upravičeni skrbi za zdravstveno varnost bolnikov, ne bi smeli spregledati okoliščin, ki ji niso v korist. V pravični zdravstveni politiki etično obveznost do bolnikov spremlja tudi etična obveznost do zaposlenih v zdravstvu.«Ali oblast deluje tako? Trdim, da ne. 5. Slediti tok denarja Akad. prof. dr. Jože Trontelj v članku z naslovom »Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe« med drugim zapiše:»Nedavni napredek biologije in medicine napoveduje nastop nove dobe v zgodovini človeštva. Posebno spoznanja in novi posegi na področju genetike utegnejo imeti težko predvidljive posledice za posameznika in za družbo. Koristi tega napredka pa ne bodo zastonj. V ceni, ki jo bo treba plačati, bo verjetno sprememba vrednosti, ki jo družba pripisuje človekovemu dostojanstvu, to pa ima lahko daljnosežne posledice za odnos do človekovih pravic in blaginje človeškega bitja kot posameznika. Interesi znanstvenikov in naročnikov raziskav najbolj ogrožajo dostojanstvo in življenje zarodka in vitro. Pridobivanje človeških zarodkov in kloniranje človeških bitij je postalo v nekaterih državah zakonsko dovoljeno, kar pomeni zakonito popredmetenje človeškega življenja. Tehnologijo zunajtelesne oploditve je zdaj mogoče izrabljati za vrsto novih, etično spornih ciljev. Družbeni nadzor nad etičnostjo znanstvenih raziskav in načinov uporabe novega znanja ostaja nepogrešljiv, za to imamo prepričljive argumente iz zgodovine medicine in sedanjega časa.Nadzor je posebno pomemben danes, ko so interesi in pričakovanja, povezani z raziskavami na človeških bitjih, veliki kot še nikoli doslej. Tako imenovana praktična etika jim žal ni napoti.« In še: »V te zlorabe je vodila vrsta vzrokov, povodov, motivov. Med njimi so bile častihlepnost, želja po hitrem napredovanju in zaslužku, lahkomiselnost in celo zločinska nevednost raziskovalcev. Najhujše prestopke zoper etiko pa so v preteklem stoletju zagrešili znanstveniki pod vplivom ideološke zaslepljenosti, zahtev zločinskih režimov in ekonomskih interesov močnih farmacevtskih podjetij. Kršilci so bili ugledni zdravniki in znanstveniki, znani kot zaupanja vredne avtoritete na svojih področjih medicine in znanosti. / Žrtve pa so bili najšibkejši, najmanj zavarovani in najobčutljivejši člani družbe: hudo bolni, stari, revni, duševno ovirani, sirote, ljudje v odvisnem položaju – zaporniki, vojni ujetniki, podrejeni uslužbenci, vojaki, nerojeni otroci.«Nič od tega se v obdobju marec 2020 in april 2021 ni moglo zgoditi? Nič od tega se ne dogaja?Nevarnosti za to ni, če pa je, se ne uresniči? In se ni zgodilo, prav nič od tega, ali temu podobnega? Anton Komat, okoljevarstvenik, intelektualec in izobraženec je v svojem »odprtem pismu« med drugim zapisal: »… Zamislimo si, da je policija dobila nove alkoteste, ki ne zaznajo samo trenutne koncentracije alkohola v krvi voznika, temveč celo vrsto pijače, ki jo je popil recimo pred pol leta.Torej, če ste se pred pol leta napili vina in od takrat niste použili nobene alkoholne pijače, vam bo policist danes odvzel vozniško dovoljenje, čeprav ste popolnoma trezni./ Če bi se vam to zgodilo, bi odločno protestirali in napisali ugovor, ne pomislite pa, da WHO zapoveduje prav tako metodo za dokaz ‘kužnosti’ s koronavirusom. S tem ‘regulira’ potrebno število ‘kužnih’ za opravičevanje protiustavnih ukrepov. Testi PCR so idealen način za pogon te velike prevare, ki je podprta z nasiljem… V deset tisoče gre število pogumnih zdravnikov, uglednih profesorjev, poštenih raziskovalcev in pravnikov, ki manipulacijo s koronahisterijo razglašajo za globalni kriminal, naperjen proti človečnosti. Napovedujejo dan, ko bodo akterji končali pred mednarodnim sodiščem… Ideolog histerije je zločinska WHO, izvajalke so vlade, ki jih ‘poganja’ natiskani ‘helikopterski denar’ brez kritja, ki ga sipajo globalni uničevalci demokracije. Vsaka država potrebuje sveže kredite, da preživi, toda ta čas država ne dobi kredita, če se ne pokori ukazom WHO. Globalni psihopati so pripravili načrt popolnega podrejanja onih, ki jih bodo pustili preživeti kot svoje sužnje. Če ne verjamete, vam bodo spregovorili dogodki./ Kdo nam uničuje demokracijo? To so nosilci globalizacije, korporacije, finančne skupine, bankirji in zloglasna trojka (IMF, ECB, komisija EU), ki za obrambo svojih načrtov rušijo vlade, kolonizirajo države in netijo vojne. Koronahisterija je posebna oblika biološke vojne proti človeštvu.«In v nadaljevanju: »Ne morem verjeti, da so zmogljivosti zdajšnjega zdravstvenega sistema slabše kot partizanska saniteta med drugo svetovno vojno. Znamenita bolnica Franja v barakah na dnukanjona v Cerkniškem hribovju je imela očitno več postelj za intenzivno nego, kot jih ima zdajšnji 30 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe. Komisija RS za medicinsko etiko, str. 191-192. Dostopno na: https://www.zrss.si/bzid/geni/pdf/trontelj-clanek.pdf 31 Original hranim avtor. Različica je dostopna na: https://www.facebook.com/107700864715275/posts/dve-odprtipismi-anton-komat-okoljevarstvenik-in-razumnik-je-napisal-odprto-pism/121438403341521zdravstveni sistem Slovenije. V Franji so bili hudo ranjeni partizani brez pomoči antibiotikov potrebni izjemno skrbne nege, da so preživeli. Da ne govorim o amputacijah udov, ki jih je prizadela sepsa, pogosto brez narkoze. In zdaj naj bi se ljudje odrekli svobodi in pravicam, za katere so se borili milijoni mladih in milijoni tudi umirali v vojnah, in to zgolj zato, ker so jim vcepili paničen strah pred malo hujšo gripo! Pa kaj smo vsi nori!? Še pred dvema mesecema so govorili, da nimajo kadra za več kot 1500 testov, zdaj pa kar naenkrat ni problem izvedba 5300 testov? Torej, kader za testiranje so našli, ni pa postelj in osebja za zdravljenje obolelih. Ni potrebe, saj je cilj zgolj ustvarjanje lažno okuženih, to je manever, s katerim regulirajo ukrepe podrejanja ljudi. Pri tem pa jim je glavno orodje test PCR./ Za določanje ‘okuženosti’ uporabljajo test PCR, ki ni namenjen, niti ni bil razvit, niti ni registriran za diagnostične namene. Za diagnostične namene ni uporaben, ker odkriva le delčke virusne RNK, ki lahko izvira tudi iz mrtvega virusa, ki ga je človekov imunski sistem že onemogočil. Test niti ni specifičen za novi korona-virus, ampak lahko delček RNK, ki ga s testom iščejo, izvira od drugih koronavirusov, ki povzročajo prehlade in so pri ljudeh ves Čas prisotni na respiratornih sluznicah. Že dolgo jeznano, da je sezona koronavirusov med decembrom in aprilom, izven tega obdobja so sicer prisotni, zato jih s testom PCR lahko odkrijejo, vendar ne povzročajo bolezni. Poleg tega je test PCR odvisen od števila podvajanj DNK oziroma RNK molekul. PCR (Polymerase Chain Reaction) namreč temelji na nizu hitrih podvajanj delcev dednega zapisa. V tej točki je prvi vzvod možne zlorabe metode PCR, in sicer število podvajanj. Če je prenizko (pod 35 ciklov), so vsi testi negativni, če pa uporabljajo več kot 60 ciklov, pa so vsi testi pozitivni. Oho! Odstotek pozitivnih (ali kakor so jih krstili ‘okuženih’) od celotnega števila testiranih se torej po želji regulira z nastavitvijo števila podvajanj. Če pa želijo večje število ‘okuženih’, potem enostavno le povečajo število testiranih. Kakšno krasno orodje za manipulacijo! Pandemija se krmi s testi, toda pozitivni test nam ne prinaša nobenega pomembnega podatka. Ne pove nam, ali je človek sploh okužen s korono; ne pove nam, ali so ti virusi v človeku sploh živi oziroma virulentni; ne pove nam; koliko teh virusov je v človeškem telesu; ne pove nam, ali bo človek zbolel; ne pove nam, ali bo pozitivni človek okužil druge ljudi. Klinično nam test ne pove ničesar! Vrednost testa je nična! Ob tem navajam, da v Sloveniji vsak dan za teste vržemo proč vsaj 400.000 evrov, kar je letna plača za najmanj 15 medicinskih sester!«In sklene: »Tudi ukrep uničevanja družbenega življenja (lockdown) ne služi ničemur: vse se zapre, in ko se odpre, se spet vse ponovi. To smo v Sloveniji že doživeli in to oblast spet ponavlja, tako kot maske gor, maske dol! Po definiciji je norost nenehno ponavljanje istih napak. Grozljivo pa je, da je danes norost uzakonjena! Ali ne bi bilo bolje naučiti se živeti z virusom!/ Na potezi je torej ljudstvo, da začne izvajati ostrejše ukrepe za resnico in svobodo. Naj nam bo jasno, za epidemijo štejejo le bolniki na intenzivni negi in število umrlih. Ker pa ta dva grafa že več mesecev kažeta navzdol, naj vas ne bo strah, kljub strahovladi.« Dr. Žiga Zebec v članku z naslovom »Uporaba qPCR testov za detekcijo SARS-CoV-2 v Sloveniji« med drugim pojasnjuje: Decembra 2019 so na Kitajskem v Wuhanu prvič zaznali okužbo dihal, ki jo povzroča virus iz družine koronavirusov, kasneje poimenovan SARS-CoV-2. Gre za pozitivno-smerni RNK virus, kar pomeni, da se RNK zapis tega virusa direktno prepiše v viralne proteine. SARS-CoV-2 je velik nekaj manj kot 30.000 nukleotidov (Slika 3., A) in povzroča bolezen covid-19. Večina (40-80 %) Neobjavljeno. Original hranim avtor.15 ljudi, pri katerih je bila potrjena okužba z SARS-CoV-2, ne razvije nobenih simptomov, so asimptomatski, oziroma ne zboljijo, okoli 20 % jih razvije simptome podobne prehladu (vročina, kašelj, glavobol), okoli 2-5 % jih potrebuje hospitalizajijo zaradi simptomov podobih pljučnici. V primerjavi z drugimi virusi, ki povzročajo respiratorna obolenja, kot na primer virus pandemične influence ali SARS-CoV, ima SARS-CoV-2 nekaj zelo posebnih karakteristik. Reprodukcijsko število R0 je najvišje pri okužbi s SARS-CoV-2 primerljivo z R0 SARS-CoV, in višje od R0 pandemične influence. SARS-CoV-2 ima najdaljšo inkubacijsko dobo, 4-12 dni, vendar ima velik delež okuženih blag potek bolezni. SARS-CoV-2 ima relativno nizko mortaliteto v populacijimlajših od 65 let, za razliko od SARS-CoV ali pandemične influence, ki povzročita veliko število smrti tudi v mlajši populaciji in veliko izgubo življenjskih let, ker umira tudi mlajša populacija…Glavno pravilo je, prej kot je dosežen pražni cikel (Ct), več je izhodiščnega matričnega DNK in obratno. Enako kot pri PCR reakciji se tudi pri qPCR reakciji vsake ̴3,3333 cikle število molekul poveča za desetkrat, kar pomeni, da se število molekul poveča vsake ̴9,9999 ciklov za 1000-krat oz. dobimo iz ene molekule po opravljenih ̴9,999 ciklih 1000 molekul./ qPCR metoda za detekcijoSARS-CoV-2 je bila razvita v raziskovalni skupini prof. dr. Christiana Dorstna, iz klinike Charite Berlin v Nemčiji.Ta metoda »Corman-Dorsten« je qPCR test, ki ga tudi WHO prepoznava kot »zlati standard« za detekcijo SARS-CoV-2 in se zato uporablja v večini držav na svetu…Tudi v Sloveniji se uporablja »Corman-Dorsten« qPCR test, pri katerem je pražni cikel 37, tako se vsi vzorci, ki dajo signal pri 37 ciklu ali prej, smatrajo kot pozitivni na prisotnost SARS-CoV-2… Mikrobiom (skupek vseh mikroorganizmov), ki ga odvzamemo z nazofaringealnim brisom, je kompleksen vzorec, v katerem se nahajajo dedni materiali gliv, bakterij in virusov . Med pomnoževanjem v qPCR reakciji lahko pride do pomnoževanja cDNK-ju podobnih virusov ali do formacije artefaktov, tako imenovanih kimer. Pri pacientih, inficiranih s SARS-CoV-2, pogosto prihaja do ko-infekcije z drugimi virusi, kot so na primer rinovirusi (6 %) in influenca (2 %)./ Eden poglavitnih faktorjev pri razvoju učinkovitega in selektivnega qPCR testa je oblikovanje začetnih oligonukleotidov. Pri tem je treba upoštevati veliko faktorjev, kot so pozicija na dednem materialu, specifična za točno določeno sekvenco (SARS-CoV-2) in termodinamične lasnosti posameznegazačetnega oligonukleotida ter njuno delovanje v tandemu med qPCR reakcijo… Uporaba qPCR testa, ki se uporablja tudi v Sloveniji, s strani proizvajalca namreč ni predvidena za diagnostične namene./ Začetni oligonukleotid, RdRp_SARSr-R (Slika 1.), že na prvi pogled poseduje na 12 poziciji neujemanje z viralno sekvenco. Hkrati ima RdRp_SARSr-R tudi zelo nizko temperaturo taljenja (ang. melting temeperature, Tm). Tm nam pove, pri kateri temperaturi lahko začetni oligonukleotid še prilega na ciljno sekvenco cDNK virusa. Začetni oligonukleotid RdRp_SARSr-R ima Tm 55-57 ˚C, njegov par RdRp_SARSr-F pa 64 ˚C, kar pomeni da je razlika v Tm 7-9 ˚C vrednosti, izračunano za Phusion polimerazo na spletni strani New England Biolabs, NEB (https://tmcalculator.neb.com/#!/main). Takšna temperaturna razlika ni priporočljiva za izvajanje PCR reakcij s strani NEB, ki je eden izmed vodilnih proizvajalcev molekularne diagnostike. Ta razlika v Tm ne upošteva dejstva, da se pri RdRp_SARSr-R en nukleotid sploh ne prilega na predvideno sekvenco cDNK od SARS-CoV2, kot je razvidno iz slike 1, kar Tm za prileganjenje RdRp_SARSr-R zniža še za 1-2 ˚C. Kombinacija odstopanja v Tm med obemazačetnima oligonukleotidoma in nespecifično prileganje enega izmed začetnih oligonukleotidov, predstavlja riziko za napačne rezultate qPCR testa. Dodaten problem za zanesljivosti qPCR testa predstavlja tudi temperatura prileganja v qPCR programu, kjer prileganje poteka pri 58 ˚C 4 ali celo 60 ˚C 6 , kljub temu, da ima RdRp_SARSr-R izračunan Tm pri 55-57 ˚C. To lahko privede donepopolnega prileganja in zmanjša eficienco replikacije… Dodatno skrb vzbuja tudi dejstvo, da z začetnimi oligonukleotidi RdRp_SARSr detektiramo 630 molekul v 35,2 cilkih, 63 molekul pa v 36,6 ciklih. To pomeni, da število molekul povečajo za destkrat v samo 1,4 cikla, za razliko od 3,3, kot bi teoretično pričakovali. Tako hitro pomnoževanje je možno, če se v PCR reakciji dogaja nespecifično pomnoževanje, ki je posledica generiranja in ponovnega pomnoževanja artefaktov (formacija dimerov z začetnimi oligonukleotidi in hibrinde DNK molekule), ki nastanejo z veliko cikli PCR pomnoževanja in lahko onemogočijo ustrezno kvantifikacijo. Te izsledke je potrdila tudi nova, večja študija v renomirani reviji Nature, kjer so limit detekcije (LOD) z RdRp_SARSr postavili celo na 1000 molekul, kar pomeni, da vrednosti Ct, ki so višje od 35, niso zanesljive pri identifikaciji in kvantifikaciji virusa SARS-CoV-2./ Razvita qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV2 ima nekaj vidnih pomanjkljivosti, ki so povzete v pismu uredniku revije Eurosurveillance, kakor tudi v pozivu uglednih znanstvenikov, da se publiciran članek Corman idr., 2020, zaradi pomankljivosti umakne. Problematika tega qPCR testa je, da se rezultate teh testov uporablja za generiranje statističnih podatkov kot so; število inficiranih, število hospitaliziranih in števlilo umrlih, ki se jih nato uporabi za določanje ukrepov za zagotovitev javnega zdravja… Posledično je zelo verjetno, da ljudje, ki so pozitivni na qPCR testu, vendar njihov Ct ne presega določene vrednosti, niso kužni in ne prenašajo virusa, hkrati pa ne zbolijo za težjo obliko bolezni. Te informacije, bi imele velik pomen za strokovnjake, ki odločajo o ukrepih v javnem zdravju… Dostop do neobdelanih qPCR podatkov, predvsem dostop do Ct vrednosti, je ključnega pomena, saj bi to omogočilo bolj smiselna navodila pacientom in optimizirano zdravljenje. Retrospektiven pregled Ct vrednosti, v kombinajici s potekom bolezni, bi lahko nudil ključne podatke za bolj učinkovito zdravljenje pacientov s covid-19 in boljšo strategijo zaščite javnega zdravja. Tako bi lahko zmanjšali predviden obseg ukrepov za zajezitev covid-19 in s tem tudi negativne posledice, ki jih imajo ukrepi na sicer zdravih ljudeh./ Na tej točki se pojavi potreba po raziskavah, ki bi preverjale korelacijo med številom viralnih partiklov kvantificiranih z qPCR testom (Ct) in potencialnim potekom bolezni (hospitalizacije in mortaliteto). Nova študija (reprint, brez »peerreview«) nakazuje na korelacijo med količino viralnih partiklov, ki so jih detektirali v slini obolelih in potekom bolezni covid-19. Takšne in podobne študije bodo pomagale identificirati paciente, ki bi lahko imeli hujši potek bolezni covid-19 in tako omogočile hitro zdravljenje, še preden se razvijejo simptomi.«33 Tega oblast in njene marionete ljudem ne pojasnijo. Najprej so oblast in njene marionete javnosti upale zatrjevati, da s testi dejansko ni mogoče ugotavljati razlike med gripo in covidom. Potem so si upale zatrjevati, da se vsa obolenja in celo smrti beležijo kot covid zadeva. Potem so si upale glede tega sprenevedati, spreminjati delne izjave in kontekste in ustvariti gosto meglo. Potem so si upale zatrjevati, da v enem letu ni bilo evidentiranega primera gripe. Potem so ugotovile, da javnosti tega ne gre govoriti, ker ljudje niso popolni bedaki. Potem so si upale zatrjevati, iznenada, da je bilo v preteklem letu približno enako število primerov gripe, kot v prejšnjih letih. In človek, ki še nima terminalno ranjenega uma, postavi vprašanje: kako je to mogoče? Kako je to mogoče, če sta se država in zdravstvo v vseh pogledih in ozirih ukvarjala samo s covid zadevami? Kako je to mogoče, če so ljudje živeli v varnih »balončkih«, skoraj v kletkah in hermetično zaprtih epruvetah?33 Ena od prvi znanstvenih študij o učinkovitosti testov je dostopna na povezavi:https://ebm.bmj.com/content/ebmed/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511.full.pdfIn zato gre: za tvegano stavo, da smo ljudje bodisi popolni bedaki bodisi brezhrbtenični prestrašenci, ali pa organizmi s terminalno in vseobsegajočo mentalno osteoporozo, ki se bomo uklonili, ki bomo klonili, se predali in prepustili – tiraniji gole oblasti, zločinski volji centrov moči in odločanja, njihovih marionet in ukazom globalnega velekapitala. Se bomo? Upam, da se ne bomo.6. Brezbrižnost in ignoranca Vlade RS ter poslancev in poslank vladne koalicijeV torek, 27. aprila 2021, je bila izvedena NUJNA seja Odbora DZ za zdravstvo. Trajalo je skoraj eno leto, da smo jo »izsilili.« Rdeča nit razprave je bilo (oziroma, naj bi bila, bi morala biti, če bi vsi udeleženci uspeli razumeti, za kaj gre) razlikovanje med (napačno) »teorijo o kapljičnem prenosu« virusa covid in »teorijo o aerosolnem prenosu.« V dokumentu, ki je bil stvarna podlaga za sejo, je omenjeno tudi odprto pismo 239 znanstvenikov z vsega sveta, ki so že pred časom pozvali medicinsko skupnost in pomembna nacionalna in mednarodna telesa, naj pripoznajo pomen aerogenega prenosa covida19: »Zaskrbljeni smo, da bosta neprepoznavanje tveganja za aerogeni prenos covida-19 in odsotnost jasnih priporočil o nadzornih ukrepih proti virusu v zraku imela pomembne posledice:ljudje bodo morda mislili, da so v celoti zaščiteni, če spoštujejo obstoječa priporočila, v resnici pa so potrebni dodatni ukrepi za zmanjševanje aerogene okužbe.«Dokument omenja, da je revija Nature, ena najuglednejših znanstvenih revij na svetu, obširno povzela to pismo in mu pritrdila: virus se prenaša po zraku in zdravstveni ukrepi temu ne sledijo. Na organizacijo WHO je naslovila kritiko, da že predolgo zavrača pomen aerogenega prenosa in s tem nevarnost aerosola, ki se lahko kopiči v slabo prezračenih prostorih in vztraja pri trditvi, da se virus širi preko okuženih površin in z večjimi kapljicami. To je zaviralo ukrepe, ki bi lahko vplivali na aerogni prenos, zlasti zračenje in nošnja gostejših mask v notranjih prostorih.Temu prepričanju je že pritrdilo veliko znanstvenikov, tudi v več znanstvenih člankih. Med drugim v znanstvenih revijah British Medical Journal in Nature. Skupina ameriških strokovnjakov je pozvala Belo hišo in dr. Faucija, direktorja CDC, naj se posvetijo aerogenemu prenosu covida-19 in opremijo zaposlene na prvi liniji z ustreznimi maskami (FFP2) ter navodili za prezračevanje. Pri tem naj sledijo Nemčiji, Avstriji in Franciji, ki so že uvedle obvezno uporabo gostejših mask in kakovostnih sistemov za filtracijo zraka v zaprtih prostorih. Članek v reviji Nature pa sklene:»Zdaj, ko soglašamo, da se virus prenaša po zraku, tako v velikih kot majhnih kapljicah, bi se morala prizadevanja za preprečevanje širjenja osredotočiti na izboljšanje prezračevanja ali nameščanje strogo testiranih čistilcev zraka… WHO in CDC morata posodobiti svoje smernice na podlagi trenutnega znanja. Raziskave virusa COVID-19 se hitro množijo, zato so agencije za javno zdravje dolžne predstaviti jasne in posodobljene informacije o tem, kaj ljudje potrebujejo za zaščito sebe in drugih.« Odgovore je zato treba iskati tudi pri strokovnjakih s področja aerosolov, prezračevanja, inženirstva, fizike, virologije in klinične medicine. Ob tem pa je »znanstveno nepošteno,«, navaja dokument, »da WHO in CDC vztrajno ponavljata, da je prispevek aerogenegaprenosa kljub množici opazovanj, poskusov in teoretskih razprav še potrebno raziskati, ob tem pa spregledujeta, da za »njuno« kapljično teorijo sploh ni nikakršnih dokazov.«Zato je treba pozornost in ravnanje (delovanje in ukrepe) usmeriti na ukvarjanje z ZRAKOM. Na procese in sisteme za zračenje zaprtih prostorov, za čiščenje zraka v teh prostorih, za odvajanje izdihanega zraka iz zaprtih prostorov… Najprej v zdravstvenih ustanovah, v domovih za starejše občane, v vrtcih, šolah in visokošolskih zavodih, pa v (vseh) drugih javnih ustanovah. Potem pa s tem nadaljevati – sistemsko: uradi, muzeji, gledališča, univerze, javni transport, trgovine, restavracije… Z zakonom je treba urediti uporabo »čistilcev zraka« in naprav za spremljanje prezračenosti prostorov z merilci CO2 (od HEPA filtrov, do vsega ostalega, kar je že in kar še bo hitro dobavljivo, dostopno in cenovno manj obremenjujoče od orožja, tudi od raznih teh-in-onih poslov s premočnim videzom mafijskih rabot in neodgovornim trošenjem proračunskega, torej davkoplačevalskega denarja). Iti mora za nujni proces od začetka gradnje stavb, do končnega opremljanja prostorov. Enako velja za maske in zaprte prostore: običajne, »navadne«, »kirurške« maske, ki so postale celo (do določene mere približno razumljivo) modni trend, morajo nadomestiti kakovostnejše maske, FFP2 in boljše.Številne države vse to že počnejo. Ne samo Nemčija, Avstrija, Španija, Portugalska, Finska, Japonska… V več predhodnih javnih pisanj sem opisoval in pojasnjeval, kako ignorantski in brezbrižni so do tega vprašanja IN PROBLEMA premier, vlada, strokovna posvetovalna skupina vlade, vodja strokovne skupine, minister in ministrstvo za zdravstvo, NIJZ, vodstvi obeh UKC-jev, vodstva zdravstvenih ustanov, vodstva DSO-jev… Na pisanja, apele, pozive, prošnje, opozorila, svarila in predloge se bodisi vsi našteti niso odzivali bodisi je bil odziv brezbrižen, ravnodušen, občasno celo zafrkljiv in vzvišeno, megalomansko in samozadostno porogljiv (izjeme so statistična napaka).Vselej in ves čas je šlo tudi za izogibanje odgovornosti: stavek »mi za to nismo pristojni«, ali pa »jaz za to nisem pristojna/pristojen«, vključno s predsednikom države, je postal nova normalnost. Celo Varuh človekovih pravic, javni funkcionar z uradom in velikim številom sodelavcev in zaposlenih, nam je v odgovorih ponujal enak stavek, ki mu je dodal še naštevanje podzakonskihaktov o tehničnem opremljanju zgradb in objektov. Očitno mu niti na misel ni prišlo, da bi glede tega vprašanja in problema izpolnjeval in izpolnil svojih pravnih in moralnih dolžnosti (če bi želel polemizirati o prvih, o drugih verjetno ne bi želel – upam).G. Mitja Vilar je celo uspešno izvedel test, eksperiment. V eni od gostilen so med mizami postavili prozorne pregrade, nad mizo pa namestili napravo za izsesavanje izdihanega zraka, v cev in po cevi ven iz prostora. Kontaktirali so ga nekateri gostinci in, kolikor vem, lastnica zasebne zdravstvene ustanove. (Gola) oblast pa ga brezbrižno ignorira in se mu celo posmehuje. Enako velja za televizijske medije, zlasti za RTV Slovenija.Predvsem pa nikomur od naštetih, vse do danes, ni bilo mogoče dopovedati, da »prezračevanje«, »čiščenje zraka« in »odvajanje« izdihanega zraka, tudi »izsesavanje« izdihanega zraka VEN iz zaprtih prostorov, ni isto kot »odpiranje oken«, vklapljanje »ventilatorjev« in »klimatskih naprav«! Zato se potniki v letalu ne zadušijo, četudi med letom ne »zračijo« letala z »odpiranjem oken« ins »prepihom.«Po koncu seje (domnevam, da bo magnetogram na voljo na spletišču DZ – zelo zanimivo in koristno bi ga bilo analizirati) je sledilo glasovanje. Predlogi parlamentarne opozicije in vabljenih predstavnikov različnih strok niso bili sprejeti. Gre za naslednje predloge:1. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da pripravi oziroma dopolni celovito strategijo ter akcijski plan obvladovanja epidemije, s katerima bodo opredeljeni ukrepi, ki so izvedljivi takoj, preventivni ukrepi, ki so potrebni za obvladovanje oziroma za zajezitev epidemije pred morebitnim novim jesenskim izbruhom ter dolgoročnejši ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemij v prihodnosti. 2. Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da popolni svojo Strokovno svetovalno skupino, zlasti s strokovnjaki ustreznih inženirskih ter morebitnih drugih strok, ki bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami doprinesli k zajezitvi oziroma obvladovanju epidemije COVID Naslednja knjiga, vredna branja, je pretresljiva; Judy Mikovits, Kent Hecjenlively: Kuga korupcije. Povrnitev zaupanja v obljube znanosti. Združenje za naravno razvoj otrok, Novo mesto , 2021. 35 Zahteva za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo. Ljubljana, 16. april 2021. Podpisniki: poslanske skupine LMŠ,SD, Levica, SAB in Nepovezanih poslancev. Dokument navaja naslednjo literaturo: J. Morgenstern: COVID-19 is spread by aerosols. First 10EM, 2. december, 2020; Timmermans M. Myth: If you sit in a draught you will get sick. Observant Online, March 22, 2018; Egeland J. What we got wrong about Covid and refugees. Norwegian Refugee Council. January 7, 2021. Dostopno na: https://www.nrc.no/opinions-all/what-we-got-wrong-about-covid-andrefugees/ Brazil′s favelas forced to fight coronavirus alone|Americas ...https://www.dw.com › brazils-favelas-fo...July 2, 2020; D. Leonhardt: Why has Covid’s toll been surprisingly low across much of Africa and Asia? New York Times, March 8, 2021; Kurnitski J., Seppanen O.: Trends and drivers in the Finnish ventilation and AC. Ventilation Information Paper No 20, May 2008; Valenčič M.: Imamo najslabšo kakovost notranjega zraka v Evropi. ZaEnSvet, Zavod za energetsko svetovanje 14. februar, 2019; Morawska L, Milton DK et al.: It is time to address airborne transmission of covid-19. Clin Infect Dis, št. 71, 2str. 311-2313, 2020; Lewis D.: Mounting evidence suggests coronavirus is airborne - but health advice has not caught up. Nature, July 2020, 583 (7817), str. 510-513; MacIntyre, C.R., Ananda-Rajah, M.R.: Scientific evidence supports aerosol transmission of SARS-COV-2. Antimicrob Resist Infect Control 9, 202 (2020); Zuo Y.Y., Uspal WE, Wei T.: Airborne Transmission of COVID-19: Aerosol Dispersion, Lung Deposition, and Virus-Receptor Interactions. ACS Nano 2020, 14 (12), str. 16502–16524, November 25, 2020. Dostopno na: https://doi.org/10.1021/ acsnano.0c08484; Chen W. et al.: Short-range airborne route dominates exposure of respiratory infection during close contact. Building and Environment. Dostopno na: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106859 ; Editorial: Airborne transmission of covid-19. Nature 2020 (370); K. A. Prather et al.: Airborne transmission of SARS-CoV-2. Science 370, 303-304, 2020; Mandavilli: Scientists call on C.D.C. to set air standards for workplaces, now. New York Times, February 17, 2021; Editorial: Coronavirus is in the air – there's too much focus on surfaces. Nature (590), 7, 2021; Tang J.W. et al.: Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2), Journal of Hospital  Infection, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.12.022; World Health Organization: Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations: scientific brief. 27 March 2020; World Health Organization: Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. 9 July 2020; Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 1 March 2021; Conolly K.: Germans embrace fresh air to ward off coronavirus. Guardian, September 30, 2020; Furlan S.: Prezračevanje rešuje življenja (spregledani Mitja Vilar). Zarja Jana, št. 44, 3.11.2020; Keber D.: Ali smo pri ukrepih ob epidemiji nekaj spregledali? Dnevnik, 28.november 2020; Keber D.: Teorija vsega, Delo, 23. januar 2021; Teršek A.: Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka. Dostopno na: https://andraztersek.si/apel-za-ureditev-sistemov-prezracevanja; Intervju z Mitjo Lenassijem, strokovnjakom za prezračevanje. Mladina, 9.4.2021.3. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo ozaveščanja o nujnosti ter potrebni intenzivnosti prezračevanja prostorov.4. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da v sodelovanju z ustrezno inženirsko in drugo stroko prilagodi in posodobi standarde prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, ter pripravi okvirni načrt sanacije obstoječih zgradb, ki imajo neustrezno ventilacijo ter pri tem prioritetno obravnava javne zdravstvene ustanove, javne socialnovarstvene zavode ter javne 36 Podrobneje in obširneje v Andraž Teršek: Kako preživeti polet z letalom brez »zračenja« z »odpiranjem oken«? IUS INFO, 30. april 2021. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/avtor/61vzgojno-izobraževalne ustanove in v ta namen načrtuje in zagotovi potrebna finančna sredstva. 5. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da aktivira pristojne javne službe, da v najkrajšem možnem času in prioritetno opravijo meritve prezračenosti v javnih zdravstvenih ustanovah, javnih socialnovarstvenih zavodih ter javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter nudijo tudi pomoč vsem omenjenim ustanovam pri pripravi načrtov učinkovitega prezračevanja.6. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da spodbudi ali uvede obvezno uporabo zaščitnih mask FFP2 na delovnih mestih, kjer upoštevaje naravo dela oziroma delovno okolje obstoji večja verjetnost širjenja okužb s COVID-19. Zavrnitev teh predlogov ni samo nerazumna in stvarno neutemeljena. Ne gre samo za nedopustno in zavržno brezbrižnost in ignoranco. Gre tudi za zanikanje znanstvenih dognanj in gre tudi za nespoštovanje stališč Komisije RS za medicinsko etiko. Z ravnodušnim in ignorantskim odnosom Vlade RS, gole oblasti, do zgoraj navedenih tematikvprašanj-PROBLEMOV, se neposredno kršijo temeljne človekove in ustavne pravice do obveščenosti,37 zdravja, zdravega življenjskega okolja, osebnega dostojanstva in življenja – celotnemu prebivalstvu Republike Slovenije.Trdim, da je pravna politika Vlade RS glede testiranj in cepljenja v očitnem, neposrednem in grobem nasprotju z mednarodnim pravom (začenši z Oviedsko konvencijo), Ustavo RS, medicinsko etiko in deontologijo ter stališči Komisije RS za medicinsko etiko. En sam argument presega in hkrati zaobjema vse ostale, izvedene in podrejene argumente: gre za pravno nedopustno PRISILO. Ta prisila ni samo posredna, je tudi NEPOSREDNA. Analitični prerez, navsezadnje pa že prvi hitri pogled s prostim očesom razkrije osupljivo dejstvo, da so v Sloveniji testiranja (za katera je znanstveno dokazano, da so nezanesljiva, neučinkovita, v enormnem obsegu dajejo napačne rezultate in de facto ne povedo skoraj ničesar o bolezni 37 Oblasti, javnim institucijam in ustanovam smo trikrat poslali naslednja vprašanja: 1. Zahtevam znanstvene raziskave dokaze da je Covid-19 nedvomno nalezljiv. Prosim za znanstvene dokaze študije, da sploh lahko pride do prenosa virusa okužbe po zraku. 2 Zahtevam dokaze znanstvene raziskave, da so (medicinske) maske koristna zaščita pred Sars-Cov-2. 3. Zahtevam znanstvene dokaze o izolaciji virusa Sars-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati in študije, ki bi dokazala vzročno zvezo med Sars-Cov-2 in domnevno nalezljivo boleznijo Covid-19. 4. Zahtevam certifikate o ustreznosti PCR testa za odkrivanje okužbe s Sars-Cov-2.5. Zahtevam podatek o številu amplifikacijskih ciklov, ki se jih uporablja v Sloveniji od začetka testiranja do danes po mesecih: število amplifikacijskih ciklov za marec 2020, april 2020, ... november 2020. 6. Zahtevam podatke o tem, koliko odstotkov od števila pozitivnih na testiranju na SarsCov-2 je: a) asimptomatskih; b) ima blage simptome kot pri prehladu; c) ima hude, življenjsko ogrožajoče simptome;d) jih umre zaradi pridruženih bolezni; e) jih umre ZARADI Covid-19 (prosim za prilogo izvedenskega mnenja o spremembi tkiv zaradi Covid-19 in o odsotnosti vseh drugih pridruženih bolezni). 7. Zahtevam znanstvene dokaze, da je medicinska maska primerna, potrebna in neškodljiva zaščita za nošenje 8 ur med opravljanjem službe, glede na to,da recimo prodajalci NE delajo v sterilnem okolju in z odprtimi ranami, kot je izvorni namen medicinske maske pri delu kirurgov. 8. Zahtevam dokaze, da so medicinske maske, ki so v prodaji pri nas neoporečne, da ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi in sterilne. Prosim za deklaracijo o sestavi mask (material, s kakšnimi snovmi so obdelane). Zahtevam podatek, kdo pri nas preverja neoporečnost mask, ki so v prodaji in uporabi pri nas, v Sloveniji, če se jih že zahteva od nas. 9. Zahtevam podatke o pojavnosti gripe v grafični obliki tudi za Slovenijo. Odgovor je bil vselej enak, tako z NIJZ, Ministrstva za zdravstvo, UKC Ljubljana, Medicinske fakultete v Ljubljani in Urada vlade za komuniciranje: informacij ne moremo posredovati, ker jih nimamo. Koronavirusa SARS-Cov-2 Covid-19, hkrati pa lahko povzročijo znatno škodo na zdravju, zlasti pri otrocih in mladih) in cepljenje »vsiljeni« kot »nujnost.« Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica kršitve pravice javnosti do popolne, kakovostne, celovite, vsestranske, natančne in resnicoljubne obveščenosti: o VSEH dosegljivih znanstvenih dognanjih glede kakovosti in učinkovitosti testov in glede kakovosti, učinkovitosti in stranskih učinkih cepiv. Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica dejstva, da slovenska javnost ŠE VEDNO ni obveščena in obveščana, podučena o ZDRAVILIH, ki so dokazano lahko učinkovita pri  Samo ščepec uporabne literature: Povezava: https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/; Povezava: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484 ; Pieter Borger et al.: External peer review of RTPCR test to detect SARS CoV2 reveals 10 major flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results, Nov.27,2020; Safiya Richardson, MD, MPH et al.: Presenting Characteristic, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalised With COVID 19 in the New York City Area, JAMA 2020 323(20), Apr. 22,2020; Povezava: https://www.google.si/url? a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8iPmr0 KjuAhXp_CoKHS6HCwQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.go v%2F32428865%2F&usg=AOvVaw2ke6LlAtimPDJyRDjF8-lo; Pien Huang, What We Know About The Silent Spreaders Of Covid 19, NPR, Apr.13,2020; Hao-Yuan Cheng, MD, Msc et al.:Contact Tracing Assessment of Covid 19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at DifferentExposure Periods Before and After Symptom Onset, JAMA Intern Med., Vol. 180(9), May 1,2020; Mercedes Yanes-Lane et al.: Proportion of Asymptomatic infection among COVID 19 positive person and their transmission potential: A systemic review and meta-analysis. PLOS One, Nov.3,2020. Povezava: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739853/; Povezava:https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802- w? fbclid=IwAR1V8oJyll8g0tFjNb6fvvrIzgVtH_D6Y7_CJ3OZf-lbwzcbmNmY93E3QXc; Povezava: https://ambasador21.wordpress.com/2020/12/29/kaj-nova-studija-10-milijonovkitajcev-ugotovila-da-asimptomaticni-covid-prenasalci-niso-nikoliobstajali/?fbclid=IwAR2mxK06TSsrIBXXt5-94vpFBXiJDJP7eJl07MMfQz_2bF8aamenkfLdiVo; Povezava:https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission ; Povezava: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-unicef-warns-continueddamage-learning-and-well-being-number-children; Povezava:https://news.un.org/en/story/2020/12/1079462; Howard Markel et all.: Nonpharmaceutical Interventions Implemented by US Cityes During the 1918-1919 Influenza Pandemic, 298 JAMA 644,647 (2007); Noreen Quails et all.: Community Mitigation Guidelines to Prevent Pandemic Influenza, United States, 2017; Citting New China virus: Warning against cover-up as number of cases jumps, BBC, Jan.21,2020; CittingGoogle Analytics- Covid 19-deaths worldwide; Povezava: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037; Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wagstaff: : The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research 178 (2020) 10478 7. ELSEVIER.predmetni bolezni. Pri tem ne gre samo za Ivermectin,39 gre tudi za: Hidroksiklorokin, v kombinaciji s cinkom; Sumamed; Camoquine, Flavoquine in druge kinine; Budesonide (glukokortikoid); Vodikov peroksid. Tako so mi povedali zdravniki in zdravnice.40 To sem tudi prebral v znanstvenih člankih.V oddaji 24 ur zvečer, POP TV, je bil pred dnevi opravljen pogovor s prof. dr. Matjažem Zwitterjem. Tema pogovora sta bili zlasti vprašanje obstoja zdravil (poleg cepljenja) za spoprijemanje s predmetno boleznijo in razlog, da ljudje o teh alternativah zdravljenja niso informirani, uradna medicina pa jih ne uporablja. Znanstvenik je pojasnila, da gre tudi v tem primeru za isti problem, kot obstaja že v celotni zgodovini človeštva, razvoja medicine in zlasti logike/politike/mentalitete obstoja in delovanja farmacevtskih družb: te so finančno enostavno premočne in največji giganti farmacevtske industrije razpolagajo z denarjem, ki je za manjše proizvajalce zdravil nedosegljiv.Zato slednji na trg ne morejo prodreti s svojimi zdravili, ki bi pomenila konkurenco farmacevtskim gigantom. Ker farmacevtska industrija diktira pogoje za uradno priznavanje zdravil, posledično manjši proizvajalci ne morejo zadostiti visokim in zelo strogim kriterijem za znanstvene študije in analize. Prepogosto ne morejo prodreti niti z objavami znanstvenih člankov v najuglednejših znanstvenih revijah, ki ne bi bili v poslovnem interesu farmacevtskih gigantov (nekaj takšnih člankov hranim). Prof. dr. Zwitter je bil jasen in neposreden: o vsem odloča denar. In farmacevtski giganti imajo veliko večji finančni interes in dobiček pri cepivih, kot pa pri drugih zdravilih, kot so tablete. Povedal je celo, da je slovenski medicinski skupnosti predlagal, da se v Sloveniji opravi klinična študija z zdravilom Ivermectin, 39 Glej npr. Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wagstaff: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. ScienceDirect. Antiviral Research, Vol. 178, June 2020, 104787. Dostopno na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011 40 Alternativna zdravila in njihovi pozitivni zdravilni učinki ob nastopu bolezni Koronavirusa SARS-Cov-2 Covid-19 so pojasnjena v znanstvenem pismu, ki smo ga s pobudnicama in pobudnikom (zdravnicama in zdravnikom, prvopodpisana Sabina Senčar, dr. med., spec.gin. in por., spec. spl. med., sam imam v zadevi vlogo pooblaščenca) v pobudi z opr. št. U-I-17/21 poslali na Ustavno sodišče RS že januarja 2021. Ne splošni javnosti, pač pa zgolj tistemu delu javnosti, ki ciljano išče, so na voljo kvečjemu postranske objave, kot na primer: The Centre for Evidence-Based Medicine: 28. april 2020, dostopno na: https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-for-use-of-macrolideantobiotics-for-treatmetnof-covid-19/ ; THE LANCET Respiratory Medicine, 9. april 2021, dostopno na:https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext ; MEDICAL LIFE SCIENCES NEWS, 24. november 2020, dostopno na: https://www.news-medical.net/news/20201124/Mefloquine-showspotential-as-anti-SARS-CoV-2-drug.aspx ; COCHRANE, 25. marec 2021, dostopno na:https://www.cochrane.org/news/chloroquine-or-hydroxychloroquine-useful-treating-people-covid-19-or-preventinginfection ; Govori.se, 22. marec 2020, dostopno na: https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/osupljivo-hrvaskiantibiotik-sumamed-v-kombinaciji-z-zdravili-proti-malariji-naj-bi-odlicno-deloval-na-koronavirus/ ; Radio Študent, 20. marec 2020, dostopno na: https://radiostudent.si/znanost/kroff/hidroksiklorokin-sumamed-kroff ;41 Dodatne reference: Bela listina o Hidroksiklorokinu, Dr. Simone Gold, MD, JD. Dostopno na: www.americanfrontdoctors.com www.AFLDS.com; V bolezni in zdravju: koregulacija vnetja in socialnega vedenja, Eisenberger, Moieni et al.. Dostopno na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480575/; Dešifriranje Covid-19 citokinske nevihte: Sistemski pregled in meta-analiza (okt.2020). Dostopno na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058143/; Klinična učinkovitost derivatov klorokina pri COVID 19: primerjalna meta-analiza med masovnimi podatki in resničnim svetom. Dostopno na: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300615?token=0481486EE4F1DB6570D49CEA7D26CEEB01FE6400494DB8129425B8BABC6FE621181C7E971634006BF72EBA1FF38B932A; Obrazložitev predloga za 1.Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil Klorokina/Hidroksiklorokina. 3.4.2020; Allane Collen: 10% človek. Dostopno na: https://www.cangura.com/10-odstotno-clovek 23 a so ga kolegi skoraj porogljivo zavrnili. O tem zdravilu pa je vendarle objavil dva članka v reviji slovenske zdravniške zbornice. Posnetka in povzetka pogovora z dr. Zwitterjem nisem uspel najti na spletišču 24ur. Sem pa našel dodane prispevke z dr. Beovičevo in dr. Štrukljem, ki so pozornost ponovno preusmerili na cepiva. Veljavni odloki Vlade RS, uredbe in okrožnice Ministrstva za zdravstvo neposredno ŽE pogojujejo uresničevanje temeljnih ustavnih pravic in svoboščin z bodisi cepljenjem bodisi izkazom o prebolelosti predmetne bolezni bodisi s testi – neprestanimi testi: od prehajanja meje in potovanj, do turizma (!!), napovedanih skorajšnjih javnih prireditev, obiskovanja zaprtih javnih prostorov itd.. Enako počnejo delodajalci, po nareku vlade: na enak način pogojujejo obiskovanje delovnega mesta in že lep čas celo zaposlitev delavk in delavcev. Vsakodnevno prejmem več pisem delavk in delavcem, v katerih mi sporočajo, da jim delodajalci na ta način pogojujejo ne samo prihod na delovno mesto, ampak tudi zaposlitev kot tako. Število primerov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga pa narašča dnevno – in pospešeno. Zato postavim vprašanje: je to PRISILA k PODREDITVI POSEGOM V FIZIČNO IN MORALNO INTEGRITETO POSAMEZNIKA, ki je po mednarodnem pravu, Ustavi RS, Zakonu o pacientovih pravicah in medicinski etiki in deontologiji PREPOVEDANA?44 Nenazadnje nasprotuje tudi Resoluciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2020.Trdim, da je.Seveda enako velja za idejo o »cepilnih potnih listih« ali »karticah.«4642 Glej npr. zbornik ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, april 2021, št. 4, str. 39 in nasl. 43 Časnik Delo je temi alternativnih zdravil namenil nekaj pozornosti: https://www.delo.si/sobotnapriloga/prepovedano-zdravilo/Prim.: Anton Dolen: Medicinska etika in deontologija. Dokumenti z komentarjem in Razprave. I. del (Tangram 1993) in II. del (Mihelač 1997), Ljubljana; Janez Milčinski: Medicinska etika in deontologija: razprave in članki. Ljubljana: Univerzum, 1982; ŽENEVSKE konvencije. Zbral in uredil Anton Dolenc. Ljubljana: OO ZSMS Medicinske fakultete, 1989 in Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1993. Oris objavljen tudi v Medicinski razgledi. Suplement; letn. 28, 4. Izšlo ob XX. jubilejnem Plečnikovem memorial. Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.Jože Balažic: Medicinska deontologija s filozofijo. Ljubljana: Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2006. Tudi CLINICAL ethics, 8th ed., 2015 (Oddaljen dostop (Off-site access); Ustava Republike Slovnije, 5., dopolnjena izd., Ljubljana: GV založba, 2005. Kazenski zakonik (KZ-UPB2). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-UPB1). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2005. 45 Dostopno na povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004 46 Še nekaj koristnih povezav do člankov glede ugotovljenih škodljivih učinkih cepiv, zaslužkarskih interesih farmacevtskih gigantov in zasebnih finančnih interesih pri »cepilnih potnih listih« ali »karticah«:https://childrenshealthdefense.org/defender/eu-vaccine-injury-reporting-eudravigilance-330000-adverse-eventscovid-vaccines/? utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f293efed001dd&fbclid=IwAR0eKhs9cJ9d7bf599uygWZubLf5KpjtLPFIpV8oWQxZy5xvkU3sqC6WoYo; https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccine-passports-poised-to-serve-private-sectorinterests/? utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f293efed001dd&fbclid=IwAR3Pw31qNqcaQyBIAlTrdFMcyUhTlQcMnlK7qj14CqnHgIU39txZH0UPK64 ; https://childrenshealthdefense.org/defender/sick-new-normal-for-todayskids/? tm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f293efed001dd&fbclid=IwAR0okiwrNu_7CFeu-lWELnuM-eyXnWBfvx4Gm9f4UercSUrTldW9bFCOwE0;https://childrenshealthdefense.org/defender/world-spend-157-billion-covid-vaccines-through- 7. Sklep: TiranijaCenzura je enormna. Enoumje, zapoved ene same resnice, enega samega stališča in prepričanja je očitno. Spletišče Youtube briše kritične objave. Facebook ves čas vsiljuje samo eno razlago in samo en pogled na epidemijo, eno vrsto in eno vsebino informacij, pošilja opozorila ob objavah, ki izražajo dvom in kritiko, otežuje dostopnost do tovrstnih objav in posledično tudi sankcionira tiste, ki takšno gradivo objavijo ali delijo. Vse, kar ne sovpada z zapovedanim enoumjem, se označi za »teorijo zarote.« Pri čemer se določene posameznike in skupine ljudi ter določeni način mišljenja samo »označi« za del zarotniških teorij, ne da bi se pri tem odgovorilo na legitimna vprašanja in prepričljivo zavrnilo ali pojasnilo dostopna in preverljiva dejstva, dokaze. Kdor dvomi, tega se prikaže kot nasprotnika. Kdor sprašuje, tega se prikaže kot zarotnika. Kdor raziskuje, sprašuje in občasno ponudi kakšen odgovor, tega bi se najraje nemudoma strpalo v norišnico.Dvomljivce, spraševalce in kritike se z neverjetno silo, pospeškom in odločnostjo etiketira kot promotorje »teorij zarote«, se jih javno stigmatizira, ali osredotočeno ignorira, posledično diskriminira in socialno izolira. Najvplivnejši mediji, zlasti televizijski, z redkimi izjemami, kot so posamezne oddaje in posamezne novinarke in novinarji, pri tem ves čas in odlično sodelujejo – z oblastjo.48 V Nemčiji je policija že dobila zeleno luč, da drugače misleče, dvomeče, kritične in upirajoče se ljudi preganja in kaznuje kot »nevarne zarotnike«, torej »kriminalce«, navsezadnje »teroriste.« Evropska unija, bruseljska gola oblast je že pripravila pravne akte v ta namen, s tem ciljem.Institucije, od katerih je odvisen obstoj ne le učinkovitega, ampak sploh kakršnega koli nadzora nad oblastjo in odločevalci, nad oblastmi in tistimi, ki odločajo, nad pravimi, dejanskimi odločevalci, nad centri moči, skorajda že padajo kot domine. Vedno več razlogov za utemeljen sum je, da se to dogaja tudi z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Če si človek vzame čas in se zadeve loti študijsko, začne pa z rekom »sledi denarju«, išče sledi, kdo koga financira in kako, hitro pride do odgovorov. Če k temu doda še biografijo posameznih sodnikov in sodnic tega 2025/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857- a68f293efed001dd&fbclid=IwAR2r0dvkeyuyjp45H3gIkHGUgLQyO6GxCEe1ocMuKwXoNrkwG1nQ2KYudTs;https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-significant-jump-reported-injuries-deaths-after-covidvaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562- 47b578dd9577&fbclid=IwAR3iI0wjGhb5Yxpb826Pap_l7jvwaUHL-9knUKRLGu46aSUAbinjZi_g1XU ;https://childrenshealthdefense.org/defender/miami-school-might-be-right-asking-teachers-not-get-covidvaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562- 47b578dd9577&fbclid=IwAR0iCnFESn_shALmpcHlinpM_m5ptdmLhkoe1PYyLYfg1Id2Rhg-keiQask 47 Za podrobnejšo razlago, zakaj uporabljam termin »tiranija«, glej Andraž Teršek: Vse to so »teorije zarot.« IUSINFO, 2. april 2021. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/281436 48 Tej temi sem namenil komentar v Andraž Teršek: Med »policijsko uro« smo bili »aretirani.« Dnevnik, Objektiv, Dnevnikovem Objektivu, 24. april 2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/medpolicijsko-uro-smo-bili-aretirani Prim. člankom, dostopnim na povezavi: https://childrenshealthdefense.org/defender/eu-makes-tech-companiesdelete-content-within-hour/? utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-47b578dd9577sodišča (kaj so počeli v svojem življenju, v karieri, pred nastopom sodniške funkcije), se podoba še izostri. Ob vsem tem in ob vsem že dokazanem, ali vsaj zelo prepričljivo nakazanem, pa sem v roke prejel še novi dokument, ki zgovorno, kričavo napoveduje novo etapo pri nemarnem trošenju proračunskega denarja v okviru javnega zdravstva.To je tiranija, po definiciji. Prihodnost pa je nadvse negotova. A paradoksalno je, da je v tej negotovosti dokaj predvidljiva. V enačbi je treba samo nevtralizirati dve konstanti: sodno vejo oblasti, vredno tega imena in ljudstvo, vredno tega imena.Post scriptum: Predlagam naslednjo spremembo dveh členov Ustave Republike Slovenije, z besedilom, kot sledi: 18. člen Ustave RS (prepoved mučenja in prisile) Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posameznika. Posameznika se zato s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes ne sme neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično in moralno integriteto. Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti temeljno vodilo pravnih politik in praks. 51. člen Ustave RS (pravica do zdravstvenega varstva in varovanja zdravja).Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon.Z zakonom se podrobneje določijo pravice iz zdravstvenega varstva, ki se financira iz javnih sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju in medicinskemu posegu, razen v prisiljujoče nujnih primerih, ki jih določa zakon in niso v nasprotju z drugimi določbami ustave, mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in deontologijo.Nikogar ni mogoče prisiliti k cepljenju, razen v primeru razglasitve izrednega stanja (16. člen) zaradi zdravstvene epidemije ali pandemije in ob upoštevanju mednarodnih kodeksov, konvencij in deklaracij o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine ter medicinske etike in deontologije. Prepovedana je vsaka oblika diskriminacije, poseganja v pravico do zasebnosti in osebnostne pravice ter vsaka oblika pogojevanja (neposredne in posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih postopkov.Medicina mora biti zavezana k resnici in poštenju. Družba ni dopustno prepustiti znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom razvoja znanosti. Finančni interesi ne smejo imeti prednosti pred pravom, moralo in etiko. Dobiček ne sme imeti prednosti pred ljudmi. Država ne sme določati in izvajati zdravstvene politike in zdravstvenih ukrepov ob nasprotovanju Nacionalnega inštituta za zdravje ali Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.Andraž Teršek: Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in opravno prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi. Ustavniški blog. Maj 2021.Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Vnaprej HVALA! 

Fri, 25. Nov 2022 at 16:06

273 ogledov

Vpišimo pravico do uporabe fizičnega denarja v Ustavo RS (Peticija)
PODPIŠI PETICIJO Zakaj banke umikajo vse več bankomatov po celi Sloveniji? Upamo, da vam je jasno zakaj si ta odvečen strošek predčasno ukinjajo? Vedo, da so gotovini šteti dnevi in bodo bankomati ravnokar za na smetišče zgodovine. Bomo to dovolili?  Spoštovani, ena od ključnih potez globalistov v njihovi agendi VELIKEGA RESETA in ustvarjanje NOVEGA SVETOVNEGA REDA (NW0 2030) je tudi ukinitev gotovine in uvedba samo še digitalnih valut. (Elektronski dolar, evro itd.) Da bi tako spravili vse pod popolno digitalno kontrolo oziroma na elektronski povodec. Upamo, da razumete kaj to pomeni. Ne boste mogli dati beraču, glasbeniku kovanca na ulici, babica ne bo mogla stisniti v ročico svojemu vnuku bankovec za rojstni dan, vse to kar pomeni danes poslovanje z gotovino bo moralo v pozabo. Nekako poseben občutek je, ko pri dobro sklenjem poslu preštejemo gotovino in jo z radostjo v srcu predamo za dobrino, ki nam bo služila. Ali pa je občutek še boljši, ko gotovino prejmemo v roke, prejštejemo in štima.  PODPIŠI PETICIJO!  Vsi bomo pod nadzorom preko katerega se bo videlo koliko smo od koga prejeli, kam smo nakazali, kje smo kupovali in seveda vse skupaj bodo vezali na spremljanje našega obnašanja, lojalnosti do oblasti, ko bodo našo zmožnost kupovanja vedno lahko blokirali, če bomo karkoli naredili kar oblasti ne bo ustrezalo pa bo to lahko samo nek bagatelen prkršek. Ko boste hoteli plačati n blagajni, se lahko zgodi, da bo samo zapiskalo in sporočilo, da je račun blokiran. Lahko se zgodi tudi, da boste imeli blokiran račun, če ne boste imeli opravljenih vseh cepljenj, ki jih bodo zahtevali morda na vsake pol leta. Pri teh psihopatih se nikoli ne ve.  Zagotovo pa tudi sami veste kaj še vse bo digitalna valuta prinesla, ko bo samo še z njo možno plačevati.  Zato predlagamo, da se pred to še eno norostjo globlalistov in njihovih hlapcev v tej državi, ki slepo in poslušno izvajajo njihove ukaze, da zahtevamo vpis pravice o uporabi fizičnega denarja v Ustavo RS kot ustavno pravico.  Vse skupaj pa bomo, ko dosežemo ponovno suverenost in neodvisnost kar je trajalo kratko takoj po vzpostavitvi nove države leta 1991, ko smo uvedli TOLAR, ponovno svojo valuto. Naprimer KARANT ali SLOVEN.  Delite to peticijo, da pokažemo z množičnostjo, da se mi ne gremo teh njihovih podlih načrtov.  Vse bolj je očitno, da bomo morali iz tega norega vlaka izstopiti in si izboriti SVOBODO, SAMOSTOJNOST, NEODVISNOST IN ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE ZASE IN ZA VSE NASLEDNJE RODOVE.  Predlog nove alineje v Ustavi RS in sicer v naslednjem obstoječem členu ali pa se naredi nov 6a člen:  "6. člen Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. Himna Slovenije je Zdravljica. Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon." Uradna denarna valuta v Republiki Sloveniji je tista, ki jo državljanke in državljani sprejmejo z Zakonom o denarni valuti na referendumu. Vsi jo na ozemlju republike Slovenije uporabljajo v fizični ali elektronski obliki. Ali pa se vnese 6a. člen z enako vsebino.  Prosimo, če o predlogu dodatka ali novega člena poveste svoje mnenje, podate morda drugačen predlog.  Pa ne pozabite prebrati še ta člen Ustave RS, da bo razumeljeno kdo bi moral tukaj vladati in o vsem suverno odločati:  3. člen USTAVE RS "Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno." PODPIŠITE PETICIJO ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN!  Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST NAŠEGA NARODA. HVALA, KER STE!

Wed, 23. Nov 2022 at 11:46

1022 ogledov

Soočenje na TV SLO 1, zločin je razkrit in zločinci! Kaj pa zdaj???
Kliknite na spodnjo fotografijo, da slišite nagovor Ladislava Trohe.  "V nedeljo je že iz protesta do samodrštva predlagatelja, zaradi hitrega postopka sprejemanja zakona brez javne razprave, zakon potrebno z veliko večino zavrniti. V Gibanju OPS smo prepričani:RTV Slovenija ni neodvisna in je vodena, kot tudi vse državne institucije s strani mednarodne in slovenske hudodelske združbe. To se kaže skozi primer storjenega ZLOČINA ZOPER ČLOVEČNOST nad večjim delom prebivalstva, saj se ljudi potiska v medicinsko znanstveni poskus, ko za to pred cepljenjem nihče od žrtev ni podal INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN PISNI POUČITVI, da bo postal predmet poskusa s cepivi, za katere proizvajalci ne vedo, ali so učinkovita in varna. To dokazuje uradni dokument, naročilnica med RS in podjetjem Pfizer. Minuli petek smo na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko prijavo zoper prvih 70 osumljenih tega groznega zločina. Pred novinarkama STA in radia Slovenija smo na tiskovni konferenci predstavili dejstva in dokaze, vendar se je znova zgodila POPOLNA CENZURA. Prepričani smo, da imate novinarji prepoved poročanja o tej grozi in to je nasploh največji problem tudi delovanja RTV SLO, saj lovke globoke države držijo v ujetništvu vse urednike in novinarje, posledično pa smo talci vsi državljani, saj vemo, da brez svobodnih novinarjev ni svobodnih ljudi. Zdaj, ko je splošno znano dejstvo, da je storjen zločin zoper človečnost oz. genocid, moramo opozoriti vse, ki za to veste, da ste dolžni ukrepati in da se osumljene obtoži ter se jih obsodi. Zato v prvi vrsti pozivamo novinarje, takoj začnite z obveščanjem, da je cepljenje zoper Kovid19 s poskusnimi MRNa cepivi smrtno nevarno in da se vsa cepljenja v SLO takoj ustavijo. Tožilce, policiste, preiskovalne sodnike, ki se zavedajo svoje prisege, pa pozivamo, da opravijo svoje delo takoj, ker sicer tvegajo 3 letno zaporno kazen zaradi opustitve ovadbe ali pregona storilca kaznivega dejanja. Razumemo, da ste bili mnogi pod pritiskom tudi sami zavedeni in ste sodelovali v zaroti zoper slovenski narod, celo zoper sebe in svojo vest, a zdaj zato, ker se je izvršil nad milijonom in sto tisoč državljani zločin, ne smete več molčati, ker tako sami v zločinu sodelujete in tvegate, da boste tudi sami padli v kazenski pregon. 281. člen KZ RS.  RTV SLO in vsi pošteni novinarji! Prvi ste, ki morate odpreti razpravo o našem skupnem groznem problemu. Prepričani smo, da se zavedate teže tega zločina, ki se ne more in ne sme pomesti pod preprogo. Opolnomočite se, stopite na pot RESNICE. Nič od tega ni in ne more biti bolj pomembno, zato pričakujemo, da se bo tukaj in zdaj ta razprava nadaljevala samo o tem zločinu, kar bo preprečilo nadaljnji holokavst in mnoge nove žrtve."Tukaj je bil grobo prekinjen, čeprav se ve, da je prosil, da pove enkrat in porabi tudi čas za drugi krog, ko se potem ne bi več oglasil.  "Prepričani smo, da ste vsi tukaj prisotni pošteni ljudje z moralno integriteto in srcem. Dobro veste, kaj se je zgodilo, in upam, da boste takoj zdaj zahtevali razjasnitev in kazenski pregon zoper odgovorne. Mi smo pripravljeni, ste tudi vi? Če ne, pa bi jaz samo še vsem predal kazensko prijavo z dokazi in bi se od nadaljnje razprave mimo tega groznega zločina zoper človečnost oz. genocida distanciral in se bom poslovil.Smo ljudje ali smo barbari, ki sodelujemo v zločinu in ščitimo zločince?" Ekipa OPS P.s. Če želite, lahko podprete naše povsem prostovoljno delo. Za delo tudi na tem referendumu nastajajo stroški prevozov, ure dela za priprave in objavljanje vsebin na naših kanalih in drugje, morali smo odpreti TRR za namen referendumske kampanje, ki bo prineslo stroške vodenja za en mesec in za zaprtje računa, kar bo okoli 50 €. Na pripravah in dogovorih za delovanje spijemo kakšno kavo, čaj, vse to stane in nič ne pade z neba, ker imajo nekateri polna usta, kako vašh donacij ne porabimo za delovanje Gibanja. Taka zlonamerna podtikanja so podla in zelo nesramna. Za vsak izdatek hranimo račune in vse, kar smo kupili, smo kupili za to, da bi lažje delali. Delamo pa s svojimi avtomobili, nimamo službenih, nimamo tajnic in fikusov, niti službenih najetih prostorov, niti enega zaposlenega, ki bi dobil plačo, nobenega službenega računalnika, kar bi vse lahko kupili iz donacij, če bi jih bilo dovolj za vse to. Ampak denar porabljamo, da sploh lahko delujemo. To novejšo spletno stran je bilo tudi treba plačati. Preko 200.000 letakov smo dali natisniti in smo jih raznesli po SLO, kupili smo dva kompleta ozvočenj, ker so nam dvakrat miličniki ozvočenja ukradli. Zdaj smo s pravnomočnimi sodbami vse dobili nazaj. Pomagajte, če lahko, vsak evro šteje. Kdo pa plača vse to delo, vse pisanje dopisov, pritožb, trikrat smo organizirali zbiranje podpisov zoper ZNB, spisali ustavno pritožbo, ki je druge stalo z enakim rezultatom okoli 8.000 evrov, no, kdo plača vse to? Vaše donacije ne gredo v zasebne žepe, bi bilo pa lepo, če bi vsaj enega, največjega garača v OPS lahko zaposlili, ki zaradi dela v OPS po 12 ur dnevno zajeda družinski proračun, da lahko deluje ZA SKUPNO DOBRO. Je pa neverjetno (kot bi bila za to plačana) aktivna in motivirana nekdanja članica OPS, ki natolcuje in kleveta, da ste dali donacije, pa nismo naredili nič. Dobila pa je iz vašega denarja - donacij enkrat 100 in še enkrat 200 evrov, ker se je vozila s Ptuja v Ljubljano večkrat. Takrat plin še ni bil tako drag, tako, da smo ji pokrili nekaj stroškov, ker ima avto na ta energent. Tega pa seveda ni povedala ob vseh izpljunkih na naše nesebično delo.  Delamo s svojimi sredstvi in veliko gre v škodo družinskih ali osebnih proračunov. Ker smo prepričani, da se bo vse poplačalo, ko bo napočilo spoznanje, da je Gibanje OPS edina taka civilna organizacija, ki ve, za kaj v tej deželi gre, in imamo tudi izvirne rešitve za korenite, pozitivne in trajnostne družbene ter politične spremembe. In REŠITEV, da bomo vsi preživeli in začeli živeti v SVOBODI.  Če mislite, da je naše delo vredno vašega zaupanja, da nam za lažje delo pomagate s kakršnokoli donacijo, vas vabimo, da to storite.  Poseben TRR, ki smo ga morali odpreti za namen referendumske kampanje in to je tema, ki se dotika kampanje je treba nakazati na ta račun: SI56 1910 0001 0390 209, koda plačila: OTHR, namen plačila: "Za referendumsko kampanjo o novem Zakonu o RTV SLO", referenca 00 ali 99. Hvala za sodelovanje!  

Mon, 21. Nov 2022 at 19:29

398 ogledov

Globoka država dela, ukinili so še YouTube kanal Ladislava Trohe
Tako to je v tej deželi, ko je še vedno vse pod nazorom. Le kdo javlja cenzorjem YouTube-a, koga je treba onemogočiti? SOVA, FDV, MIROVNI INŠTITUT ali STARA UDBA ali pa kar agenti katerekoli klike, ki množično prijavljajo naše objave kot sporne? Ne čudite se, če boste imeli probleme v življenju, saj zakon narave vzroka in posledice vedno deluje, čeprav vi tega še ne veste. Ko bo uskalo po vseh, se ne čudite, da imate težave ali celo tragično stanje. Udari lahko tudi po bližnjih, kajti CENZURIRATI RESNICO je satansko delo. Kanal Ladislav Troha izbrisan danes, brez možnosti prenosa arhiva, kar se je tik pred volilno kampanjo za parlamentarne volitve letos aprila zgodilo tudi s kanalom Gibanja OPS. Slednji je imel nekaj zagotovo preko 100 video posentkov in je tako šlo v nič nekajletno delo, saj nismo dobili možnosti izvzema arhiva, kar je kraja intelektualne lastnine. Vsi vemo, da obstaja cela kopica kanalov, kjer po mili volji objavljajo tudi vsebine o kovid prevari, še posebej v republikah nekdanje Jugoslavije, pa kar obstajajo in jih ne brišejo. Problem pa je Gibanje OPS, ki nas kar zbrišejo, na Facebook-u pa nas na polno senčijo.    Ekipa OPSPritožba je bila vložena in seveda zavrnjena. Tudi za današnjo ukinitev kanala Ladislav Troha bo vložena pritožba in zahteva, da nam vrnejo arhiv. Hvala vsem, ki pomagate pri delovanju Gibannja OPS z donacijami ali prostovoljnimi prispevki. Do sedaj ste prispevali 120 € in zelo smo vam hvaležni. Zagotovo bo prišel trenutek, ko bomo nujno potrebovali ta sredstva. Razmišljamo o akciji, da bi obvestili naše ljudi na najboljši možen način o ZLOČINU ZOPER ČLOVEČNOST, ki še kar traja, organi pregona pa ne opravijo svojega dela. Zato je pritisk javnosti nujen. Ekipa OPSP.s. Če želite, lahko podprete naše povsem prostovoljno delo. Za delo tudi na tem referendumu nastajajo stroški prevozov, ure dela za priprave in objavljanje vsebin na naših kanalih in drugje, morali smo odpreti TRR za namen referendumske kampanje, ki bo prineslo stroške vodenja za en mesec in za zaprtje računa, kar bo okoli 50 €. Na pripravah in dogovorih za delovanje spijemo kakšno kavo, čaj, vse to stane in nič ne pade z neba, ker imajo nekateri polna usta, kako vašh donacij ne porabimo za delovanje Gibanja. Taka zlonamerna podtikanja so podla in zelo nesramna. Za vsak izdatek hranimo račune in vse, kar smo kupili, smo kupili za to, da bi lažje delali. Delamo pa s svojimi avtomobili, nimamo službenih, nimamo tajnic in fikusov, niti službenih najetih prostorov, niti enega zaposlenega, ki bi dobil plačo, nobenega službenega računalnika, kar bi vse lahko kupili iz donacij, če bi jih bilo dovolj za vse to. Ampak denar porabljamo, da sploh lahko delujemo. To novejšo spletno stran je bilo tudi treba plačati. Preko 200.000 letakov smo dali natisniti in smo jih raznesli po SLO, kupili smo dva kompleta ozvočenj, ker so nam dvakrat miličniki ozvočenja ukradli. Zdaj smo s pravnomočnimi sodbami vse dobili nazaj. Pomagajte, če lahko, vsak evro šteje. Kdo pa plača vse to delo, vse pisanje dopisov, pritožb, trikrat smo organizirali zbiranje podpisov zoper ZNB, spisali ustavno pritožbo, ki je druge stalo z enakim rezultatom okoli 8.000 evrov, no, kdo plača vse to? Vaše donacije ne gredo v zasebne žepe, bi bilo pa lepo, če bi vsaj enega, največjega garača v OPS lahko zaposlili, ki zaradi dela v OPS po 12 ur dnevno zajeda družinski proračun, da lahko deluje ZA SKUPNO DOBRO. Je pa neverjetno (kot bi bila za to plačana) aktivna in motivirana nekdanja članica OPS, ki natolcuje in kleveta, da ste dali donacije, pa nismo naredili nič. Dobila pa je iz vašega denarja - donacij enkrat 100 in še enkrat 200 evrov, ker se je vozila s Ptuja v Ljubljano večkrat. Takrat plin še ni bil tako drag, tako, da smo ji pokrili nekaj stroškov, ker ima avto na ta energent. Tega pa seveda ni povedala ob vseh izpljunkih na naše nesebično delo.  Delamo s svojimi sredstvi in veliko gre v škodo družinskih ali osebnih proračunov. Ker smo prepričani, da se bo vse poplačalo, ko bo napočilo spoznanje, da je Gibanje OPS edina taka civilna organizacija, ki ve, za kaj v tej deželi gre, in imamo tudi izvirne rešitve za korenite, pozitivne in trajnostne družbene ter politične spremembe. In REŠITEV, da bomo vsi preživeli in začeli živeti v SVOBODI.  Če mislite, da je naše delo vredno vašega zaupanja, da nam za lažje delo pomagate s kakršnokoli donacijo, vas vabimo, da to storite.  Poseben TRR, ki smo ga morali odpreti za namen referendumske kampanje in to je tema, ki se dotika kampanje je treba nakazati na ta račun: SI56 1910 0001 0390 209, koda plačila: OTHR, namen plačila: "Za referendumsko kampanjo o novem Zakonu o RTV SLO", referenca 00 ali 99. Hvala za sodelovanje!  

Sun, 20. Nov 2022 at 23:28

264 ogledov

Sklepno soočenje na TV SLO 1 pred referendumom o Zakonu o RTV SLO
Ekipa OPS p.s.  Če želite, lahko podprete naše povsem prostovoljno delo. Za delo tudi na tem referendumu nastajajo stroški prevozov, ure dela za priprave in objavljanje vsebin na naših kanalih in drugje, morali smo odpreti TRR za namen referendumske kampanje, ki bo prineslo stroške vodenja za en mesec in za zaprtje računa, kar bo okoli 50 €. Na pripravah in dogovorih za delovanje spijemo kakšno kavo, čaj, vse to stane in nič ne pade z neba, imajo pa nekateri polna usta, kako vaših donacij ne porabimo za delovanje Gibanja. Taka zlonamerna podtikanja so podla in zelo nesramna. Za vsak izdatek hranimo račune in vse, kar smo kupili, smo kupili za to, da bi lažje delali. Delamo pa s svojimi avtomobili, nimamo službenih, nimamo tajnic in fikusov, niti službenih najetih prostorov, niti enega zaposlenega, ki bi dobil plačo, nobenega službenega računalnika, kar bi vse lahko kupili iz donacij, če bi jih bilo dovolj za vse to. Ampak denar porabljamo, da sploh lahko delujemo. To novejšo spletno stran je bilo tudi treba plačati. Preko 200.000 letakov smo dali natisniti in smo jih raznesli po SLO, kupili smo dva kompleta ozvočenj, ker so nam dvakrat miličniki ozvočenja ukradli. Zdaj smo s pravnomočnimi sodbami vse dobili nazaj. Pomagajte, če lahko, vsak evro šteje. Kdo pa plača vso to delo, vse pisanje dopisov, pritožb? Trikrat smo organizirali zbiranje podpisov zoper ZNB, spisali ustavno pritožbo, ki je druge stalo z enakim rezultatom okoli 8.000 evrov. No, kdo vse to plača, da je delo ZA SKUPNO DOBRO opravljeno? Delamo na etični pogon, nihče ne vpraša, kaj bo dobil, če nekaj naredi.  Vaše donacije ne gredo v zasebne žepe, bi bilo pa lepo, če bi vsaj enega, največjega garača v OPS lahko zaposlili, ki zaradi dela v OPS po 12 ur dnevno zajeda družinski proračun, da lahko deluje ZA SKUPNO DOBRO. Je pa neverjetno (kot bi bila za to plačana) aktivna in motivirana nekdanja članica OPS, ki natolcuje in kleveta, da ste dali donacije, pa nismo naredili nič. Dobila pa je iz vašega denarja - donacij enkrat 100 in še enkrat 200 evrov, ker se je vozila s Ptuja v Ljubljano večkrat. Takrat plin še ni bil tako drag, tako, da smo ji pokrili nekaj stroškov, ker ima avto na ta energent. Tega pa seveda ni povedala ob vseh izpljunkih na naše nesebično delo.  Delamo s svojimi sredstvi in veliko gre v škodo družinskih ali osebnih proračunov. Ker smo prepričani, da se bo vse poplačalo, ko bo napočilo spoznanje, da je Gibanje OPS edina taka civilna organizacija, ki ve, za kaj v tej deželi gre in imamo tudi izvirne rešitve za korenite, pozitivne in trajnostne družbene ter politične spremembe. In REŠITEV, da bomo vsi preživeli in začeli živeti v SVOBODI.  Če mislite, da je naše delo vredno vašega zaupanja, da nam za lažje delo pomagate s kakršnokoli donacijo, vas vabimo, da to storite.  Poseben TRR, ki smo ga morali odpreti za namen referendumske kampanje in to je tema, ki se dotika kampanje, je treba nakazati, če želite, na ta račun: SI56 1910 0001 0390 209, koda plačila: OTHR, namen plačila: "Za referendumsko kampanjo o novem Zakonu o RTV SLO", referenca 00 ali 99. Hvala za sodelovanje!  

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Deseto novo duhovno spoznanje, II. del