Zahteva ZA prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka (obrazec)
Andreja OPS
Izpostavljeno

Ponedeljek, 8. november 2021 ob 13:09

Odpri galerijo

TUKAJ SE TOLERANCA STARŠEV PRENEHA! 

Izjava starša ali zakonitega zastopnika

o prepovedi poseganja v duševno in telesno integriteto učenke/učenca/dijakinje/dijaka_____________________________in napoved kazenske ovadbe proti ravnateljici/ravnatelju OŠ/SREDNJE ŠOLE _________________________________ ga./g. ________________________

Pozivam/pozivava vas, da

učencu/učenki/dijakinji/dijaku_____________________________ nedvoumno pojasnite, da ji v času obiska pouka maske ni obvezno nositi in da zaradi tega ne bo z vaše strani ali strani vaših podrejenih ali vrstnikov kakorkoli šikanirana. (s strani NIJZ je vseskozi maska samo priporočena)

Sporočam/spročava svoje stališče na podlagi aktualnih predpisov in napoved mojega/najinega ravnanja v zvezi s tako imenovano epidemijo domnevne bolezni covid-19 zaradi tako imenovanega virusa SARS-CoV-2.

1. Moj/najin otrok _____________________________

- ne bo nosila/nosil maske nikjer,

- se ne bo testirala na noben način,

- ne bo podvržena nobenim drugim medicinskim posegom, še posebej ne cepljenju,

- ne bo uporabljala nobenih razkužil.

Ne želim/želiva se spuščati v nasprotujoča si stališča zagovornikov in podpornikov vladnih ukrepov, zahtevam/zahtevava pa, da varujete nedotakljivost telesne in duševne integritete _____________________ NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA, da od nje/njega zahtevate nošnjo maske (med poukom, na hodnikih, v jedilnici, kjerkoli), NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA segregacije zaradi nenošenja maske, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA ločevanja na cepljene in necepljene, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA kakršnegakoli posega v otrokovo telo v času pouka in šolskega varstva v celoti, v šoli in v okolici šole. NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA izvajanja kakršnihkoli programov s strani tretjih oseb ali inštitucij (NIJZ, zdravstveni dom, druge državne ali zasebne zdravstvene inštitucije, ki imajo pooblastila za obveščanje o cepljenju in pooblastila za TESTIRANJE IN cepljenje. Seznam ni dokončen, ampak samo nakazuje naravo prepovedi.). Kar ni posebej in pisno dovoljeno, je PREPOVEDANO. 

Vsakršno ravnanje s strani zaposlenih v šoli ali zunanjih sodelavcev, morebitnih drugih služb, ki bi v času pouka otroka kakorkoli nagovarjal, mu svetoval ali ga celo silil v kakršenkoli tak poseg, bova smatrala kot napad na mojega/najinega otroka in se na to odzval/odzvala s silobranom, nadalje pa predal/predala vaše ravnanje organom pregona in bom/bova uporabil/uporabila VSA pravna sredstva, da to v nadaljevanju preprečim/preprečiva in  sankcioniram/sankcionirava.

V nadaljevanju vam pošiljam/pošiljava obrazložitev in napotila, da boste lažje razumeli pravna in vsebinska dejstva v zvezi s t. i. korono ter se pravilno odločali in ravnali v zvezi s tem, saj ste le vi lahko tista oseba, ki boste morebiti izvajali protipravna in nezakonita dejanja, ki lahko tudi trajno telesno in duševno poškodujejo mojega/najinega otroka, ne glede na to, od koga prejemate navodila.

Ker vemo, da državni odloki in zakoni niso nad Ustavo RS in da ne smejo kršiti določil mednarodnih pogodb in paktov, z zakonom ratificirane Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kodeksov kot je Nürnberški zakonik, evropskega prava in direktiv ter resolucij Evropskega parlamenta ter Evropske sveta in komisje, Vas opozarjam/opozarjava, da ne dovoliva izvajanja zahtevanih ukrepov nad __________________________! 

Otroci in starši smo osebe civilnega prava, kar pomeni, da v kolikor ni nekaj izrecno prepovedano ali zapovedano, je dovoljeno. Šola je pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano.

Vse, kar nekdo izvaja izven tega, je prekoračitev pooblastil in kršenje zakonodaje, vprašanje je le, ali je nekaj prekršek ali kaznivo dejanje.

Navajam/navajava naslednja dejstva:

2. Nošnja maske

2.1. Nošnja maske je nezakonita, nima nikakršne znanstvene ali vsebinske podlage in ne ščiti pred virusi. Siljenje k nošnji maske je kaznivo dejanje.

2.2. Nošnja maske je škodljiva in lahko pusti nepopravljive posledice za otroka. Gre lahko tudi za povzročitev hude telesne poškodbe, kar je hudo kaznivo dejanje.

2.3. Nošnja maske v razredu s strani učitelja predstavlja ustrahovanje, kar je kaznivo dejanje.


Ad 2.1: 

Omembe mask ne boste našli v ZNB. Tako tudi noben podrejen predpis ne more zahtevati od ljudi, da jih nosijo. O tem priča tudi sodba višjega sodišča v Kopru. Povezava: https://www.sodisce.si/viskp/odlocitve/2015081111446778/

Izdaja vladnih odlokov, okrožnic ipd. predstavlja prekoračitev pooblastil in je kaznivo dejanje, izvajalce pa vsebinsko napeljuje k povzročitvi lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika ali celo hude telesne poškodbe po 123. členu Kazenskega zakonika, kar je kaznivo dejanje, ki se kaznuje bodisi z zaporom od enega do treh let ali celo do 10 let v drugem primeru.

Ustavno sodišče je razveljavilo 2., 3. in 4. odstavek 39. člena ZNB-C. 

Ad 2.2:

Nemška raziskava Univerze Witten/Hardecke je v online registru zbrala poročila 20.353 ljudi, ki so do 26. 10. 2020 poročali o nošnji mask pri 25.930 otrocih, ki so v povprečju nosili masko po 270 minut na dan. Kar v 68 % so poročali o poškodbah: pri 60 % razdražljivost, 53 % glavobol, 50 % težave s koncentracijo, 49 % manj občutka sreče, 44 % zavračanje odhoda v vrtec/šolo, 42 % slabo počutje, 38 % oslabljeno učenje, 37 % zaspanost in utrujenost.

Opazovanja so opravili starši in pedagogi.

Količina ogljikovega dioksida, ki je varna in jo najdemo v dobro ventiliranih prostorih, je med 200 in 1000 ppm. Med 1000 in 2000 ppm se že pritožujemo, da je zrak slab. Vse, kar je več kot 2000, že povzroča glavobol, zaspanost, brezvoljnost, zaostajanje v razmišljanju, pospešen srčni utrip in podobno. Nad 5000 ppm pa velja že kot toksično.

V maski se koncentracija CO2 dvigne nad raven 5000 v manj kot 45 sekundah. 

Maske so zgolj priporočilo NIJZ in jih tudi oni kot domnevno strokovna inštitucija na to temo ne zapovedujejo. 

Ad 2.3:

Če ne posedujete dokumentov pod Ad 1 in Ad 2, ki bi dokazovali nasprotno, predstavlja nošnja maske zaposlenih v šoli nepotrebno oviro pri delu in je zavajanje, češ da nošnja maske pomeni zaščito, hkrati pa povzroča pri otrocih strah in travme. Dejansko pomeni nošnja maske ustrahovanje otrok, kar je kaznivo dejanje.

Prisiljenje je kaznivo dejanje po 132. členu Kazenskega zakonika in se kaznuje z zaporom do enega leta.

Opozarjava še, da imava kot zakonita zastopnika - starša in skrbnika otroka pravico preveriti, v kakšnih razmerah se šola moj otrok, in jih po potrebi tudi bova. 

Povabim/povabiva vas tudi, da preberete nekaj dodatnih znanstvenih člankov na temo na tej povezavi:

https://www.rcreader.com/commentary/still-no-conclusive-evidence- justifying-mandatory-masks

(viri so v angleščini). 


3. Razkužila

3.1 Razkužila v ničemer ne preprečujejo, da otroci ne bi kazali simptomov, in ne preprečujejo prenosa bolezni, niti domnevnega covida-19. Razkužila so visoko potenten strup in nevarne snovi, ki povzročajo dihalne, hormonske in kognitivne motnje, lahko tudi neplodnost.

3.2 Otroci niso usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi snovmi in je na navodilih za uporabo na njih navedeno, da jih je treba hraniti izven dosega otrok. Otroci jih tako sploh ne smejo uporabljati. Šolski delavci niste usposobljeni za delo s takimi snovmi, niti nimate prostorov za hrambo tovrstnih snovi.

3.3 Inhaliranje aerosolnih delcev ob izhlapevanju razkužil ali celo uporaba s spreji je najhujša nevarnost za dihalne organe otrok, nevrologijo in njihove kognitivne sposobnosti. Nevarno je tudi za poškodbe kože in drugih organov.

Ad 3.1:

Zahtevam/zahtevava, da v okviru Zakona o informacijah javnega značaja posredujete vse varnostne liste razkužil, ki jih uporabljate, načrt hranjenja, navedbo vaše usposobljenosti za ravnanje s temi snovmi ter vsebinsko in pravno podlago, na podlagi katere jih uporabljate. Za take snovi v domači uporabi piše, da jih treba hraniti izven dosega otrok. 

Ad 3.2:

Umaknite VSA razkužila v dosegu otrok (v razredu) in ne silite otrok k uporabi kot pod ena.

Ad 3.3:

V razkužilih je najmanj alkohol, v mnogih primerih pa še potentnejši strupi, ki so nevarni za ljudi in okolje. Vdihavanje hlapov povzroča hude telesne poškodbe, inhalacija teh strupov pa se zgodi že ob minimalnih koncentracijah pri uporabi in ob izhlapevanju z razkuženih površin. Zato je vaša dolžnost preprečiti vsakršno vdihavanje teh snovi, kar de facto pomeni, da jih pač ne smete uporabljati. 

Sklep:

Prepovedujem/ prepovedujeva, da si najin otrok razkužuje roke ali druge površine, kjer sedi ali je. Razkužila so lahko nevrološki motilci in lahko povzročajo trajno okvaro sinaps, motnje v hormonskem ravnovesju, tudi neplodnost ter motnje v telesnem razvoju in razvoju možganov.

To se lahko smatra za poizkus povzročitve posebno hude telesne poškodbe.


4. Segregacija

Kakršnokoli omejevanje najinega otroka, izključevanje ali podobno bova smatrala kot kaznivo dejanje segregacije in bova zoper osebo, ki bi tako ravnanje izvajala, podala ustrezno kazensko prijavo na podlagi 131. člena Kazenskega zakonika. 


5. Testiranje, zdravljenje, cepljenje, premeščanje

V nobenem primeru ne dovolim/dovoliva nikakršnega testiranja, niti merjenja telesne temperature v šoli, še posebej ne z infrardečim termometrom, še manj kakršnegakoli drugega poseganja v otrokovo telesno integriteto. V primeru le tega bom/bova razumel/razumela to kot fizični napad na otroka, na kar se bom/bova ustrezno odzvala, odvisno od situacije. 

Človeško telo je skladno z Ustavo RS nedotakljivo, vsakršen poseg pa je treba obrazložiti in pojasniti skladno z ZPacP. Šola ni inštitucija, ki bi lahko opravljala medicinske posege, niti za to ne more najemati podizvajalcev. 

PCR pa je dokazano nezanesljiv saj ne dokazuje nikakršnega virusa: 

Sodba nadzorstvenega portugalskega sodišča: 
http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1509-vse-omejitve-lovekovih-pravic-in-corona-ukrepi-zoper-ljudi-temeljijo-na-podlagi-97-nezanesljivih-pcr-testov-je-s-sodbo-ugotovilo-portugalsko-vije-sodie-.html
Ugotovitev ameriške uprave za hrano in zdravila: 
https://gibanjeops.si/post/608262/se-en-neizpodbiten-dokaz-pcr-test-je-lazen

SMRTNA NEVARNOST PCR TESTA

Raziskava laboratorija Slovaške republike vsebine paličic za testiraje: 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43906706-4cb9-4ffb-9320-694379f42671&fbclid=IwAR1mK2xDOpGG6l1MLEIXyUMldB8eVsI7j_1XTDjhYFLxXu3LGpZo6ethpBw#pageNum=11

ZAHTEVEK

Na podlagi določil 15., 21., 34., 35., 41., 53., 54., 56. in 57. člena Ustave RS in na podlagi 6., 7., 135., 136., 137., 145., 151. in 154. člena Družinskega zakonika

mati  _____________________ in (ali) oče______________________ ali kot zakoniti zastopnik/zastopnica____________________starš/starša/zakonita zastopnica/zastopnik_______________________mladoletnega otroka ______________________

izjavljam/izjavljava,

da PREPOVEDUJEM/PREPOVEDUJEVA kakršnokoli poseganje v duševno in telesno integriteto mojega/najinega  mladoletnega otroka. Brez pisnega soglasja obeh staršev ni dovoljen noben poseg v telesno ali duševno celovitost mladoletnega otroka, še posebej pa ne npr. sledeči posegi:

- merjenje temperature s katerimkoli tehničnim sredstvom ali načinom,

- zdravniški ali drug medicinski pregled,

- odvzemanje vzorcev ali delcev telesnega tkiva, telesnih tekočin ali katerihkoli drugih snovi iz telesa, še posebej pa iz grla, nosu ali krvi,

- kakršenkoli poseg na telesu ali v telo, s katerimkoli sredstvom, skozi telesno odprtino, kožo ali na katerikoli drug način, npr. s palčko skozi nos, usta, ušesa itd., z grgranjem, z iglo itd.,

- cepljenje,

- zbiranje in/ali obdelovanje in/ali posredovanje osebnih podatkov kakršnekoli vrste, še posebej pa zdravstvene oz. medicinske, v katerikoli namen,

- kakršnakoli omejitev osebne svobode ali gibanja, npr. zapiranje mladoletnega otroka v izolacijsko sobo.

Vsak tak poseg med drugim predstavlja protipraven škodni poseg, ki ima med drugim za posledico nastanek nepremoženjske škode, za povračilo katere storilec odškodninsko odgovarja.

Prav tako opozarjam/opozarjava, da je kakršnokoli diskriminiranje, sankcioniranje, neenakopravna obravnava, šikaniranje ali podobna škodljiva protipravno ravnanje, ki bi bila posledica zgornjih prepovedi posegov v telesno in duševno celovitost, kaznivo dejanje, ki bo imelo za posledico kazenski pregon in odškodninsko odgovornost storilca.

Zahtevam/zahtevava, da naju o kakršnihkoli napovedanih dejavnostih, ki niso v skladu z zgoraj napisanim, pravočasno pisno obvestite. To pomeni vsaj 1 teden prej, da se lahko pravočasno odzovem/odzoveva na pošto in odreagiram/odreagirava.

V tem trenutku so vam odvzeta vsa morebitna prej pridobljena pooblastila, ki niso striktno vezana na izvajanje šolskega učnega programa. 

Ker ste dolžni varovati pravice učencev tudi skladno z ZOFVI-NPB19, pozivam/pozivava svet šole in posamično tudi predstavnike lastnika zavoda, da se o zadevi izjasnejo in napišejo stališče lastnika zavoda. 

Vsakokratno neupoštevanje mojih/najinih navodil vodi v predlog za kazenski pregon proti vam, ravnateljica/ravnatelj, proti razredničarki/razredniku in članom sveta zavoda. Ovadba se bo sklicevala na delikte iz 101., 105., 122., 123., 128., 131. in 132. člena KZ-1.

Tako kot vojak ali policist imate tudi vi pravico in dolžnost zavrniti izvajanje katerega koli protiustavnega, ustavno nelegitimnega, protizakonitega neživljenjskega in škodljivega ukaza. 

Pozivam/pozivava Vas, da od svojih nadrejenih zahtevate naslednje informacije, ki vam bodo v pomoč pri lastni oceni, ali ste dolžni spoštovati odloke in navodila nadrejenih:

1. dokument o izoliranem virusu SARS-CoV-2 po Kochovih postulatih. Na zahtevo je seveda mogoče zahtevati tudi ustrezno dokumentacijo pred posegom, npr. tako, ki govori in dokazuje, da je npr. SARS-CoV-2 izoliran in da je dokazana prenosljivost s človeka na človeka, ter, da v resnici povzroča domnevno bolezen KOVID 19;
2. dokumente, ki dokazujejo, da so PCR testi nedvomno in nezmotljivo natančni pri dokazovanju prisotnosti virusa SARS-CoV-2;
3. dokumente, ki upravičujejo število ciklov PCR metode podvojevanja RNA nad 25, kar je sicer bila vedno zgornja meja, ki se uporablja v znanosti;
4. dokumente, ki dokazujejo, da je število ciklov podvojevanja na 40, ki se uporablja v Sloveniji, nezmotljivo. Obenem tudi utemeljitev, zakaj v Sloveniji ne upoštevamo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede zgornje meje 28 ciklov;
5. dokumente, ki dokazujejo skladnost incidence s številom okužb;
6. dokumente, ki dokazujejo natančnost, smiselnost in stroškovno upravičenost hitrih antigenskih testov;
7. znanstvene dokaze o asimptomatskem prenosu okužb;
8. strokovne dokaze, ki dokazujejo korelacijo med številom umrlih in številom domnevno okuženih;
9. dokumente, ki pojasnjujejo, koliko oseb je umrlo s SARS-CoV-2 in koliko jih je umrlo zaradi SARS-CoV-2.
10. dokaze, s katerimi so znanstveno utemeljili nadomestitev dokazovanja vzroka smrti z obdukcijo po novem na PCR teste; 
11. dokumente, ki dokazujejo, da so osebe, beležene kot smrt zaradi SARS-COV-2, tudi dejansko umrle zaradi SARS-CoV-2;
12. dokumente, ki upravičujejo stroge ukrepe v Sloveniji napram tistim državam, kjer so bili ukrepi manj strogi;
13. dokumente, ki dokazujejo bistveno višjo smrtnost v državah, kjer niso imeli strogih ukrepov;
14. dokaze, da je zdravstveni sistem v državah brez strogih ukrepov kolapsiral oziroma bil bistveno bolj obremenjen napram prejšnjim letom v tej isti državi;
15. dokumente, v katerih ugotavljajo, da so se prognoze o višji umrljivosti v državah brez strogih omejitev dejansko uresničile;
16. dokaze, da dosedanje sezonske gripe niso bile epidemije oz. pandemije po novi definiciji Svetovne zdravstvene organizacije;
17. znanstvene študije, iz katerih je razvidno, da je edino cepljenje rešitev;
18. dokumente, ki dokazujejo, da osebe, umrle po prejemu cepiva, niso umrle zaradi cepiva;
19. znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da se čredne imunosti ne da doseči brez cepljenja;
20. dokumente, ki dokazujejo, zakaj je nujno potrebno, da se vsi cepijo pred koncem pandemije;
21. dokumente, ki dokazujejo, da dolgotrajna nošnja mask ne zmanjša vsebnosti kisika v pljučih in posledično krvnem obtoku;
22. dokumente, ki dokazujejo nezadostno učinkovitost do sedaj uporabljenih zdravil za viroze;
23. dokumente, ki upravičujejo večmilijonski strošek sledenja kontaktom domnevno okuženih oseb;
24. dokumente, ki dokazujejo, da odprte šole pripomorejo k širjenju okužb;
25. dokumente, ki dokazujejo, da socialna distanca ne škodi duševnemu razvoju otrok;
26. dokaze, ki dokazujejo večjo korist lockdowna napram stanju brez ukrepov.
V kolikor se sklicujejo na znanost, verjamem, da ne bodo imeli težav predstaviti obsežnih in strokovno utemeljenih znanstvenih študij, s katerimi tako grobo posegate v z Ustavo zagotovljene pravice in svoboščine. 
Dokazno breme za omejevanje človekovih pravic in svoboščin je na vaši strani.

Vsled čimboljšega informiranja in razlage mojega/najinega zahtevka Vam prilagam/prilagava še Nürnberški zakonik z opombami:

Nürnberški kodeks št. 1:
Prostovoljno soglasje je pomembno. Nobena oseba ne sme biti prisiljena k medicinskemu poskusu brez privolitve. Številni mediji, vplivnejši predstavniki politike in splošne javnosti pozivajo ljudi k injiciranju. Ne zagotavljajo informacij o negativnih učinkih ali nevarnostih te genske terapije. Vse, kar slišimo od njih, je ‘varno in učinkovito’ in ‘koristi odtehtajo tveganja’ ipd. Države uporabljajo blokade, prisilo in grožnje, da bi prisilili ljudi, da si injicirajo to ‘rešitev’ v telo, ali pa jim prepovedujejo sodelovati v svobodni družbi, če nimajo ‘potnega cepilnega lista’ ali ‘zelene prepustnice’. Med procesom v Nürnbergu so bili tudi mediji preganjani in člani pobiti zaradi laganja javnosti, skupaj s številnimi zdravniki in nacisti, ki so bili obsojeni za zločine proti človeštvu.

Nürnberški kodeks št. 2:
Poskus mora dati plodne rezultate, ki jih ni mogoče doseči z drugimi sredstvi.
Kot smo že omenili, aktualna ‘genska tehnologija’ ne izpolnjuje meril za cepivo in ne ponuja imunosti na virus. Obstajajo tudi druga zdravila, ki dajejo plodne rezultate proti "covidu", kot so Ivermectin, vitamin D, vitamin C, cink in okrepljen imunski sistem za gripo in prehlad.

Nürnberški kodeks št. 3:
Osnovni poskusi morajo temeljiti na rezultatih poskusov na živalih in poznavanju zgodovine naravne bolezni. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih in prešla neposredno na poskuse na ljudeh. V raziskavi mRNA, ki jo je uporabil Pfizer – kandidatna študija mRNA z opicami vrste makaki, ki uporabljajo mRNA BNT162b2 – so vse opice razvile vnetje pljuč, vendar so raziskovalci ocenili, da je tveganje majhno, ker je šlo za mlade zdrave opice, starosti 2 do 4 let. V Izraelu so uporabili Pfizer in Mednarodno sodišče je sprejelo zahtevo, da se 80 % prejemnikov s pljučnico injektira s to gensko terapijo. Kljub temu zaskrbljujočemu razvoju je Pfizer nadaljeval z razvojem svojega mRNA za covid-19 brez preskusov na živalih.

Nürnberški kodeks št. 4:
V poskusu se je potrebno izogniti vsemu nepotrebnemu trpljenju in poškodbam. Od začetka eksperimenta so v sistemu CDC VAERS (ki predstavlja bazo s stranskimi učinki cepiv in eksperimentalnih injekcij) v ZDA zabeležili več kot 4.000 smrtnih primerov in 50.000 poškodb zaradi cepiva. V EU poročajo o več kot 7000 smrtnih primerih in 365.000 poškodbah po injektiranju. To je resna kršitev tega kodeksa. 

Nürnberški kodeks št. 5:
Poskusov ni dovoljeno izvajati, če obstaja razlog za domnevo, da bo prišlo do poškodbe ali smrti. Glej št. 4. Na podlagi dejstev iz utemeljenih medicinskih podatkov ta genska tehnologija povzroča smrt in poškodbe. Prejšnje raziskave o mRNA kažejo tudi na več tveganj, ki so bila v tem trenutnem eksperimentalnem poskusu z gensko tehnologijo prezrta. Študija proteinov iz nohtov SARS-CoV-1 iz leta 2002 je pokazala, da povzročajo vnetje, imunopatologijo, krvne strdke in zavirajo izražanje angiotenzina 2. Ta poskus prisili telo, da proizvede te beljakovine, ki podedujejo vsa ta tveganja.

Nürnberški kodeks št. 6:
Tveganje ne sme nikoli presegati koristi.
Stopnja okrevanja pri covidu-19 je 98–99 %. Poškodbe zaradi eksperimentalnih injekcij, smrti in neželeni stranski učinki genske terapije z mRNA drastično presegajo to tveganje. ZDA in EU so za kmetijsko uporabo prepovedale uporabo nezanesljivih cepiv zaradi študije Marek Chicken, ki kaže, da se pojavljajo ‘vroči virusi’ in različice …, zaradi česar bolezen postane bolj smrtonosna. Kljub temu je CDC to za človeško uporabo prezrl, saj se zaveda, da tveganje za nove, bolj smrtonosne različice izhaja iz nezanesljivih cepljenj. CDC se popolnoma zaveda, da uporaba nezanesljivih ‘cepiv’ olajša pojav ‘vročih’ (oz. bolj smrtonosnih) sevov. Kljub temu pa tega niso upoštevali, ko gre za ljudi.

Nürnberški kodeks št. 7:
Zagotoviti je treba ustrezne priprave na še tako oddaljene možnosti poškodb, invalidnosti ali smrti. Priprav ni bilo. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih. Lastne študije klinične faze treh farmacevtskih družb se bodo končale šele v letih 2022/2023. Ta cepiva so bila odobrena le za primere v sili ter so bila vsiljena napačno in preslabo obveščeni javnosti. Niso bila odobrena s strani FDA.

Nürnberški kodeks št. 8:
Eksperiment morajo izvajati znanstveno usposobljene osebe. Politiki, mediji in ostali akterji, ki trdijo, da je to varno in učinkovito ‘cepivo’, za to niso usposobljeni. Propaganda ni medicinska znanost. Številne prodajalne, kot so Walmart in ‘drive-in’ centri za cepiva, niso usposobljeni za izvajanje eksperimentalnih medicinskih genskih tehnologij na neinformirani javnosti.

Nürnberški kodeks št. 9:
Vsakdo mora imeti svobodo, da kadarkoli konča poskus. Kljub resnim opozorilom več kot 85.000 zdravnikov, medicinskih sester, virologov in epidemiologov pristojni poskusa ne končajo. Trenutno je v teku veliko poskusov spremembe številnih zakonov, ki bi jim omogočilo nadaljnje vsiljevanje injektiranja na svetovnem prebivalstvu. Sem sodijo obvezna in prisilna injektiranja. Eksperimentalno injektiranje celo načrtujejo vsakih šest mesecev, ne da bi upoštevali vse večje število smrtnih žrtev in poškodb, ki jih je že povzročil ta poskus. Te posodobljene slike bodo danes brez kakršnihkoli kliničnih preskušanj. 

Nürnberški kodeks št. 10:
Raziskovalec mora poskus kadarkoli zaključiti, če obstaja verjeten vzrok za poškodbo ali smrt. Iz podatkov statističnega poročanja je razvidno, da ta poskus vodi do smrti in poškodb. Toda vsi politiki, farmacevtska podjetja in tako imenovani strokovnjaki ne poskušajo preprečiti, da bi ta eksperiment z gensko tehnologijo še naprej škodil ali poškodoval preslabo obveščeno javnost.
Opozarjam vas, da niti Vlada RS, niti Ministrstvo za zdravje, niti NIJZ ali katerikoli drug državni organ nima ustrezne strokovne in zakonske podlage za uveljavljanje tovrstnih zahtev ali ukrepov. Še posebej opozarjam, da so znanstvene inštitucije ugotovile, da PCR testi niso diagnostično orodje, da otroci niso prenašalci covida-19, niso rizična skupina, niti ne predstavljajo nevarnosti za druge in da ni nobene znanstvene ali strokovne podlage za testiranje s PCR, hitrimi ali drugimi testi. Zato dajejo navedene inštitucije samo priporočila, ki so brez znanstvene podlage. Ustavno sodišče RS je s Sklepom U-I.83/20-10 z dne 16. 4. 2020 odločilo, da mora Vlada vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost. Vlada ni izvedla nobenega strokovnega preverjanja, sprejeti ukrepi pa so v nasprotju z mnenjem strokovne skupine ter so brez strokovne in znanstvene podlage, samovoljni, protiustavni in zato neveljavni – kar je razvidno iz zapisnikov strokovne skupine.

Državni organi na ta način spretno preusmerjajo odgovornost na vašo ustanovo in vas, ki takšne ukrepe brez zakonske podlage izvajate v škodo naših otrok. Vedite, da je zločin proti otrokom najhujši zločin, zato vas opozarjam/opozarjava, da še enkrat premislite o vseh zdravju škodljivih ukrepih, ki so predlagani s strani ministrstva.

Sprenevedanje, da so odloki vlade samoumevno ustavni in v skladu s pravnim redom R Slovenije in Evropske unije, ni več mogoče. Nimate več pravice in možnosti ne dvomiti vanje in ste zato kot varuhi nedotakljivosti otrok DOLŽNI zahtevati ustavno presojo vseh. Sklicevanje na pravno zmoto po 31. členu KZ ni več mogoče. Vaše delovno mesto vam ne priznava pravice do nepoučenosti.
Prosim/prosiva in pričakujeva, da s tem pismom seznanite vse učitelje in učiteljice razreda v katerem je moj/najin otrok oz. kar vse učitelje in učiteljice vaše šole.

Lep pozdrav!

____________________  in  ______________________

Naslov stalnega ali začasnega bivališča:

______________________________________________________________

Poslano:
______________________________________________________________


V vednost: _________________________________________

Za TISK DOPISA JE SPODAJ WORD DATOTEKA

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej! 

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!
Teme
obvezno testiranje šolarjev omejevanje otrok

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Zahteva ZA prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka (obrazec)