Zahteva ZA prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka (obrazec)
Ekipa OPS
Izpostavljeno

Ponedeljek, 8. november 2021 ob 13:09

Odpri galerijo

TUKAJ SE TOLERANCA STARŠEV PRENEHA! 

Izjava starša ali zakonitega zastopnika

o prepovedi poseganja v duševno in telesno integriteto učenke/učenca/dijakinje/dijaka_____________________________in napoved kazenske ovadbe proti ravnateljici/ravnatelju OŠ/SREDNJE ŠOLE _________________________________ ga./g. ________________________

Pozivam/pozivava vas, da

učencu/učenki/dijakinji/dijaku_____________________________ nedvoumno pojasnite, da ji v času obiska pouka maske ni obvezno nositi in da zaradi tega ne bo z vaše strani ali strani vaših podrejenih ali vrstnikov kakorkoli šikanirana. (s strani NIJZ je vseskozi maska samo priporočena)

Sporočam/spročava svoje stališče na podlagi aktualnih predpisov in napoved mojega/najinega ravnanja v zvezi s tako imenovano epidemijo domnevne bolezni covid-19 zaradi tako imenovanega virusa SARS-CoV-2.

1. Moj/najin otrok _____________________________

- ne bo nosila/nosil maske nikjer,

- se ne bo testirala na noben način,

- ne bo podvržena nobenim drugim medicinskim posegom, še posebej ne cepljenju,

- ne bo uporabljala nobenih razkužil.

Ne želim/želiva se spuščati v nasprotujoča si stališča zagovornikov in podpornikov vladnih ukrepov, zahtevam/zahtevava pa, da varujete nedotakljivost telesne in duševne integritete _____________________ NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA, da od nje/njega zahtevate nošnjo maske (med poukom, na hodnikih, v jedilnici, kjerkoli), NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA segregacije zaradi nenošenja maske, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA ločevanja na cepljene in necepljene, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA kakršnegakoli posega v otrokovo telo v času pouka in šolskega varstva v celoti, v šoli in v okolici šole. NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA izvajanja kakršnihkoli programov s strani tretjih oseb ali inštitucij (NIJZ, zdravstveni dom, druge državne ali zasebne zdravstvene inštitucije, ki imajo pooblastila za obveščanje o cepljenju in pooblastila za TESTIRANJE IN cepljenje. Seznam ni dokončen, ampak samo nakazuje naravo prepovedi.). Kar ni posebej in pisno dovoljeno, je PREPOVEDANO. 

Vsakršno ravnanje s strani zaposlenih v šoli ali zunanjih sodelavcev, morebitnih drugih služb, ki bi v času pouka otroka kakorkoli nagovarjal, mu svetoval ali ga celo silil v kakršenkoli tak poseg, bova smatrala kot napad na mojega/najinega otroka in se na to odzval/odzvala s silobranom, nadalje pa predal/predala vaše ravnanje organom pregona in bom/bova uporabil/uporabila VSA pravna sredstva, da to v nadaljevanju preprečim/preprečiva in  sankcioniram/sankcionirava.

V nadaljevanju vam pošiljam/pošiljava obrazložitev in napotila, da boste lažje razumeli pravna in vsebinska dejstva v zvezi s t. i. korono ter se pravilno odločali in ravnali v zvezi s tem, saj ste le vi lahko tista oseba, ki boste morebiti izvajali protipravna in nezakonita dejanja, ki lahko tudi trajno telesno in duševno poškodujejo mojega/najinega otroka, ne glede na to, od koga prejemate navodila.

Ker vemo, da državni odloki in zakoni niso nad Ustavo RS in da ne smejo kršiti določil mednarodnih pogodb in paktov, z zakonom ratificirane Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kodeksov kot je Nürnberški zakonik, evropskega prava in direktiv ter resolucij Evropskega parlamenta ter Evropske sveta in komisje, Vas opozarjam/opozarjava, da ne dovoliva izvajanja zahtevanih ukrepov nad __________________________! 

Otroci in starši smo osebe civilnega prava, kar pomeni, da v kolikor ni nekaj izrecno prepovedano ali zapovedano, je dovoljeno. Šola je pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano.

Vse, kar nekdo izvaja izven tega, je prekoračitev pooblastil in kršenje zakonodaje, vprašanje je le, ali je nekaj prekršek ali kaznivo dejanje.

Navajam/navajava naslednja dejstva:

2. Nošnja maske

2.1. Nošnja maske je nezakonita, nima nikakršne znanstvene ali vsebinske podlage in ne ščiti pred virusi. Siljenje k nošnji maske je kaznivo dejanje.

2.2. Nošnja maske je škodljiva in lahko pusti nepopravljive posledice za otroka. Gre lahko tudi za povzročitev hude telesne poškodbe, kar je hudo kaznivo dejanje.

2.3. Nošnja maske v razredu s strani učitelja predstavlja ustrahovanje, kar je kaznivo dejanje.


Ad 2.1: 

Omembe mask ne boste našli v ZNB. Tako tudi noben podrejen predpis ne more zahtevati od ljudi, da jih nosijo. O tem priča tudi sodba višjega sodišča v Kopru. Povezava: https://www.sodisce.si/viskp/odlocitve/2015081111446778/

Izdaja vladnih odlokov, okrožnic ipd. predstavlja prekoračitev pooblastil in je kaznivo dejanje, izvajalce pa vsebinsko napeljuje k povzročitvi lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika ali celo hude telesne poškodbe po 123. členu Kazenskega zakonika, kar je kaznivo dejanje, ki se kaznuje bodisi z zaporom od enega do treh let ali celo do 10 let v drugem primeru.

Ustavno sodišče je razveljavilo 2., 3. in 4. odstavek 39. člena ZNB-C. 

Ad 2.2:

Nemška raziskava Univerze Witten/Hardecke je v online registru zbrala poročila 20.353 ljudi, ki so do 26. 10. 2020 poročali o nošnji mask pri 25.930 otrocih, ki so v povprečju nosili masko po 270 minut na dan. Kar v 68 % so poročali o poškodbah: pri 60 % razdražljivost, 53 % glavobol, 50 % težave s koncentracijo, 49 % manj občutka sreče, 44 % zavračanje odhoda v vrtec/šolo, 42 % slabo počutje, 38 % oslabljeno učenje, 37 % zaspanost in utrujenost.

Opazovanja so opravili starši in pedagogi.

Količina ogljikovega dioksida, ki je varna in jo najdemo v dobro ventiliranih prostorih, je med 200 in 1000 ppm. Med 1000 in 2000 ppm se že pritožujemo, da je zrak slab. Vse, kar je več kot 2000, že povzroča glavobol, zaspanost, brezvoljnost, zaostajanje v razmišljanju, pospešen srčni utrip in podobno. Nad 5000 ppm pa velja že kot toksično.

V maski se koncentracija CO2 dvigne nad raven 5000 v manj kot 45 sekundah. 

Maske so zgolj priporočilo NIJZ in jih tudi oni kot domnevno strokovna inštitucija na to temo ne zapovedujejo. 

Ad 2.3:

Če ne posedujete dokumentov pod Ad 1 in Ad 2, ki bi dokazovali nasprotno, predstavlja nošnja maske zaposlenih v šoli nepotrebno oviro pri delu in je zavajanje, češ da nošnja maske pomeni zaščito, hkrati pa povzroča pri otrocih strah in travme. Dejansko pomeni nošnja maske ustrahovanje otrok, kar je kaznivo dejanje.

Prisiljenje je kaznivo dejanje po 132. členu Kazenskega zakonika in se kaznuje z zaporom do enega leta.

Opozarjava še, da imava kot zakonita zastopnika - starša in skrbnika otroka pravico preveriti, v kakšnih razmerah se šola moj otrok, in jih po potrebi tudi bova. 

Povabim/povabiva vas tudi, da preberete nekaj dodatnih znanstvenih člankov na temo na tej povezavi:

https://www.rcreader.com/commentary/still-no-conclusive-evidence- justifying-mandatory-masks

(viri so v angleščini). 


3. Razkužila

3.1 Razkužila v ničemer ne preprečujejo, da otroci ne bi kazali simptomov, in ne preprečujejo prenosa bolezni, niti domnevnega covida-19. Razkužila so visoko potenten strup in nevarne snovi, ki povzročajo dihalne, hormonske in kognitivne motnje, lahko tudi neplodnost.

3.2 Otroci niso usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi snovmi in je na navodilih za uporabo na njih navedeno, da jih je treba hraniti izven dosega otrok. Otroci jih tako sploh ne smejo uporabljati. Šolski delavci niste usposobljeni za delo s takimi snovmi, niti nimate prostorov za hrambo tovrstnih snovi.

3.3 Inhaliranje aerosolnih delcev ob izhlapevanju razkužil ali celo uporaba s spreji je najhujša nevarnost za dihalne organe otrok, nevrologijo in njihove kognitivne sposobnosti. Nevarno je tudi za poškodbe kože in drugih organov.

Ad 3.1:

Zahtevam/zahtevava, da v okviru Zakona o informacijah javnega značaja posredujete vse varnostne liste razkužil, ki jih uporabljate, načrt hranjenja, navedbo vaše usposobljenosti za ravnanje s temi snovmi ter vsebinsko in pravno podlago, na podlagi katere jih uporabljate. Za take snovi v domači uporabi piše, da jih treba hraniti izven dosega otrok. 

Ad 3.2:

Umaknite VSA razkužila v dosegu otrok (v razredu) in ne silite otrok k uporabi kot pod ena.

Ad 3.3:

V razkužilih je najmanj alkohol, v mnogih primerih pa še potentnejši strupi, ki so nevarni za ljudi in okolje. Vdihavanje hlapov povzroča hude telesne poškodbe, inhalacija teh strupov pa se zgodi že ob minimalnih koncentracijah pri uporabi in ob izhlapevanju z razkuženih površin. Zato je vaša dolžnost preprečiti vsakršno vdihavanje teh snovi, kar de facto pomeni, da jih pač ne smete uporabljati. 

Sklep:

Prepovedujem/ prepovedujeva, da si najin otrok razkužuje roke ali druge površine, kjer sedi ali je. Razkužila so lahko nevrološki motilci in lahko povzročajo trajno okvaro sinaps, motnje v hormonskem ravnovesju, tudi neplodnost ter motnje v telesnem razvoju in razvoju možganov.

To se lahko smatra za poizkus povzročitve posebno hude telesne poškodbe.


4. Segregacija

Kakršnokoli omejevanje najinega otroka, izključevanje ali podobno bova smatrala kot kaznivo dejanje segregacije in bova zoper osebo, ki bi tako ravnanje izvajala, podala ustrezno kazensko prijavo na podlagi 131. člena Kazenskega zakonika. 


5. Testiranje, zdravljenje, cepljenje, premeščanje

V nobenem primeru ne dovolim/dovoliva nikakršnega testiranja, niti merjenja telesne temperature v šoli, še posebej ne z infrardečim termometrom, še manj kakršnegakoli drugega poseganja v otrokovo telesno integriteto. V primeru le tega bom/bova razumel/razumela to kot fizični napad na otroka, na kar se bom/bova ustrezno odzvala, odvisno od situacije. 

Človeško telo je skladno z Ustavo RS nedotakljivo, vsakršen poseg pa je treba obrazložiti in pojasniti skladno z ZPacP. Šola ni inštitucija, ki bi lahko opravljala medicinske posege, niti za to ne more najemati podizvajalcev. 

PCR pa je dokazano nezanesljiv saj ne dokazuje nikakršnega virusa: 

Sodba nadzorstvenega portugalskega sodišča: 
http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1509-vse-omejitve-lovekovih-pravic-in-corona-ukrepi-zoper-ljudi-temeljijo-na-podlagi-97-nezanesljivih-pcr-testov-je-s-sodbo-ugotovilo-portugalsko-vije-sodie-.html
Ugotovitev ameriške uprave za hrano in zdravila: 
https://gibanjeops.si/post/608262/se-en-neizpodbiten-dokaz-pcr-test-je-lazen

SMRTNA NEVARNOST PCR TESTA

Raziskava laboratorija Slovaške republike vsebine paličic za testiraje: 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43906706-4cb9-4ffb-9320-694379f42671&fbclid=IwAR1mK2xDOpGG6l1MLEIXyUMldB8eVsI7j_1XTDjhYFLxXu3LGpZo6ethpBw#pageNum=11

ZAHTEVEK

Na podlagi določil 15., 21., 34., 35., 41., 53., 54., 56. in 57. člena Ustave RS in na podlagi 6., 7., 135., 136., 137., 145., 151. in 154. člena Družinskega zakonika

mati  _____________________ in (ali) oče______________________ ali kot zakoniti zastopnik/zastopnica____________________starš/starša/zakonita zastopnica/zastopnik_______________________mladoletnega otroka ______________________

izjavljam/izjavljava,

da PREPOVEDUJEM/PREPOVEDUJEVA kakršnokoli poseganje v duševno in telesno integriteto mojega/najinega  mladoletnega otroka. Brez pisnega soglasja obeh staršev ni dovoljen noben poseg v telesno ali duševno celovitost mladoletnega otroka, še posebej pa ne npr. sledeči posegi:

- merjenje temperature s katerimkoli tehničnim sredstvom ali načinom,

- zdravniški ali drug medicinski pregled,

- odvzemanje vzorcev ali delcev telesnega tkiva, telesnih tekočin ali katerihkoli drugih snovi iz telesa, še posebej pa iz grla, nosu ali krvi,

- kakršenkoli poseg na telesu ali v telo, s katerimkoli sredstvom, skozi telesno odprtino, kožo ali na katerikoli drug način, npr. s palčko skozi nos, usta, ušesa itd., z grgranjem, z iglo itd.,

- cepljenje,

- zbiranje in/ali obdelovanje in/ali posredovanje osebnih podatkov kakršnekoli vrste, še posebej pa zdravstvene oz. medicinske, v katerikoli namen,

- kakršnakoli omejitev osebne svobode ali gibanja, npr. zapiranje mladoletnega otroka v izolacijsko sobo.

Vsak tak poseg med drugim predstavlja protipraven škodni poseg, ki ima med drugim za posledico nastanek nepremoženjske škode, za povračilo katere storilec odškodninsko odgovarja.

Prav tako opozarjam/opozarjava, da je kakršnokoli diskriminiranje, sankcioniranje, neenakopravna obravnava, šikaniranje ali podobna škodljiva protipravno ravnanje, ki bi bila posledica zgornjih prepovedi posegov v telesno in duševno celovitost, kaznivo dejanje, ki bo imelo za posledico kazenski pregon in odškodninsko odgovornost storilca.

Zahtevam/zahtevava, da naju o kakršnihkoli napovedanih dejavnostih, ki niso v skladu z zgoraj napisanim, pravočasno pisno obvestite. To pomeni vsaj 1 teden prej, da se lahko pravočasno odzovem/odzoveva na pošto in odreagiram/odreagirava.

V tem trenutku so vam odvzeta vsa morebitna prej pridobljena pooblastila, ki niso striktno vezana na izvajanje šolskega učnega programa. 

Ker ste dolžni varovati pravice učencev tudi skladno z ZOFVI-NPB19, pozivam/pozivava svet šole in posamično tudi predstavnike lastnika zavoda, da se o zadevi izjasnejo in napišejo stališče lastnika zavoda. 

Vsakokratno neupoštevanje mojih/najinih navodil vodi v predlog za kazenski pregon proti vam, ravnateljica/ravnatelj, proti razredničarki/razredniku in članom sveta zavoda. Ovadba se bo sklicevala na delikte iz 101., 105., 122., 123., 128., 131. in 132. člena KZ-1.

Tako kot vojak ali policist imate tudi vi pravico in dolžnost zavrniti izvajanje katerega koli protiustavnega, ustavno nelegitimnega, protizakonitega neživljenjskega in škodljivega ukaza. 

Pozivam/pozivava Vas, da od svojih nadrejenih zahtevate naslednje informacije, ki vam bodo v pomoč pri lastni oceni, ali ste dolžni spoštovati odloke in navodila nadrejenih:

1. dokument o izoliranem virusu SARS-CoV-2 po Kochovih postulatih. Na zahtevo je seveda mogoče zahtevati tudi ustrezno dokumentacijo pred posegom, npr. tako, ki govori in dokazuje, da je npr. SARS-CoV-2 izoliran in da je dokazana prenosljivost s človeka na človeka, ter, da v resnici povzroča domnevno bolezen KOVID 19;
2. dokumente, ki dokazujejo, da so PCR testi nedvomno in nezmotljivo natančni pri dokazovanju prisotnosti virusa SARS-CoV-2;
3. dokumente, ki upravičujejo število ciklov PCR metode podvojevanja RNA nad 25, kar je sicer bila vedno zgornja meja, ki se uporablja v znanosti;
4. dokumente, ki dokazujejo, da je število ciklov podvojevanja na 40, ki se uporablja v Sloveniji, nezmotljivo. Obenem tudi utemeljitev, zakaj v Sloveniji ne upoštevamo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede zgornje meje 28 ciklov;
5. dokumente, ki dokazujejo skladnost incidence s številom okužb;
6. dokumente, ki dokazujejo natančnost, smiselnost in stroškovno upravičenost hitrih antigenskih testov;
7. znanstvene dokaze o asimptomatskem prenosu okužb;
8. strokovne dokaze, ki dokazujejo korelacijo med številom umrlih in številom domnevno okuženih;
9. dokumente, ki pojasnjujejo, koliko oseb je umrlo s SARS-CoV-2 in koliko jih je umrlo zaradi SARS-CoV-2.
10. dokaze, s katerimi so znanstveno utemeljili nadomestitev dokazovanja vzroka smrti z obdukcijo po novem na PCR teste; 
11. dokumente, ki dokazujejo, da so osebe, beležene kot smrt zaradi SARS-COV-2, tudi dejansko umrle zaradi SARS-CoV-2;
12. dokumente, ki upravičujejo stroge ukrepe v Sloveniji napram tistim državam, kjer so bili ukrepi manj strogi;
13. dokumente, ki dokazujejo bistveno višjo smrtnost v državah, kjer niso imeli strogih ukrepov;
14. dokaze, da je zdravstveni sistem v državah brez strogih ukrepov kolapsiral oziroma bil bistveno bolj obremenjen napram prejšnjim letom v tej isti državi;
15. dokumente, v katerih ugotavljajo, da so se prognoze o višji umrljivosti v državah brez strogih omejitev dejansko uresničile;
16. dokaze, da dosedanje sezonske gripe niso bile epidemije oz. pandemije po novi definiciji Svetovne zdravstvene organizacije;
17. znanstvene študije, iz katerih je razvidno, da je edino cepljenje rešitev;
18. dokumente, ki dokazujejo, da osebe, umrle po prejemu cepiva, niso umrle zaradi cepiva;
19. znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da se čredne imunosti ne da doseči brez cepljenja;
20. dokumente, ki dokazujejo, zakaj je nujno potrebno, da se vsi cepijo pred koncem pandemije;
21. dokumente, ki dokazujejo, da dolgotrajna nošnja mask ne zmanjša vsebnosti kisika v pljučih in posledično krvnem obtoku;
22. dokumente, ki dokazujejo nezadostno učinkovitost do sedaj uporabljenih zdravil za viroze;
23. dokumente, ki upravičujejo večmilijonski strošek sledenja kontaktom domnevno okuženih oseb;
24. dokumente, ki dokazujejo, da odprte šole pripomorejo k širjenju okužb;
25. dokumente, ki dokazujejo, da socialna distanca ne škodi duševnemu razvoju otrok;
26. dokaze, ki dokazujejo večjo korist lockdowna napram stanju brez ukrepov.
V kolikor se sklicujejo na znanost, verjamem, da ne bodo imeli težav predstaviti obsežnih in strokovno utemeljenih znanstvenih študij, s katerimi tako grobo posegate v z Ustavo zagotovljene pravice in svoboščine. 
Dokazno breme za omejevanje človekovih pravic in svoboščin je na vaši strani.

Vsled čimboljšega informiranja in razlage mojega/najinega zahtevka Vam prilagam/prilagava še Nürnberški zakonik z opombami:

Nürnberški kodeks št. 1:
Prostovoljno soglasje je pomembno. Nobena oseba ne sme biti prisiljena k medicinskemu poskusu brez privolitve. Številni mediji, vplivnejši predstavniki politike in splošne javnosti pozivajo ljudi k injiciranju. Ne zagotavljajo informacij o negativnih učinkih ali nevarnostih te genske terapije. Vse, kar slišimo od njih, je ‘varno in učinkovito’ in ‘koristi odtehtajo tveganja’ ipd. Države uporabljajo blokade, prisilo in grožnje, da bi prisilili ljudi, da si injicirajo to ‘rešitev’ v telo, ali pa jim prepovedujejo sodelovati v svobodni družbi, če nimajo ‘potnega cepilnega lista’ ali ‘zelene prepustnice’. Med procesom v Nürnbergu so bili tudi mediji preganjani in člani pobiti zaradi laganja javnosti, skupaj s številnimi zdravniki in nacisti, ki so bili obsojeni za zločine proti človeštvu.

Nürnberški kodeks št. 2:
Poskus mora dati plodne rezultate, ki jih ni mogoče doseči z drugimi sredstvi.
Kot smo že omenili, aktualna ‘genska tehnologija’ ne izpolnjuje meril za cepivo in ne ponuja imunosti na virus. Obstajajo tudi druga zdravila, ki dajejo plodne rezultate proti "covidu", kot so Ivermectin, vitamin D, vitamin C, cink in okrepljen imunski sistem za gripo in prehlad.

Nürnberški kodeks št. 3:
Osnovni poskusi morajo temeljiti na rezultatih poskusov na živalih in poznavanju zgodovine naravne bolezni. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih in prešla neposredno na poskuse na ljudeh. V raziskavi mRNA, ki jo je uporabil Pfizer – kandidatna študija mRNA z opicami vrste makaki, ki uporabljajo mRNA BNT162b2 – so vse opice razvile vnetje pljuč, vendar so raziskovalci ocenili, da je tveganje majhno, ker je šlo za mlade zdrave opice, starosti 2 do 4 let. V Izraelu so uporabili Pfizer in Mednarodno sodišče je sprejelo zahtevo, da se 80 % prejemnikov s pljučnico injektira s to gensko terapijo. Kljub temu zaskrbljujočemu razvoju je Pfizer nadaljeval z razvojem svojega mRNA za covid-19 brez preskusov na živalih.

Nürnberški kodeks št. 4:
V poskusu se je potrebno izogniti vsemu nepotrebnemu trpljenju in poškodbam. Od začetka eksperimenta so v sistemu CDC VAERS (ki predstavlja bazo s stranskimi učinki cepiv in eksperimentalnih injekcij) v ZDA zabeležili več kot 4.000 smrtnih primerov in 50.000 poškodb zaradi cepiva. V EU poročajo o več kot 7000 smrtnih primerih in 365.000 poškodbah po injektiranju. To je resna kršitev tega kodeksa. 

Nürnberški kodeks št. 5:
Poskusov ni dovoljeno izvajati, če obstaja razlog za domnevo, da bo prišlo do poškodbe ali smrti. Glej št. 4. Na podlagi dejstev iz utemeljenih medicinskih podatkov ta genska tehnologija povzroča smrt in poškodbe. Prejšnje raziskave o mRNA kažejo tudi na več tveganj, ki so bila v tem trenutnem eksperimentalnem poskusu z gensko tehnologijo prezrta. Študija proteinov iz nohtov SARS-CoV-1 iz leta 2002 je pokazala, da povzročajo vnetje, imunopatologijo, krvne strdke in zavirajo izražanje angiotenzina 2. Ta poskus prisili telo, da proizvede te beljakovine, ki podedujejo vsa ta tveganja.

Nürnberški kodeks št. 6:
Tveganje ne sme nikoli presegati koristi.
Stopnja okrevanja pri covidu-19 je 98–99 %. Poškodbe zaradi eksperimentalnih injekcij, smrti in neželeni stranski učinki genske terapije z mRNA drastično presegajo to tveganje. ZDA in EU so za kmetijsko uporabo prepovedale uporabo nezanesljivih cepiv zaradi študije Marek Chicken, ki kaže, da se pojavljajo ‘vroči virusi’ in različice …, zaradi česar bolezen postane bolj smrtonosna. Kljub temu je CDC to za človeško uporabo prezrl, saj se zaveda, da tveganje za nove, bolj smrtonosne različice izhaja iz nezanesljivih cepljenj. CDC se popolnoma zaveda, da uporaba nezanesljivih ‘cepiv’ olajša pojav ‘vročih’ (oz. bolj smrtonosnih) sevov. Kljub temu pa tega niso upoštevali, ko gre za ljudi.

Nürnberški kodeks št. 7:
Zagotoviti je treba ustrezne priprave na še tako oddaljene možnosti poškodb, invalidnosti ali smrti. Priprav ni bilo. Ta genska tehnologija je preskočila poskuse na živalih. Lastne študije klinične faze treh farmacevtskih družb se bodo končale šele v letih 2022/2023. Ta cepiva so bila odobrena le za primere v sili ter so bila vsiljena napačno in preslabo obveščeni javnosti. Niso bila odobrena s strani FDA.

Nürnberški kodeks št. 8:
Eksperiment morajo izvajati znanstveno usposobljene osebe. Politiki, mediji in ostali akterji, ki trdijo, da je to varno in učinkovito ‘cepivo’, za to niso usposobljeni. Propaganda ni medicinska znanost. Številne prodajalne, kot so Walmart in ‘drive-in’ centri za cepiva, niso usposobljeni za izvajanje eksperimentalnih medicinskih genskih tehnologij na neinformirani javnosti.

Nürnberški kodeks št. 9:
Vsakdo mora imeti svobodo, da kadarkoli konča poskus. Kljub resnim opozorilom več kot 85.000 zdravnikov, medicinskih sester, virologov in epidemiologov pristojni poskusa ne končajo. Trenutno je v teku veliko poskusov spremembe številnih zakonov, ki bi jim omogočilo nadaljnje vsiljevanje injektiranja na svetovnem prebivalstvu. Sem sodijo obvezna in prisilna injektiranja. Eksperimentalno injektiranje celo načrtujejo vsakih šest mesecev, ne da bi upoštevali vse večje število smrtnih žrtev in poškodb, ki jih je že povzročil ta poskus. Te posodobljene slike bodo danes brez kakršnihkoli kliničnih preskušanj. 

Nürnberški kodeks št. 10:
Raziskovalec mora poskus kadarkoli zaključiti, če obstaja verjeten vzrok za poškodbo ali smrt. Iz podatkov statističnega poročanja je razvidno, da ta poskus vodi do smrti in poškodb. Toda vsi politiki, farmacevtska podjetja in tako imenovani strokovnjaki ne poskušajo preprečiti, da bi ta eksperiment z gensko tehnologijo še naprej škodil ali poškodoval preslabo obveščeno javnost.
Opozarjam vas, da niti Vlada RS, niti Ministrstvo za zdravje, niti NIJZ ali katerikoli drug državni organ nima ustrezne strokovne in zakonske podlage za uveljavljanje tovrstnih zahtev ali ukrepov. Še posebej opozarjam, da so znanstvene inštitucije ugotovile, da PCR testi niso diagnostično orodje, da otroci niso prenašalci covida-19, niso rizična skupina, niti ne predstavljajo nevarnosti za druge in da ni nobene znanstvene ali strokovne podlage za testiranje s PCR, hitrimi ali drugimi testi. Zato dajejo navedene inštitucije samo priporočila, ki so brez znanstvene podlage. Ustavno sodišče RS je s Sklepom U-I.83/20-10 z dne 16. 4. 2020 odločilo, da mora Vlada vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost. Vlada ni izvedla nobenega strokovnega preverjanja, sprejeti ukrepi pa so v nasprotju z mnenjem strokovne skupine ter so brez strokovne in znanstvene podlage, samovoljni, protiustavni in zato neveljavni – kar je razvidno iz zapisnikov strokovne skupine.

Državni organi na ta način spretno preusmerjajo odgovornost na vašo ustanovo in vas, ki takšne ukrepe brez zakonske podlage izvajate v škodo naših otrok. Vedite, da je zločin proti otrokom najhujši zločin, zato vas opozarjam/opozarjava, da še enkrat premislite o vseh zdravju škodljivih ukrepih, ki so predlagani s strani ministrstva.

Sprenevedanje, da so odloki vlade samoumevno ustavni in v skladu s pravnim redom R Slovenije in Evropske unije, ni več mogoče. Nimate več pravice in možnosti ne dvomiti vanje in ste zato kot varuhi nedotakljivosti otrok DOLŽNI zahtevati ustavno presojo vseh. Sklicevanje na pravno zmoto po 31. členu KZ ni več mogoče. Vaše delovno mesto vam ne priznava pravice do nepoučenosti.
Prosim/prosiva in pričakujeva, da s tem pismom seznanite vse učitelje in učiteljice razreda v katerem je moj/najin otrok oz. kar vse učitelje in učiteljice vaše šole.

Lep pozdrav!

____________________  in  ______________________

Naslov stalnega ali začasnega bivališča:

______________________________________________________________

Poslano:
______________________________________________________________


V vednost: _________________________________________

Za TISK DOPISA JE SPODAJ WORD DATOTEKA

Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej! 

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 31. May 2023 at 12:23

220 ogledov

Eni so privatizirali, večina pa je vse bolj obubožana, sodeluj tudi ti si oškodovan!
Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani,Po 33-ih letih je čas, da se razkrije, kdo je privatiziral Slovenijo. Prepričani smo, da s to trditvijo vsi soglašate. Želimo ugotoviti in obelodaniti, kdo so zmagovalci privatizacije in koliko smo s privatizacijo pridobili, ali izgubili vsi ostali. In seveda, preprečiti, da bi se privatizacija nadaljevala. Nekateri segmenti gospodarstva in infrastruktura države mora za normalno delovanje države, ostati v državni lasti.Generacija naših marljivih ljudi, ki je v socializmu ustvarila največ, je v življenjskem obdobju, ko življenjski stroški ostajajo isti, celo lahko večji, pokojnine pa ne omogočajo dostojnega življenja. Je pa to tudi čas za žetev po opravljenem delu. Še posebej tisti, ki so garali polnih 40 let (tudi v zelo slabih delovnih pogojih) težaška, enolična in naporna dela. Mnogi so bolni z bednimi pokojninami, prisiljeni životariti iz dneva v dan. Skrajni čas je, da se razgali stranpoti privatizacije sadov njihovih žuljev od TAMA-a, SCT-ja, PRIMORJA, VEGRADA, METALNE, LTH-ja, Železarn in drugih načrtno uničenih, ter privatiziranih podjetij.Tako vas vljudno vabimo k sodelovanju pri raziskavi na način, da sodelujete po svojih najboljših močeh, da se to pomembno delo končno opravi. Sodelujete lahko kot strokovni kader, z informacijami, dokumenti, usmeritvami, posredovanjem kontaktov ljudi, ki vedo o stranpoteh privatizacije kaj več in bodo verodostojen vir. Lahko pa sodelujete tudi z donacijami, ker bomo angažirali strokovnjake različnih strok. Finančne, ekonomske, zgodovinske in pravne izvedence, ki bodo strokovno in kompetentno opravili svoje delo. Čaka nas veliko dela, vas pa čaka poštena nagrada, saj ciljamo na vrnitev pokradenega premoženja, ki je garant, da živimo v naši državi, človeka vredno življenje za nas in bodoče rodove. Za vrnitev premoženja obstajajo pravne osnove, zatorej se tega dela lotevamo z vso resnostjo in odgovornostjo.Več o VSESLOVENSKEM PROJEKTU si lahko preberete na PRIVATIZACIJA.SIEkipa privatizacija,koordinator Stanislav SivecP.s. Delite to objavo mmed čim več sorodnikov, prijateljev, sosedov, sodelavcev in znancev na vse možne načine. SKUPAJ ZMAGAMO!

Wed, 17. May 2023 at 10:58

560 ogledov

Po 33-ih letih je čas, da se razkrije kdo je privatiziral Slovenijo!
Generacija naših marljivih ljudi, ki je v socializmu ustvarila največ je v starosti, ko je že mnogim vsak nov dan podarjen. Sploh tisti, ki so garali polnih 40 let v tudi zelo slabih delovih pogojih, težaška, enolična in naporna dela. Mnogi so bolni z bednimi pokojninami prisiljeni životariti iz dneva v dan. Skrajni čas je, da se razgali stran poti privatizacije sadov njihovih žuljev od TAMA-a, SCT-ja, PRIMORJA, VEGRADA, METALNE, LTH-ja in drugih načrtno uničenih in privatiziranih podjetji.Takoj v začetku vas vabimo k sodelovanju, da se vključite v raziskavo tako, da pristopite v ekipo ali pa anonimno ali z imenom in priimkom pomagate z informacijami, dokumenti, usmeritvami, posredovanjem kontaktov ljudi, ki vedo o stranpoteh privatizacije kaj več in bodo verodostojen vir.Lahko pa boste finančno pomagali, ker bomo angažirali strokovnjake različnih strok. Finančne, ekonomske, zgodovinske in pravne izvedence, ki bodo strokovno in kompetentno opravili svoje delo. Drugače ne bo šlo, stroški pa bodo nastajali še za druge namene, tehnično osebje, administracijo, IT podporo, za potne in druge stroške itd. V izdelavi je nova spletna stran privatizacija.si na kateri bodo sistematično urejeni dosjeji nekaj tisoč slovenskih podjetji delujočih v času socializma in kasneje z opisom njihove zgodovine nastanka, prvotnega lastništva, kdaj so bila podržavljena in njihovega uspešnega ali neuspešnega delovanja pred uvedbo socializma leta 1945, v času Jugoslavije in vse do danes. Spletne strani ne bodo vsem javno dostopne ampak bo treba za dostop donirati nekaj evrov, da se bo poplačalo delo raziskovalcev, revizorjev in vseh nas sodelelavcev, da bo vse na enem mestu, povsem pregledno in na dosegu oči zainteresiranih. Začeli bomo izdajati tudi časopis Ogledalo Prebivalcev Slovenije z podnaslovom "slovenska privatizacija" v katerem bomo objavljali izsledke preiskav in revizij v času privatizacije in kdo se je okoristil na račun vseh nas in za koliko od tega našega skupnega premoženja od katerega bi morali imeti koristi vsi, ne le peščica t.i. tajkunov, je končalo v zasebnih rokah.Neka zelo javno znana oseba je v Ljubljani kupila zemljišče načrtno uničenega oz. propadlega SCT-ja z denarjem vprašljivega izvora ali iz pridobljenega kredita pri NLB na "lepe oči" za 1 mio evrov, ki je danes vredno 12 milijonov evrov. Za koliko torej smo bili v tem zgolj enem primeru oškodovani vsi, ki smo sanirali izorpane banke in razprodajo našega skupnega premoženja posvečenim in nedotakljivim za bagatelo?Osrednji cilj naše preiskave oz. revizije pa je predstaviti slovenski in svetovni javnosti kaj se je v bistvu zgodilo z narodovo srebrnino po letu 1990, ko so brez vprašanja naroda - lastnika, izvedli privatizacijo in je nekdaj naša skupna lastnina tako ali drugače pristala v rokah posameznikov. Zanima nas kdo so ti posamezniki, ali morda priapdajo kateri politični opciji in koliko so od časa, ko so si prepisali tudi s špekulacijami narodovo lastnino nase, to bogastvo do danes oplemenitili. Če bomo sodelovali vsi, ki nam ni vseeno, kot nam ni vseeno, če nam oropajo dom ali podjetje, bomo na koncu pripeljali stvari tako daleč, da bodo vsi, ki so nas oškodovali imeli dve možnosti. 1. Ali bodo od ugotovoljenega nelegalnega in nezakonitega izvora premoženja plačevali glede na ocenjeno vrednost oškodovanja mesečno rento v sklad za poplačilo oškodovancev - vseh državljanov RS, ki smo bili opeharjeni ali 2. Jim bo nelegalno in nezakonito pridobljeno narodovo premoženje zaseženo. Prosimo za sodelovanje javno ali anonimno. Pišite na naš e naslov: Gibanjeops2013@gmail.com ali pokličite na 031 274 419. In prosimo, da se zavedeta. Vključil se bo ves propagandni stroj globoke države s poskusom diskreditacije našega dela in sejanja dvomov o vsem kar bomo počeli, da bi vi mislili, da je to kar delamo nesmiselno, da ne bo rezultatov in uspeha. Če boste nasedli taki propagandi jim bo znova uspelo. Tistim, ki so se okoristili na račun sadov žuljev generacij marljivih ljudi in nam tudi s pomočjo nagrabljenega narodovega premoženja vladajo in finanancirajo točno določene, da se ohranja staus quo, Slovenija in slovenski narod pa v večini bije plat zvona. Tako moralno, duhovno, socialno in finančno. Sodelujmo za dobro vseh nas neprivilegiranih, ki smo vsak evrov pošteno zaslužili in predvsem za dobro naših otrok, ki smo jim dolžni zapustiti državo boljšo, bolj uspešno kot smo jo sami prejeli v upravljanje. Veselimo se sodelovanja z vami! Ekipa OPS p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Tue, 2. May 2023 at 20:01

882 ogledov

PREVARA JE RAZKRITA, MOJE DELO JE ZA ZDAJ KONČANO
Klikni za ogled videaDragi Slovenci, vsi državljani. Jaz mislim, da je pošteno, da takole povem. Od leta 1998, ko sem spoznal, da je nekaj zelo narobe v tej deželi, sem potem še bolj raziskal in se dokopal do RESNICE, ki je bila včeraj na Trgu republike tudi razkrita. Po mojem trdnem prepričanju ni kaj dodati. Vse nove informacije, delitve teh v obliki zapisov, fotografij in videov nebi, kar se mene tiče, imelo nobenega smisla. Državo imamo ugrabljeno, živimo v mafijski državi, kar je dokumentirano v tem videu od včeraj in dokler bo tako, bomo pač v vse večji tiraniji in nemilosti.Peščica osveščenih ljudi ne more tega spremeniti, mafijo ukiniti pa tudi, če se na glavo postavimo. Zato vam sporočam in vam polagam na srce. Vzemite si ta čas 2 uri in v miru prisluhnite vsemu kar je bilo povedano. Potem pa, če boste razumeli ta video pošljite svojim prijateljem, sorodnikom, sosedom in sodelavcem ter zanamcem. S priporočilom, da pozorno prisluhnejo.Klikni za ogled videaKer dokler bratje Slovenci in vsi dobri ljudje, ki tukaj živite ne boste doumeli v kakšni prevari živimo že od leta 1988, ko so začeli izvajati načrt sklepnega dela genocida, ne boste naredili nič, da jim izvedbo še preostalega neizvedenega podlega načrta onemogočimo.Kot rečeno, upam, da se da razumeti. Moje delo je zaenkrat končano. Naredil sem vse in še več, da bi razumeli, kar razumem sam, tudi ostali in bi razumeli, da je treba ukrepati.Moje upanje ostaja in to je, da boste morda še pravočasno dojeli globino problema in se boste odločili za ukrepanje. Ko in, če bo tako, bom z vsem srcem sodeloval tudi sam, ampak iniciativa bo morala priti z vaše strani. Tako, da se zberete kjerkoli v Sloveniji, me povabite, da vam morda še bolj podrobno razložim kaj se je zgodilo, zakaj smo tako globoko zabredli in kaj predlagamo v Gibanju OPS, da naj storimo, da bo te nočne more konec. In se vsi rešimo okov mafijske roparske globoke slovenske in svetovne para države.Klikni za ogled videaKo boste pripravljeni postati aktivni člani te naše širše družine Slovenije in stopiti na pot RESNICE, se bomo pa skupaj borili za resnično svobodo in svetlo prihodnost vseh nas in še posebej naših otrok, ki smo jim dolžni zagotoviti mir, možnost razvoja vseh njihovih intelektualnih in delovnih potencialov ter duhovno in gmotno blaginjo, dokler si to sami še ne morejo zagotoviti.Za zdaj se zahvaljujem vsem svojim sodelavkam in sodelavcem v Gibanju OPS, ki so nesebično darovali svoj čas in tudi denar, da smo delovali kot smo. Še posebej intenzivno, skoraj brez predaha v korona tiraniji, da smo upam uspeli obvarovati vsaj nekaj življenj in dobrega zdravja naših rojakov, ko smo svarili na razne načine naj ne gredo po zvarek farmacevtske afije, za katerega se zdaj že ve, je dokazano, da je to morilsko orožje globalističnih psihopatov za izvajanje depopulacije.Klikni za ogled videoHvala pa tudi vsem, ki ste meni in OPS-u metali polena pod noge, nas blatili, pljuvali, klevetali in nas žalili, vi vsi, ki ste to počeli ste moji najboljši učitelji, ki me učite kaj jaz ne smem nikoli početi drugim.Največjo zahvalo pa namenjam vsem hlapcem mafije, ki ste še posebej v času korona tiranije uspeli ta načrtno poneumljen, neveden in naiven narod razdeliti na še več med sabo sprtih skupin kot so ga razdelili levi in desni v treh desetletjih, saj ste se s tem, ko ste sabotirali enoten upor naroda za dosego resnične svobode, popolnoma razkrili in boste nekoč, če bo ljudska volja taka, razglašeni, obtoženi in obsojeni kot narodni izdajalci.Klikni za ogled videoBog živi Slovenijo in narod, ki se je očitno vdal v usodo. Toda, upam, ker upanje umre zadnje, da se zgodi po čudežu, da se vendarle kdo zgane, motivira množice, ki bo to znal storiti in bomo kljub vsemu premagali zlo, ki nam grozi, da celo izginemo iz obličja te svete zemlje kot narod.Goethe je nekoč zapisal: "Strahu pred nasiljem, ki grozi vsem živim bitjem, se človek osvobodi, ko premaga samega sebe."Upam, da nam uspe, premagati strah v sebi in bo zmagalo dobro. Ljubezen, ki bo vsem pomagala postati ČLOVEK. RESNICA pa nas bo osvobodila. Jaz sem zavezan govoriti KAR JE RES ne glede na posledice.V včerajšnjem predavanju sem povedal toliko vsega KAR JE RES, da pričakujem, da bodo omenjeni vse zanikali, zahtevali opravičilo, me tožili ali pa kot je vedno navada, bodo preprosto ignorirali, ker vedo, da je tako najbolje ker je vse res in si naredijo manj škode, če upajo, da boste tudi vi zamahnili z roko in boste šli po starem naprej.Sečno, vse dobro vsem!Klikni za ogled videaLadislav Troha p.s. Če niste do sedaj vedeli zakaj tukaj gre, boste, če boste le prisluhnili zdaj zvedeli kako zelo nas skušajo imeti vse za norca.

Tue, 28. Mar 2023 at 11:11

2324 ogledov

27. aprila 2023, DESANT SLOVENSKEGA LJUSTVA NA LJUBLJANO!
ZAKAJ GREMO 27. APRILA VSI V LJUBLJANO? 1. Leta 1990 je izginilo 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva tajne politične policije. Tako so si lahko vsi tajni sodelavci zločinske UDBE, ki bi morali mnogi sesti na zatožno klop, ker so nas tudi vse nadzirali, pripeli velike priponke z napisom DEMOKRAT in so tudi v t.i. demokraciji plezali na položaje. Delali in delajo pa vse enako, le, da po letu 1990 vse bolj na skrivaj. Za izvršen KULTURNI GENOCID, saj so vsaki arhivi države narodova kulturna dediščina, ki nebi smela biti ukradena ali uničena, NI ODGOVARJAL NIHČE.Zato, ker se ni vzpostavila pravična pravna država, saj so vsi stari partijski in udbovskoklerovski kadri ostali na vodilnih položajih v policiji, tožilstvu in sodstvu. Nov vrhovni državni tožilec Anton Drobnič v medijih predstavljan kot domobranec in desničar pa je bil v resnici tudi tajni sodelavec UDBE.Izginotje arhivov UDBE je bil izvirni greh mlade nove države, ki ni aretirala tovoriša Milana Kučana, ki je bil glavni odgovorni kot vrhovni nadrejeni UDBI, ker ni poskrbel, da bi vsi arhivi, tudi njegove zločinske tajne politične policije UDBE oz. SDV končali v Arhivu Slovenije. 2. Po manipulatorju Kučanu je izvirni greh Slovenije afera ilegalna trgovina z orožjem, ki pa se seveda nebi zgodila, če bi ne izginili arhivi UDBE. Saj bi bilo ljudem jasno, da so Janša, Bavčar in ostali udeleženi v švercu orožja in njuni pajdaši vsi udbaši, zaradi česar, če bi to obelodanili narodu v RTV SLO, bi ne postala ministra in tudi ostali njuni pajdaši ne na različnih položajih. Zato tudi v tem kriminalu ORGANI PREGONA NISO PPRAVILI SVOJEGA DELA, saj so bili že takrat vsi šefi policije, tožilcev in sodnikov na povodcu stare partije - GLOBOKE DRŽAVE, ki je izvedla zgolj navidezni sestop z popolne oblasti, v resnici pa si je na vse ključne položaje namestila sebi podrejene kade. Udbovec je bil tudi npr. Peterle in Drnovšek, prva dva predsednika Vlad v času katerih se je največ pokradlo premoženja narodu. 3. Divje pri(h)vatizacije v katerih so tovoriši z leve in desne pokradli narodu za preko 150 mlrd evrov, organi pregona niso odigrali svoje vloge, zakaj ne ne gre izgubljati besed. Če se ne ve zakaj še enkrat preberite prvi dve točki. Za nasipanje narodu peska v oči so opravili nekaj medijsko odmevnih sodnih procesov v katerih so nekaj tajkunov zaprli v vikend zapore.Pokradenih milijonov in milijard ni vrnil nihče. Za koga delajo organi pregona, ki jih vsi plačujemo in RTV, ki ni nikoli dovolj intenzivno problematizirala tega razbojništva in zahtevala da od organov pregona, da bi vsi vojni dobičkarji od orožja na čelu z Janšo, Bavčarjem, Kučanom in Drnovškom končali v zaporih. Kljub temu, da obstajajo žive priče, mnogi listinski dokazi, napisane dokumentarne knjige in še ostali pričevalci. ORGANI PREGONA kot že rečeno znova niso naredili kar jim narekuje Ustava in zakon. 4. Banke so izropali dvakrat in dvakrat smo jih na kredit in z marljivim plačevanjem davkov sanirali davkoplačevalci, ki so jih na koncu hlapci globoke države na položajih dokapitalizirane in sanirane prodali za bagatelo tujcem ali pa skritim udbovcem v nekakršnih tujih skladih, ki so to izvedli z nam pokradenimi milijoni evrov. ORGANI PREGONA znova niso aretirali kaj šele obsodili niti enega roparskega bankirja. Vsi so hodili na preiskovalne komisije v DZ so se norčevali z odgovori ,"SE NE SPOMNIM". Če hočeš, da ne bo nihče od pravih roparjev končal v zaporu ustanoviš parlamentarno preiskovalno komisijo. Ki tudi če poda končno obremenjujoče poročilo zoper preiskovance, se ne zgodi kriminalcem in pravim lopovom nič. 5. Vsi, levi in desni in tisti v ozadju, ki jih na položaje postavljajo, so imeli prste v marmeladi v TEŠ 6, ki se je podražil v času gradnje iz 600 milijonov na 1,04 milijarde €. Kazensko sodni postopek poteka že 8 let, zasledujejo absolutno zastaranje. ORGANI PREGONA na povodcu znova povsem nazorno kažejo, da smejo hitro in učinkovito procesirati samo kurje tatove in oporečnike zločinskemu nacikomunističnemu režimu v montiranih sodnih procesih. 6. Roparji in kleptomani - kriminalci so za visoke provizije izvedli pranje 1 milijarde evrov iranskega denarja v največji državni udbovski banki NLB. Zatajili so vsi nadzorni organi, nihče od vpletenih ni bil pripeljan pred sodišče. Sploh ni bil sprožen noben kazenski pregon. ORGANI PREGONA, ki jih mi vsak mesec bogato plačujemo kot že rečeno niso naredili nič. Enako kot v primeru ropanja v zdravstvenem sistemu v katerem smo in še vedno preplačujemo vse živo za nekajkrat. Vse pomedeno lepo pod preprogo, tudi RTV SLO ni zahtevala zjasnitev odgovornih pred kamerami in ni zahtevala, da se barabija pripelje do sodnega epiloga. 7. Za piko na in vseh predhodnih barabij ter razbojništva ali češnjo na vrh torte so organizirali, promovirali in izvedli KORONA ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID nad slovenskim narodom.ORGANI PREGONA na povodcu slovenske in svetovne NACIKOMUNISTIČNE GLOBOKE države, ki jih narod plačuje so znova izvajali in izvajajo represijo zoper navadne državljane, namesto, da bi prevaro in zločin takoj ustavili in kriminalce aretirali. Od PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ni ne sluha in ne duha. RTV SLO je ves čas v spregi z zločinci. Do kdaj bomo soočeni z to resnico, da je Slovenija ugrabljena država in da živimo, bolje rečeno vse bolj životarimo, v mafijski državi, to še prenašali???Mar ne vidite, da se represija in tiranija stopnjujeta, zdaj dobivamo tudi policijo za nadzor t.i. sovražnega govora, ki jo bo vodila kar komsomolka partijskih privilegirancev Nika Kovač. Formirajo policijo za nadzor kmetov živinorejcev, ki jih bo terorizirala do te mere, da bodo mnogi kmetovanje opustili, saj je cilj, da bomo jedli žužke in črve. Niti se ne ve kakšne vse policije si bodo še umislili, da bo vsak naš korak še bolj nadziran. Z ukinitvijo gotovine bomo vsi ujeti, ker digi denarnica ne bo delovala, če ne boste povsem pokoren in vsake pol leta cepljen državljan z dokazanimi vsemi drugimi zaukazanimi zakramenti. Agenda NWO 2030 je v polnem teku, cilji so znani. Depopulacija in popoln nadzor nekoristnih jedcev oz. goveda, ki ga je treba v večini pobiti, saj uničujemo "njihov" planet. Tako na svojih tajnih sestankih razlagajo drug drugemu. Zato NAROD SLOVENSKI je SKRAJNI ČAS, DA SE OSVOBODIMO IZPOD JARMA SLO IN SVETOVNE GLOBOKE DRŽAVE. In to lahko storimo samo ZDRUŽENI IN ENOTNI Z JASNO DOLOČENIMI CILJI, ki so tukaj že bili predstavljeni. Brez nasilja a odločno z stalnim sporočanjem oblastnikom, če bodo dvignili meč na miroljuben slovenski narod, bodo z njim sami pokončani. Če soglašaš deli, obveščaj ter ukrepaj, da bomo do 27. aprila vsi pripravljeni ZA končno izstavitev računa vsem na položajih v Ljubljani in tudi na lokalnih ravneh, za zavoženo, oropano, prezadolženo in razprodano ter predvsem ugrabljeno oz. okupirano slovensko državo, ki si jo bomo osvobodili. ČAS JE ZA RESNIČNO SVOBODO, ker to kar predstavlja Golobova "Svoboda" je grda, smrdljiva in ogabna nova prevara. Vsi kriminalci so še vedno na prostosti. Pa kako bo Golob s polno masla na glavi ukazal aretirati tiste kriminalce, ki si ga posadili na prestol? Tega imamo dovolj kar se dogaja 33 let! Mar ni res? Po 27. aprilu ko se bomo ZDRUŽILI in POENOTILI v Ljubljani vsi oškodovanci zločinskega režima, ki nas je najmanj 80% še vedno drugorazrednih državljanov, ki imamo pravico samo plačevati njihovo buržujsko življenje, bodo prisiljeni sprejeti popolno kazensko, premoženjsko in moralno odgovornost za povzročeno škodo slovenskemu narodu. Ne odlašaj niti sekunde, deli, obveščaj in ukrepaj. Nehaj stokati kako drugi ne naredijo nič, sam pokaži z lastnim zgledom kako je prav delovati pa se bodo tvojega dobrega zgleda nalezli tudi ostali. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI IN KAM ŽELI PRITI, NE BO NOKOLI PORAŽEN! KDOR SE BORI, LAHKO TUDI IZGUBI, KDOR SE NE BORI JE ŽE IZGUBIL! Osvoboditev izpod okupacije slovenske in svetovne GLOBOKE DRŽAVE. Zahtevamo in skupaj enotni ter neomajni bomo dosegli: 1. Vse K19 kriminalce in tiste, ki jih na položajih ščitijo v zapore. Potem pa še vse ostale, ki so ropali, razprodajali in uničevali SLO 32 let. Narod vse dokaze hrani. 2. Razpustitev parlamenta, oblikovanje začasne narodne skupščine iz po pet predstavnikov iz vsake od deset pokrajin na zborovanju v Ljubljani. Oblikovanje začasne Vlade s pomočjo javnih razpisov, ki bo imela nalogo. 3. Priprava nove družbene pogodbe z vgradnjo NOVEGA DRUŽBENEGA REDA neposredne karantanske vladavine ljudstva. Izstop Slovenije iz vseh fašističnih svetovnih organizacij kot so EU, NATO, WHO, OZN, SGF...4. Javna razprava in sprejem nove Družbene pogodbe na ustavodajnem referendumu skupaj z Zakonom o odpravi oblastniških privilegijev in novem Zakonu o RTV. Z Zakonom o odpravi oblastniških privilegijev bodo vsi vodje v sistemu, tisti, ki ne bodo v zaporih, odstranjeni z položajev. Z novim Zakonom o RTV SLO pa se bo RTV SLO popolnoma osvobodilo iz primeža globoke države. 5. Postavitev pravične pravne države, ki bo uredila zaseg vsaj večjega dela pokradenega premoženja narodu, ki ga je za preko 200 milijard €. 6. Razcvet slovenskega osveščenega gospodarstva, korenita racionalizacija javne in državne uprave, konec ropanja državnih podjetji, znižanje davkov in prispevkov ter postopno zvišanje vseh osebnih prihodkov državljanom. Povabilo vsem preko milijona Slovencem, ki si kruh služijo po svetu, da se vrnejo z znanjem, delovnimi izkušnjami, kapitalom, projekti, da se vrnejo domov in pomagajo postaviti Slovenijo na novih temeljih. Seveda z davčnimi ugodnostmi za vse, ki se bodo vrnili za stalno. 7. Duhovni, etični in moralni preporod slovenske družbe z prenovo celotnega šolskega sistema, z povsem drugačnim delovanjem medijev predvsem RTV SLO, kazanjem dobrih zgledov in spodbudami ter nagradami ljudi, ki bodo v pogledu etike, duhovne širine ter dobre morale zgled vsem. Vsi politiki bodo en tak dober zgled, ker bodo ma vsakem koraku kazali kako se spoštljivo komunicira, kako se išče sodelovanje, sklepa kompromise in odlične rešitve za dobro skupnosti. To so koraki, če želimo uresničiti VIZIJO SLO 2030 in ne sprejeti NOV DRUŽBENI RED SATANISTOV 2030, ki vemo upamo, kaj pomeni za vse. Za preživele po izvedbi depopulacije popolno SUŽENSTVO na elektronskem povodcu. Zdaj pa nehajte jamrati kako drugi ne razumejo, kako je narod butast, kako nikogar nič ne zanima in začnite na polno deliti obvestila, da se 27. aprila začne BOJ ZOPER OKUPATORJA - SLOVENSKO IN SVETOVNO GLOBOKO DRŽAVO. Izdelajte plakate, letake karkoli po vaši ideji, vsi različni ZA ISTI CILJ. Pokažite svojo kreativnost, sposobnosti, dajte si duška. Samo brez prispodob nasilja, lepo prosimo. To bomo speljali na inteligenten način po sistemu ŠAH-MAT. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI DOSEČI IN KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! DELI, POVEJ NAPREJ! DOVOLJ JE TIRANIJE!Vabljene vse politične stranke, gibanja, društva, zavodi, inštituti, stanovske organizacije, podjetja, delavci, kmetje, upokojenci, študenti, dijaki in vsa ostalala mladina k soorganizatorstvu največjega miroljubnega ljudskega zborovanja v zgodovini Slovenije. Vsak lahko sodeluje in pomaga s kulturni glasbeni ali drugi uetniško kolturnim nastopom. Še posebej vabljene glasbene skupine. To bo največji žur, ki se ne bo končal dokler ne bomo prepričani, da je prva zahteva uresničena, potem bodo tudi vse naslednje. Pomagate lahko, ker bo nekaj stroškov z odrom, profesionalnim ozvočenjem, najemo prenosnih wc-jev itd z donacijami. Na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!ČAS JE ZA NOVO, A TOKRAT RESNIČNO SLOVENSKO POLAD, KER TISTA LETA 1988 NA ROŠLI JE BILA V ORGANIZACIJI UDBE. Zato se je potem veliko dogajalo, a v resnici se ni kaj dosti spreenilo. KER NISMO TAKRAT ARETIRALI VSEH UDBOKRIMINALCEV SE NA JE TO POVRNILO KOT BUMERANG, UGRABILI SO NA TUDI NOVO NASTALO DRŽAVO, NAS IZROPALI, SKORAJ DO KONCA RAZPRODALI, UNIČILI MNOGE DOBRE POTENCIALE IN ZAMENJALI SO ŽE VELK DEL SLOVENSKEGA NARODA Z NAČRTNIM PREKOMERNI NASELJEVANJEM TUJCEV IZ VSEGA SVETA. TEGA JE DOVOLJ IN ČAS JE ZA OSVOBODITEV, OSAMOSVOJITEV IN PREPOROD SLOVENIJE! Ekipa OPS

Wed, 22. Mar 2023 at 13:37

992 ogledov

Pisni dokaz: CDC NIMA IZOLIRANEGA, PREČIŠČENEGA VZORCA virusa Sars-CoV-2, ki povzroča COVID-19
Ameriški center za nadzor bolezni (CDC) v Atlanti je pisno potrdil, da nima nobenega resničnega, izoliranega, prečiščenega vzorca virusa SARS-CoV-2 in ne more zagotoviti nobenih zapisov o tem virusu, ki domnevno povzroča COVID 19. V zadnjih nekaj mesecih so bile na Center za nadzor bolezni (CDC) poslane zahteve v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA) z zahtevo po dokazih, da je CDC izoliral ali očistil virus SARS-CoV-2.7. junija 2021 je CDC (ponovno) pisno potrdil, da nima nobenih zapisov, ki bi kazali, da so kdaj izolirali ali očistili virus, ki domnevno povzroča bolezen imenovano COVID-19. Te pisne zahteve je poslala gospa Christine Massey glavnemu uradniku CDC/ATSDR FOIA, g. Robertu Andohu, da poišče in dostavi KAKRŠNEKOLI zapise, raziskave in/ali ugotovitve za KAKRŠNOKOLI "virusno" izolacijo in čiščenje (kdor koli, kjer koli, kadarkoli v svetu) iz pacientovega vzorca, z maceracijo, filtracijo in/ali uporabo ultracentrifuge. . . kar se imenuje "zlati standard" za izolacijo in identifikacijo patološkega mikroorganizma ali nanoorganizma. „Zlati standard“ za izolacijo in identifikacijo mikrobov se imenuje Kochov in Riversov postulat, ki je bil uveden pred mnogimi leti za izolacijo bakterijskih (Koch) ali virusnih (Rivers) postulatov. Link članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19https://www.johnccarleton.org/BLOGGER/2021/08/07/written-proof-cdc-has-no-isolated-purified-sample-of-sars-cov-2-virus-that-causes-covid-19/QR koda članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19Rešitev je zagotovo samo ena, psihopate-sataniste ZDRUŽENI odstranimo z ZAKONOM OPS:http://www.gibanje-ops.com/nujen-projekt-ops/zakon-ops.html od vseh vzvodov odločanja, s katerih se odloča o narodovi usodi. Potem pa takoj razveljavimo vse škodljive akte, zakone, mednarodne pogodbe, uredbe, 5G-antene, 5G- modeme, obvezna cepljenja in vse kar je bilo sprejetega ali narejenega zoper ljudstvo.Izkoriščani delavci, obubožani upokojenci, študenti in dijaki brez perspektive, kmetje brez spoštovanja države in vsi ostali, ki imamo dovolj 32 let trajajoče tiranije slovenske in globalistične globoke države - MAFIJE, čas je da se združimo in enotno vstanemo. ZAHTEVAMO! 1. Da organi pregona TAKOJ aretirajo vse K19 kriminalce in vse tiste ki jih s položajev ščitijo na podlagi podanih kazenskih prijav različnih skupin in posameznikov na SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO, DRUGA TOŽILSTVA IN POLICIJO! 2. Razpustitev Vlade in Državnega zbora ter postavitev začasne narodne skupščine sestavljene iz po 5 predstavnikov iz vseh desetih slovenskih pokrajin. PREKMURSKE, ŠTAJERSKE, KOROŠKE, GORENJSKE, LJUBLJANSKE, DOLENJSKE, BELOKRANJSKE, NOTRANJSKE, GORIŠKE IN PRIMORSKE pokrajine z nalogo formiranja začasne krizne Vlade s pomočjo javnih razpisov.Ta pa bo imela ključno nalogo priprave NOVE DRUŽBENE POGODBE Z UVEDBO NEPOSREDNE KARANTANSKE VLADAVINE LJUDSTVA, ki jo bomo sprejeli na USTAVODAJNEM REFERENDUMU. Ter pripravo oz. ažuriranje Zakona o odpravi neupravičenih oblastniških privilegijev in Zakona o RTV, ki ju bomo sprejeli hkrati, ko bomo na ustavodajnem referendumu sprejeli novo USTAVO. (To bo nov PLEBISCIT)3. Izvedba prvih svobodnih, poštenih, demokratičnih volitev na katerih bomo izvolili izvajalce ukazov in upravičenih pozitivnih pričakovanj slovenskega LJUDSTVA neposredno z možnostjo predčasnega odpoklica. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI IN VE KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! NAJ SE ORGANIZACIJA ZA MNOŽIČEN ODHOD V LJUBLJANO 27. APRILA V VSEH DESETIH POKRAJINAH ZAČNE TAKOJ! DELI! DELUJ! UKREPAJ!Ekipa Gibanje OPS Osveščeni Prebivalci Slovenije info@gibanje-ops.com Tel.: 031 274 419https://gibanjeops.si https://www.facebook.com/gibanjeops

Wed, 15. Mar 2023 at 11:21

894 ogledov

Po enem mesecu nam je odgovoril Varuh človekovih pravic RS
Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci SlovenijeStara Vrhnika 1161360 Vrhnikawww.gibanjeops.si Gibanjeops2013@gmail.comtelefon: 031 274 419Pozdravljeni gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Slovenije! Zdaj je že splošno znano dejstvo, da se je zgodil z cepljenem zoper kovid 19 s cepivi, brez INFORMIRANEGA SOGLASJA CEPLJENIH, za katera proizvajalci ne vedo ali so varna in ali so učinkovita, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke. Cepljenje na način, da ljudje niso bili seznanjeni, da s cepljenem vstopajo v medicinsko znanstveni poskus in jih ni nihče prosil, da naj podpišejo obrazec Komisije RS za medicinsko etiko, ki je edini pravno ustrezen, kar pomeni podpis INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN PISNI POUČITVI, je protiustavno.Garantiramo vam, da takega dokumenta ni podpisal nihče, to pa pomeni, da nihče od cepljenih ni bil ustno in pisno poučen, da s cepljenem vstopa v medicinsko znanstveni poskus, saj so vsa cepiva v III. fazi kliničnega preizkušanja in bo tako za eno izmed cepiv do maja 2023, ostala pa bodo v preizkušanju dlje, nekatera do leta 2024. Jasno je tudi, da se ne izvaja s cepljenimi nikakršen monitoring, ki ga zahteva tako znanstveno medicinsko preizkušanje in se kršijo vsi zapovedani protokoli, ko gre za preizkušanje cepiv. Ustava RS je v svojem 18. členu, v drugem odstavku popolnoma jasna. "Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve."Posebno poglavje pa je, kar je prejšnja Vlada RS podpisala proizvajalcu Pfizer in tudi drugim dobaviteljem cepiv in sicer, da se Vlada RS zaveda, da proizvajalci ne vedo ali so cepiva učinkovita in varna, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne stranske učinke. Vsi vemo, da se to dogaja mnogim, ki so se cepili tudi zaradi tega, ker so odgovorni strokovnjaki in politiki razlagali preko vseh medijev, da so cepiva učinkovita in varna. Dokument, ki smo ga pridobili avgusta 2021, jih je vse postavil na laž.https://gibanjeops.si/post/604011/zlocinski-dokument-vlade-rs-za-katerega-se-ne-ve-kdo-ga-je-podpisalKer ste zavezani varovati človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so v opisanem primeru grobo kršene vsem, ki so nepoučeni brez INFORMIRANEGA SOGLASJA vstopili v znanstveno medicinski poskus tipa dr. Mengele, vas sprašujemo. 1. Kaj boste naredili, da se odgovorne za ta neverjeten zločin ZOPER ČLOVEČNOST pripelje pred roko pravice?2. Ali se boste javno distancirali od takega početja propagandistov in izvajalcev cepljenja zoper Kovid 19 in boste zahtevali, da se tak način cepljenja z eksperimentalnimi cepivi takoj ustavi? Vemo, da se naše ljudi še vedno vabi, preko sredstev množičnega obveščanja, naj se cepijo tudi zoper Kovid 19.3. Kaj ste morebiti že storili, da se razčisti kar se dogaja in se državljane RS obvesti o nevarnosti takega protiustavnega postopnja? Zdaj, ko ste tudi z naše strani obveščeni o sumu zločina nad približno 1,2 milijona cepljenimi s strani znanih osumljenih odgovornih oseb, vas k ukrepanju zavezuje zakon, ker sicer tvegate, da z morebitnim neukrepanjem tudi sami padete v kazenski delikt. (145. člen ZKP RS in 281. člen KZ RS) Želimo, da nas povabite na sestanek in se bomo o tem temeljito pogovorili ali pa nam prosimo odgovorite na zastavljena vprašanja, ker želimo o vašem pogledu in morebitnem ukrepanju čim prej obvestiti slovensko javnost. Za povabilo na sestanek ali na odgovore, brez nepotrebnega odlašanja, se vnaprej najlepše zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro! Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPSPisali smo mu po elektronski pošti, 9. 2.2023 Odgovor Varuha z dne, 10.03.2023"Varuh človekovih pravicDunajska cesta 561000 LjubljanaGIBANJE OPSGospodLadislav TROHAgibanjeops2013@gmail.comŠtevilka: 0.4-81/2023-2-ROGDatum: 10. 03. 2023Spoštovani gospod Troha,Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel vašeelektronsko pismo, v katerem navajate, da se je cepljenje proti covidu-19 opravilo brezinformiranega soglasja cepljenih s cepivi, za katera naj proizvajalci ne bi vedeli, ali so tavarna in učinkovita, vedeli pa naj bi, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke.Navajate, da naj bi cepljenje na način, da cepljene osebe niso bile seznanjene s tem, das cepljenjem vstopajo v medicinsko zdravstveni poskus (III. faza kliničnega preizkušanja)in niso podpisale obrazca Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, kršilodoločbo 18. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Problematizirate tudi vsebinodomnevnega dokumenta, ki naj bi razkrival, da je prejšnja Vlada Republike Slovenije (vnadaljevanju: Vlada) vedela, da proizvajalci ne vedo, ali so cepiva učinkovita in varna,vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne učinke. Od Varuha pričakujeteodgovore na vprašanja, vezana na omenjeno problematiko, in osebni sestanek zvaruhom.Uvodoma pojasnjujemo pristojnosti Varuha, opredeljene v URS in Zakonu o varuhučlovekovih pravic (ZVarCP). Varuh je pristojen za varovanje človekovih pravic intemeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave innosilcev javnih pooblastil. Na Varuha se lahko obrne vsak, ki meni, da so mu bile z aktomali dejanjem katerega od naštetih organov kršene človekove pravice ali temeljnesvoboščine. Pri tem pa je vloga Varuha subsidiarna, kar pomeni, da si morajo pobudnikiv prvi vrsti sami prizadevati za svoje pravice, podlaga za Varuhovo posredovanje pa jepodana (šele), ko se pristojni ne odzove ali ne zavzame stališča o zadevi.Nadalje pojasnjujemo, da mora vsaka pobuda, naslovljena na Varuha, vsebovatinekatere obvezne sestavine, če naj Varuh posreduje v zadevi. Prvi odstavek 27. členaZVarCP in 31. člen Poslovnika Varuha človekovih pravic Republike Slovenije namrečdoločata, da mora pobuda vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji.Pobuda mora biti podpisana in označena z osebnimi podatki pobudnika, vsebovati pamora še: državni organ, na katerega se pobuda nanaša, navedbo človekove pravice alitemeljne svoboščine, ki je bila kršena, oziroma nepravilnost pri poslovanju organa ternavedbo pravnih sredstev, ki jih je pobudnik v zadevi že uporabil.Vaše pismo omenjenih zahtev ne izpolnjuje, saj je videti, da gre šele za prvi korak krešitvi problema. Skladno z navedenim Varuh za zdaj ne vidi podlage za obravnavo vašezadeve. Ustrezne odgovore v vaši zadevi bi bilo moč najti, če bi se obrnili na Javnoagencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju:JAZMP) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Ne glede nanavedeno vam v nadaljevanju podajamo nekaj splošnih pojasnil.JAZMP je na svoji spletni strani1 objavila postopek razvoja cepiv proti covidu-19. Skladnos postopkom mora podjetje, ki je cepivo razvilo, za pridobitev dovoljenja za prometcepiva v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU), izvesti zahtevna preizkušanja cepiva, ki jihznanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (v nadaljevanju: EMA).Kot navaja JAZMP, so trije stebri razvoja kakovost cepiva, predklinična preskušanja inklinična preskušanja. Ko so vsa tri področja v zadostni meri podprta z rezultati indokumentacijo, lahko proizvajalci cepiv predložijo vse podatke skupaj v vlogi zapridobitev dovoljenja za promet. JAZMP nadalje navaja, da so tudi v primeru izdajepogojnega dovoljenja za promet z zdravilom opravljene vse klinične faze preizkušanj.Pogojno dovoljenje namreč zgolj omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil,takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil, kidokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. JAZMP zagotavlja, da so tudi zazdravila s pogojnim dovoljenjem za promet vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontroleglede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir zazagotovitev visoke ravni zaščite javnega zdravja državljanov EU, ob čemer soupoštevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti inučinkovitosti.Po stališču JAZMP se vsa cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija napodlagi pozitivnega mnenja EMA, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo,promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na področjufarmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ESEvropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji nisopodvržena predpisom o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini, kotjih določajo Uredba (EU) št. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ESEvropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsinški deklaraciji iz leta 1964. Vprimeru uporabe cepiv proti covidu-19 torej ne gre za eksperimentalno zdravljenje, ki bimoralo biti obravnavano v okviru kliničnih testiranj.Za vsa nadaljnja vprašanja glede varnosti in učinkovitosti cepiv vam predlagamo, da seobrnete na JAZMP (Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, info@jazmp.si).1 Dostopno na naslovu: www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/vprasanja-in-odgovori-glede-cepiv-proti-covidu-19/.Sicer vas želimo še seznaniti, da je Varuh pretekle ukrepe, povezane s preprečevanjemširjenja bolezni covid-19 obravnaval z več zornih kotov, o svojih ugotovitvah in stališčihpa je tudi obveščal javnost. Več o Varuhovih stališčih in ugotovitvah, sprejetih v časupandemije, si lahko preberete na spletni strani Varuha.Glede na pojasnjeno, vam predlagamo, da se torej najprej obrnete na za to pristojneorgane. Če pa z njihove strani ne bi bili deležni odziva, kakršen bi po vašem mnenjumoral biti, nas s tem lahko seznanite na način, kot izhaja iz tretjega odstavka tega dopisain ponovno bomo ocenili možnosti za naše posredovanje, po potrebi pa se lahko natodogovorimo (tudi) za osebni pogovor.Želje po osebnih pogovorih skušamo uresničiti v največji možni meri, vendar pa morajobiti za pogovor z varuhom človekovih pravic ali namestnikom varuha človekovih praviczaradi narave njunega dela pobudniki praviloma v naprej dogovorjeni. Po predhodnemdogovoru za osebni pogovor pa vam je na voljo tudi strokovni delavec, ki obravnava vašozadevo. Pojasnjujemo, da je osebni pogovor sicer smiseln predvsem v primeru, ko sopodani pogoji za posredovanje Varuha, saj drugače Varuh zadeve ne more obravnavati.Lep pozdrav,Peter Svetinavaruh človekovih pravic"Naš dopis Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pisali smo jim v 12.03.2023 ob 14:22 po elektronski pošti ter dodali še naslove Specializiranega državnega tožilstva RS, Policije in Okrožnega državnega tožisltva v Ljubljani kjer že imajo od lanskega novembra našo kazensko prijavo. V vednost pa je spodnji dopis prejel tudi Varuh Človekovih pravic. "Pozdravljeni!Pišemo vam po priporočilu Varuha človekovih pravic v RS, ki je povzel nekatere vaše razlage, objavljene na vaši spletni strani, v katerih zatrjujete, da v Sloveniji ni potrebno izvajati cepljenja s cepivom, ki je pogojno odobreno za uporabo, po protokolu, ki ga zahteva Helsinška deklaracija, ko gre za medicinsko znanstvene poskuse zdravila ali cepiva. 1. Zanima nas, kdo se je v Sloveniji tako odločil, če smo neodvisna in suverena država, in zanima nas, kdaj je Državni zbor, ki je poleg ljudstva edini pristojen ratificirati mednarodne pogodbe in druge odločitve, sprejete v EU, da bi bili zavezani spoštovati odločitve v tem primeru Evropske komisije, ki naj bi na podlagi odločitve EMA določila, da se lahko cepiva neomejeno uporabljajo tudi v Sloveniji, čeprav so vsa v tretji fazi kliničnega preizkušanja, in preizkuševalce ni treba poučiti, da s cepljenjem postanejo predmet medicinsko znanstvenega preizkušanja in jih ni treba prositi za podpis PROSTOVOLJNE IN ZAVESTNE PRIVOLITVE PO POUČITVI. Ustava RS, ki je najvišji pravni akt te države, nad njo ne more biti nobena EMA in nobena Evropska komisija, v svojem 18. členu prepoveduje izvajanje medicinsko znanstvenih poskusov na ljudeh, če za to ne dajo prostovoljnega soglasja. Še posebej vas to sprašujemo v luči vašega poročila o stranskih učinkih za leto 2021, ki je naraslo, kar sami pravite v poročilu, zaradi povečanja stranskih učinkov zaradi cepljenja zoper KOVID 19. 2. Želimo jasen odgovor na naše vprašanje, ali so cepiva zoper domnevni virus Sars KOV-2 učinkovita in varna kot trdite na vaših spletnih straneh? 3. Prosimo, če nam pojasnite glede na zapis v uradnem dokumentu Vlade RS (4. točka) za nabavo cepiv (Naročilnico), kako je mogoče, da ste odobrili uporabo kemičnih pripravkov, za katere proizvajalec sporoča kupcu cepiv, da ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, ve pa, da lahko povzroči še neznane stranske učinke? Uraden dokument smo prejeli avgusta 2021, ko smo od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali pogodbe o nakupu cepiv zoper domnevni virus Sars KOV-2. Dokumenta v angleški in slovenski različici (prejeli smo ga samo v angleškem jeziku in smo ga dali prevesti) si preberite v povezavah. Naročilnica v angleškem jezikuNaročilnica v slovenskem jeziku3. Pojasnite, prosimo, kdo laže, EMA, EVROPSKA KOMISIJA ALI VI, da so cepiva učinkovita in varna? Če proizvajalec Pfizer, ki je prodal sto tisoče ali celo milijone doz kemičnega pripravka v III. klinični fazi preizkušanja tudi Sloveniji, tega ni vedel in s tem je Vlada RS soglašala, priznavala njegovo nevednost in je s podpisom pričujočega dokumenta sprejela vso odgovornost za negativne posledice cepljenih nase. Nakar pa je odgovornost prenesla na vsakega posameznika, ki je s podpisom na dokumentu za cepljenje (Ne za vstop v znanstveno medicinski poskus) soglašal, da se mu vbrizga ta kemični pripravek v telo. Predvidevamo, da je ob podpisu tega dokumenta (Naročilnice za nakup cepiv) sodeloval kdo iz vaše agencije ali pa bi morala vaše agencija dobiti obvestilo Ministrstva za zdravje, kaj so kupili, in, da se ne ve, ali so cepiva - zvarki učinkoviti in varni, ker tega ne ve niti proizvajalec. 4. Da bi bila zadeva še bolj grozna, smo si uspeli pridobiti generalno pogodbo Evropska komisija - Pfizer, v kateri pa so to dejstvo, da imenovani proizvajalec ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, prikrili s sivo barvo. Torej je za to vedela tudi Evropska komisija, ko je nerazložljivo normalnemu človeškemu umu, da je EMA odobrila množično uporabo tega zvarka, če je vedela, kaj je v pogodbi Evropska komisija - Pfizer in v naročilnicah za nakup posamičnih držav navajal sam proizvajalec.Pogodba cenzuriranaPogodba necenzurirana5. Prepričani smo, da gre za zločin mednarodnih razsežnosti, zato ponovno tudi ta dopis pošiljamo na Specializirano državno tožilstvo RS, ker so dolžni sprožiti kazensko preiskavo prav na tem tožilstvu, saj je podan utemeljen sum, da gre za ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID, ki ga je zagrešila mednarodna hudodelska združba in je treba osumljene storilce v tem pogledu po uradni dolžnosti obravnavati. Za odgovore brez nepotrebnega odlašanja se vnaprej zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!Ekipa OPS, zanje Ladislav Troha, začasni predsednikOdgovor zgoraj navedene agencije še čakamo in vas bomo obvestili, ko bo prispel. Zadevi bomo prišli do dna in veseli nas, da iamo zdaj z Varuhom človekovih pravic vzpostavljen dialog. Ta dopis JAZP je prejel tudi on, saj naj se napotil on, da ji pišemo.Ekipa OPSp.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!
Teme
obvezno testiranje šolarjev omejevanje otrok

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Zahteva ZA prepoved poseganja v telesno in duševno integriteto otroka (obrazec)