Deveto novo duhovno spoznanje
Življenje v novem tisočletju
Andreja OPS
Duhovnost in okultna znanja

Sreda, 24. november 2010 ob 19:47

Odpri galerijo

Deveto duhovno spoznanje oriše prihodnost človeštva v naslednjem tisočletju (opomba: tem tisočletju) in ponuja vizijo povsem nove civilizacije. Slednja bo udejanjena, ko bodo ljudje združili vsa do sedaj opisana duhovna spoznanja v zavestni način bivanja. Poglavitna vloga spoznanja o novi kulturi je v tem, da ustvarimo potrebno zaupanje v nadaljnji razvoj.

Spoznanje o novi kulturi poudarja vez med spoštovanjem lepote in duhovnim razvojem. Bolj ko opažamo lepoto in energijo okoli sebe, toliko bolj se razvijamo. In bolj ko se razvijamo, na višji energijski ravni vibriramo. Povečana zaznava in višja energijska bilanca bosta ljudem naposled omogočili prehod meje med finančnim in nevidnim svetom, od koder smo pravzaprav prišli, in kamor se vračamo po izrabi ali smrti svojega materialnega telesa.

Spoznanje o novi kulturi na opogumlja, zlasti v trenutkih, ko podvomimo o svoji življenjski poti in izgubljamo vizijo svojega duhovnega procesa. Pomirja nas tudi s pripovedjo, da se z duhovnim razvojem približujemo dnevu, ko bomo dosegli svet precej višje energijske vibracije, ki že obstaja prav tu, kjer smo sedaj.

Življenje v novem tisočletju

Pomembne kozmične spremembe. Nahajamo se na začetku novega tisočletja, ki bo zagotovo bistveno drugačno od dosedanjega. To je mogoče upravičeno sklepati na podlagi nekaterih pomembnih kozmičnih sprememb, saj bo Sonce v naslednjem tisočletju (Opomba: tem tisočletju) prestopilo iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja, ki sta si po astroloških značilnostih skoraj v popolnem nasprotju.

Če ob tem nekaterih starih svetopisemskih prerokb, o katerih bo govor v naslednjem poglavju, niti ne omenjamo. Kakorkoli že, v naslednjem tisočletju (Opomba: torej tem tisočletju) lahko že v prvem stoletju zanesljivo pričakujemo nekatere zelo bistvene premike, nekako v slogu že precej obrabljene floskule nekega politika: »Nič več ne bo tako, kot je bilo.«

Vendar je slednji verjetno imel v mislih skrb za svoj fevd in vse zatečene oblastniške privilegije, mi pa predvsem mislimo na omenjeno kozmično spremembo glede ozvezdja Vodnarja in njegove astrološke značilnosti. Zato je moč pričakovati in tudi napovedati, da bo to zodiakalno znamenje dalo zlasti novi duhovnosti nesluten razmah.

Premik v duhovnem razvoju. Razširilo se bo razumevanje, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialnih dobrin. Rezultat tega razumevanja bodo spremembe vibracijske frekvence naše duhovne energije, medtem ko bo iskanje resnice vodilo v nov življenjski slog.

Ko bo dosežena kritična masa ljudi, ki razumejo nova duhovna spoznanja, se bo to razumevanje razširilo na ves planet. Sledilo bo obdobje intenzivnega pogleda navznoter. Ljudje bodo začeli dojemati lepoto in dragocenost naravnega sveta; razumevanje njegove duhovne biti pa se bo stopnjevalo in jih spodbujalo, naj ohranjajo in častijo gozdove, reke, jezera, morja, gore, puščave in svete kraje. Tako ozaveščeni ljudje novega tisočletja ne bodo več dopuščali gospodarskih dejavnosti, ki bi ogrožale vse te naravne zaklade.

Razodevanje usode.  S prepoznavanjem naključij in intuitivnih prebliskov, ki nam osvetljujejo pot, bomo zadovoljili potrebo po pomenu in smislu. Da bi mogli prisluhniti vsaki novi resnici, se bomo bistveno upočasnili in čuječe spremljali nova pomembnejša srečanja. V vsakem srečanju bomo izmenjali vprašanja in dobili novo smer in spoznanja, ki bodo spreminjala vibracijsko raven.

S sprejemanjem jasnih intuitivnih prebliskov o tem, kdo smo in kaj naj bi sploh počeli, bomo začeli menjavati zaposlitve, ki nam bodo omogočale nadaljnjo rast. Vsak posameznik bo korak za korakom sledil svoji usodi in povsem naravno doživljal intuitivne prebliske, povezane tudi z reševanjem družbenih problemov in problemov okolja.

Osveščena skrb za okolje. Postopoma bodo ljudje prerasli potrebo po obvladovanju narave in bodo veliko bolj kot do sedaj častili naravne energijske vira gora, puščav, gozdov, rek, jezer in morij. V novem tisočletju bodo mnogo bolj kot doslej varovali zlasti gozdove, bolj bodo zaščitili tudi nekatere druge naravne lepote.

Ljudje bodo živeli v bližini svetih krajev, a tudi v primerni oddaljenosti od urbanih središč zelene tehnologije, kjer se bodo oskrbovali z življenjskimi potrebščinami, kot so hrana, obleke in drugo. Skrbno bodo gojili vrtove okrog svojih bivališč in pošiljali energijo užitnim rastlinam v njih. Ne bo jih več vodila vlada političnih oblastnikov, temveč njihova lastna intuicija, zato bo vsak natanko vedel, kaj naj dela in kako naj se usklaja z delovanjem drugih.

Nastanek duhovne ekonomije. V naslednjem tisočletju (Opomba: tem tisočletju) bodo ljudje namerno omejili število rojstev, da bi se s tem izognili problemom prenaseljenosti. Dojeli bodo, da je denar samo ena od oblik energije. Zavedali se bodo, da doteka v praznino, nastalo z  dajanjem, podobno kot nam doteka energija, ko jo pošiljamo navzven.

Taka duhovna ekonomija bo naposled sprožila pravi premik v poslovni kulturi naslednjega (Opomba: tega tisočletja) tisočletja, saj bo zajela čedalje več ljudi. Avtomatizirana pridelava dobrin bo ljudem omogočila, da bodo zadovoljevali svoje potrebe brez denarne izmenjave, ne da bi se prepustili lenobi in brezdelju. Ko se bodo rešili strahu pred pomanjkanjem in potrebe po nadzoru, bodo rešili okolje, nahranili lačne in vpeljali demokracijo.

Zaradi avtomatizacije proizvodnje dobrin bodo imeli ljudje več časa, tako da se bodo mogli posvetiti drugim zanimanjem. Delovni čas bo krajši. Na enem delovnem mestu s polnim delovnim časom, ki ga sedaj zaseda en človek, bosta delala po dva ali trije. Nihče ne bo pretirano porabljal, saj bodo ljudje opustili potrebo po lastništvu in nadzoru. Bolj ko jim bo energija dotekala, hitrejši bo proces njihovega razvoja in  višja bo njihova (energijska) vibracijska raven.

Razvoj duhovne doktrine. Vsa evolucija bo temeljila na duhovnih načelih, sedanje religiozne dogme pa se bodo morale spreminjati in zajeti tudi revolucijo posameznika. Doslej se je religija ukvarjala s človeštvom, ki išče odnos z višjim virom duhovne energije. Šlo je za zaznavo Boga znotraj vernikov, ki naj bi jih izpolnjevala in jim dajala večji pomen.

Vendar se je ta zaznava izkrivila, ko so začeli cerkveni vodje razlagati »Božjo voljo«, namesto da bi ljudem pokazali, kako je mogoče najti to smer v sebi. Pričakujemo lahko, da bo nekdo med ljudmi z novo kulturo spoznal, kako naj se poveže z »Božjim virom« energije. Tako bo postal zgled, da je takšna vez tudi možna.

Nato bodo tudi drugi sledili tej poti in se povezali z istim virom energije. Ko bodo ljudje naposled lahko dvigali energijsko vibracijsko raven na čedalje svetlejše in čistejše duhovne frekvence, bodo cele skupine ljudi zaživele v drugačnem – za običajno oko nevidnem svetu. Videti bo, kot da so nekam izginili, toda ta, za navadne ljudi nevidna, skupina bo čutila, da je še zmeraj na istem kraju, le v svetlejši in bolj duhovni obliki.

Zmožnost povečanja energijske frekvence in postati za navadno oko neviden, bo naposled omogočila prehod meje med tem življenjem in svetom, od koder ljudje prihajajo in kamor gredo po smrti njihovih materialnih teles. Doseči nebesa na zemlji, kar dvig duhovne vibracije pravzaprav pomeni, je navsezadnje tudi smisel človekovega obstoja na tem planetu.

Evolucijski skok

Raziskovanje okultnega. Naše sedanje življenje in zavest sta del mostu v prihodnost. Na novo moramo preiskati različne sposobnosti in zmožnosti človeškega telesa in pospešiti njihov razvoj. Sodobni dvom o zunaj telesnih vidikih življenja omejuje raziskovanje in razvoj nekaterih transcendentalnih sposobnosti.

Vendar so nekateri prepričani, da imajo ljudje veliko paranormalnih sposobnosti. Če bi jih razvijali v širšem obsegu, bi gotovo sprožile novo vrsto življenja na planetu oz. bi presegli življenje, kakršnega poznamo.
 
Spremembe zaznav in sposobnosti. Zamisel o povsem novih ravneh obstoja in razvoja evolucijskih sposobnosti ljudi, ki je tudi osrednje gibalo razmišljanja nekaterih vidcev, je opredeljena z naslednjimi vidiki:

 Izjemna zaznava. Ljudje z novo kulturo bodo postopno pridobili tako izjemno zaznavo, da bo vključevala: prepoznavanje nadnaravne, skrivnostne lepote v znanih predmetih; in spontano jasnovidnost in stik z bitji ali dogodki, ki niso dostopni običajnim čutom in zaznavam.

 Izjemna sposobnost. Ljudi z novo kulturo bo odlikovala izjemna sposobnost delovanja: telesno zavedanje in samouravnavanje; komunikacijske sposobnosti; življenjska moč; gibalne sposobnosti; in nagnjenost za ohranjanje okolja.

 Dvig osebnosti. Ljudi z novo kulturo bo prevevala radost, ki obstaja sama od sebe. Njihove intelektualne zamisli se bodo porajale v skupku (vse naenkrat). Imeli bodo tudi neobičajno močno voljo.

 Dvig duhovnosti. Ljudje z novo kulturo bodo postopoma pridobili vrednote, kot so nova duhovnost, ki sočasno presega in izpolnjuje običajni občutek jaza (ega) in razodeva temeljno enost z drugimi; ljubezen, ki razodeva temeljno enost; in spremembe v strukturi telesa, stanj in procesov, ki podpirajo izkušnje in zgoraj navedene sposobnosti.

Preseganje dosedanjih navad. Mnogi ljudje so nekatera zgoraj omenjena stanja in sposobnosti že izkusili v vsakodnevnem življenju; največkrat jih nenamerno sprožijo osebne krize. Pričakujemo lahko, da jih bo namerno udejanjalo čedalje več ljudi. Ko bodo razširili in integrirali novo raven obstoja, se bo človeško življenje korenito spremenilo.

Ljudje z novo kulturo bodo presegli nekatere sedanje zelo pogubne navade, kot sta zlasti konflikt in nadzor nad drugimi, kar bodo storili s samoobvladovanjem. Pričakovati je moč, da bodo učenci nove kulture na duhovnem področju širili tudi razvoj metanormalnih sposobnosti, zlasti z meditiranjem, borilnimi veščinami, tehnikami gibanja in dihanja ter z drugimi načini notranjega raziskovanja.
 
Metanormalne sposobnosti

Pestra zgodovina izkušenj. Očarljiva zakladnica neobičajnih človeških sposobnosti in zmožnosti se povečuje. Iz biblijskih časov so znana Jezusova čudežna zdravljenja, njegovo vstajenje po križanju in nadaljnji religiozni pojavi: stigme krščanskih mistikov, njihove avreole (svetniški sij), dolgoletni posti, izločanje svetih vonjev in zdravilnih tekočin ter telekineza. Življenje svetnikov, pa tudi mojstrov zena, sufijev jogijev in šamanov je polno zgledov prerokovanja, telepatije in jasnovidnosti.

V šestdesetih letih (Opomba: prejšnjega stoletja) so se raziskovanja meje snovnega sveta še razširila. Šamanske veščine, potovanja v druge svetove, zdravljenje, vedeževanje in spreminjanje oblike so ljudi prisilile, da so začeli raziskovati svoje domnevno neomejene sposobnosti.

Antropologi poročajo, denimo, o šamanih, ki izvajajo obredne operacije na svojih telesih – brez bolečine in brazgotin. Kakorkoli že, onstran zunanjih pojavov šamanstva bržkone leži prvotne narava starodavne zdravilne dejavnosti.

Šamanstvo ni zgolj praznoverje. Veliko zanimanje za šamanizem potrjuje spoznanje o človeški potrebi po osebnem izkustvu neobičajnih stanj zavesti in želji po stiku z božansko energijo. Šamanstvo je neposredno izkustvo duhovne povezave z zemljo, saj nas poveže z modrostjo narave.

Nekatere posebne tehnike, ki se v šamanstvu že dolgo uporabljajo, denimo, spreminjanje stanja zavesti, zmanjšanje stresa, vizualizacija, pozitivno mišljenje in pomoč iz neobičajnih virov, so le nekateri prijemi, ki se danes že veliko uporabljajo. Teh tehnik se, bojda, lahko vsak nauči. S pomočjo neposrednega védenja naj bi se človek, menda, naučil ohraniti osebno moč in se po svoji volji pomikal med stanji zavesti.

Starodavne duhovne metode, razširjene po vsem svetu, bi nam potemtakem lahko pomagale, zlasti pri ponovni vzpostavitvi ravnotežja z naravo.

Uporabne vzhodnjaške veščine. Včasih so osupljivo podobni pojavi značilni za različne stroke. Katoliški svetniki, tibetanske lame in eskimski šamani zmorejo proizvajati  visoko notranjo temperaturo, na primer, v okoliščinah, ko pade termometer pod ničlo ali v ledenih morjih.

Taoistične mojstre in druge religiozne učence so opazovali pri vzletu ali  lebdenju v zraku, čeprav znanstvenih zapisov o levitaciji ni. Hindujski svetniki lahko obstajajo v kataloničnem stanju, preživijo pa tudi dolgotrajen pokop. Znano je, da se telesa mnogih katoliških svetnikov sploh niso razkrojila po smrti in pokopu.

O telepatskem sporazumevanju aboriginov (avstralskih domorodcev) in amazonskih plemen, ki govorijo le svoj jezik, pa poročajo angleško govoreči raziskovalci.

Zamisel duhovne utopije. Katoliška cerkev je od nekdaj preučevala in zapisovala pojave metanormalnih sposobnosti, stanj in dogajanj, saj jih je potrebovala za razglašanje svojih svetnikov. Od začetka dvajsetega stoletja potekajo znanstvene raziskave fizioloških učinkov metanormalnih sposobnosti in stanj, pa tudi duhovnih tehnik.

Navedeni podatki, raziskani filozofski pogledi in teorije podpirajo tezo, ki se ujema tudi z na začetku omenjenim starodavnim rokopisom, in sicer: duhovno energijo nam daje nekaj, kar je onstran običajnih vplivanj; razvoj različnih umskih, telesnih in intuitivnih sposobnosti pa »projicira prihodnost, v kateri bodo ljudje uresničili prelepo življenje na zemlji.«

Nova duhovna doba

Nova duhovna spoznanja. Prvo duhovno spoznanje o kritični masi pravi, da nam kozmos skrivnostno daje naključne priložnosti, ki nas vodijo proti usodi, medtem ko spoznanje o daljši sedanjosti omogoča, da si ogledamo preteklost in uvidimo svojo duhovno naravo.

Spoznanje o duhovni energiji razodeva, da je kozmos čista energija, ki se odziva na našo namero, spoznanje o boju za energijo pa dokazuje, kako si ljudje zmotno prizadevamo pridobiti energijo drug od drugega, kar se nato izraža v občutkih pomanjkanja, tekmovanja in borbe.

Spoznanje o skrivnostnih sporočilih opisuje, kakšen je skrivnostni tok s kozmično energijo in kako širi naš pogled na življenje, medtem ko spoznanje o razjasnitvi preteklosti pomaga ljudem, da se osvobodijo dram nadzora, nato pa z ogledom starševske dediščine določijo poglavitno življenjsko vprašanje.

Spoznanje o vključitvi v tok sproži razvoj človekove prave biti z nasveti o postavljanju pravilnih vprašanj, sprejemanju intuitivnih prebliskov in iskanju ustreznih odgovorov. Spoznanje o medsebojni etiki pa pokaže, kako prebujati najboljše v drugih in s tem izroča ključ do delovanja skrivnosti in priklica odgovorov.

Z ozaveščanjem in postopnim udejanjanjem vseh teh spoznanj, kar nam zbuja povišan občutek budnosti in pričakovanja, je moč pričakovati dokončno izoblikovanje nove kulture, ki nas bo naposled povezala s čudovito skrivnostjo naše biti in obstoja človeštva na tem planetu.

Velike spremembe z majhnimi koraki. Duševno – duhovni vzpon človeštva nekateri opisujejo kot širši izraz, ki je bogatejši, bolj pretanjen, bolj prepleten in osvetljen z iskro božanskega. Prepričani so, da je evolucija lastnost narave, poteka pa v individualnem umu, ko prevaja latentno nezavedno kolektivno misel v zavedanje in ustvarjanje novih oblik psihološke in družbene organizacije.

Povsem jasno je, da je posameznik v svojem mišljenju orodje duha. Vse velike spremembe zatorej pridobijo prvo jasno, učinkovito in neposredno oblikovalno moč v umu in duhu posameznika ali omejenega števila posameznikov.

Udejanjanje nove kulture. Prvi pogoj za napredek je pripravljenost kolektivnega uma ali kritične mase ljudi, ki sledijo svojemu višjemu vodstvu. Prvi bistveni znak mora biti razvoj subjektivnih zamisli o življenju, to je zamisli o duši, notranji biti, njenih močeh, možnostih, rasti, izrazu in ustvarjanju lepega, resničnega in dobrodejnega okolja zanjo.

Ko bo človeško razmišljanje bolj subjektivno in notranje usmerjeno, se bo množilo število novih znanstvenih odkritij, ki bodo postopno odpravile prepad med dušo in snovjo, ki sestavlja človekovo telo.

Ko bodo ljudje ob pomoči nove kulture razvijali in opuščali ego, bodo začeli oblikovati resnično poduhovljeno družbo. Slednja bo živela tako kot njeni posamezniki, vendar ne v egu, ampak v duhu; torej ne kot kolektivni ego, temveč kot kolektivna duša. Prvi cilj vseh teh prizadevanj in dejavnosti bo: »iskati in odkriti »božanski Jaz« (torej ne Božanski jaz, kot je bilo v navadi doslej).

Najpomembnejši korak evolucije bo potemtakem v tem, da bodo ljudje z novo kulturo ozavestili svoj notranji »sedež resnice«, se osredotočili na njegovo prisotnost in ga oživili. V kolikor hočemo prepoznati svoje poslanstvo na zemlji, moramo voljno odstraniti vse, kar lahko nasprotuje in ugovarja notranji resnici.

Najbolj spoštovan zakon nove kulture v novi duhovni dobi bo notranja svoboda, ki bo združena z notranjo enostjo ter z drugimi. Čeprav je tak podvig, ki izhaja iz pozitivnega združevanja zahodnjaških in vzhodnjaških vrednot in temelji tudi na nekaterih dosedanjih izkustvih, zagotovo posejan tudi s pastmi pa je vsaj njegov cilj vendarle pogumen in gotovo tudi utira nadaljnjo pot k novi duhovnosti.

Nova vrsta človeštva. Moč je zaslediti tudi evolucijsko tezo,  da so evolucijski pojavi pravzaprav procesi, ki jih nikoli ne bo mogoče ustrezno razumeti zgolj z opazovanjem izvorov. Bolje jih lahko razumemo, če opazujemo njihovo smer in raziskujemo njihove potenciale.

Po teh zamislih naj bi se človeštvo razvijalo v eno duševno-družbeno enoto s kolektivno zbirko misli, nekakšno skupno glavo, ki kuje evolucijsko pot. Tako neki uglede filozof poudarja: »Morali bi gledati na medsebojno razmišljujoče človeštvo kot na nove možnosti za evolucijo življenja na tem planetu.«

Pogoji za napredek človeške izpopolnjenosti naj bi bili: »globalna združenost umske organizacije človeštva ali sistema zavedanja, toda z veliko stopnjo raznolikosti znotraj nje; ljubezen združena z dobro voljo in predanim sodelovanjem; osebna integracija; notranja skladnost; in stopnjevana vrednost.«

Vendar nas »globalna združenost« v tej tezi opominja, da si nekateri globalizacijo, ki čedalje bolj buri duhove po celem planetu (več o tem v naslednjem poglavju in v »Besednjaku«), bržkone predstavljajo tudi povsem drugače in po naši oceni tudi izkrivljeno.

Brez dvoma pa kaže verjeti neizogibnemu dejstvu, da se naše življenje že po svoji zgradbi, potem ko smo se povzpeli na sedanjo raven razmišljanja, ne more nadaljevati, ne da bi si prizadevali za še višji vzpon.

Spoznavanje novih razsežnosti

Telo je vozilo duha. Obstajajo napovedi, da bo ob koncu dvajsetega oz. v začetku novega stoletja (Opomba: je torej že mimo…) človeštvo sposobno izkustveno razumeti mistično zavest. V teh višjih stanjih zavesti so možni izjemni dosežki in uvidi, ki jih omenjajo, zlasti pripovedi o paranormalnih doživetjih. Čeprav so videti spontana, je zanje značilno: sprožijo jih  izjemna disciplina; zajemajo novo vrsto delovanja (»novo razsežnost«); in zahtevajo osredotočeno predajo.

Zamisel o življenju po smrti že od nekdaj vznemirja človeštvo. Po poročilih raziskovalcev obsmrtnih in zunajtelesnih doživetij osebna zavest lahko preživi prehod, ki mu pravimo telesna smrt. Taka poročila dajejo močan dokaz za trditev, da naša zavest lahko obstaja tudi brez fizičnega telesa, vendar le ob pogoju bistveno višje energijske vibracije.

Spoznanje o skrivnostnih sporočilih poudarja, da bodo ljudje v prihodnosti gledali na razširjeno zavest kot na način bivanja, ki ga je moč dejansko doseči. Zdi se, da so nekateri že razvili raziskovanje zunajtelesnih razsežnosti. Tako naj bi se tudi prepričali, da zavest obstaja kot kontinuum in je pravzaprav naše bistvo – fizično telo pa le trenutno vozilo duha, ki živi in se uči v zemeljski razsežnosti.

Podrobno pa opisujejo tudi metode, s katerimi je  mogoče spremeniti domneve in prepričanja v podatke, te pa nato empirično preveriti.

Onstranstvo ni zgolj verska utopija. Tako naj bi bilo »drugo telo« tisto, ki doživlja zunajtelesno izkustvo, »del drugega energijskega sistema, ki se sicer spaja z zemeljskim življenjskim sistemom, a je na drugi razvojni stopnji«. Je samo afera obstoja, ki sega onstran časa in prostora. V tem smislu človeška misel ustvarja takojšnja dejanja, medtem ko rabijo naše misli, ki delujejo v gostejši atmosferi fizične snovi, precej več časa, da se udejanjijo.

Tako naj bi na začetku enaindvajsetega stoletja razvili metode, ki nam bodo omogočale vstop v te razsežnosti. Tovrstne znanstvene raziskave dajejo nov pogled na naravo in smisel človeškega življenja, čeprav smo ljudje na sedanji točki razvoja sposobni razumeti in prevajati le delček te sfere, ki se nanaša na naše zemeljske zamisli.

Informacije, ki jih bodo različni ljudje prinašali z zunajtelesnih potovanj, bodo gotovo pospešile hitrost evolucije. Že v obravnavi prvega duhovnega spoznanja (v drugem poglavju) so prisotne trditve, da se bo življenje zelo spremenilo, takoj ko bo dosežena kritična masa ljudi, ki se bodo zavedali, da so ljudje precej več kot zgolj fizična telesa.

Sodeč po informacijah o zunajtelesnih potovanjih, je človeško življenje neznansko dragoceno. Njegov smisel je širjenje znanja in izkustev, ki jih je moč pridobiti le v fizičnem telesu. Vsaka posamična stvar, ki se je naučimo, ne glede na to, kako majhna in navidez nepomembna je, ima »Tam« - onstran časa in prostora, v tako imenovanem onstranstvu – veliko vrednost.

To naj bi bilo mogoče razumeti šele tedaj, ko »srečaš diplomiranca iz človeškega stanja v zemeljskem življenjskem sistemu. Tedaj veš, ne samo verjameš, da je biti človek in učiti se vredno vsake cene.« Po njihovem zatrjevanju smo » v človeških telesih zato, da se naučimo usmerjati energijo, odločati, spoznavati in ljubiti druge – tudi smejati. Z razvojem analitične, linearne leve možganske polovice pospešujemo evolucijo védenja in oživljamo navdihe desne možganske polovice.«

Kakorkoli že, če pomislimo le na razvoj prometnih znakov v našem stoletju (denimo, od prometa s konji do medplanetarnih vesoljskih plovil), se povsem upravičeno odpirata vprašanji: Kaj lahko pričakujemo od razvoja paranormalnih sposobnosti? Kako daleč je mogoče seči z zavestjo?

Združevanje fizične in duhovne razsežnosti. Raziskave v drugih razsežnostih dajejo slutiti, da krožimo po različnih življenjih in pridobivamo izkustva na razvojni poti duše. Zato imamo v večini primerov življenjski smisel, cilj in poslanstvo. Možno je, da nas vodi skupek vplivov, izbranih iz prejšnjih (in prihodnjih?) življenj, kažejo pa se kot intuitivni prebliski, naključja ali manjši čudeži.

Navadno se bolj nejasno zavedamo svojih »darov« nadarjenosti in tako ne uvidimo povezave s prejšnjim življenjem. Čeprav zvenijo te zamisli še tako čudno, je moč reči, da so del evolucijskega potenciala, ki je na voljo človeštvu.

Koliko več bi mogli doseči, ko bi si prizadevali prodreti  do globljih izkustvenih plasti? Nedvomno pa je, da bo nadaljnja neposredna komunikacija z drugimi nivoji obstoja novo področje razvoja. Več ko se nas bo posvečalo načelom višje zavesti, bogatejša bo »prst zavesti«, v kateri se razvijamo.

Že od nekdaj človeštvo trka na globlje plasti zavesti, in sicer zato, da bi lahko zdravili, vedeževali, vzpostavili stik z ljubljenimi pokojniki in poiskali smisel življenja. Naša kultura kaže čedalje več zanimanja za raziskavo vseh področij kozmosa. Treba je tudi priznati, da so imeli tudi naši starodavni predniki izdelano celo »tehnologijo« za duhovno povezovanje in raziskovanje.

Eno takih tehnik, imenuje se »strmenje v ogledalo«, je opisal neki zdravnik. Njegova preučevanja, ki temeljijo na kontemplativnih metodah, dosegajo pri vstopanju v druga področja zavesti enake rezultate, kot so jih imele stare civilizacije. Tako delo je v veliko pomoč žalujočim, ponuja pa tudi priložnost za doživljanje in preučevanje zavesti zunaj fizičnega telesa.

Priljubljenost takih raziskav in knjig na tej podlagi dajeta slutiti, da se naša civilizacija bliža novemu, odločilnemu evolucijskemu trenutku.

Doseganje »nebes« na zemlji. Spoznanje o novi kulturi opozarja, da smo ljudje tu zato, da bi lahko dosegli nebesa na zemlji. Z našega zgodovinskega stališča planetarne krize so nebesa bolj podobna pravljici, pod katero prežijo bolezen, kriminal, revščina, vojna in obup. Slednji nas lahko preveva, zlasti zaradi nerazumnega uničevanja okolja, zloma družbe in nenadzorovanega širjenja jedrske tehnologije in tovrstnega orožja.

Nič čudnega torej, če nas vsaj nekatere čedalje bolj navdaja obup. Presenetljivo pa je, kako zelo ga skrivamo pred sabo in drugimi. Nekateri bržkone upravičeno trdijo, da družbeni tabuji zoper »izgubo vere« in strah, da bi naša vrsta izumrla, povzročajo psihično otopelost. Tako ohromljeni precejamo negativne informacije in izgubljamo sposobnost, da bi se ustvarjalno spopadli z našimi poglavitnimi težavami in problemi.

Navdajajo nas torej občutki strahu, obupa in ogroženosti, zato je del evolucijske poti, ki jo moramo prehoditi v našem zgodovinskem obdobju, ozaveščanje globokih občutkov o družbenih problemih ter njihovo reševanje. Povsem enako kot obravnavamo obtičalo energijo dram nadzora, moramo zaznati in sprejeti občutke hudega obupa in nemoči ter vsaj poskušati rešiti ključne probleme našega planeta.

Ko bomo taka izkustva tudi imenovali in jih ovrednotili, bomo sprostili neusahljive vire ustvarjalne energije, ki jo sedaj v glavnem zapravljamo za odpovedovanje.

Zgled naravnih sistemov

Novo civilizacijsko načelo. Naravni sistemi obstajajo kot mreže, ki jih sestavljajo omrežja medsebojnih povezanih večsmernih, nelinearnih delov. Njihova skupna značilnost je, da so ciklični in se samourejajo v procesu zank in povratnih zvez. Povratne zveze so v njih zato, ker pomenijo učenje (na primer, če se dotaknemo ognja, se opečemo – izkustvo: ne dotikaj se).

Gre torej za učni proces, ki samodejno prenaša rast in ustvarjalnost. Posameznik ali skupnost se samoorganizirata z neposrednim izkustvom. Ne potrebujeta neke zunanje avtoritete (denimo, današnje institucionalne politične vlade), ki bi opozarjala na napake. Brž ko razumemo, da je življenje nekakšno omrežje, lahko potem tudi dojamemo, da je samoorganiziranost ključna značilnost življenja.

Gre torej za povsem novo, delujoče načelo naše civilizacije, ki se oddaljuje od dosedanjega načela, že od srednjega veka dalje naslonjenega na trojno oblast religije, politike in znanosti.

Nemoteno delovanje samozadostnih sistemov je, seveda, odvisno od sodelovanja in partnerstva njegovih delov. Ciklični tok je pomembnejši od Darwinove zamisli o tekmovanju. V naravnih ekosistemih živijo vrste druga v drugi in njihovo preživetje je medsebojno odvisno in usklajeno. Tok steče, ko se osredotočimo na lastno energijo, ki jo prosto dajemo tudi drugim.

Pomembna dva naravna zakona sta prožnost in različnost. Vsak sistem, ki hoče  preživeti, se mora odzivati na spremembe. Bolj ko je raznolik, več možnosti ima, da bo preživel večje spremembe, saj lahko črpa iz različnih virov.

Osveščeno delovanje v okolju. Pomembno je tudi načelo (so)evolucije. Da bi se neka skupnost ohranila, se mora (so)razvijati v medigri ustvarjalnosti in vzajemnega prilagajanja. Ustvarjalno sprejemanje novosti je namreč temeljna lastnost življenja. Kot ustvarjalna in intuitivna bitja, ki nas hromita strah ali obup, znamo reševati težave, če le prisluhnemo svojemu notranjemu vodstvu.

Načrtovanje mnogih organizacij temelji na naslednjih načelih ekologije: medsebojna odvisnost, vzdrževanje (z vizijo dolgoročnega vpliva), ekološki cikli, energijski tok, partnerstvo, prožnost, različnost in soevolucija. Neki vodilni ekološki mislec poudarja, da moramo za spremembe, ki so potrebne za preživetje in ohranitev življenja na zemlji, obvladati zmedo, nevednost in močan odziv, ki nam jih poraja zlasti onesnaženo okolje.

Tako tudi on meni, da bi morali najti poti za reševanje ekoloških načel. V pogovor o njih bi morali zajeti čimveč ljudi, jim zbuditi upanje in jim ponuditi sodelovanje. V vseh družbenih skupnostih in pri neposrednem delu bi se potemtakem morali predvsem pogovarjati o tem, ali naj človeštvo sodeluje pri obnovi, ali pa naj se prepusti nevednosti, ki ga bo nedvomno in slej ko prej obsodila na popolno izginotje.

Ker evolucija človeštva in živalskih vrst bolj vijuga kot napreduje, je umestno predpostavljati, da so tudi za evolucijo na metanormalnem področju značilni viški in padci, kar že po običaju (in ne brez vzroka) sprošča adrenalin. Odločitev o tem, ali naj razvijemo svoje višje zmožnosti, je namreč naša, ne pa božja. Če tega vsaj nekateri med nami ne bodo uresničili, se človeštvo ne bo razvijalo naprej.

Duhovno gospodarjenje

Razsvetljeno družbeno dogajanje. Duhovna ozaveščenost zajema tudi prepoznavanje medsebojne odvisnosti v življenjskem sistemu, pa tudi njegovo lepoto. Oba pogleda nas spodbujata k delu, ki ga moramo opraviti v našem zgodovinskem obdobju – k usklajanju z naravnim okoljem, učenju naravnih zakonov in življenju po njih.

Pojavlja se novo vodstvo oz. zahteva, da se premaknemo od ropanja virov k takemu gospodarstvu, ki bo usmerjeno tudi k obnavljanju virov. Načrtovano in zgrajeno mora biti razumno, da bo na vsakem koraku posnemalo naravne sisteme. Biti mora prava simbioza podjetja, porabnika in ekologije. Najti je torej treba primerne tehnike in načrte, ki jih je moč takoj uporabiti, orodja za spremembo, ki jih je moč takoj razumeti, in se tudi naravno ujemajo s pokrajino človeške narave.

Sploh ni nujno, da je sama narava poslovne dejavnosti kot po pravilu izkoriščevalna in uničevalna, kar se je doslej skoraj večinoma dogajalo. Poslovna dejavnost je tudi v sodobnem svetu neobhodna, saj nobena druga institucija ne zmore pospeševati potrebne spremembe.

Poslovna dejavnost je torej problem in mora zato biti tudi del rešitve. Če naj organiziramo in učinkovito zadovoljujemo svetovne potrebe, je njena moč pomembnejša kot kdajkoli prej. Čeprav je trgovina v primerjavi z lepoto in prepletenostjo naravnega sveta včasih videti prava umazana »klavnica«, so zamisli in glavnina tehnologije, ki jih potrebujemo za preoblikovanje poslovne dejavnosti in obnovo sveta, že pri roki. Potrebna je le še skupna volja, da vse to tudi udejanjimo in dosežemo.

V trgovini že sedaj pomembno naraščajo težnje po precej večji uporabi duhovnih in ekoloških načel. Tako se v mnogih delovnih okoljih pospešeno odstranjujejo poglavitne značilnosti preteklega poslovanja, saj pomenijo velike ovire za sodobnejše poslovanje, in sicer: razdrobljenost (pomanjkanje povratnih informacij), tekmovalnost (eden poglavitnih temeljev kapitalizma) in nazadnjaštvo (neprožnost in pomanjkanje ustvarjalnosti za prihodnost).

Danes je prisotno vedno več teženj po decentralizaciji vodstva, kar omogoča in spodbuja produktivnejše delo vseh zaposlenih. Treba je ustvariti še skupno strukturo, ki bo porajala ustvarjalnost in spodbujala učenje. Šele ko se bodo ljudje znali in tudi hoteli na tak način pogovarjati in se poslušati, bodo ustvarili ustrezne razmere (polje uglašenosti) za porajanje novih dejstev in nato (seveda) tudi njihovo udejanjanje.

Nove družbene razmere. Če naj novo poslovno vizijo tudi uresničimo, se ji moramo zavezati. Vsaka organizacija mora zato temeljiti na naslednjih zahtevah:

 Nova kultura. Načela, ki so osnovana na novih duhovnih spoznanjih in nekaterih transcendenčnih človeških vrednotah, kot so ljubezen, čud, skromnost in sočutje (odsev spoznanja o skrivnostnih sporočilih).

 Etika dialoga. Niz tehnik za izviren pogovor in usklajeno in učinkovito medsebojno delovanje (odsev spoznanja o medsebojni etiki).

 Ciklični tok. Splet sposobnosti prepoznavanja in delovanja s tokom življenja (odsev spoznanja o kritični masi in spoznanja o vključitvi v tok).

Če bodo ljudje nove dobe delovali po teh načelih, seveda, ob opustitvi mnogih sedanjih kratkovidnih metod, se bodo približali avtomatizaciji, o kateri je že bilo govora. Z uporabo čistih energijskih virov bodo lahko proizvedli vse, kar bodo potrebovali za svoje življenje. Prišel bo čas, ko bodo vsi imeli enako število delnic v avtomatizirani industriji in poglavitnih storitvenih dejavnostih, kar jim bo zagotavljalo tudi približno enake dohodke.

Osrednje represivne oblasti naposled ne bo več, saj je navsezadnje tudi ne bodo potrebovali. Največ pozornosti bodo posvečali naključjem, ki bodo usmerjala njihovo duhovno rast. Sledili bodo svojemu notranjemu vodstvu, njihovo duhovno evolucijo pa bodo usmerjala duhovna načela.

Nov pogled na dajatve. Sčasoma bo denar postal nepotreben. Že zdaj, konec dvajsetega stoletja, se hitro približujemo času, ko bo avtomatizirana proizvodnja ljudi povsem osvobodila dela, ki jim zagotavlja golo preživetje. Pričakujemo lahko, da bodo ljudje nove dobe plačani na podlagi njihovih spoznanj in dejanske vrednosti.

Razred, status, oblast in lastnina jih ne bodo več spodbujali in zato tudi ne bodo več določali njihove uspešnosti. V razviti novi civilizaciji bodo dajali določen del tistim, ki jih bodo duhovno navdihovali. Zamisel takega dajanja pravzaprav izhaja že iz časov, ko je bilo treba dajati določen del (največkrat desetino), kot redni dohodek za določene institucije, navadno tudi za Cerkev (to se je obdržalo vse do danes, o taki dajatvi, menda, razmišljajo tudi pri nas) ali v dobrodelne namene.

Bolj ko bodo ljudje nove dobe cenili razvoj, ki ga porajajo naključja, bolj bodo pripravljeni za morebitno dajatev vsem, ki jih bodo lahko zalagali z duhovno energijo, novimi zamislimi in priložnostmi. Taka dajatev bi namreč postala otipljiv način medsebojne izmenjave in izraz spoštovanja ter hvaležnosti.

Učenje za prihodnost

Znanje za življenje in razvoj. V kolikor si želimo prihodnosti, kakršno napovedujejo vsa do sedaj obravnavana duhovna spoznanja, potem velja razvijati in obogatiti izobraževalno okolje za nov rod, da se bo zlahka vključil v evolucijski tok. Zato bodo v okviru nove duhovne dobe osrednjega pomena tako imenovane »učne skupnosti«, ki bodo novi rod vzgajale in usposabljale za življenje po načelih nove duhovnosti in kulture.

Organizacijska načela, ki običajno veljajo za samozadostne skupnosti, je moč smiselno uporabiti tudi za vzgojo in izobraževanje v prej omenjenih učnih skupnostih. V letih postopnega prehoda se bodo, seveda, porodile še številne nove teorije in podrobni programi za vzgojo in polno ozaveščenje otrok novega rodu.

Delovanje duhovnih skupnosti. Le kot zgled je mogoče glede delovanja take učne skupnosti podrobneje razčleniti že omenjen model za sisteme, ki se samoorganizirajo in samovzdržujejo, in sicer:

 Medsebojna odvisnost. V učni skupnosti bodo učitelji, učenci, upravni delavci, starši, poslovni člani in člani skupnosti povezani v omrežje medsebojnih odnosov. V njem si bodo vsi skupaj prizadevali za lažje učenje in želene učne dosežke.

 Vzdrževanje. Učitelji v teh skupnostih bodo prepoznavali dolgoročen vpliv, ki ga bodo imeli na svoje učence.

 Ekološki cikel. V taki učni skupnosti bo vsak učitelj hkrati tudi učenec.

 Tok energije. Učne skupnosti bodo odprte, v katere bodo ljudje nove dobe prihajali on odhajali, pri čemer bodo ustvarjalno iskali svoje niše v sistemu.

 Partnerstvo. Vsi člani učne skupnosti bodo delovali v okviru ustreznega partnerstva, kar bo zagotavljalo demokracijo in dajalo skupnosti tudi potrebno moč, saj bo imel vsak član ključno vlogo.

 Prožnost. V učnih skupnostih bodo dnevne razporede dela in učenja po potrebi spreminjali, medtem ko bodo učno okolje ob vsaki novi spremembi téme na novo ustvarili. Za vsako učinkovito skupnost je namreč značilno dinamično spreminjanje in prilagajanje potrebam.

 Različnost. Učence v teh skupnostih bodo spodbujali, da bodo uporabljali različne učne metode in strategije. Uspešna skupnost namreč spoštuje tudi različne sloge, pomembna pa ji je tudi kulturna različnost.

 Soevolucija. Učna skupnost bo delovala v okviru poslovnega združenja, ki ga bodo sestavljale posamezne skupine v skupnostih in starši, ki bodo vzpostavili s skupnostjo partnerski odnos, kar bo med drugim vplivalo tudi na medsebojni razvoj.

Moč nove duhovnosti. Obstaja domneva, da bi tako široka preobrazba lahko pomenila tudi splošno veljavno evolucijsko gonilno moč. Hitrejše spreminjanje zavesti širše družbe, kar bi nedvomno tudi rešilo naš planet, pa bo, seveda, možno šele tedaj, ko bo prišlo do širšega odmeva spoznanj nove duhovnosti in njenih zamisli o kritični masi, o čemer je že bil govor na začetku knjige.

Povzetek spoznanja o novi kulturi

Spoznanje o novi kulturi je zavedanje o tem, kako se bo evolucija nadaljevala, ko bomo lahko polno zaživeli vsa doslej opisana duhovna spoznanja. Naključja se bodo stopnjevala in dvigali se bomo na čedalje višje ravni duhovne energije.

Prepoznali bomo svoje pravo poslanstvo, po potrebi tudi zamenjali poklic, ali pa si izmislili kak nov posel in delali na področju, ki nas bo najbolj navdihovalo in zapolnjevalo. Mnogi bodo razvijali avtomatizacijo proizvodnje osnovnih dobrin in uslug, denimo, pridobivanje hrane (razen tiste, ki jo bomo osebno gojili v okolici svojih bivališč), zgradb za bivanje, potrebnih oblačil in obutve, prometnih sredstev, sredstev občil in sredstev za sprostitev, ipd.

Avtomatizacija bo uzakonjena, kajti večinoma se  ljudje nove dobe ne bodo več osredotočali na industrijo, kot na svoje življenjsko delo. Ker bodo ljudje sledili naključjem, ki jih bodo vodila po njihovi razvojni poti, in bodo uporabljali le tisto, kar je nujno potrebno, ne bodo več zlorabljali dostopa do materialnih dobrin.

Dajatev določenega dela rezultatov človekovega dela bo nadomestila današnje dohodke in ljudi osvobodila delovnega okolja, kot ga poznamo danes. Sčasoma bo povsem izginila potreba po denarju, saj bodo energijski viri omogočili popolno avtomatizacijo vseh osnovnih dobrin. V nadaljevanju evolucije bo sinhronistični razvoj dvignil človekove energijske vibracije do točke, ko bo lahko prodrl tudi v razsežnost življenja po življenju, z njeno spojitvijo pa bo sklenjen krog rojstev in smrti.

mag. Janez Šček

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. May 2022 at 12:23

2420 ogledov

Pismo Gibanju OPS za opozorilo vsem!
Spoštovane gospe in gospodje iz Gibanja OPS! Čutili smo dolžnost, da vam z nekaj zelo pomembnimi informacijami pomagamo pri vašem delu, saj ste res eni redkih, ki ste kot glas vpijočega v puščavi, zavezani k resnici in se borite proti vsem tem lažem, proti tej mega svetovni laži, laži, kako naj bi nam WHO hotela “pomagati”. Skrivajo se za masko medicine, zato pa potrebujejo nekakšno WHO, da bi čimbolj dajali videz požrtvovalnega pomagača, za hrbtom pa skrivajo strup, ki nam ga hočejo vsuti v “čajček z limono”, v “zdravilo”, ki ga moramo vsi, prav vsi, popiti, da bi (predvsem oni) bili zdravi in srečni. In, seveda, bogati. Važno opozorilo! Nujno preberite vsebino PDF priloge, ker v njej opozarjamo, da glede na dokument iz leta 2021, ki ga je pripravila organizacija NTI, obstaja zelo utemeljen sum, da bo lockdown že čez teden ali dva in ne šele jeseni! Datuma 15. maj 2022 iz tega scenarija so se namreč očitno držali. Imajo pa zapisan tudi datum “reakcije” držav, in sicer 6. junij 2022! Zato rabijo WHO in zato rabijo bolne ljudi. Da bi nas bilo čimveč, ki bomo morali plačati zdravilo, kot da bi to res bilo zdravilo. Ker so pa dokazali, da je to pravzaprav njihovo orožje in ne zdravilo, je edino logično, da se njihove vsiljene akcije “zdravljenja” obravnava kot vojaško agresijo in ne kot medicinski ukrep. Niti ne kot medicinski poskus! To vse skupaj nima sploh opravka z medicino. Zato pri vsem skupaj WHO nima kaj pametovati! Noben medicinski zakon ne more opravičiti nujnosti, da nam tlačijo v usta (v rame) strup, biološko ali kemično orožje, to je treba obravnavat po zakonih za vojaško agresijo ne pa po nekakšnem ZNB! Se pravi, po zakonu je agresor vsak, ki sili v naša telesa: - metek iz pištole - granato z neba - strupeno iglo v ramo To je vse eno in isto. Zato pa to dela vojska in policija, po svojih manirah (prisila, policijska ura, zapore, prepovedi gibanja, kazni, globe…) Zdravnike imajo samo za masko, da nekdo v belem zapiči tisto iglo, ne pa nekdo v uniformi. Ker so v tej zgodbi igle orožje, biološko ali kemično orožje, zapadejo vsi akterji te zgodbe pod najstrožjo zakonodajo za morilce, ne pa pod ZNB za zdravnike. Odpade ZNB, odpade PKP in vse druge nebuloznosti, Samo še Ustava in Kazenski zakonik sta pristojna za obravnavo teh zločinov. Vojnih zločinov! Ne medicinskih ukrepov! ZNB ne more z nobenim členom dovoliti vojaške agresije na kogarkoli. To, kar so na sedežu WHO počeli v zadnjih dneh in tednih pa je točno to, kar je jasno povedal gospod nadškof Vigano v enem svojih govorov : SVETOVNI DRŽAVNI UDAR. Tega je izvedla klika, ki se skriva za WHO, pomagali pa so jim naši VELEIZDAJALCI, celotna bivša vlada in parlamentarci, golob miru in njegova bodoča ekipa – oni se pa skrivajo za likom goloba, goloba miru, svobode… Svobode! Oni so tisti, ki nam hočejo svobodo skozi digitalizacijo dokončno in do zadnjega atoma odvzet, zato so si izbrali ime Svoboda, da se za njo skrijejo, kot se cepivo skriva za imenom “zdravilo” v resnici pa je biološko ali kemično orožje. Obstaja sto dokazov, da so cepiva orožje za depopulacijo, ki jo tako zelo zagovarja glavni financer WHO. Sploh pa še to! Ali lahko neko cepivo, ki ga že uporabljaš po celem svetu, imenuješ POSKUSNO? Avtomatsko zapade pod tretman, da mora imeti vsa odobrenja. In ker jih nima, ne more biti na silo uporabljeno po celem svetu. Ni teorije. Ali drugače: če neko cepivo preizkušajo na celem človeštvu, ali ga bodo uporabljali v vsej galaksiji, ko “dobi vsa odobrenja”?? Farmacija si bi tega vsekakor želela, samo dvomim, da bodo vsak nov sev, ki se pojavi v nekem kotičku galaksije, pravočasno zaznali in znanstveno odreagirali nanj. To je že en dokaz, kako kratke pameti so vsi ti bogatinski veleumi, lastniki sveta! In oni hočejo biti bolj pametni kot vse ustave vseh držav sveta! Skozi zadnji dve leti so dokazali vso svojo zločinskost, sprevrženost, cel svet držijo v šahu z lažmi, nasilnim trosenjem milijonov lažnih informacij skozi podkupljena trobila… In oni bi radi vladali svetu! In naši Svobodni golobi jih občudujejo! Se jim klanjajo. Ploskajo njihovim predavanjem. Lepo so začeli. Lepo bi bilo od gospoda direktorja Slovenije, da prvi dan, ko bo vlada operativna, aretira tistega delovodjo (Poklukarja), ki je podpisal kapitulacijo Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji. To je njegovo delo, če je res prisegel ob prevzemu funkcije šefa, naj ve, da prisega ni kot Ringaraja, pesmica, ki se jo naučiš in jo greš oddeklamirat na oder parlamenta. Prisega je kot člen zakona, člen ustave, ki te veže, da delaš v korist Slovenije, ne pa v korist ZDA, Bruslja ali kogarkoli izven Slovenije. Če so jih pa oni gor postavili, pa naj v prisegi iskreno rečejo: “Delal bom za korporacijo, za Slovenijo mi dol visi”. Še enkrat vas opozarjamo, iz dokumenta organizacije NTI in drugih virov v prilogi sledi, da obstaja možnost, da se pripravlja (po vojaško pač) PRESENEČENJE! Lockdown in vse ostalo v paketu že šestega junija in ne šele jeseni. Torej čez manj kot dva tedna!!! To smo se vam čutili dolžni sporočiti in dati nasvet vsem, ki se trudijo pravno rešiti ljudstvo iz primeža vseh groženj in laži:  Bistveno je, da se tem zločincem vzame iz rok argument medicine, saj ko jim vzameš medicino, si jim vzel vse, na čemer jahajo in nas prisiljujejo. Zakaj delajo vse ravno skozi WHO? Ker jim edino medicina omogoča da nas na silo futrajo s strupi, ki jih imenujejo zdravila. Treba jim je za vse večne čase odvzet medicino iz rok in jim dokazat da nismo tako bedasti da ne bi vedeli, da nam ne dajejo zdravil. Da nas strupijo. Pa ne samo s cepivi! Nimajo nam pravice z ZNB vsiljevati biološko ali kemično orožje. Tega člena v ZNB ni! Problem je samo v tem, ker pravniki niso kemiki ali kake podobne stroke in ne znajo izbrskati iz strokovne dokumentacije tega, kar neposredno dokazuje strupenost cepiv. Je pa tega na stotine takih dokazov na spletu. Dokazov iz kredibilnih in verodostojnih strani inštitucij, in ne fake-”znanosti.” Na tem bi se splačalo delat, zbrat ekipo in izvit vse ljudi iz primeža lažne medicine, ki to ni. Je v bistvu vojska, preoblečena v medicino. Lep pozdrav! Žiga v imenu skupine cepljenih, ki jim je neskončno žal, da so nasedli. Dotatek OPS. 6.6.2022 je številka satana 666. 6+6+ (2+2+2=6) = 666. Naključje, da naj bi se zgodilo ravno na 6.06.2022=666? In histerično hitenje, da bi do 3. vzpostavili operativno Vlado, ki je tako in tako nastaja zaradi zrežiranih volitev in ponareditve rezultatov. Je zato globalistični hlapec Pahor v histerični naglici, kar v nedeljo, razglasil volilne rezultate kot poštene v resnici so pa ponarejeni? Nekaj bo hudo narobe. Ljudje treba bo vstati in to takoj, ker se zna zgoditi, da nas bodo napadli z vsemi sredstvi, da bo Slovenija novi Wuhan ali novi Bergamo za začetek nove tiranija po vsem svetu kot dokaz, da ljudje umirajo. Znajo nam ležati mrtvi ljudje na ulicah in cestah, če se bo zgodila uresničitev satanskega plana.  Zakaj bi napadli Slovenijo, ker vedo, da je Slovenija kot je hipofiza za človeško telo, hipofiza za svet. Ko ubiješ srce sveta, si ubil svet.  Samo brez panike, ta VLADA ne sme dobiti mandata ammpak je treba Goloba, ki očitno izvaja plan in Pahorja pa še koga takoj aretirati. p.s. Če ugasnejo te spletne strani in tudi fb strani OPS, se ve kaj storiti. Takoj vsi v Ljubljano. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Wed, 18. May 2022 at 20:05

351 ogledov

TEORIJA O SMRTI IN VSTAJENJU VIRUSA (Stefan Lanka)
Do leta 1952 so virologi verjeli, da je virus strupena beljakovina ali encim, ki se s pomočjo telesa nekako razmnožuje in širi v človeškem ali živalskem telesu. Medicina in prava znanost sta to idejo opustili leta 1951, ker domnevnih virusov ni bilo mogoče najti pod elektronskim mikroskopom in kontrolnih poskusov nikoli ni bilo. Postopoma je bilo ugotovljeno, da je smrt celic pri zdravih živalih, organih in tkivih povzročila odpadne produkte, ki so bili prej označeni kot "virusi". Z drugimi besedami, virologija se je ovrgla in razpustila kot znanost. Ko pa je žena kasnejšega nobelovca Cricka leta 1953 narisala dvojno vijačnico, ki je bila objavljena v znameniti znanstveni reviji Nature kot domnevno znanstveno razvit model domnevnega genetskega materiala, se je rodil povsem nov in daljnosežen hype: tako imenovana molekularna genetika. Odslej so vzrok bolezni iskali v genih. Ideja o virusih – pravzaprav že ovržena – se je tako čez noč spremenila. Ljudje očitno niso mogli opustiti materialistične ideje o zunanjem povzročitelju bolezni. Virus zdaj ni bil več toksin, ampak je bil odslej razložen kot nevarna genetska struktura, razumljena kot dedna snov, nevaren virusni genom. Večinoma so bili mladi in neizkušeni kemiki tisti, ki so ustanovili novo različico virologije – gensko virologijo. Vendar ti kemiki niso imeli pojma o biologiji in medicini, a so medtem pridobili neomejena sredstva za svoje raziskave. In najverjetneje niso vedeli, da je stara virologija že leto prej razpadla. Priča smo torej tragičnemu razvoju, ki je povzročil oživitev že ovržene in še posebej nevarne paradigme. Več kot 2000 let se uči: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Toda od leta 1995 – odkar sem odkrito postavil vprašanje dokazov za obstoj virusov – je bil dodan jasen dodatek: "Da ne morejo priznati, da je to, kar so jih naučili, narobe, še več: da je življenjsko nevarno." Ker do danes še nihče ni imel pregleda in poguma, da bi govoril resnico, vidimo vse več »zlih duhov« – brez Goetheja – in pomožnih hipotez, kot sta koncepta »imunskega sistema« ali »epigenetike. Vse to zato, da bi lahko ohranili takrat izmišljene teorije, nesvetovne in že ovržene. Zgodovina virologije je eno žalostno zaporedje pobožnih želja in s tem očitne neznanstvenosti. Najprej je bila teorija virusa (latinsko: strup za bolezen) leta 1858 povzdignjena v dogmo. Sledila je ideja o patogenih bakterijah, ki jo je posebej promoviral Pasteur. Nato je prišla teorija bakterijskih toksinov (v bistvu le iztrebkov teh bitij) in nato tudi virusov, dokler ni bila ta ideja leta 1952 izrecno opuščena. Toda z oživitvijo leta 1953 so idejo o Virchowovih bolezenskih strupih postavili v novo preobleko, tokrat v tako imenovane »genetske viruse«, in od tam celo promovirali idejo o genih raka in »vojni proti raku«, ki je bila ustanovljena v Nixonovi dobi. Najnovejši potomec tega sramotnega rodu je ideja, da morajo geni, ker nosijo vse lastnosti, torej prenašati tudi vse bolezni. Leta 2000 pa je z razkritjem nasprotujočih si podatkov projekta Človeški genom (sramotna in groteskna trditev, da je bila celotna človeška dediščina skoraj razkrita) postalo jasno, da to ni mogoče in da so več kot polovico tega genoma morali izumiti raziskovalci sami, da bi mu dali nekaj obraza. Vse ideje o genih kot »nosilcih« vseh informacij – in s tem tudi informacij o bolezni – so bile tako popolnoma in celovito ovržene. Vendar, se danes navaden človek tega ne zaveda. Vpleteni akademiki zelo težko priznajo dvomljivo vlogo, ki so jo sami igrali v procesu, glede na vpliv resno zavajajočega razvoja, ki je sledil. Toda dejstva so dejstva: celoten človeški genom ni sekvenciran, ne glede na to, kaj kdorkoli lahko trdi. (Opomba) Nobelova nagrada je nekaj najbolj neprijetnega, kar se lahko zgodi znanstveniku in družbi iz več razlogov: 1. Vse znanje temelji na »prevladujočem mnenju« takratnega univerzitetnega izobraževalnega establišmenta, vključno z njihovo trditvijo o ekskluzivnosti. 2. Nobelove nagrade ovirajo napredek znanstvenega znanja, ker so njihovi sklepi nagnjeni k dogmatizaciji. Skoraj vsi sklepi so se po kratkem času ali po več letih ali desetletjih izkazali za napačne. 3. Zelo majhna, skrajno elitistična skupina, odtujena od realnosti, določa, kaj je znanost in kaj ni. Ti ljudje predpisujejo »znanstvene« metode in pri tem zatirajo nasprotujoča si znanja, izključujejo iz objave s pomočjo »peer review«, torej predhodnega preverjanja znanstvenih objav po njihovih kriterijih, in nezaželenih ugotovitev, ki ovržejo njihove lastne ideje in dogme.Stefan LankaEkipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:59

368 ogledov

Ko nižje sodišče razveljavi svojo sodbo v imenu ljustva
SODBA v imenu ljudstva opr. št. PR 117/2021 z dne 4.3.2021, izdana v skrajšanem postopku, SE RAZVELJAVI. prekrškovni postopek pa se USTAVI, ker dejanji NISTA PREKRŠKA. Pametno, da se je sodnica posula s pepelom, ker je g. Troha v ugovoru zapisal, da bo, če tega postopka ne bo takoj ustavila, prisiljen zoper njo sprožiti kazenski postopek zaradi NEPOŠTENEGA SOJENJA.Namreč izdala je OBSODILNO SODBO V SKRAJŠANEM POSTOPKU, brez, da bi ga zaslišala, miličniki mu niso omogočili, da bi se pred izdajo obdolžilnega predloga opredelil do očitanih prekrškov in seveda je ugovarjal tudi v smislu, da miroljubno zbiranje in javno izražanje svijih misli ni in ne moreta biti prekrška. Tudi, če iztirjena Vlada ti dve temeljni človekovi pravici prepove z odlokom.V razveljavljeni sodbi je sodnica celo odredila, da se (protizakonito in protiustavno zaseženi, torej ukradeni predmeti s strani milice) komisijsko uničijo. Miličniki sploh niso ugotavljali kdo je dejanski lastnik (s strani miličnikov) ukradenih predmetov, ampak so kar njemu pripisali lastništvo, ker je takrat, ko so jih ukradli pač govoril s pomočjo teh pripomočkov, za boljšo slišnost govorcev, javnosti.Pred njim so govorili mnogi, tudi g. Stevanović, a jih to ni motilo. Ko je govoril on pa so napravo izključili, ukradli vse komponente, ko je nadaljeval svoj govor z megafonom pa so ukradli še tega.To je gospe in gospodje čisto razbojništvo. In kdo bo zdaj prevzel odgovornost, da se te predmete leto in več ni moglo uporabljati pa smo morali zato plačevati najem ozvočenja pri enem izmed najemodajalcev??? Nauk te še ene nore miličniške zgodbe pa je, da je treba uporabljati zdravo pamet, logiko in temeljne postulate naravnega prava.Vedno morate vedeti kaj so vaše temeljne pravice in svoboščine zapisane v Ustavi in kdaj vam jih lahko država omeji kar je tudi zapisano v tem najvišjem pravnem aktu v državi. To se sme samo v primeru razglašenih izrednih razmer ali vojnega stanja pa še takrat zgolj nekatere in ne vse hkrati ter popolnoma.Ti hlapci globalistov pa niso razglasili niti izednih razmer, še manj vojnega stanja, pa so nam prepovedali svobodno gibanje, zbiranje, izražanje svojih misli, pravico do takojšnje zdravstvene oskrbe in mnogim pravico do dela ker so kar zaprli lokale in druge delovne prostore in obrate.Epidemija oz. pandemija pa je bila razglašena na podlagi neobstoječega virusa. To smo v vsakem ugovoru na izrečene globe dokazovali. V resnici je na domala cel svet izvršen teroristični napad z biokemičnimelektronskim smrtonosnim orožjem, s strani globalističnih psihopatskih iztirjencev in njihovih lokalnih hlapcev, ki si jih v posamičnih podrejenih korporacijah (državah) nastavljajo z zlaganimi volitvami ali z dogovorjenimi menjavami na visoke položaje.Dobljena je še ena bitka, sodnik je pred dvema mesecema odredil vrnitev ukradenega megafona, zdaj sodnica vrnitev ozvočevalnih komponent. Vojno pa bomo dobili, ko bodo vsi kovid kriminalci v preiskovalnih zaporih.Pišemo kazensko ovadbo zoper tožilca Peterco, ki je vehementno zavrgel našo kazensko ovadbo na 71-ih straneh brez obrazložitve in brez, da bi nam dal možnost subsidiarnega pregona.Gre namreč za dokazan brutalen množičen zločin, saj je tako cepljenje z 18. členom Ustave prepovedan medicinsko znanstveni poskus, kateremu so podvrženi vsi, ki so se cepili. Ker pred tem niso bili poučeni pisno in ustno, da bi lahko na podlagi take poučitve, ki jo zahteva Zakon o pacientovih pravicah, Nűrberški kodeks in Helsinška deklaracija, podali svoj podpis s katerim bi podali INFORMIRANO SOGLASJE. S tem pa privolitev, da v tak medicinsko znanstveni poskus vstopajo prostovoljno. Zavedajoč se vseh morebitnih negativih posledic, tudi možnosti trajne poškodbe svojega zdravja in smrti.Naj še spomnimo, da je Vlada RS proizvajalcu Pfizerju podpsiala dokument, naročilnico za nabavo cevpi v katere soglaša in priznava, da proizvajalec ne ve ali so cepiva učinkovita in ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. In za vse morebitne negativne posledice je Vlada RS sprejela s podpisom vso odgovornost za morebitne negativne posledice. V javnosti so pa v celotni cepilni kampanji trdili vsi propagandisti za cepljenje, da gre za povsem varna in učinkovita cepiva, čeprav so vedeli, da se tega ne ve, ker so podpiasali Pfizerju, da se zavedajo, da niti proizvajalec tega ne ve. To bo treba razčistiti in prevzeti odgovornost, ker se zdaj tudi že ve kaj povzročajo ti zvarki, ki bodo menda na preizkušanju še do konca leta 2023 in se proizvajalci že zavedajo, da ne bodo nikoli dobili dovoljenja za trženje, ker so poškodovali zdravje prveč ljudem in tisoči so šli zelo prerano na drugi svet zaradi cepljenja.  Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Mon, 9. May 2022 at 21:38

198 ogledov

Nov sklic državnega zbora se ne sme zgoditi!
Služba državne volilne komisije na čelu z Dušanom Vučkom nam ne želi izročiti zapisnikov iz vseh volišč. Pravijo, da jih nimajo, ne povedo pa kdo jih ima.Pritožbo skupine Z.O.S. so neutemeljeno zavrnili in so včeraj v nedeljo na vrat na nos razglasili rezultate, kljub temu, da je pritožba na Vrhovnem sodišču in nimajo pravnomočno zavrnjene pritožbe.Ob razglasitvi na vrat na nos pa so priznali, da je prišlo do računalniške napake pri izračunu šestih mandatov, ki bojda pripadajo nekim drugim osebam. Se pravi, da je PROBLEM RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI PRERAČUNAVA PROPORCE ALI PA JE NASTAL PROBLEM PRI VNAŠANJU PODAKOV IZ ZAPISNIKOV V RAČUNALNIKE?Da o drugih anomalijah, ker so nekaterim sploh onemogočili nastop na volitvah, da jim nobena banka ni hotela odpreti TRR-ja za kampanjo. Nekaterim drugim so kar samovoljno preimenovali liste v neke druge za katere niso dali soglasja itd, itd. Diskriminacija pa se je zgodila tudi v kampanji na soočenjih na katerih nekaterih sploh ni bilo, nastopajoči pa so bili razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne.Enakopravnega soočenja med kandidatkami in kandidati, ki so po 14. členu Ustave RS vsi enaki pred zakonom, sploh ni bilo, kar je groba in nedopustna kršitev tega člena Ustave RS.Zgodilo se je še marsikaj kar so dokumentirale skupine in posamezniki, a so za vse te volilne prevare, tudi to, da so mnogi naši rojaki v tujini glasovnice dobili prepozno, nekateri pa jih sploh še niso dobili, odgovorni ostali nemi in so včeraj, kot rečeno, na vrat na nos, sredi nedelje razglasili, ob prisotnosti predsednika države Boruta Pahorja, volitve kot poštene, legalne in legitimne, kar je direktno norčevanje iz vseh nas.Zahtevamo, da se nova sestava Državnega zbora ne konstituira in se volitve v DZ 2022 razveljavi. V nadaljevanju pa se določijo nova pravila v smislu direktnih volitev, da ne bo treba izračunavati, po posebnih zapletenih formulah, nobenih proporcev in bo vse jasno, enostavno in transparentno.DELITE IN OBVEŠČAJTE, V PETEK VZEMITE DOPUST IN GREMO USTAVIT TO KARAVANO NORCEV, KI SE POŽVIŽGA NA PREVARE, KI TRAJAJO ŽE 31 LET IN MISLIJO S TAKIM TEMPOM IN TIRANIJO TUDI NADALJEVATI. ŽE DO 1. junija naj bi električno energijo podražili za 90%. GOLOB je še ena lutka v rokah globalistične in slovenske oligarhije. Nabili pa so mu toliko glasov, da bo z ustavno večino vehementno udrihal po narodu. Je že napovedal, da se moramo pripraviti na draginjo in na novi val korone. Kaj pa če bi njegovi pajdaši začeli pokradeno nositi nazaj in bi on on vsi ostali hlapci nehali izvajati nore ukaze svojih gospodarjev globalistov?ZDAJ JE ŠE ČAS, DA UKREPAMO NAROD, KO BODO ZNOVA KORONA UKEPI BO PREPOZNO, TAKRFAT JIM BO TUDI EU VOJSKA POMAGA, DA NAS SPRAVIJO V RED. DELI, DELUJ IN UKREPAJ, SE VIDIMO! ČE NE DOPOLDAN PA POPOLDAN IN ZVEČER V PETEK 13. TO NAJ BO NAJSREČNEJŠI DAN ZA SLOVENSKI NAROD, SAMO TO IMEJTE V GLAVAH! ZDRUŽEN SLOVENSKI NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN! Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Sun, 1. May 2022 at 18:21

1049 ogledov

Imamo neustavno stanje, saj je take volitve treba razveljaviti
PODPIŠI ZAHTEVO TUDI TI! Nekateri bistveni argumenti, zaradi katerih je treba takoj razveljaviti volitve: Pritožba Davkoplačevalci se ne damo Pritožba politične skupine ZOS -Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo Pritožba politične stranke Za ljudstvo Slovenije Dokazi o volilni prevari novinarke Mojce Vočko Elipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Thu, 28. Apr 2022 at 17:49

277 ogledov

Miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO
V sredo 27. 4. 2022 ob 12 uri, na državni praznik Dan upora proti okupatorju, je na Trgu republike v Ljubljani potekalo miroljubno zborovanje za MIR IN SVOBODO. Zborovanje se je zgodilo zaradi neveljavnih, neustavnih in nezakonitih državnozborskih volitev 2022. Zborovanje smo organizirali v Gibanju OPS, neodvisna civilna družba, prisotni pa so bili tudi nekateri potrjeni in nepotrjeni kandidati za poslance, ki so jim načrtno kršili temeljne človekove in ustavne pravice. Zborovanja so se udeležili tudi kandidati predvolilne koalicije ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo ter predstavniki Gibanja Zedinjena Slovenija, Stranke Slovenskega Naroda, Stranke Sloga, Stare pravde stranke prava, Gibanja Triglav in še nekateri drugi, ki so predstavili vse potrebne dokaze, da so letošnje državnozborske volitve neveljavne, saj so bile izvedene v nasprotju z Ustavo RS in nekaterimi zakonskimi določbami. TUKAJ si lahko ogledate videposnetek z zborovanja in vas prosimo, da vsebino delite še med ostale. Sklenili smo zelo pomembno zavezništvo in sklep, da javno pozovemo Ustavno sodišče, da takoj razveljavi neustavne volitve. Pišemo JAVNI POZIV USTAVNEMU SODIŠČU, ki ga bomo te dni objavili. Ekipa OPS Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Deveto novo duhovno spoznanje