Prvi zakonodajni ljudski e-referendum ZA Zakon o prepovedi KOVID ukrepov
Skladno z 3. členom Ustave RS v katerem je zapisano: "V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno" ...

je Nacionalni ljudski zbor slovenskih pokrajin v oblikovanju, da postane edini zakoniti predstavnik in zakonodajalec zakonov in dogovorov po neposredno izraženi volji združenega slovenskega ljudstva pretežno na referendumih ter Nacionalno ljudsko razsodišče naravnega prava, ustanovljeno 26. decembra 2020 na Trgu republike v Ljubljani, katerega ustanovni članice in člani so 28. novembra 2020 na 1. seji v LJUBLJANI sprejeli:

ZAKON

NLRNP številka – 1128/1/2020 O PREPOVEDI KOVID UREPOV

I. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN GLAVNI POUDARKI ZAKONA - PREAMBULA

Predpisi v Sloveniji, ki omejujejo prosto gibanje in združevanje, svobodo govora, pravico do dela, pravico do takojšnjega zdravljenja ter uvajajo obvezne karantene, socialno distanciranje, policijsko uro, obvezno testiranje, nošenje mask in cepljenje s cepivom, ki predstavlja medicinsko znanstveni poizkus brez informiranega soglasja cepljenih, so nezakoniti in protiustavni ukrepi. Ni jih določilo nobeno sodišče ali ljudstvo neposredno v sklepčnem soglasju kot edini legitimni in legalni zakonodajalec, dokler je parlament ugrabljen s strani svetovne in slovenske organizirane hudodelske združbe; medicinsko neutemeljene zahteve, ker ni nobenega znanstvenega dokaza, da naravni virus KORONA obstaja, diagnostika medicinske "stroke" pa temelji na 97% nezanesljivih PCR testih; ogrožajo in napadajo temeljne svoboščine, zdravje in socialno varnost vseh državljanov ter kršijo mednarodno priznano pravno pravico do svobodnega in informiranega soglasja, ki ureja vse zdravstvene postopke vključno s posegom v človeško telo kot je testiranje in cepljenje. (Nürnberški zakonik, 1947). To pa je zločin zoper človečnost in rodomor ali genocid zoper slovenski narod.

Zato sta NACIONALNI ZBOR SLOVENSKIH POKRAJIN V OBLIKOVANJU IN NACIONALNO LJUDSKO RAZSODIŠČE NARAVNEGA PRAVA UKAZALA kot glas in zagovornik vseh svobodnih prebivalcev Slovenije v odsotnosti zakonite, legalne in odgovorne Vlade, da:

a) Nihče ni dolžan spoštovati in upoštevati nobenih KOVID predpisov, ne glede na to, katera oblast ali posameznik jim ukazuje ali jih v to prisiljuje oz. na temelju KOVID ukrepov pogojuje karkoli;

b) se lahko kdorkoli dejavno upira in ne upošteva COVID predpise ter na kakršenkoli potreben način zagovarja svoje naravne svoboščine brez strahu pred pravnimi posledicami.

UKAZU NACIONALNEGA ZBORA SLOVENSKIH POKRAJIN SLEDI TUDI, da katerikoli posameznik, uradnik, korporacija ali njihov zastopnik, ki v Sloveniji zahteva ali naloži kateregakoli od COVID predpisov, sodeluje  v zločinski zaroti zoper življenja, dobro počutje ljudi in zoper svobodo državljanov in zato krši določbe tega zakona.

Tisti, ki je vpleten v kaznivo dejanje zaradi kršitve tega zakona, bo javno obsojen s strani Nacionalnega ljudskega razsodišča naravnega prava. Ta zakon o javni varnosti, ki prepoveduje kovid ukrepe NLRNP št. 1226/1/2020, je 4. oktobra 2021 predala v soglasje in verifikacijo svobodnim ljudem NACIONALNI ZBOR SLOVENSKIH POKRAJIN V OBLIKOVANJU IN KONSTITUIRANO NACIONALNO LJUDSKO RAZSODIŠČE, o katerem odločijo na 1. ljudskem e-referendumu, ki je začel potekati 4. oktobra 2021 ob 18.00 uri in bo zaključen, ko bo o njem ZA uveljavitev ali PROTI uveljavitvi glasovala 1/5 od 1.698.629 volilnih upravičencev, kar je 339.728 volivk in volivcev.

Z morebitnim izglasovanjem Zakona o prepovedi kovid ukrepov bo ta stopil v veljavo takoj, ko ga bo NACIONALNI ZBOR SLOVENSKIH POKRAJIN v oblikovanju javno razglasil po ustanovnih članih NACIONALNEGA LJUDSKEGA RAZSODIŠČA NARAVNEGA PRAVA SLOVENIJE. Ta pravni akt NACIONALNEGA LJUDSKEGA RAZSODIŠČA NARAVNEGA PRAVA ima potem polni učinek in veljavo zakona kjerkoli v Sloveniji. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona imajo pravico izvajati vsi svobodni ljudje v Sloveniji in ti imajo moralno dolžnost in pravico vsako kršitev takoj prijaviti Nacionalnemu ljudskemu razsodišču naravnega prava. Policijski in vsi drugi organi morajo po tem zakonu izvrševati določbe tega zakona ali pa bodo obtoženi oviranja pravice svobodnih ljudi, izhajajoče iz tega zakona in bodo sankcionirani.

II. ZAKONSKI ČLENI
1. člen COVID PREDPISI SO Z UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA RAZGLAŠENI ZA NELEGALNE IN PROTIUSTAVNE V CELOTNI REPUBLIKI SLOVENIJI PO ZAKONU O JAVNI VARNOSTI NLRNP ŠT. 1129/1/2020.

2. člen

PRISILJEVANJE NOŠENJA MASK, SOCIALNO DISTANCIRANJE, KARANTENE, PREPOVED SVOBODNEGA GIBANJA, POLICIJSKA URA, OBVEZNO TESTIRANJE IN CEPLJENJE, POSTAVLJANJE POGOJEV V ZVEZI S CEPLJENJEM TER PISANJE PLAČILNIH NALOGOV IN ODLOČB Z GLOBAMI ZA NESPOŠTOVANJE UKREPOV SO ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU.

3. člen

DRUGI DAN PO RAZGLASITVI TEGA ZAKONA TAKOJ PRENEHAJO VSI COVID OMEJEVALNI UKREPI IN SE VSI ODLOKI V ZVEZI S TEM RAZGLASIJO ZA NIČNE.

4. člen

PREPOVEDANA JE VSAKA MEDIJSKA PROPAGANDA ZA CEPLJENJE IN STRAŠENJE LJUDI PREKO SREDSTEV MNOŽIČNEGA OBVEŠČANJA V ZVEZI S COVID UKREPI.

5. člen

PROTI VSEM KRŠITELJEM ZAKONA SE VLOŽI KAZENSKA PRIJAVA, KAR BO PODLAGA ZA JAVNO SOJENJE NA NACIONALNEM LJUDSKEM RAZSODIŠČU NARAVNEGA PRAVA. PREBIVALCI SLOVENIJE SO PO TEM ZAKONU SVOBODNI ZATO IMAJO PRAVICO IGNORIRATI VSE COVID OMEJITVENE PREDPISE TER POROČAJO NACIONALNEMU LJUDSKEMU SODIŠČU IN TISTIM, KI SO NA STRANI RESNICE, IMENA VSEH, KI POSKUŠAJO COVID UKREPE IZVRŠEVATI KLJUB PREPOVEDI S TEM ZAKONOM.

6. člen

VSEM DRŽAVNIM FUNKCIONARJEM, JAVNIM USLUŽBENCEM NA POLOŽAJIH IN V POLICIJI, JE NA PODLAGI TEGA ZAKONA IZDAN UKAZ ZA ODSTOP OD IZVAJANJA COVID UKREPOV IN IZNIČENJE VSEH ŽE IZREČENIH GLOB SVOBODNIM LJUDEM SLOVENIJE. IZNIČIJO SE VSE ŽE IZREČENE GLOBE IN KAZNI V TEKU IN VSEM OGLOBLJENIM LJUDEM NA PODLAGI KOVID UKREPOV SE DENAR ZA ŽE PLAČANE GLOBE POVRNE Z ZAMUDNIMI OBRESTMI. ZAKON IMA POPOLN UČINEK NA VSEM OZEMLJU SLOVENIJE

7. člen

KAZENSKA SANKCIJA ZA DRŽAVNE FUNKCIONARJE, ČE TAKOJ PO UVELJAVITVI TEGA ZAKONA NE ODSTOPIJO IN SE JAVNO NE DISTANCIRAJO OD VSEH COVID UKREPOV, JE DO 30 LET ZAPORNE KAZNI, ZA URADNIKE ODLOČEVALCE NA URADNIH POLOŽAJIH TER DIREKTORJE IN UREDNIKE MEDIJEV DO 15 LET, ZA IZVRŠEVALCE UKREPOV KOVID (POLICISTE, NOVINARJE) IN NADZORNIKE (INŠPEKTORJE) DO 5 LET ZAPORNE KAZNI.

8. člen

VSA NASTALA PREMOŽENJSKA IN NEPREMOŽENJSKA ŠKODA ZARADI OMEJITVENH UKREPOV TER CEPLJENJA BREZ INFORMIRNEGA SOGLASJA SE POSAMEZNIKOM, GOSPODARSKIM DRUŽBAM, PODJETNIKOM, OBRTNIKOM, KMETOM TER DRUGIM PRAVNIM OSEBAM, PORAVNA IZ VSEGA PREMOŽENJA OBSOJENIH OSEB PO JAVNEM SOJENJU PRED NACIONALNIM LJUDSKIM RAZSODIŠČEM NARAVNEGA PRAVA. S PRISILNO IZVRŠBO, Z ZASEGOM NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA, ČE DOSOJENE ŠKODE OŠKODOVANCEM NE BODO PORAVNALI PROSTOVOLJNO.

9. člen

VSAK SVOBODEN ČLOVEK SLOVENIJE IMA PRAVICO IN MORALNO DOLŽNOST PRIJAVITI VSAKO KRŠITEV KOGARKOLI, KI KRŠI DOLOČBE TEGA ZAKONA, NACIONALNEMU LJUDSKEMU RAZSODIŠČU NARAVNEGA PRAVA NA INTERNETNI NASLOV: NacionalnoljudskosodiščeNP@gmail.com z navedbo imena in priimka kršitelja, funkcijo, ki jo kršitelj opravlja, organ ali podjetje, v katerem dela, opis kršitve ter kraj in čas kršitve, imena, priimke in naslove prič ali pa avdio oziroma video posnetek dogajanja v času kršitve.

III. KONČNA DOLOČBA
10. člen

ZAKON STOPI V VELJAVO TAKOJ PO KONČANEM REFERENDUMU, KO O NJEM GLASUJE 1/5 OD VSEH VOLILNIH UPRAVIČENCEV IN GA PO USTANOVNIH ČLANICAH IN ČLANIH NACIONALNEGA LJUDSKEGA RAZSODIŠČA SLOVENIJE NARODNI ZBOR SLOVENSKIH POKRAJIN JAVNO RAZGLASI ZA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA.

OPOZORILO! Glasujejo lahko samo volilni upravičenci. Volilna pravica je splošna in enaka, kar pomeni, da je pravica vsakega državljana, ki je že dopolnil 18 let.

V evidenci volilne pravice so po uradni dolžnosti vpisani vsi državljani (ne glede na prebivališče), državljan EU (z dovoljenjem za stalno prebivanje in s prijavljenim stalnim prebivališčem ali s potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) in tujci, državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki lahko uresničuje volilno pravico na podlagi sistemskega zakona.

Po glasovanju bodite pazljivi, ker boste na vaš elektronski naslov prijeli obvestilo. Poglejte ali vam je naše e-sporočilo poslalo med neželeno pošto, v predal družabno ali promocije
Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o prepovedi KOVID ukrepov?
Da
Proti
Navodilo za glasovanje:

Želimo doseči čim bolj verodostojne rezultate, zato je pred glasovanjem potrebna prijava, ki jo opravite samo z enim klikom. Glasujete lahko s svojim Google (Gmail), Facebook, Twitter ali PublishWall računom. Za glasovanje se lahko tudi registrirate. Glasujete lahko samo enkrat.

99%
(1865 glasov)
Da
1%
(25 glasov)
Proti